Zoekacties in Power Pivot-formules

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een van de krachtigste functies in Power Pivot is de mogelijkheid om relaties te maken tussen tabellen en vervolgens de gerelateerde tabellen te gebruiken om gerelateerde gegevens op te zoeken of te filteren. U haalt gerelateerde waarden op uit tabellen met de formuletaal DAX (Data Analysis Expressions), die bij Power Pivot wordt geleverd. DAX gebruikt een relationeel model en kan daarom gemakkelijk en nauwkeurig gerelateerde of bijbehorende waarden in een andere tabel of kolom ophalen. Als u bekend bent met VERT.ZOEKEN in Excel, zult u merken dat deze functionaliteit in Power Pivot vergelijkbaar is, maar veel eenvoudiger kan worden geïmplementeerd.

U kunt formules maken waarin wordt gezocht als onderdeel van een berekende kolom of als onderdeel van een maat eenheid voor gebruik in een draai tabel of draai grafiek. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Berekende velden in Power Pivot

Berekende kolommen in Power Pivot

In dit gedeelte worden de lookup-functies van DAX beschreven. Verder worden enkele voorbeelden gegeven van het gebruik van deze functies.

Opmerking: Afhankelijk van het type opzoekbewerking of opzoekformule dat u gebruikt, moet u misschien eerst een relatie tussen de tabellen maken.

Lookup-functies

De mogelijkheid om overeenkomende of gerelateerde gegevens uit een andere tabel op te zoeken, is vooral nuttig in situaties waarin de huidige tabel alleen een of andere identificatie bevat, maar de gegevens die u nodig hebt (zoals productprijs, naam of andere gedetailleerde waarden), in een gerelateerde tabel zijn opgeslagen. Het is ook nuttig wanneer er meerdere rijen in een andere tabel zijn die gerelateerd zijn aan de huidige rij of huidige waarde. U kunt bijvoorbeeld gemakkelijk de verkopen opvragen die aan een specifieke regio, winkel of verkoper zijn gebonden.

In tegenstelling tot de zoekfuncties in Excel zoals VLOOKUP, die zijn gebaseerd op matrices, of LOOKUP, die de eerste van meerdere overeenkomende waarden ophaalt, volgt DAX bestaande relaties onder tabellen die met sleutels zijn samengevoegd om die ene gerelateerde waarde te vinden die exact overeenkomt. DAX kan ook een tabel met records ophalen die verwant zijn aan de huidige record.

Opmerking: Als u bekend bent met relationele databases, kunt u zoekacties in Power Pivot vergelijken met een geneste subselectie-instructie in Transact-SQL.

Eén gerelateerde waarde ophalen

Met de functie RELATED wordt een enkele waarde geretourneerd van een andere tabel die is gerelateerd aan de huidige waarde in de huidige tabel. U geeft de kolom op die de gewenste gegevens bevat en de functie volgt bestaande relaties tussen tabellen om de waarde uit de opgegeven kolom in de gerelateerde tabel op te halen. In sommige gevallen moet de functie een keten van relaties volgens om de gegevens op te halen.

Stel dat u in Excel een lijst hebt met de verzendingen van vandaag. Het overzicht bevat echter alleen een medewerker-id-nummer, een order-id-nummer en een vervoerder-id-nummer, waardoor het rapport moeilijk leesbaar is. Als u de benodigde extra informatie wilt ophalen, kunt u de lijst omzetten in een gekoppelde Power Pivot-tabel en vervolgens relaties maken tussen de tabellen Employee en Reseller, waarbij u EmployeeID koppelt aan het veld EmployeeKey en ResellerID aan het veld ResellerKey.

Als u de lookup-gegevens wilt weergeven in uw gekoppelde tabel, voegt u met de volgende formules twee nieuwe berekende kolommen toe:

= GERELATEERD (' mede werkers ' [Werknemersnaam
]) = GERELATEERD (' wederverkopers ' [bedrijfs naam])

De verzendingen van vandaag vóór lookup

OrderId

Medewerker-id

Wederverkoper-id

100314

230

445

100315

16

445

100316

76

108

De tabel Medewerkers

Medewerker-id

Medewerker

Wederverkoper

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

16

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Fietsen

De verzendingen van vandaag met lookups

Order-id

Medewerker-id

Wederverkoper-id

Medewerker

Wederverkoper

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

16

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Fietsen

De functie gebruikt de relaties tussen de gekoppelde tabel en de tabel werk nemers en wederverkopers om de juiste naam op te halen voor elke rij in het rapport. U kunt ook gerelateerde waarden gebruiken voor berekeningen. Zie Verwante functievoor meer informatie en voor beelden.

Een lijst gerelateerde waarden ophalen

De functie RELATEDTABLE volgt een bestaande relatie en retourneert een tabel met alle overeenkomende rijen uit de opgegeven tabel. Stelt dat u wilt weten hoeveel orders elke wederverkoper dit jaar heeft geplaatst. U kunt dan een nieuwe berekende kolom maken in de tabel Reseller met de volgende formule, waarmee records worden opgezocht voor elke wederverkoper in de tabel ResellerSales_USD en het aantal afzonderlijke orders van elke wederverkoper wordt geteld. Deze tabellen maken deel uit van de DAX-voorbeeldwerkmap. Zie Voorbeeldgegevens voor zelfstudies over DAX en gegevensmodellen ophalen voor meer informatie over voorbeeldgegevens.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

In deze formule haalt u met de functie RELATEDTABLE eerst de waarde van ResellerKey voor elke wederverkoper in de huidige tabel op. (U hoeft nergens in de formule de id-kolom op te geven omdat Power Pivot de bestaande relatie tussen de tabellen gebruikt.) De functie RELATEDTABLE haalt vervolgens alle rijen op van de tabelResellerSales_USD die verwant zijn aan de wederverkopers en telt de rijen. Als er echter geen relatie (direct of indirect) tussen de tabellen is, worden alle rijen uit de tabel ResellerSales_USD opgehaald.

Voor de wederverkoper Modular Cycle Systems in onze voorbeelddatabase zijn er vier orders in de omzettabel, dus wordt 4 door de functie geretourneerd. De wederverkoper Associated Fietsen heeft geen omzet behaald, dus wordt een lege waarde geretourneerd.

Wederverkoper

Records in omzettabel voor deze wederverkoper

Modular Cycle Systems

Wederverkoper-id

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Wederverkoper-id

SalesOrderNumber

Associated Fietsen

Opmerking: Omdat de functie RELATEDTABLE een tabel, niet één waarde, als resultaat geeft, moet deze worden gebruikt als argument voor een functie waarmee bewerkingen op tabellen worden uitgevoerd. Zie RELATEDTABLE, functievoor meer informatie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×