Zelfstudie: Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Samenvatting:    Aan het einde van de vorige zelfstudie, Power Pivot helpenvoorkomen, hebt u uw Excel-werkmap er drie Power View-rapporten en veel visualisaties, inclusief interactieve kaart, cirkel-, staaf- en kolomdiagrammen. In deze zelfstudie leert u hoe u aanvullende interactieve Power View-rapporten kunt maken.

Houd er ook rekening mee dat deze visualisaties net zo interactief als in deze zelfstudie, voor iedereen die deze weergeeft zijn wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar in SharePoint maken.

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende gedeelten:

Veelvouddiagrammen maken

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde Afspeelvisualisaties

Controlepunt en quiz

Aan het einde van deze zelfstudie kunt u enkele vragen beantwoorden om te kijken of u alles goed hebt begrepen. U kunt ook een lijst met video's die veel van de concepten en mogelijkheden van Power View in actie zien.

In deze reeks met zelfstudies worden gegevens gebruikt die betrekking hebben op Olympische medailles, landen die de Olympische Spelen organiseren en verschillende Olympische sportevenementen. Deze reeks bestaat uit de volgende zelfstudies:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 2

U kunt de zelfstudies het beste in de aangegeven volgorde doornemen.

Deze zelfstudies zijn gebaseerd op Excel 2013 met Power Pivot ingeschakeld. Raadpleeg Handleiding Snel aan de slag voor Excel 2013 voor meer informatie over Excel 2013. Raadpleeg PowerPivot-invoegtoepassing voor meer informatie over het inschakelen van Power Pivot.

Veelvouddiagrammen maken

In deze sectie, kunt u doorgaan interactieve visualisaties maken met Power View. Dit onderwerp vindt een aantal verschillende soorten veelvouddiagrammen maken. Veelvouden heten soms ook traliewerk grafieken.

Interactieve maken Verticale Veelvouddiagrammen

Als u wilt veelvouddiagrammen maken, begint u met een ander diagram, zoals een cirkeldiagram of een lijndiagram bevat.

 1. Selecteer het werkblad staafdiagram en een kolom in Excel. Maak een nieuw Power View-rapport door op het lint POWER VIEW > Invoegen > Power View te kiezen. Er wordt een leeg Power View-rapport gemaakt. Wijzig de naam van het rapport Veelvouden, met de rechtermuisknop op het tabblad langs de onderkant naam selecteren in het menu dat wordt weergegeven. U kunt ook dubbelklikken op het tabblad om de naam ervan wijzigen.

 2. Vouw de tabel Medals in Power View-velden en selecteer het geslacht en selecteer de gebeurtenis-velden. In het gedeelte velden, selecteert u de pijlknop naast de gebeurtenis en selecteer Count (niet Blank). De tabel die door Power View wordt gemaakt, ziet eruit zoals in het volgende scherm.

  Visualisaties in Power View-tabel

 3. Selecteer in het lint ontwerp > visualisatie > ander diagram > cirkeldiagram. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.

  Cirkeldiagram in Power View
   

 4. U besluit dat het is interessant voor het weergeven van het aantal gebeurtenissen per geslacht na verloop van tijd. Een manier om te bekijken die gegevens is via veelvouden. Sleep vanuit de tabel medaille jaar naar het veld verticale VEELVOUDEN. Om te kunnen weergeven meer veelvouden, verwijdert u de legenda uit het rapport door te selecteren indeling > legenda > geen vanaf het lint.

 5. De indeling wijzigen zodat het raster veelvouden ziet u zes grafieken breed door zes diagrammen hoog. Met de grafiek is geselecteerd, selecteert u indeling > rasterhoogte > 6 en vervolgens op indeling > Rasterbreedte > 6. Uw scherm ziet er nu zo in het volgende scherm.

  Cirkeldiagram met veelvouden in Power View

 6. Het diagramtype veelvouden is ook interactieve. Plaats de muisaanwijzer op een cirkeldiagram en informatie over het segment wordt weergegeven. Klik op een cirkelsegment in het raster, en deze selectie is gemarkeerd voor elke grafiek in het veelvoud. In het volgende scherm de gele segment (vrouwen) voor 1952 is ingeschakeld en alle andere gele segmenten zijn gemarkeerd. Wanneer er meer grafieken beschikbaar zijn dan Power View kan worden weergegeven in één scherm, wordt een verticale schuifbalk weergegeven aan de rechterkant van de visualisatie.

  Veelvouddiagrammen in Power View gebruiken

Interactieve horizontale Veelvouddiagrammen maken

Horizontale diagrammen werken op dezelfde verticale veelvouddiagrammen manier.

 1. U wilt wijzigen in horizontale verticalen uw verticale Veelvouddiagrammen. Hiervoor Sleep het veld jaar uit het onderdeel verticale VEELVOUDEN naar het gebied horizontale VEELVOUDEN, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.


  Power View-visualisatie van Power View-velden wijzigen

 2. De visualisatie van Power View-rapport wordt gewijzigd in een grafiek met horizontale veelvouden. Zoals u ziet de schuifbalk langs de onderkant van de visualisatie, weergegeven in het volgende scherm.

  Horizontale veelvouden in Power View

Lijndiagrammen met veelvouden maken

Lijndiagrammen als veelvouden maken is eenvoudig, ook. De volgende stappen hoe u meerdere lijndiagrammen op basis van het aantal medailles voor elk jaar maken.

 1. Een nieuw Power View-blad maken en wijzig de naam Lijn veelvouden. Selecteer in Power View-velden, medaille aantal en het jaar in de tabel Medals . De visualisatie aan een lijndiagram te ontwerpen > ander diagram > regelwijzigen. Sleep nu Year naar het gebied as. Het diagram eruit ziet het volgende scherm.
  Lijndiagram in Power View

 2. Richten we ons op Winter medailles. Selecteer grafiek in het deelvenster Filters en klik Season van de tabel Medals naar het deelvenster Filters slepen. Selecteer Winter, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  Een diagram filteren in Power View

 3. Sleep om te maken van de veelvouden lijndiagrammen, NOC_CountryRegion van de tabel Medals naar het gebied verticale VEELVOUDEN. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.
  Lijnveelvouden in Power View

 4. U kunt de meerdere grafieken op basis van verschillende velden, en in oplopende of aflopende volgorde door te klikken op de gewenste opties in de linkerbovenhoek van de visualisatie te rangschikken.

Interactieve rapporten maken met kaarten en tegels

Tegels en kaarten kunt u de tabellen converteren naar een reeks momentopnamen waarin de gegevens, de lay-out in kaart-indeling, net zoals indexkaarten visualiseren. In de volgende stappen, kunt u kaarten gebruikt voor het visualiseren van het aantal medailles dat is uitgereikt voor verschillende sporten, en vervolgens die visualisatie verfijnen door het herhalen van de resultaten op basis van Edition.

Kaartvisualisaties maken

 1. Een nieuwe Power View-rapport maken en wijzig de naam in kaarten. Selecteer Discipline in Power View-veldenuit de tabel Disciplines . Selecteer in de tabel Medals Distinct Count of Edition, medaille tellen en NOC_CountryRegion. In het gebied velden van Power View-veldenen klik op de pijl naast NOC_CountryRegion en aantal (uniek) selecteren.

 2. Selecteer ontwerp > visualisatie > tabel > kaartop het lint. Het uiterlijk van de tabel zoals in het volgende scherm.
  kaartvisualisaties in Power View

 3. Met de kaartvisualisatie is geselecteerd, selecteert u DiscImage in de tabel DiscImage . Mogelijk dat u een beveiligingswaarschuwing weergegeven waarin u op een knop aan inhoud inschakelen om te krijgen van de afbeeldingen wilt weergeven, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm wordt gevraagd.

  Waarschuwing over externe gegevensverbindingen in Excel

 4. Klik in het gebied velden de velden in de volgende volgorde te rangschikken: DiscImage, Discipline, medaille tellen, aantal NOC_CountryRegion, en laatst, Distinct Count of Edition. Uw kaarten er nu ongeveer in het volgende scherm.
  Kaartvisualisatie met opnieuw gerangschikte velden
   

Tegels met Kaartvisualisaties gebruiken

 1. Deze kaarten op basis van het jaar waarin de medailles werden uitgereikt reviseren gaat heel eenvoudig. Sleep het veld jaar naar het gebied naast elkaar op in Power View-velden, in de tabel Medals . Nu uw visualisatie ziet er als het volgende scherm uit.
  De functie NAAST ELKAAR OP in Power View gebruiken

 2. Nu de kaarten worden herhaald per jaar, maar iets anders is er gebeurd ook. Het veld naast elkaar op kwam een container die op dit moment bevat alleen de kaarten die u in de vorige stappen hebt gemaakt. We kunnen toevoegen aan de container waarin echter en Zie hoe met naast elkaar op interactieve rapporten met coördineren van de weergave van uw gegevens kunt maken.

 3. Klik in het gebied naast de visualisatie kaarten, maar nog steeds binnen de container naast elkaar op. Het Power View-velden verandert zodat u zich nog steeds in de container naast elkaar op, maar zijn niet in de visualisatie kaarten. Het volgende scherm ziet hoe dit wordt weergegeven in het deelvenster Power View-velden.
  De container NAAST ELKAAR OP in een Power View-rapport

 4. In Power View-velden, moet u alle om alle beschikbare tabellen weer te selecteren. Selecteer in de tabel Hosts plaats, Season, NOC_CountryRegion en FlagURL. Het lint, selecteert u in ontwerp > visualisatie > tabel > kaart. U wilt dat de tabel die u zojuist hebt gemaakt als u wilt opvullen meer van de ruimte beschikbaar rapport, zodat u wilt wijzigen van het type kaartvisualisatie. Selecteer ontwerp > opties > kaart stijl > bijschrift. Dat is beter. Uw rapport ziet er nu zo in het volgende scherm.
  Een andere visualisatie toevoegen aan de container NAAST ELKAAR OP in Power View

 5. Zoals u ziet hoe, wanneer u een ander jaar geselecteerd in de tegels aan de bovenkant van de container naast elkaar op, het bijschrift kaartje dat u zojuist hebt gemaakt ook gesynchroniseerd met uw selectie. Dat komt doordat beide kaartvisualisaties zich bevinden binnen de u hebt gemaakt container in het vak naast elkaar op. Wanneer u de selectie naast elkaar op Bladeren en selecteer 2002, bijvoorbeeld uw rapport ziet eruit als in het volgende scherm.

  Tegels in Power View gebruiken

 6. U kunt ook de manier waarop gegevens voor Power View-tegels wijzigen. Selecteer in het lint ontwerp > tegels > Tegeltype > Tegelstroom. De tegel visualisaties wijzigingen en Power View verplaatst de tegels naar het einde van de tegelcontainer wijzigen, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.
  TEGELSTROOM gebruiken in Power View

Zoals eerder is vermeld, wanneer u deze rapporten publiceert en beschikbaar in SharePoint maken, zijn deze visualisaties net zo interactief voor iedereen die deze weergeeft.

Spreidings- en bellendiagrammen maken met op tijd gebaseerde Afspeelvisualisaties

U kunt ook interactieve grafieken die wijzigingen na verloop van tijd weergeven maken. In deze sectie u spreidingsdiagrammen en bellendiagrammen maken en de Olympische gegevens visualiseren in manieren, zodat iedereen die uw Power View-rapporten om te communiceren met hen op interessante en indrukwekkende manieren weergeeft.

Een spreidingsdiagram en bellendiagram maken

 1. Maak een nieuw Power View-rapport door op het lint POWER VIEW > Invoegen > Power View te kiezen. De naam van het rapport bellen. Selecteer in de tabel Medals medaille aantal en NOC land/regio. In het gebied velden en klik op de pijl naast NOC_CountryRegion en selecteer aantal (uniek) zodat deze bieden een telling van land of regio's, in plaats van de codes zelf. Selecteer vervolgens Sport in de tabel Events .

 2. Selecteer ontwerp > visualisatie > ander diagram > spreidingsdiagrammen de visualisatie wijzigen in een spreidingsdiagram. Het rapport ziet er nu uit zoals in het volgende scherm.

  Spreidingsdiagram in Power View

 3. Sleep vervolgens gebeurtenis in de tabel Events naar het gebied van de grootte van Power View-velden. Uw rapport wordt veel interessanter en ziet er nu zo in het volgende scherm.

