Zelfstudie: een Power View-rapport maken met gegevens van Azure Marketplace

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In deze zelfstudie voor Power View downloadt u gratis gegevens vanuit Microsoft Azure Marketplace, voegt u meer gegevens toe en maakt u relaties tussen tabellen. U maakt een reeks visualisaties in Power View zodat u leert welke visualisatie geschikt is voor welk gegevenstype. Wanneer gebruikt u een kaart, staafdiagram of lijndiagram? Hoe sorteert en filtert u gegevens in visualisaties? Hoe werkt inzoomen? U kunt ook enkele eenvoudige berekende velden maken in Power Pivot zodat de gegevens beter kunnen worden gebruikt in de werkmap. Eerst hebt u de gegevens nodig.

Power View-blad met Windows Azure Marketplace-gegevens op een kaart en in staaf- en lijndiagrammen

Maak een Power View-blad met een kaart van Amerikaanse luchthavens, een staafdiagram met gemiddelde vertragingen van luchtvaartmaatschappijen, en een lijndiagram met vertragingen per maand.

In dit artikel

Gegevens downloaden uit Microsoft Azure Marketplace

Een Power View-blad maken met een gegroepeerd diagram

De sorteervolgorde wijzigen

De aggregatie van een som wijzigen in een gemiddelde

Gegevens van luchtvaartmaatschappijen ophalen

Tabellen koppelen in Power View

Het diagram filteren

De diagramindeling wijzigen

Een ander diagram maken

De sorteervolgorde van de grafiek wijzigen

Gegevens over luchthavencodes ophalen

De tabel Airports koppelen aan de andere tabellen

Een kaart maken

De kaart filteren

Visualisaties kruisgewijs filteren

Een tijdsvisualisatie toevoegen

Een tabel met maandnamen maken

De tabel toevoegen aan het model

Een berekend veld MonthName Year maken

Gebruik het nieuwe veld MonthName Year in Power View

Een veld sorteren op een ander veld

Een lijndiagram maken per maand

Inzoomen toevoegen aan een lijndiagram

Spelen met gegevens over vertragingen van luchtvaartmaatschappijen

Thema's en opmaak

Gerelateerde informatie

Gegevens downloaden uit Microsoft Azure Marketplace

 1. Ga in Excel naar het tabblad Power Pivot > Gegevensmodel beheren.

Tabblad Power Pivot niet worden weergegeven? Start Power Pivot in Microsoft Excel 2013-invoegtoepassing.

 1. Klik op Externe gegevens ophalen > Uit gegevensservice > Van Microsoft Azure Marketplace.

 2. Selecteer in de wizard Tabel importeren Type > Gegevens en selecteer Prijs > Gratis.

 3. Zoek op 'air carriers'.

 4. Klik naast US Air Carrier Delays op Aanmelden.

 5. Meld u aan met een Microsoft-account. Als u nog geen account hebt, volgt u de onderstaande stappen om er een te maken.

In dit venster worden enkele voorbeeldgegevens getoond.

 1. Schuif naar het einde van de voorbeeldgegevens en klik op Query selecteren.

 2. Typ eventueel een beschrijvende naam voor de verbinding en klik op Volgende.

 3. Klik op Voorbeeld en filteren.

 4. In dit venster kunt u de kolommen kiezen die u wilt importeren door de selectievakjes uit te schakelen. U moet nu alle kolommen importeren. Klik daarom op OK en klik vervolgens op Voltooien.

Het downloaden kan enige tijd duren. De gegevensset bevat meer dan 2,4 miljoen rijen.

 1. Klik op OK.

U hebt alleen een gegevensmodel in Excel hebt gemaakt.

Een Power View-blad maken met een gegroepeerd diagram

 1. Klik in Excel op het tabblad Invoegen > Power View-rapporten.

De veldenlijst bevat de tabel On_Time_Performance.

 1. Klik op de pijl naast de tabel On_Time_Performance.

Dit zijn de velden (kolommen) in de tabel.

 1. Schakel het selectievakje Carrier in.

Hierdoor wordt een lijst met afkortingen weergegeven voor elke vervoerder.

 1. Schakel het selectievakje ArrDelayMinutes in.

U krijgt een totaalaantal per luchtvaartmaatschappij.

 1. Klik in het vak Waarden op de pijl naast ArrDelayMinutes.

U ziet nu het totale aantal minuten vertraging per luchtvaartmaatschappij.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen op de pijl onder Staafdiagram en klik op Gegroepeerde staaf.

 2. De grootte van de grafiek groter wijzigen: Sleep de greep aan de onderste rand wanneer de cursor in een wijzend handje verandert. Wijzend handje in Power View

 3. Sleep DepDelayMinutes van de veldenlijst naar het vak Waarden onder ArrDelayMinutes.

U ziet nu dat sommige vervoerders vaker op tijd landen, terwijl andere vaker op tijd vertrekken.

De sorteervolgorde wijzigen

 1. Plaats de muisaanwijzer op de grafiek om sorteren op weer te geven in de linkerbovenhoek. Klik op Carrier.

De grafiek is nu gesorteerd op ArrDelayMinutes.

 1. Klik op opl, opnieuw in de linkerbovenhoek. De grafiek is nu aflopend gesorteerd.

U ziet dat WN duidelijk de grootste waarde heeft.

De aggregatie van een som wijzigen in een gemiddelde

Wellicht is het onjuist de som van de vertraging te berekenen. Luchtvaartmaatschappijen met meer vluchten kunnen dan nog steeds vaker op tijd komen, maar ook een groter totaal hebben.

 1. Klik in het vak Waarden op de pijl naast ArrDelayMinutes en wijzig deze van Som in Gemiddelde.

 2. Doe hetzelfde voor DepDelayMinutes.

 3. Sorteer opnieuw op ArrDelayMinutes.

Hierdoor wordt de grafiek helemaal gewijzigd: WN bevindt zich nu ver uit de buurt van het gemiddelde van de grootste vertraging. U ziet dat XE nu gemiddeld het slechtst scoort.

Lees meer over het wijzigen van sommen in gemiddelden of andere aggregaties in Power View.

Gegevens van luchtvaartmaatschappijen ophalen

Er is nog een probleem: wie kent de afkortingen van de luchtvaartmaatschappijen? Welke maatschappij is XE? Uiteraard kunt u alles op internet vinden.

 1. Ga naar deze site met een lijst met de codes van twee letters luchtvaartmaatschappijen: http://www.airfarewatchdog.com/pages/3799702/airline-letter-codes/.

 2. Selecteer de twee kolommen met gegevens en kopieer deze.

 3. Klik in de Excel-werkmap op een leeg werkblad, typ AirlineCode in cel A1 en typ AirlineName in cel B1.

 4. Klik in cel A2 en plak de gegevens.

 5. De gegevens op als een tabel opmaken (Ctrl + T) en noem deze Airlines.

 6. Wijzig ook de naam van het tabblad in Airlines.

Tabellen koppelen in Power View

 1. Ga terug naar het Power View-blad in de Excel-werkmap.

 2. U ziet dat de tabel Airlines al is opgenomen in de veldenlijst.

Als de tabel niet wordt weergegeven, klikt u op Alles in de veldenlijst.

 1. Controleer of u het staafdiagram hebt geselecteerd en verwijder Carrier uit het vak As.

Hierdoor wordt de algemene gemiddelde vertraging van de landing en het vertrek weergegeven voor alle vervoerders.

 1. Vouw de tabel Airlines uit en schakel het selectievakje AirlineName in.

De grafiek bevat nu de namen van de luchtvaartmaatschappijen. Er is nog een probleem: alle waarden zijn identiek. In de veldenlijst van Power View wordt een bericht weergegeven: 'Er zijn mogelijk relaties vereist tussen tabellen.'

