Zelfstudie: Kaartgebaseerde Power View-rapporten maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Samen vatting:    Dit is de derde zelf studie in een reeks. In de eerste zelf studie kunt u gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevens model maken, u hebt een Excel-werkmap gemaakt op basis van gegevens die zijn geïmporteerd uit meerdere bronnen en het gegevens model ervan is automatisch gemaakt in Excel. in de tweede zelfstudie kunt ugegevens model relaties uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX, maaru hebt geleerd hoe u het gegevens model en hiërarchieën in de gegevens kunt uitbreiden.

In deze zelfstudie gaat u dat uitgebreide gegevensmodel gebruiken om met Power View aantrekkelijke rapporten te maken met verschillende visualisaties.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Een Power View-rapport maken

Berekende velden maken voor Power View en draaitabellen

Standaardwaarden voor velden, tabelgedrag en gegevenscategorieën instellen

Controlepunt en quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Kaartgebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Help voor Power Pivot

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelf studies gebruiken Excel 2013 met Power Pivot ingeschakeld. Klik hiervoor hulp bij het inschakelen van Power Pivot.

Een Power View-rapport maken

In de vorige zelf studies hebt u een Excel-werkmap gemaakt met een draai tabel met gegevens over Olympische-medailles en-gebeurtenissen. Als u de vorige zelf studie niet hebt voltooid, kunt u de werkmap downloaden vanaf het einde van de vorige zelf studie.

In dit gedeelte maakt u een Power View-rapport om de Olympische gegevens visueel voor te stellen.

 1. Klik in Excel op >-rapporten invoegen _GT_ Power View-rapporten.
  Een Power View-rapport invoegen

 2. Er wordt een leeg Power View-rapport weer gegeven als een blad in de werkmap.
  Een leeg Power View-rapport in Excel

 3. Ga naar het gebied Power View-velden en klik op de pijl naast Hosts om deze tabel uit te vouwen en klik vervolgens op City.

 4. Vouw de tabel medailles uit en klik op sport. Hiermee wordt in Power View de sport naast de plaats weer gegeven, zoals in het volgende scherm.
  Een nieuwe tabel in Power View

 5. Klik in het gebied velden van Power View-velden op de pijl naast sport en selecteer aantal (niet leeg). In Power View wordt nu het sport geteld, in plaats van deze te vermelden, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Het aantal sporten weergeven in plaats van de namen

 6. Selecteer op het lint ONTWERPEN > Andere visualisatie > Kaart. Het tabblad ONTWERPEN is alleen beschikbaar als de Power View-tabel is geselecteerd. Er kan een waarschuwing verschijnen over het inschakelen van externe inhoud wanneer u naar de kaartvisualisatie overschakelt.

 7. De tabel wordt vervangen door een kaart voor de visualisatie. Op de kaart geven blauwe cirkels van wisselende grootte het aantal verschillende sportevenementen aan dat op elke locatie van de Olympische Spelen wordt gehouden. Maar het zou nog handiger zijn om te zien welke evenementen bij de zomerspelen horen en welke bij de winterspelen.

 8. Om optimaal gebruik te maken van het rapportgebied, gaan we het gebied Filters samenvouwen. Klik hiervoor op de pijl in de rechterbovenhoek van het gebied Filters.

 9. Vouw medaillesuit in Power View-velden. Sleep het veld seizoen naar het kleur gebied. Dat is beter: de kaart bevat nu blauwe bellen voor zomer sport, en rode bellen voor Winter sporten, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm. U kunt het formaat van de visualisatie wijzigen door een van de hoeken te slepen.
  Een kaartvisualisatie maken

U hebt nu een Power View-rapport waarin het aantal sportevenementen op verschillende locaties wordt gevisualiseerd, op een kaart met kleurcodes voor de zomer- en winterspelen. Het maken van een dergelijk rapport gaat dus heel eenvoudig.

Berekende velden maken voor Power View en draaitabellen

Power View gebruikt het onderliggende gegevensmodel om visualisaties te maken. Met Power Pivot en DAX kunt u het gegevensmodel uitbreiden door aangepaste formules te maken, waarna u op basis van deze formules en berekeningen rapporten kunt maken in draaitabellen en in Power View.

Een berekend veld maken in Power Pivot

 1. Klik in Excel op Power Pivot > Gegevensmodel > Beheren om het venster Power Pivot weer te geven.

 2. Selecteer de tabel medailles. Zorg ervoor dat het beRekenings gebied wordt weer gegeven. Het beRekenings gebied wordt onder de tabel gegevens gevonden en wordt gebruikt voor het maken, bewerken en beheren van berekende velden. Als u het beRekenings gebied wilt weer geven, selecteert u > > berekenings gebied weer geven, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Het berekeningsgebied in PowerPivot

 3. We gaan nu het aantal Olympische-edities berekenen. Selecteer de cel direct onder de kolom editie in het beRekenings gebied. Selecteer op het lint de optie AutoSom _GT_ unieke tellingen, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Unieke aantallen weergeven in PowerPivot

 4. Power Pivot maakt een Dax-expressie voor de actieve cel in het berekenings gebied. In dit geval worden in Power Pivot automatisch de volgende Dax-formule

  gemaakt:Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Extra berekeningen in AutoSom zijn net zo eenvoudig, zoals som, gemiddelde, min, Max en andere.

 5. Sla de Excel-werkmap op. Het gegevensmodel wordt bijgewerkt met het nieuwe berekende veld. Wanneer u teruggaat naar het tabblad Power View in Excel, ziet u een waarschuwing dat het gegevensmodel is bijgewerkt, zoals in het volgende scherm.

  Een waarschuwing geeft aan dat het gegevensmodel is gewijzigd

We gaan het berekende veld Distinct Count of Edition later gebruiken in de zelfstudies.

Een berekend veld maken met Dax in Power Pivot

De AutoSom-berekening is weliswaar handig, maar er zijn ook situaties waarin u meer geavanceerde berekeningen nodig hebt. U kunt DAX-formules maken in het berekeningsgebied, op dezelfde manier als u formules maakt in Excel. Laten we een DAX-formule maken en dan kijken hoe deze wordt weergegeven in ons gegevensmodel. De formule komt dan ook automatisch beschikbaar in onze draaitabel en in Power View.

 1. Open het venster Power Pivot. Selecteer in het beRekenings gebied de cel direct onder de berekening van de AutoSom die u in de vorige sectie hebt voltooid, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  DAX-formules maken in het berekeningsgebied van PowerPivot

 2. Laten we het percentage van alle medailles berekenen. Typ de onderstaande DAX-formule in de formulebalk. IntelliSense laat beschikbare opdrachten zien op basis van wat u typt. Druk op Tab om de gemarkeerde IntelliSense-optie te selecteren.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Wanneer u teruggaat naar het Excel-venster, is het mogelijk dat het gegevens model is bijgewerkt. Selecteer in Excel de draai tabel in Sheet1. Vouw de tabel medailles uit in draai tabel velden. Onder in de lijst met velden staan de twee berekende velden die we zojuist hebben gemaakt, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm. Selecteer percentage van alle medailles.
  Het gebied Draaitabelvelden met de berekende velden

 4. In de draai tabel wordt het percentage van het veld alle medailles weer gegeven na het aantal medaille. Het is niet opgemaakt als een percentage, dus Selecteer deze velden (u kunt ze allemaal tegelijk selecteren, door de cursor boven aan een van het veld percentage van alle medailles te plaatsen, totdat de aanwijzer verandert in een pijl-omlaag en vervolgens op). Wanneer ze zijn geselecteerd, klikt u op Start _GT_ nummer _GT_ percentage. In hetzelfde gedeelte van het lint wijzigt u het aantal decimalen naar twee. De draai tabel ziet er zo uit als in het volgende scherm.
  Draaitabel met gegevens als percentages

In een eerdere zelfstudie hebben we het veld Sports alfabetisch gefilterd op alleen de eerste tien sporten. Daarom zien we nu alleen Aquatics tot en met Boxing, en is het percentage bij Grand Total 29,16% in plaats van 100%. Wat we hieruit kunnen afleiden, is dat 29,16% van alle toegekende medailles tijdens de zomerspelen voor rekening komt van deze eerste tien sporten. We kunnen ook zien dat Aquatics goed is voor 10,88% van alle medailles.

Aangezien het veld Percentage of All Medals deel uitmaakt van het gegevensmodel, is het veld ook beschikbaar in Power View.

U kunt ook berekende velden maken via het tabblad Power Pivot vanuit Power View. Het resultaat is echter hetzelfde, ongeacht of u een berekend veld maakt in Power Pivot of in Power View: het gegevensmodel wordt bijgewerkt met het berekende veld en het veld komt beschikbaar voor alle clienthulpprogramma's.

Standaardwaarden voor velden, tabelgedrag en gegevenscategorieën instellen

Een andere manier om het maken van rapporten in Power View te stroomlijnen, is door het instellen van een standaardset met velden. Wanneer u een standaardveldenset instelt voor een tabel, hoeft u alleen op die tabel te klikken in Power View om de standaardset met velden automatisch toe te voegen aan een nieuw rapport.

In dit gedeelte stelt u standaardinstellingen in voor uw werkmap waarmee u tijd kunt besparen bij het maken van rapporten.