  GROOTTE gebruiken in een Power View-bellendiagram

 4. Uw spreidingsdiagram is nu een bellendiagram instellen en de grootte van de bel is gebaseerd op het aantal medailles dat is uitgereikt voor elke sport.

 5. Uw bellendiagram is ook interactieve. Wanneer u de muisaanwijzer op de bel roei, biedt Power View u aanvullende gegevens over die sport, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Plaats de muisaanwijzer op Power View-bellendiagrammen voor meer informatie

Op tijd gebaseerde Afspeelvisualisaties maken

Veel van de visualisaties die u maakt zijn gebaseerd op gebeurtenissen die na verloop van tijd plaatsvinden. In de Olympische gegevensset is het interessant om te zien hoe medailles overal in de jaren is toegekend. De volgende stappen hoe u visualisaties afspelen of van animatie voorzien, op basis van gegevens op basis van tijd maken.

 1. In het spreidingsdiagram dat u in de vorige stappen hebt gemaakt, ziet u het gebied AFSPEELAS in Power View-velden, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm.

  De AFSPEELAS in Power View

 2. Sleep vanuit de tabel Medals jaar naar het gebied AFSPEELAS. Hier wordt het leuk onderdeel. Een as langs de onderkant van de visualisatie van de grafiek spreidingsdiagrammen wordt gemaakt en een pictogram afspelen weergegeven naast de naam, zoals wordt weergegeven in het volgende scherm. Druk op afspelen.

  De knop Afspelen in een Power View-rapport

 3. Bekijk als de bellen verplaatsen, vergroten en de contracten wanneer de jaren langs de afspeelas verplaatst. U kunt ook een bepaalde bellendiagram, dat wil in dit geval een bepaalde Sport zeggen, markeren en duidelijk wat er verandert de loop van het afspelen as. Een lijn volgt de cursus visueel markeren en bijhouden van de gegevenspunten als u de as verplaatst doorsturen.

 4. Selecteer Aquatics en klik op afspelen. Aquatics is gemarkeerd en een watermerk in de rechterbovenhoek van het rapport geeft het jaar (de afspeelas) als de PLAY as vooruit verplaatst. Aan het einde, het pad Aquatics heeft die u hebt gemaakt is gemarkeerd in de visualisatie, terwijl andere sport grijs worden weergegeven. Het volgende scherm ziet het rapport wanneer de afspeelas is voltooid.

  Op tijd gebaseerde bellenvisualisaties in Power View

 5. U kunt meer dan één sport selecteren door CTRL ingedrukt te houden en u meerdere selecties. Probeer het maar eens. Klik in het volgende scherm drie sporten zijn geselecteerd: worstelen, atletiek en Aquatics.

  Meerdere bellen markeren in Power View-afspeelrapporten

 6. Ten slotte kunt u spreidingsdiagrammen net als een andere visualisatie filteren. Er zijn tal van kleuren, omdat er een groot aantal sporten in de gegevensset. Sleep vanuit de tabel Medals Season naar het gebied van de kleur van Power View-velden. Nu slechts twee kleuren worden gebruikt, één voor elke Season (zomer of Winter). Het volgende scherm ziet dit, maar wilt bekijken hoe cool dit lijkt, bekijk de video aan het einde van deze zelfstudie.

  Slicers gebruiken in Power View-afspeelrapporten

Zijn er allerlei soorten indrukwekkende, aantrekkelijke rapporten die u met Power View maken kunt. Elke visualisatie kunt u een bepaalde en distinct weergeven op uw gegevens. Als u nog meer aantrekkelijke rapporten, kunt u verschillende visualisaties op een rapportpagina één combineren en dat uw gegevens tot leven.

Controlepunt en quiz

Overzicht van wat u hebt geleerd

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe veelvouddiagrammen, lijndiagrammen, bellendiagrammen en spreidingsdiagrammen maken. U hebt ook geleerd hoe naast elkaar van het rapport en het maken van een container waarin veel rapporten opgenomen worden kunnen.

Deze zelfstudie in de reeks over het maken van Power View-rapporten.

Video's van de Olympische gegevensset

Soms is het handig deze taken in actie zien. In dit gedeelte vindt u koppelingen naar video's die zijn gemaakt met de Olympische gegevensset. Deze video's zijn vergelijkbaar met de zelfstudies, maar enkele van de werkmappen, Power Pivot afbeeldingen, of Power View-bladen wijkt mogelijk iets af.

