Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole

Als u de spellingcontrole gebruikt, worden de woorden in uw document vergeleken met de woorden in de hoofdwoordenlijst, die met Microsoft Office wordt meegeleverd. De hoofdwoordenlijst bevat de meest gebruikte woorden, maar bevat mogelijk geen eigennamen, technische termen of afkortingen die u gebruikt. Daarnaast kan het hoofdlettergebruik in de hoofdwoordenlijst anders zijn dan zoals u dat wilt in uw document. Als u dergelijke woorden of dergelijk hoofdlettergebruik toevoegt aan een aangepaste woordenlijst, voorkomt u dat deze bij de spellingcontrole als fouten worden aangemerkt.

Belangrijk : Elke wijziging die u aanbrengt in een instelling van een aangepaste woordenlijst in een Microsoft Office-programma, heeft gevolgen voor alle andere programma's.

Wat wilt u doen?

Aangepaste woordenlijsten gebruiken

Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen

Een aangepaste woordenlijst maken

Een bestaande aangepaste woordenlijst toevoegen

Woorden in een aangepaste woordenlijst toevoegen, verwijderen of bewerken

De taal wijzigen die is gekoppeld aan een aangepaste woordenlijst

Wijzigen aan welke aangepaste woordenlijst standaard woorden worden toegevoegd bij de spellingcontrole

Aangepaste woordenlijsten gebruiken

U moet altijd eerst de aangepaste woordenlijsten selecteren via het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten.

Welk Office-programma gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio en Word

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Controle.

 4. Zorg ervoor dat het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst niet is ingeschakeld.

 5. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

 6. Zorg ervoor dat in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten het selectievakje is ingeschakeld naast elke aangepaste woordenlijst die u wilt gebruiken.

Naar boven

Outlook

 1. Open een e-mailbericht.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik achtereenvolgens op E-mail, Spelling en AutoCorrectie en Controle.

 5. Zorg ervoor dat het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst niet is ingeschakeld.

 6. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

 7. Zorg er in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten voor dat het selectievakje is ingeschakeld naast de aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken.

Naar boven

InfoPath

 1. Ga naar het tabblad Start, klik op de pijl naast Spelling en klik vervolgens op Spellingopties.

 2. Controleer of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 3. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

 4. Zorg er in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten voor dat het selectievakje is ingeschakeld naast de aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken.

Naar boven

SharePoint Workspace

In SharePoint Workspace 2010 is het dialoogvenster Spellingopties alleen toegankelijk via het dialoogvenster Spelling. U moet dus eerst de spellingcontrole starten om aangepaste woordenlijsten te kunnen inschakelen.

 1. Open een item om te bewerken in een gebied met tekst met opmaak in een hulpmiddel van SharePoint Workspace. Klik bijvoorbeeld op een discussie-item, kladblokitem of agendaprofiel.

 2. Klik op het tabblad Start op Spelling of druk op F7.

 3. Klik in het dialoogvenster Spelling op Opties.

 4. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

 5. Zorg er in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten voor dat het selectievakje is ingeschakeld naast de aangepaste woordenlijsten die u wilt gebruiken.

Naar boven

Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen

Welk Office-programma gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Access, Excel, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio en Word

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Controle.

 4. Zorg ervoor dat het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst niet is ingeschakeld.

 5. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

Naar boven

Outlook

 1. Open een e-mailbericht.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik achtereenvolgens op E-mail, Spelling en AutoCorrectie en Controle.

 5. Zorg ervoor dat het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst niet is ingeschakeld.

 6. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

Naar boven

InfoPath

 1. Ga naar het tabblad Start, klik op de pijl naast Spelling en klik vervolgens op Spellingopties.

 2. Controleer of het selectievakje Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst is uitgeschakeld.

 3. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

Naar boven

SharePoint Workspace

In SharePoint Workspace 2010 is het dialoogvenster Spellingopties alleen toegankelijk via het dialoogvenster Spelling. U moet dus eerst een sessie voor de spellingcontrole starten om het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten te openen.

 1. Open een item om te bewerken in een gebied met tekst met opmaak in een hulpmiddel van SharePoint Workspace. Klik bijvoorbeeld op een discussie-item, kladblokitem of agendaprofiel.

 2. Klik in het dialoogvenster Spelling op Opties.

 3. Klik op Aangepaste woordenlijsten.

Naar boven

Een aangepaste woordenlijst maken

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik op Nieuw.

 3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de aangepaste woordenlijst.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Als u de nieuwe woordenlijst wilt gebruiken voor een andere taal, selecteert u, terwijl de nieuwe woordenlijst is geselecteerd in de Lijst van woordenlijsten, de taal in het menu Taal voor woordenlijst.

Naar boven

Een bestaande aangepaste woordenlijst toevoegen

In het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten worden de beschikbare aangepaste woordenlijsten weergegeven die het programma kan gebruiken voor de spellingcontrole. Als de woordenlijst die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een woordenlijst die u hebt aangeschaft bij een ander bedrijf, is geïnstalleerd op uw computer maar niet in het vak Lijst van woordenlijsten voorkomt, kunt u deze toevoegen.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Zoek de map met de gewenste aangepaste woordenlijst en dubbelklik op het woordenlijstbestand.

Als u meer hulp wenst bij het installeren van een woordenlijst van derden, raadpleegt u de installatie-instructies voor de woordenlijst.

Naar boven

Woorden in een aangepaste woordenlijst toevoegen, verwijderen of bewerken

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Selecteer de woordenlijst die u wilt bewerken. Zorg dat u het selectievakje niet uitschakelt.

 3. Klik op Woordenlijst bewerken.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een woord wilt toevoegen, typt u het woord in het vak Woord(en) en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een woord wilt verwijderen, selecteert u het woord in het vak Woordenlijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een woord wilt bewerken, verwijdert u het en voegt u het vervolgens toe met de gewenste spelling.

  • Als u alle woorden wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.

Naar boven

De taal wijzigen die is gekoppeld aan een aangepaste woordenlijst

Als u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt de woordenlijst standaard ingesteld op Alle talen, wat betekent dat de woordenlijst wordt gebruikt als u de spelling van een tekst controleert in welke taal dan ook. U kunt een aangepaste woordenlijst echter aan een bepaalde taal koppelen, zodat het programma de woordenlijst alleen gebruikt als u de spelling van tekst in die taal controleert.

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Klik in het vak Lijst van woordenlijsten op de woordenlijst die u wilt wijzigen.

 3. Klik in het menu Taal voor woordenlijst op de taal waarvoor de woordenlijst moet worden gebruikt.

Naar boven

Wijzigen aan welke aangepaste woordenlijst standaard woorden worden toegevoegd bij de spellingcontrole

Als u de spelling van een document controleert, kunt u een woord dat wordt aangemerkt als onjuist gespeld, toevoegen aan een aangepaste woordenlijst. Het woord wordt dan automatisch toegevoegd aan de standaard aangepaste woordenlijst.

Ga als volgt te werk om de standaard aangepaste woordenlijst op te geven die door Microsoft Office-programma's wordt gebruikt voor alle talen of voor elke taal waarin u werkt:

 1. Open het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten door de stappen uit te voeren die worden beschreven in de sectie Het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten openen.

 2. Ga in het vak Lijst van woordenlijsten op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de standaardwoordenlijst voor alle talen wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder Alle talen.

  • Als u de standaardwoordenlijst voor een bepaalde taal wilt wijzigen, klikt u op de naam van de woordenlijst onder de kop van de desbetreffende taal.

 3. Klik op Standaard wijzigen.

  Opmerking : Als er onder een kop slechts één woordenlijst staat, moet dit de standaardwoordenlijst zijn. In dit geval is de knop niet beschikbaar.

De volgende keer dat u de spellingcontrole uitvoert, gebruikt het programma de standaard aangepaste woordenlijsten die u hebt geselecteerd.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.