De standaardveldenset maken voor een tabel

 1. Het venster Power Pivot moet nog steeds beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, klikt u op Power Pivot > Gegevensmodel> Beheren. Selecteer in Power PivotStart > Weergave > Gegevensweergave om er zeker van te zijn dat de gegevensweergave is geselecteerd. Selecteer de tabel Medals.

 2. Klik op het tabblad Geavanceerd op Rapportage-eigenschappen > Standaardveldenset. Er verschijnt een venster waarin u standaardvelden kunt opgeven voor tabellen die worden gemaakt met clienthulpprogramma’s zoals Power View.

 3. Selecteer sport, gebeurtenis, EditionID, atleet en medaille in het linkerdeel venster en klik op add-> om deze de standaard velden te maken. Zorg ervoor dat deze worden weer gegeven in het rechterdeel venster, standaard velden, in de volg orde waarin ze in de lijst staan. Het standaard venster voor velden sets ziet eruit als het volgende scherm.
  Het venster Standaardveldenset

 4. Klik op OK om de standaardveldenset voor de tabel Medals op te slaan.

 5. Ga naar het Power View-blad in Excel om te kijken doe dit werkt.

 6. Klik ergens in het lege rapportgebied om er zeker van te zijn dat er geen bestaande visualisatie geselecteerd. Het Power View-blad heeft op dit moment maar één visualisatie, die bestaat uit de kaart die u eerder hebt gemaakt.

 7. Klik in de lijst velden in Power View op de naam van de tabel medailles . In Power View wordt een tabel gemaakt en worden de vijf standaard velden uit de tabel medailles automatisch toegevoegd, in de volg orde die u hebt opgegeven, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm. Als u per ongeluk op de drie hoek klikt naast medailles, wordt de tabel gewoon uitgevouwen, in plaats van een nieuwe tabel met standaard velden toe te voegen.
  Power View-tabel met de automatisch toegevoegde standaardvelden

U kunt ook het standaardgedrag voor de tabel instellen. Op basis hiervan maakt Power View automatisch rapportlabels voor de tabel. Dit is handig wanneer u visualisaties van dezelfde tabel gaat maken, misschien wel voor heel veel verschillende rapporten. Aangezien we deze functionaliteit gaan gebruiken in de volgende stappen, moeten we het gewenste tabelgedrag nu instellen.

 1. Ga terug naar Power Pivot en zorg dat de tabel Medals is geselecteerd. Kies vervolgens Geavanceerd > Rapportage-eigenschappen > Tabelgedrag. Er verschijnt een venster waarin u het tabelgedrag kunt opgeven.

 2. In het venster Tabelgedrag is Rijaanduiding de kolom die alleen unieke waarden en geen lege waarden bevat. Dit is vaak de primaire sleutel van de tabel, maar dat hoeft niet zo te zijn. U moet een rijaanduiding selecteren voordat u andere selecties maakt in het venster. Selecteer MedalKey als de rijaanduiding.

 3. Selecteer in de sectie unieke rijen behouden de optie AthleteID. De velden die u hier selecteert, bevatten rijwaarden die uniek moeten zijn, en mogen niet worden geaggregeerd bij het maken van draai tabel tabellen of Power View-rapporten.

  Opmerking: als u problemen ondervindt met rapporten die niet worden samengevoegd, zorgt u ervoor dat het veld dat u wilt samen voegen niet is geselecteerd in de velden unieke rijen behouden.

 4. Selecteer bij Standaardlabel een sleutel die moet worden gebruikt als het standaardrapportlabel. Selecteer Sport.

 5. Voor de standaard afbeelding laat u de selectie staan als [geen kolom geselecteerd], omdat u nog geen afbeeldingen hebt toegevoegd. Het venster tabel gedrag ziet eruit als het volgende scherm.
  Het venster Tabelgedrag

 6. Klik op OK. Selecteer op het Power View-blad in Excel de tabel die u in de vorige stappen hebt gemaakt. Selecteer op het lint de optie ontwerp _GT_ tabel _GT_ kaart. De tabel die u hebt gemaakt, verandert in een verzameling kaarten. de gegevens zijn hetzelfde, maar de visualisatie van de gegevens is gewijzigd. De tabel ziet er nu zo uit als in het volgende scherm.
  Kaartvisualisaties met standaardtabelgedrag

Zoals u kunt zien, is het veld Sport groter dan de rest en wordt dit veld als een kopje weergegeven voor elke kaart. Dit komt omdat u Sport als het standaardlabel hebt ingesteld in het venster Tabelgedrag in Power Pivot.