Power Pivot video's:

 • Standaardvelden instellen

 • Kolommen en tabellen verbergen

 • Beschrijvingen toevoegen aan kolommen en tabellen

 • Dialoogvenster btw-code toevoegen of bewerken

 • Samenvatten als

Video's over Power View:

 • Aan de slag met Powerview in Excel 2013

 • Bellen- en spreidingsdiagrammen

 • Kaarten

 • Inzoomen op een ad-hochiërarchie

 • Inzoomen op een hiërarchie in het model

 • Filters

 • Hiërarchieën

 • Markeren

 • Landkaarten

 • Kaarten: Problemen met onduidelijke kaartgegevens oplossen

 • Matrix

 • Veelvouden

 • Cirkeldiagrammen

 • Gegevens in het gegevensmodel vernieuwen

 • Slicers

 • Sorteren

 • Tegels

Bedankt. Ik hopen dat u hebt beperkt tot deze zelfstudie reeks en gevonden deze beter begrijpen hoe u uw eigen Power View-rapporten. U kunt indrukwekkende, moderne en interactieve rapporten maken met Power View en deel ze met de Business Intelligence-Portal op SharePoint.

Zelfstudies in deze reeks

De volgende lijst bevat koppelingen naar alle zelfstudies in deze reeks:

 1. Gegevens importeren in Excel 2013 en een gegevensmodel maken

 2. Relaties in gegevensmodel uitbreiden met Excel 2013, Power Pivot en DAX

 3. Op kaarten gebaseerde Power View-rapporten maken

 4. Internetgegevens gebruiken en standaardwaarden voor Power View-rapporten instellen

 5. Indrukwekkende Power View-rapporten maken: deel 1

 6. Indrukwekkende Power View rapporten maken: deel 2

QUIZ

Wilt u controleren of u alles nog weet? Dat kan. In de volgende quiz komen de functies, mogelijkheden of vereisten aan bod waaraan aandacht is besteed in deze zelfstudie. De antwoorden staan onder aan de pagina. Succes!

Vraag 1: Wat is een andere naam voor het diagramtype veelvouden?

A: schuifdiagrammen.

B: tupels-diagrammen.

C: Traliediagrammen.

D: Paginadiagrammen.

Vraag 2: Welk gebied in Power View-velden kunt u een container maken, waarin u meerdere visualisaties veelvoudvisualisaties kunt plaatsen?

A: het gebied kolommen.

B: het gebied SAMENVATTEN.

C: het gebied naast elkaar.

D: het gebied CONTAINER.

Vraag 3: Als u wilt maken van een visualisatie met animatie op basis van een veld, zoals een datumveld welk gebied Power View-velden moet u gebruiken?

A: het gebied AFSPEELAS.

B: het gebied horizontale VEELVOUDEN.

C: het gebied ANIMATIE.

D: u toch niet zulke fraaie visualisaties maken kunt?

Vraag 4: Wat gebeurt er in veelvouddiagrammen als er meer cirkeldiagrammen zijn dan op één scherm passen?

A: power View wordt automatisch door de cirkeldiagrammen geschoven.

B: er wordt een schuifbalk weergegeven, waarmee u door de andere cirkeldiagrammen kunt schuiven.

C: er wordt een rapport gemaakt voor alleen zoveel cirkeldiagrammen die tegelijk worden weergegeven op het scherm kunnen worden weergegeven.

D: power View automatisch alle cirkeldiagrammen in één scherm geplaatst, ongeacht het aantal cirkeldiagrammen vereist zijn.

Antwoorden

 1. Juiste antwoord: C

 2. Juiste antwoord: C

 3. Juiste antwoord: A

 4. Juiste antwoord: B

Notities: Gegevens en afbeeldingen in deze reeks zelfstudies zijn gebaseerd op:

 • Olympics Dataset van Guardian News & Media Ltd.

 • Vlagafbeeldingen van CIA Factbook (cia.gov)

 • Bevolkingsgegevens van The World Bank (worldbank.org)

 • Pictogrammen voor Olympische sporten door Thadius856 en Parutakupiu

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×