Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingscontrole

Opmerking : Zie Spelling en grammatica in een andere taal controleren voor meer informatie over het controleren van de spelling in een andere taal.

De spellingcontrole vergelijkt de woorden in uw document op basis van de hoofdwoordenlijst in Office. De hoofdwoordenlijst bevat de meest gebruikte woorden, maar mogelijk ontbreken bepaalde eigennamen, technische termen, acroniemen of gespecialiseerd hoofdlettergebruik. U kunt woorden en speciaal hoofdlettergebruik toevoegen aan een aangepaste woordenlijst om te voorkomen dat de spellingcontrole deze als fouten markeert.

Belangrijk : Elke wijziging die u aanbrengt in een instelling van een aangepaste woordenlijst in een Office-programma, heeft gevolgen voor alle andere Office-programma's.

Alle aangepaste woordenlijsten worden beheerd via het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten en alle aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken, moeten zijn ingeschakeld (geselecteerd) in dit dialoogvenster. Volg deze stappen in Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen en kies vervolgens een specifieke taak hieronder.

Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijst

Alle aangepaste woordenlijsten worden beheerd via het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten en alle aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken, moeten zijn ingeschakeld (geselecteerd) in dit dialoogvenster. Volg deze stappen voor het programma dat u gebruikt, en kies vervolgens een specifieke taak hieronder.

In Office 2010 en hoger:

 1. Open de controleopties:

  • In de meeste Office-programma's: Klik op Bestand > Opties > Controle.

  • In Outlook: Klik op Bestand > Opties > E-mail > Spelling en AutoCorrectie > Controle.

  • In InfoPath: Klik op Start > Spelling > Opties voor Spelling controleren.

 2. Controleer of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 3. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

In Office 2007:

 1. Open de controleopties:

  • In Access, Excel, PowerPoint en Word: Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Opties > Controle.

  • In InfoPath, OneNote, Publisher en Visio: Open een bestand en klik vervolgens op Extra > Spelling > Spellingopties.

  • In Outlook: Klik op Extra > Opties > Spelling > Spelling en AutoCorrectie > Controle.

  • In Project: Klik op Extra > Opties > Spelling > Meer spellingopties.

 2. Controleer of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 3. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

Als de spellingcontrole bepaalde woorden als verkeerd gespeld markeert, maar u wilt dat deze woorden worden genegeerd, kunt u deze toevoegen aan de standaard aangepaste woordenlijst. (Zie De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole voor het wijzigen van de standaard aangepaste woordenlijst waarin deze woorden worden toegevoegd).

 • Tijdens de automatische spelling- en grammaticacontrole, klikt u met de rechtermuisknop op het woord met de rode golvende lijn, en klik vervolgens op Toevoegen aan woordenlijst.

 • Bij het uitvoeren van de spelling- en grammaticacontrole, klikt u op Toevoegen of Toevoegen aan woordenlijst voor het gemarkeerde woord.

Opmerking : Als de optie Toevoegen aan woordenlijst niet beschikbaar is, moet u ervoor zorgen dat u een standaard aangepaste woordenlijst hebt geselecteerd in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten. Zie De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole voor informatie over het selecteren van een standaard aangepaste woordenlijst.

Zie Spelling en grammatica controleren voor meer informatie.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de aangepaste woordenlijst.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Als u de nieuwe woordenlijst wilt gebruiken voor een andere taal, selecteert u, terwijl de nieuwe woordenlijst is geselecteerd in de Lijst van woordenlijsten, de taal in het menu Taal voor woordenlijst.

Als u wilt dat uw nieuwe aangepaste woordenlijst de standaard woordenlijst is, waarin alle woorden die u toevoegt, worden opgeslagen, raadpleegt u de volgende taak De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole.

Wanneer u de spelling van een document controleert, kunt u een woord dat werd gemarkeerd als een verkeerd gespeld woord toevoegen aan de standaard aangepaste woordenlijst, zodat het niet meer opnieuw wordt gemarkeerd. (Zie Woorden toevoegen aan de standaard aangepaste woordenlijst tijdens de spellingcontrole voor meer informatie.) Alle nieuwe woorden die u toevoegt, worden toegevoegd aan de standaard aangepaste woordenlijst, die boven aan de lijst staat bij het openen van het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten.

De standaard aangepaste woordenlijst voor alle Office-programma's wijzigen:

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Ga in het vak Lijst van woordenlijsten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de standaardwoordenlijst voor alle talen wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder Alle talen.

  • Als u de standaardwoordenlijst voor een bepaalde taal wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder de kop van de desbetreffende taal.

 3. Klik op Standaard wijzigen.

  Opmerking : Als er onder een kop slechts één woordenlijst staat, moet dit de standaardwoordenlijst zijn. In dit geval is de knop niet beschikbaar.

De volgende keer dat u de spellingcontrole uitvoert, gebruikt het programma de standaard aangepaste woordenlijsten die u hebt geselecteerd.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Selecteer de woordenlijst die u wilt bewerken. Zorg dat u het selectievakje niet uitschakelt.

 3. Klik op Woordenlijst bewerken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een woord wilt toevoegen, typt u het woord in het vak Woord(en) en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een woord wilt verwijderen, selecteert u het woord in het vak Woordenlijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een woord wilt bewerken, verwijdert u het en voegt u het vervolgens toe met de gewenste spelling.

  • Als u alle woorden wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.

Als u wilt dat deze aangepaste woordenlijst de standaard woordenlijst is waarin alle nieuwe woorden die u toevoegt worden opgeslagen, raadpleegt u De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole.

Als u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt de woordenlijst standaard ingesteld op Alle talen, wat betekent dat de woordenlijst wordt gebruikt als u de spelling van een tekst controleert in welke taal dan ook. U kunt een aangepaste woordenlijst echter aan een bepaalde taal koppelen, zodat het programma de woordenlijst alleen gebruikt als u de spelling van tekst in die taal controleert.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik in het vak Lijst van woordenlijsten op de woordenlijst die u wilt wijzigen.

 3. Klik in het menu Taal voor woordenlijst op de taal waarvoor de woordenlijst moet worden gebruikt.

In het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten worden de beschikbare aangepaste woordenlijsten weergegeven die het programma kan gebruiken voor de spellingcontrole. Als de woordenlijst die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een woordenlijst die u hebt aangeschaft bij een ander bedrijf, is geïnstalleerd op uw computer maar niet in het vak Lijst van woordenlijsten voorkomt, kunt u deze toevoegen.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die hierboven worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Zoek de map met de gewenste aangepaste woordenlijst en dubbelklik op het woordenlijstbestand.

Als u wilt dat deze aangepaste woordenlijst de standaard woordenlijst is waarin alle nieuwe woorden die u toevoegt worden opgeslagen, raadpleegt u De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole.

Zie ook

Spelling en grammatica controleren

The spelling and grammar checker isn't working as expected (De spelling- en grammaticacontrole werkt niet zoals verwacht)

Instellen hoe spelling- en grammaticacontrole werken

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole in Word 2016 voor Mac

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.