 1. Klik op Maken.

 2. Klik in tabelOn_Time_Performance.

 3. Klik in Kolom (Extern) op Carrier.

 4. Klik in Gerelateerde tabelAirlines.

 5. Klik in Gerelateerde kolom (primair)op. AirlineCode.

Deze Hiermee maakt u een relatie tussen de twee tabellen op de velden AirlineCode en Carrier.

 1. Klik op OK.

 2. Sorteer de tabel opnieuw in aflopende volgorde op het veld ArrDelayMinutes.

U zult zien dat de getallen in de tabel niet meer hetzelfde zijn en de namen van de luchtvaartmaatschappijen worden weergegeven in plaats van de vervoerderscodes. XE staat dus voor ExpressJet.

Het diagram filteren

Ziet u de waarde (leeg) in de lijst met luchtvaartmaatschappijen? Verberg deze door de gegevens te filteren.

 1. Klik in het filtergebied op Grafiek terwijl het staafdiagram met luchtvaartmaatschappijen is geselecteerd.

  Tip: Wordt het filtergebied niet weergegeven? Klik dan op het tabblad Power View op Weergave > Filtergebied.

  Zoals u ziet, zijn de velden van het diagram al ingevuld in het filtergebied. De filters in het filter Grafiek zijn alleen van toepassing op dit diagram en niet op andere visualisaties op het blad.

 2. Klik op AirlineName, schakel het selectievakje (Alles) in en schakel het selectievakje (Leeg) uit.
  (Leeg) is uit de grafiek verdwenen.

De diagramindeling wijzigen

 1. Zorg ervoor dat het kolomdiagram is geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Indeling > Legenda > Legenda bovenaan weergeven.

In deze indeling wordt de ruimte beter benut.

 1. Terwijl de grafiek is geselecteerd, klikt u op de formaatgreep aan de rechterkant en maakt u de grafiek smaller.

 2. Er past nu een andere visualisatie naast de grafiek.

Een ander diagram maken

 1. Klik op het lege blad om met een andere visualisatie te beginnen.

Tip: Dit is heel belangrijk: zolang een visualisatie is geselecteerd, worden alle velden die u kiest aan die visualisatie toegevoegd en wordt geen nieuwe visualisatie gestart.

 1. Schakel in de tabel On_Time_Performance in de veldenlijst het selectievakje Origin in.

Origin is ook een lijst met codes, maar deze staan voor de luchthavens.

 1. Schakel in de tabel On_Time_Performance het selectievakje DepDelayMinutes in.

 2. Klik in het vak Velden op de pijl naast DepDelayMinutes en klik op Gemiddelde.

Het getal heeft een groot aantal decimalen.

 1. Klik in de kolom Gemiddelde van DepDelayMinutes en klik op het tabblad Ontwerpen > Minder decimalen.

Het getal heeft nu twee decimalen.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen op de pijl onder Staafdiagram > Gestapelde staaf.

 2. Versleep de formaatgrepen aan de boven- en onderkant, zodat zo veel mogelijk staven in de grafiek worden weergegeven.

De sorteervolgorde van het diagram wijzigen

 1. Plaats de muisaanwijzer op de grafiek om sorteren op weer te geven in de linkerbovenhoek. Klik op Oorsprong.

De grafiek is nu gesorteerd op DepDelayMinutes.

 1. Klik op opl, opnieuw in de linkerbovenhoek. De grafiek is nu aflopend gesorteerd.

JLN is duidelijk het vaakst te laat geland. Waar bevindt deze luchthaven zich? Ook deze gegevens zijn interessant, maar we kunnen er geen informatie uit afleiden omdat de meeste luchthavencodes onbekend zijn.

Gegevens over luchthavencodes ophalen

 1. Ga naar http://www.airportcodes.us/us-airports.htm.

 2. Selecteer op de website de vier kolommen gegevens (Code, Name, City en State), maar neem de tabelkop ('US Airports, Sorted by Airport Code') niet mee.

 3. Klik in Excel op het plusteken (+) om een leeg werkblad toe te voegen.

 4. Klik in cel A1 en plak de gegevens.

 5. Wijzig de namen van de kolommen:

  • Code = AirportCode

  • Name = AirportName

  • City = AirportCity

  • State = AirportState

 6. De gegevens op als een tabel opmaken (Ctrl + T) en noem deze Airports.

 7. Wijzig ook de naam van het tabblad in Airports.

De tabel Airports koppelen aan de andere tabellen

 1. Ga terug naar het Power View-blad in de Excel-werkmap.

 2. De tabel Airports is al opgenomen in de veldenlijst.

  Als de tabel niet wordt weergegeven, klikt u op Alles in de veldenlijst.

 3. Zorg ervoor dat u het kolomdiagram selecteert en verwijder Origin uit het vak As.

 4. Hiermee wordt de algehele gemiddelde vertraging bij vertrek weergegeven voor alle luchthavens.

 5. Vouw de tabel Airports uit en schakel het selectievakje AirportName in.

  De grafiek bevat nu de namen van de luchtvaartmaatschappijen. Opnieuw zijn alle waarden identiek en wordt het volgende bericht weergegeven in de veldenlijst: 'Er zijn mogelijk relaties vereist tussen tabellen.'

  Laten we eens proberen op een andere manier relaties te maken.

 6. Ga naar het tabblad Power Pivot > Gegevensmodel beheren.

 7. Ga in het venster Power Pivot naar het tabblad Start en klik op Diagramweergave.

  U ziet nu de drie tabellen in uw model. Er loopt een lijn van On_Time_Performance naar Airlines, maar niet naar Airports.

 8. Ga naar het veld Origin in de tabel On_Time_Performance en sleep dit naar het veld AirportCode in de tabel Airports.

 9. Ga terug naar het Power View-blad in Excel.

 10. Klik op OK in het bericht over het gewijzigde gegevensmodel.

  De getallen in de tabel zijn niet meer hetzelfde en de namen van de luchthavens worden weergegeven in plaats van de luchthavencodes.

 11. Sorteer het diagram in aflopende volgorde op Gemiddelde van DepDelayMinutes.

JLN staat dus voor Joplin Regional Airport.

Lees meer over het maken van relaties tussen tabellen.

Een kaart maken

Deze gegevens niet zou interessanter als we deze op een kaart hebt gezien? Nu dat we de plaats en provincie namen in de tabel Airports hebben, kunnen wij de gegevens toewijzen. Eerst, laten we de luchtvaartmaatschappijen grafiek verplaatsen, zodat er meer ruimte.

 1. Sleep het diagram met luchtvaartmaatschappijen via de verplaatsingsgrepen naar de linkerkant van het diagram en sleep de formaatgrepen zodat u een lang, smal diagram verkrijgt.

 2. Selecteer het diagram Airports en klik op het tabblad Ontwerpen op Kaart.

Wanneer u voor het eerst een kaart in Power View maakt, ziet u een privacywaarschuwing dat uw gegevens moeten worden gegeocodeerd door deze via een veilige webverbinding naar Bing te sturen.

 1. Klik op OK.

 2. AirportName wordt mogelijk in het vak Kleur in Power View geplaatst. Als dat zo is, sleept u het veld naar het vak Locations.

 3. Sleep de formaatgrepen zodat de kaart de volledige breedte van het blad blijft innemen.

De kaart bevat te veel stippen. Laten we alleen de luchthavens met de grootste vertraging weergeven. Ziet u de stip ten noorden van Australië? Dat is Guam.

De kaart filteren

 1. Terwijl de kaart is geselecteerd, klikt u in het filtergebied op Kaart.

 2. Klik op Gemiddelde van DepDelayMinutes.

De schuifbalk loopt van 0 tot 25,37 minuten.

 1. Sleep de linkerkant van de schuifbalk zodat alleen vertragingen van meer dan 10 minuten worden weergegeven.

Tip:  Voor een nauwkeuriger getal kunt u deze bewerking ook uitvoeren in de filtermodus Geavanceerd. Klik op het pictogram rechts van de filternaam (Gemiddelde van DepDelayMinutes) en selecteer Items weergeven waarvoor de waarde > is groter dan of gelijk aan > typ 10 in het vak.

 1. Laten we nu filteren op Guam. Klik in het filtergebied op AirportName. Schakel het selectievakje Alles in, typ Guam in het vak Zoeken en klik op het vergrootglaspictogram Zoeken.

Guam International Airport is het enige resultaat.

 1. Schakel het selectievakje naast Guam uit.

 2. Klik op het plusteken in de rechterbovenhoek van de kaart om in te zoomen en gebruik de cursor om de kaart te verschuiven, zodat alleen de Verenigde Staten en Alaska worden getoond.

 3. Plaats de muisaanwijzer op de grote punt in de Beringzee: dit is Adak Airport met een vertraging van bijna 24 minuten.

Visualisaties kruisgewijs filteren

Nu wordt het pas echt leuk: spelen met de interactie tussen visualisaties.

 1. Klik op de bel Adak Airport.

 2. Kijk wat er gebeurt met het staafdiagram Airlines. Blijkbaar is Alaska de enige luchtvaartmaatschappij die op Adak Airport vliegt. Ziet u hoe u nog altijd het totale gemiddelde voor Alaska en alle overige luchtvaartmaatschappijen kunt bekijken? Als het gemiddelde van de individuele waarde hoger is dan het totaal, wordt de balk voor het individuele gemiddelde in Power View smaller gemaakt dan de balk voor het totaal, maar u kunt nog altijd het totaal bekijken.

 3. Zoom in op de kaart en verschuif deze verder naar alleen de Verenigde Staten.

 4. Klik in het staafdiagram op ExpressJet.

Hoofdzakelijk oosten en midden van VS.

 1. Klik op de balk voor Frontier.

Maar drie luchthavens: San Francisco, Palm Springs en Greater Rockford. San Francisco is waarschijnlijk de grootste luchthaven op deze kaart.

 1. Klik op de kaart op de bel voor San Francisco.

En zie: vrijwel elke luchtvaartmaatschappij die vanaf San Francisco vliegt, heeft daar een slechter gemiddelde dan op andere luchthavens.

Lees meer over filtering en markering in Power View.

Een tijdsvisualisatie toevoegen

Laten we eens kijken hoe de luchtvaartmaatschappijen in de afgelopen maanden hebben gepresteerd. We kunnen raden welke maanden het slechtst waren; laten we eens kijken of dit klopt. De tabel On_Time_Performance bevat verschillende datumvelden, waaronder FlightDate, dat is opgemaakt als M/D/JJJJ UU:MM:SS AM, bijvoorbeeld 1/1/2012 12:00:00 AM.

Er is ook een numeriek veld Month. Dit bevat geen maandnamen, maar laten we hiermee beginnen.

 1. Start een nieuw Power View-blad: klik in Excel op Invoegen > Power View-rapport.

 2. Vouw in de lijst met velden de tabel On_Time_Performance uit en selecteer Month.

Omdat dit een numeriek veld is (gemarkeerd met een sigma Σ), worden de waarden toegevoegd in Power View.

 1. Klik in het vak Velden op de pijl naast Month > Niet samenvatten.

In Power View wordt een tabel gemaakt met de maanden op volgorde: 1, 2, 10, 11 en 12. Er is echter één probleem: ze staan niet daadwerkelijk op volgorde.

 1. Selecteer de tabel Month op het blad en sleep in de tabel On_Time_Performance het item Year en zet dit boven Month in het vak Velden neer.