Gegevenscategorieën instellen voor velden

U kunt Power View alleen gebruiken om dynamisch rapporten te maken op basis van onderliggende gegevens, zoals locatie, moeten velden met dergelijke gegevens op de juiste manier worden gecategoriseerd. Laten we voor de Olympische gegevens de categorieën voor een paar velden opgeven.

 1. Selecteer hostsin Power Pivot. Selecteer het veld NOC_CountryRegion. Uit Geavanceerde > rapportage-eigenschappen > gegevens categorie: Klik op de pijl en Selecteer land/regio in de lijst met beschik bare gegevens categorieën, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Gegevenscategorieën in PowerPivot

 2. Selecteer de kolom NOC_CountryRegion in de tabel Medals. Wijzig ook hier de gegevenscategorie in Land/regio.

 3. Ga terug naar Excel en selecteer het Power View-blad. Vouw de tabel medailles uit in Power View-velden en kijk of het veld NOC_CountryRegion nu een pictogram voor een kleine wereldbol bevat. De wereldbol geeft aan dat NOC_CountryRegion een geografische locatie bevat, zoals wordt weer gegeven in het volgende scherm.
  Pictogram voor geografische locatie in Power View-velden

We gaan die geografische locatie gebruiken in een volgende zelfstudie. U kunt uw werk nu opslaan, nog even doornemen wat u hebt geleerd en u dan klaarmaken voor de volgende zelfstudie.

Samenvatting en quiz

Overzicht van geleerde procedures

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u in Power View gegevens kunt visualiseren met behulp van een kaart. U weet nu ook hoe u een gegevensmodel kunt uitbreiden door berekende velden te maken en hoe u de gegevens op een andere manier kunt analyseren. Er is ook uitgelegd hoe u sets met standaardvelden maakt voor een tabel om zo een nieuwe Power View-tabel te maken met automatisch ingevulde standaardvelden. Ten slotte hebt u geleerd hoe u het standaardgedrag van een tabel kunt definiëren om nieuwe tabellen snel en consistent te ordenen en van labels te voorzien.

In de volgende zelfstudie in deze reeks gaat u deze vaardigheden verder uitdiepen. Er zijn overal heel veel gegevens beschikbaar en daarom leert u in de volgende zelfstudie hoe u gegevens van internet toevoegt aan uw gegevensmodel. Er wordt daar ook uitgelegd hoe u afbeeldingen gebruikt, zodat uw Power View-rapporten er nog mooier uitzien.

Klik op deze koppeling om naar de volgende zelfstudie te gaan:

Zelfstudie: Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden vindt u onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Uit welke bron gebruikt Power View gegevens om Power View-rapporten te maken?

A: Alleen uit werkbladen in Excel.

B: Alleen uit het gegevensmodel.

C: Alleen gegevens die zijn geïmporteerd uit externe bronnen.

D: Uit het gegevensmodel en uit werkbladen in Excel.

Vraag 2: Welke van de volgende beweringen is waar over een standaardveldenset?

A: U kunt maar één standaardveldenset maken voor het gegevensmodel.

B: Als u in Power View op de naam van een tabel klikt in de lijst Power View-velden, wordt er een tabelvisualisatie gemaakt die automatisch wordt gevuld met de standaardvelden.

C: Als u een standaardveldenset maakt voor een tabel, worden alle andere velden in die tabel uitgeschakeld.

D: Alle bovenstaande antwoorden.

Vraag 3: Welke van de volgende beweringen is waar over berekende velden?

A: Wanneer u berekende velden maakt in Power Pivot, worden deze in Power View weergegeven als velden die beschikbaar zijn in de tabel waarin ze zijn gemaakt.

B: Als u berekende velden maakt in het berekeningsgebied van Power Pivot, zijn de velden niet beschikbaar voor clienthulpprogramma's.

C: Wanneer u berekende velden maakt in Power Pivot, worden de velden als afzonderlijke tabellen weergegeven in alle clienthulpprogramma's.

D: Zowel A als B.

Vraag 4: Als u in het venster Tabelgedrag een veld selecteert in het groepsvak Unieke rijen behouden, welke van de volgende beweringen is dan juist?

A: U moet expliciet "Som van dit veld" selecteren in de lijst Power View-velden om het veld samen te voegen.

B: Het veld wordt altijd samengevoegd in Power View of in draaitabellen.

C: Het veld wordt nooit samengevoegd in Power View of in draaitabellen.

D: Het selecteren van een of meer velden in het groepsvak Unieke rijen behouden heeft geen invloed op het gedrag van het veld in Power View of in draaitabellen.

Toets eenswers

 1. Juiste antwoord: B

 2. Juiste antwoord: B

 3. Juiste antwoord: A

 4. Juiste antwoord: C

Notities: 

 • Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders