Word 2010 gebruiken om documenten te openen die in eerdere versies van Word zijn gemaakt

Wanneer u in Microsoft Word 2010 een document opent dat in een eerdere versie van Word is gemaakt, wordt de compatibiliteitsmodus ingeschakeld en wordt Compatibiliteitsmodus weergegeven in de titelbalk van het documentvenster.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat er geen nieuwe of verbeterde functies in Word 2010 beschikbaar zijn terwijl u aan een document werkt, zodat iedereen die met een vorige versie van Word werkt over alle bewerkingsmogelijkheden beschikt. In de compatibiliteitsmodus blijft ook de lay-out van het document behouden.

In dit artikel

Documentmodi en compatibiliteit

Een document converteren naar de Word 2010-modus

Documentmodi en compatibiliteit

Als u een document opent in Word 2010, bevindt het zich in één van de volgende drie modi:

 • Word 2010

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 2007

 • Compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003

Als u wilt bepalen in welke modus het document zich bevindt, controleert u de titelbalk van het document. Als er (Compatibiliteitsmodus) staat na de bestandsnaam, bevindt het document zich in de compatibiliteitsmodus voor Word 2007 of de compatibiliteitsmodus voor Word 97-2003. Ga als volgt te werk om te bepalen in welke compatibiliteitsmodus het document zich bevindt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Info.

 3. Klik in de sectie Voorbereiden voor delen op Problemen herkennen en klik vervolgens op Compatibiliteit controleren..

 4. Klik op Weer te geven versies selecteren.

  Er wordt een vinkje weergegeven naast de naam van de modus waarin het document zich bevindt.

Als de titelbalk geen (Compatibiliteitsmodus) weergeeft, bevindt u zich in de Word 2010-modus en zijn alle functies beschikbaar.

Opmerking : Als u Microsoft Word Starter 2010 gebruikt, worden in Word Starter niet alle vermelde functies voor Word 2010 ondersteund. Zie Ondersteuning voor Word Starter-functies voor meer informatie over de beschikbare functies in Word Starter.

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie

97-2003

2007

2010

Nieuwe opmaak voor nummering

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rood X

Rood X

groen vinkje

Teksteffecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rood X

Rood X

groen vinkje

OpenType-functies

Rood X

Rood X

groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe besturingselementen voor inhoud

Rood X

Rood X

groen vinkje

Besturingselementen voor Word 2007-inhoud

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Thema's

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Tabbladen Marge

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bouwstenen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bibliografie en verwijzingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Vergelijkingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Aangepaste XML

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

WordArt uit eerdere versies

groen vinkje

groen vinkje

Rood X

Diagrammen uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X

Grafieken uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X

Naar boven

Een document converteren naar de Word 2010-modus

U kunt in de compatibiliteitsmodus werken of u kunt uw document converteren naar de bestandsindeling van Word 2010. De opdracht Converteren in Word wist de compatibiliteitsopties zodat de documentindeling verschijnt alsof het document gemaakt werd in Word 2010. Als het bestand de indeling .DOC heeft, werkt de opdracht Converteren het bestand ook bij naar de indeling .DOCX.

Als u uw document converteert, krijgt u toegang tot de nieuwe en uitgebreide functies in Word 2010. Personen die echter eerdere versies van Word gebruiken, kunnen mogelijk niet of moeilijk bepaalde gedeelten van het document bewerken die werden gemaakt met behulp van nieuwe of uitgebreide functies in Word 2010.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Info en klik vervolgens op Converteren om het document te converteren zonder een kopie op te slaan .

  • Klik om een nieuwe kopie van het document te maken in de Word 2010-modus op Opslaan als, typ een nieuwe naam voor het document in het vak Bestandsnaam en klik op Word-document in de lijst Opslaan als.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×