 2. Klik in het vak Velden op de pijl naast Year > Niet samenvatten.

 3. U ziet nu dat de maanden 10, 11 en 12 vóór de maanden 1 en 2, want we zitten in 2011.

Een tabel met maandnamen maken

 1. Open in Excel een nieuw blad en start een tabel in cel A1:

MonthNumber

MonthName

1

January

2

February

 1. Selecteer cel A2 tot en met B3 en sleep de opvulgreep rechtsonder in cel B3 [ZA010278334] omlaag naar cel B13.

vulgreep

Hiermee wordt de rest van de maandnummers en -namen ingevuld in rij 4 tot en met 13.

 1. Selecteer rij 1 tot en met 13, kolom A en B, en maak een tabel (Ctrl+T).

 2. Zorg ervoor dat Mijn tabel heeft veldnamen is geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Excel ontwerpen > Tabelnaam, typ MonthNames.

 4. Geef het werkblad de nieuwe naam Month Names.

De tabel toevoegen aan het model

 1. Terwijl de tabel is geselecteerd, gaat u in Excel naar het tabblad Power Pivot en klikt u op Toevoegen aan gegevensmodel.

  Hiermee wordt het venster Power Pivot geopend op het blad MonthNames.

 2. Ga in het venster Power Pivot naar het tabblad Start en kies Weergave > Diagramweergave.

 3. Maak een relatie tussen de tabellen door te slepen vanuit het veld Month in de tabel On_Time_Performance naar het veld MonthNumber in de tabel MonthNames.

Een berekend veld MonthName Year maken

 1. Kies op het tabblad Power PivotStart > Weergave > Gegevensweergave.

 2. Ga naar de tabel On_Time_Performance en klik in de kolom Kolom toevoegen.

  U gaat nu een berekende basiskolom maken.

 3. Typ

  = GERELATEERD

 4. Klik op het blad MonthNames en klik op de kolom MonthName.

  Hiermee wordt het veld MonthName vanuit de tabel MonthNames en telt (MonthNames [MonthName] aan uw formule in de tabel On_Time_Performance.

 5. Typ

  ) & " " &

  Gebruik rechte en geen gekrulde aanhalingstekens.

 6. Klik in de tabel On_Time_Performance op de kolom Year.

  Hiermee voegt u [Year] toe aan uw formule. De hele formule ziet er als volgt uit:

  =RELATED(MonthNames[MonthName]) & " " & [Year]

 7. Druk op Enter.

  In Power Pivot worden de maandnaam uit uw tabel MonthNames, een spatie en het jaar uit de tabel On_Time_Performance ingevuld, bijvoorbeeld October 2011.

 8. Selecteer de kolom, klik met de rechtermuisknop en wijzig de naam in MonthName Year.

Het nieuwe veld MonthName Year gebruiken in Power View

 1. Ga terug naar Excel en het Power View-blad.

 2. Sleep uw nieuwe veld MonthName naar het blad.

Maar hier klopt iets niet: de maanden staan in alfabetische in plaats van chronologische volgorde!

Een veld sorteren op een ander veld

 1. Ga terug naar het venster Power Pivot.

 2. Ga naar de tabel On_Time_Performance en klik in de kolom Kolom toevoegen om nog een berekende basiskolom te maken.

 3. Typ

  = YEAR([

  Hiermee opent u de lijst met kolommen in de tabel.

 4. Klik op de kolom FlightDate en druk vervolgens op de Tab-toets.

 5. Typ

  ) & FORMAT(MONTH([

 6. Klik in de tabel nogmaals op de kolom FlightDate in de lijst met kolommen en druk op de TAB-toets.

 7. Typ

  ), “00”

  De hele formule ziet er als volgt uit:

  =YEAR([FlightDate]) & FORMAT(MONTH([FlightDate]),”00″)

 8. Druk op Enter.

  In Power Pivot wordt een kolom gemaakt met alleen het jaar uit het veld FlightDate en alleen het maandnummer uit hetzelfde veld. Vanwege de 00 wordt het maandnummer weergegeven met twee cijfers. Zo komt 201201 overeen met januari 2012.

 9. Selecteer de kolom, klik met de rechtermuisknop, en wijzig de naam in MonthNumber Year.

 10. Selecteer de kolom MonthName Year en klik op het tabblad Power PivotStart op Op kolom sorteren.

  MonthName Year vindt u in het veld Kolom sorteren .

