Word 2010 gebruiken om documenten te openen die in eerdere versies van Word zijn gemaakt

AF101859186

Wanneer u in Microsoft Word 2010 een document opent dat in een eerdere versie van Word is gemaakt, wordt de compatibiliteitsmodus ingeschakeld en wordt Compatibiliteitsmodus weergegeven op de titelbalk van het documentvenster.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat er geen nieuwe of verbeterde functies in Word 2010 beschikbaar zijn terwijl u aan een document werkt, zodat iedereen die met een vorige versie van Word werkt over alle bewerkingsmogelijkheden beschikt.

In dit artikel

Documentmodi en compatibiliteit

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Een document converteren naar de Word 2010-modus

Documentmodi en compatibiliteit

Als u een document opent in Word 2010, is het in één van drie modi:

 • Word 2010

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 2007

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003

Als u wilt bepalen in welke modus het document zich bevindt, controleert u de titelbalk van het document. Als er (Compatibiliteitsmodus) staat na de bestandsnaam, bevindt het document zich in de compatibiliteitsmodus voor Word 2007 of de compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003. Ga als volgt te werk om te bepalen in welke compatibiliteitsmodus het document zich bevindt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Info.

 3. Klik in de sectie Voorbereiden voor delen op Problemen herkennen en klik vervolgens op Compatibiliteit controleren..

 4. Klik op Weer te geven versies selecteren.

  Er wordt een vinkje weergegeven naast de naam van de modus waarin het document zich bevindt.

Als de titelbalk geen (Compatibiliteitsmodus) weergeeft, bevindt u zich in de Word 2010-modus en zijn alle functies beschikbaar.

Opmerking   Als u Microsoft Word Starter 2010 gebruikt, houd er dan rekening mee dat niet alle functies die zijn vermeld voor Word 2010 worden ondersteund in Word Starter. Zie Ondersteuning voor Word Starter-functies voor meer informatie over de beschikbare functies in Word Starter.

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie

97-2003

2007

2010

Nieuwe opmaak voor nummering

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Teksteffecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rode X

Rode X

Groen vinkje

OpenType-functies

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe besturingselementen voor inhoud

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Besturingselementen voor Word 2007-inhoud

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Thema's

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Tabbladen Marge

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bouwstenen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bibliografie en verwijzingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Vergelijkingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Aangepaste Extensible Markup Language (XML)

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

WordArt uit eerdere versies

Groen vinkje

Groen vinkje

Rode X

Diagrammen uit eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Grafieken uit eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Naar boven

Een document converteren naar de Word 2010-modus

U kunt in de compatibiliteitsmodus werken of u kunt uw document converteren naar de bestandsindeling van Word 2010. De opdracht Converteren in Word wist de compatibiliteitsopties zodat de documentindeling verschijnt alsof het gemaakt werd in Word 2010. Als het bestand de indeling .doc heeft, werkt de opdracht Converteren het bestand ook bij naar de indeling .docx .

Als u uw document converteert, krijgt u toegang tot de nieuwe en uitgebreide functies in Word 2010. Personen die echter eerdere versies van Word gebruiken kunnen mogelijk niet of moeilijk bepaalde gedeelten van het document bewerken die werden gemaakt met behulp van nieuwe of uitgebreide functies in Word 2010.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Info en klik vervolgens op Converteren om het document te converteren zonder een kopie op te slaan .

  • Klik om een nieuwe kopie van het document te maken in de Word 2010-modus op Opslaan als, typ een nieuwe naam voor het document in het vak Bestandsnaam. en klik op Word-document in de lijst Opslaan als bestandstype.

Naar boven

Is van toepassing op: Word Starter, Word 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen