Word 2013 gebruiken om documenten te openen die in eerdere versies van Word zijn gemaakt

Wanneer u in Microsoft Word 2013 een document opent dat in een eerdere versie van Word is gemaakt, wordt de compatibiliteitsmodus ingeschakeld en wordt Compatibiliteitsmodus weergegeven op de titelbalk van het documentvenster.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat er geen nieuwe of verbeterde functies in Word 2013 beschikbaar zijn terwijl u aan een document werkt, zodat iedereen die met een eerdere versie van Word werkt, over alle bewerkingsmogelijkheden beschikt. In de compatibiliteitsmodus blijft ook de indeling van het document behouden.

In dit artikel

Documentmodi en compatibiliteit

Een document converteren naar de Word 2013-modus

Documentmodi en compatibiliteit

Als u een document opent in Word 2013, gebeurt dit in een van deze modi:

 • Word 2013

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 2010

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 2007

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003

Als u wilt bepalen in welke modus het document zich bevindt, controleert u de titelbalk van het document. Als er [Compatibiliteitsmodus] staat na de bestandsnaam, bevindt het document zich in de compatibiliteitsmodus voor Word 2007, de compatibiliteitsmodus voor Word 2010 of de compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003. Ga als volgt te werk om te bepalen in welke compatibiliteitsmodus het document zich bevindt:

 1. Klik op Bestand.

 2. Klik op Info.

 3. Klik in de sectie Document inspecteren op Problemen herkennen en klik op Compatibiliteit controleren..

 4. Klik op Weer te geven versies selecteren.

  Er wordt een vinkje weergegeven naast de naam van de modus waarin het document zich bevindt.

Als op de titelbalk niet [Compatibiliteitsmodus] wordt weergegeven, bevindt u zich in de Word 2013-modus en zijn alle functies beschikbaar.

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie

97-2003

2007

2010

2013

Apps voor Office

Rode X

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Webvideo

Rode X

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe opmaak voor nummering

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Teksteffecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

OpenType-functies

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Nieuwe inhoudsbesturingselementen

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Besturingselementen voor Word 2007-inhoud

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Thema's

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Margetabs

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Bouwstenen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Bibliografie en bronvermeldingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Vergelijkingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

Aangepaste XML

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Groen vinkje

WordArt uit eerdere versies

Groen vinkje

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Diagrammen uit eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Rode X

Grafieken uit eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Rode X

Naar boven

Een document converteren naar de Word 2013-modus

U kunt in de compatibiliteitsmodus werken of u kunt het document converteren naar de bestandsindeling van Word 2013. De opdracht Converteren in Word wist de compatibiliteitsopties zodat de documentindeling verschijnt alsof het gemaakt werd in Word 2013. Als het bestand de indeling .doc heeft, werkt de opdracht Converteren het bestand ook bij naar de indeling .docx .

Als u het document converteert, krijgt u toegang tot de nieuwe en uitgebreide functies in Word 2013. Personen die echter eerdere versies van Word gebruiken kunnen bepaalde gedeelten van het document die zijn gemaakt met behulp van nieuwe of uitgebreide functies in Word 2013 mogelijk niet of moeilijk bewerken.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Info en klik vervolgens op Converteren om het document te converteren zonder een kopie op te slaan .

  • Als u een nieuwe kopie van het document wilt maken, klikt u in de Word 2013-modus op Opslaan als en kiest u de locatie en de map waar u de nieuwe kopie wilt opslaan. Typ een nieuwe naam voor het document in het vak Bestandsnaam. en klik op Word-document in de lijst Opslaan als bestandstype. Zorg ervoor dat het selectievakje Compatibiliteit met eerdere versies van Word behouden is uitgeschakeld

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×