 11. Klik in het veld Kolom door op MonthNumber Year > OK.

Een lijndiagram maken per maand

 1. Ga terug naar Excel en klik op het Power View-blad op OK voor het bericht dat het gegevensmodel is veranderd.

  Dit model is inderdaad veranderd: de maanden worden nu chronologisch gerangschikt, van oktober 2011 tot en met februari 2012. Dat ziet er veel beter uit.

 2. Zorg ervoor dat de tabel MonthName Year is geselecteerd, ga naar Lijst met velden > tabel On_Time_Performance en selecteer het veld DepDelayMinutes.

  In het veld wordt het totaal berekend.

 3. Klik in het vak velden op DepDelayMinutes > gemiddelde.

 4. Klik op het tabblad Ontwerpen op Ander diagram > Lijn.

  Zoals verwacht is december de slechtste maand, direct gevolgd door januari.

 5. Voeg nu een tweede regel toe: zorg ervoor dat de tabel MonthName Year is geselecteerd, ga naar Lijst met velden > tabel On_Time_Performance en sleep het veld ArrDelayMinutes naar het vak Waarden.

  In dat veld wordt ook het totaal berekend.

 6. Klik in het vak velden op ArrDelayMinutes > gemiddelde.

DepDelayMinutes (vertrekken) is het slechtst in december, maar ArrDelayMinutes (aankomsten) is het slechts in januari.

Laten we eens kijken welke dagen van de maand het slechts zijn.

Een zoomfunctie toevoegen aan een lijndiagram

 1. Het lijndiagram is geselecteerd, in de lijst met velden > On_Time_Performance tabel en sleep Dag van maand naar het vak as , onder MonthName Year.

Het lijndiagram ziet er onveranderd uit.

 1. Dubbelklik op het punt voor december 2011.

Nu worden de dagelijkse vertragingen voor december 2011 weergegeven. Ziet u de twee pieken voor DepDelayMinutes?

 1. Houd de cursor boven de pieken voor DepDelayMinutes: 22 en 27 december (voor en na Kerstmis).

Hoe zit het met november?

 1. Klik rechtsboven op de pijl Uitzoomen om terug te gaan naar het diagram op maand.

Pijl voor uitzoomen in diagramvisualisaties van Power View

 1. Dubbelklik op November 2011.

Dit was te verwachten: 29 november is de slechtste dag voor aankomsten en vertrekken.

Lees meer over het toevoegen van een zoomfunctie aan een Power View-grafiek of -matrix.

Spelen met gegevens over vertragingen van luchtvaartmaatschappijen

In deze zelfstudie hebt u:

 • Gegevens opgehaald uit bronnen op het web.

 • Relaties gemaakt.

 • Allerlei verschillende diagrammen gemaakt, plus een kaart.

 • Gegevens gefilterd en kruisgewijs gefilterd.

 • Berekende velden gemaakt in Power Pivot.

 • Gewerkt met tijdgegevens in Power Pivot en Power View.

 • Een zoomfunctie toegevoegd aan een diagram.

U kunt verder spelen met deze gegevens. Zo kunt u nog iets proberen: kopieer het lijndiagram MonthName Year vanaf dit Power View-blad en plak het op het blad met de kaart. Als u daarna op de kaart op luchthavens klikt, kunt u deze van maand tot maand vergelijken.

Thema's en opmaak

Probeer af te spelen met thema's op het tabblad Power View ook. Het Power View-blad in de afbeelding aan het begin wordt de samengestelde thema gebruikt met een Effen Light2 achtergrond. Zie wat u bedenken! Lees meer over het opmaken van Power View-rapporten.

Verwante informatie

Diagrammen en andere visualisaties in Power View

Filteren, markeren en slicers in Power View

Kaarten in Power View

Nieuwe functies in Power View in Excel 2013 en in SharePoint Server

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×