Wijzigingen bijhouden in een gedeelde werkmap opheffen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Belangrijk : In dit artikel wordt uitgelegd dat een oudere methode van bijhouden van wijzigingen gebruik van een 'gedeelde werkmap'. De gedeelde werkmap opheffen-functie heeft veel beperkingen en is vervangen door cocreatie. Cocreatie zelf niet de mogelijkheid voor het bijhouden van wijzigingen. Echter als u en anderen het bestand is geopend op hetzelfde moment, ziet u elkaars selecties en wijzigingen terwijl deze worden aangebracht. Als het bestand is opgeslagen op de cloud, is ook mogelijk om weer te geven eerdere versies, zodat u wijzigingen van elke persoon kunt zien. Meer informatie over cocreatie.

 1. Zorg dat u zeker weet dat u deze methode wilt gebruiken voordat u doorgaat. Gedeelde werkmappen hebben beperkingen en daarom wordt ten zeerste aanbevolen cocreatie te gebruiken. Dit is de vervanging van Gedeelde werkmappen.

 2. Klik op Controleren > Werkmap delen.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 3. Schakel op het tabblad Werkmap delen op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan in.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Klik onder Wijzigingen bijhoudenop Geavanceerd en typ in het vak dagen het aantal dagen dat u wilt behouden wijzigingsoverzicht. Standaard in Excel het wijzigingsoverzicht blijft 30 dagen en worden permanent gewist wijzigingsoverzicht die ouder is dan dit aantal dagen. Naar wijzigingen bijhouden een langer dan 30 dagen, typt u een waarde die groter is dan 30.

 6. Klik op OK en klik bij de vraag of u de werkmap wilt opslaan opnieuw op OK om de werkmap op te slaan.

 1. Klik op controleren > Wijzigingen bijhouden, en klik vervolgens op wijzigingen accepteren of negeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Klik op OK zodra u wordt gevraagd de werkmap op te slaan.

 3. Voer in het dialoogvenster Welke wijzigingen accepteren of negeren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn gemaakt door alle gebruikers, schakelt u het selectievakje Wie uit.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht in een specifiek gebied, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren voor de volledige werkmap, schakelt u het selectievakje Waar uit.

 4. Klik op OK en bekijk de informatie over elke wijziging in het dialoogvenster Wijzigingen accepteren of negeren.

 5. Klik op Accepteren of op Negeren om een wijziging te accepteren of te negeren.

 6. Wanneer u wordt gevraagd een waarde voor een cel te selecteren, klikt u op de gewenste waarde en vervolgens op Accepteren.

Opmerkingen    

 • U moet een wijziging eerst accepteren of negeren voordat u door kunt gaan naar de volgende wijziging.

 • Met de opdrachten Alles accepteren of Alles negeren kunt u alle resterende wijzigingen in één keer accepteren of negeren.

 1. Klik op controleren > Wijzigingen bijhouden, en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Als u de wijzigingen wilt selecteren die u wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u alle wijzigingen die zijn bijgehouden, wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Alle in de lijst Wanneer en schakelt u vervolgens de selectievakjes Wie en Waar uit.

  • Als u de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven voor een specifiek celbereik, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

 3. Als u wilt opgeven hoe de wijzigingen moeten worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u de wijzigingen in het werkblad wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

  • Als u een lijst van wijzigingen op een apart werkblad wilt maken, schakelt u het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in om het werkblad Overzicht weer te geven.

   Opmerking    Dit selectievakje is alleen beschikbaar nadat u het bijhouden van wijzigingen hebt ingeschakeld en u het bestand hebt opgeslagen met ten minste één wijziging die kan worden bijgehouden.

Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, wordt het wijzigingsoverzicht verwijderd. Als u een kopie van deze gegevens wilt bewaren, voert u de volgende handelingen uit om het werkblad Overzicht af te drukken of naar een andere werkmap te kopiëren:

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. U kunt nu af te drukken of de geschiedenis naar een andere werkmap kopiëren.

Wanneer u wijzigingen markeert terwijl u werkt, worden alle revisies (zoals wijzigingen, ingevoegde gegevens en verwijderde gegevens) gemarkeerd met een markeerkleur.

 1. Klik op controleren > Wijzigingen bijhouden, en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken . Dit selectievakje inschakelt, deelt u de werkmap en markeert u de wijzigingen die u of andere gebruikers aanbrengen.

 3. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op de gewenste optie.

 4. Als u wilt opgeven voor welke gebruikers u de wijzigingen wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u in de lijst Wie op de gewenste optie.

 5. Als u het werkbladgebied wilt opgeven waar wijzigingen moeten worden gemarkeerd, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens in het vak Waar de celverwijzing naar het werkbladgebied.

 6. Zorg ervoor dat het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm is ingeschakeld.

 7. Klik op OK. Als u wordt gevraagd, sla de werkmap.

 8. Breng de wijzigingen die u wilt dat in het werkblad. Houd er rekening mee dat bepaalde wijzigingen, bijvoorbeeld opmaak, niet bijgehouden worden en daarom ook niet gemarkeerd met een markeerkleur.

Als u niet langer wilt dat wijzigingen worden gemarkeerd, kunt u het markeren van wijzigingen uitschakelen.

 1. Klik op controleren > Wijzigingen bijhouden, en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken uit.

 1. Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden > Wijzigingen markeren.

  In nieuwere versies van Excel is de knop Wijzigingen bijhouden verborgen. U kunt de knop als volgt weer zichtbaar maken.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het werkblad Overzicht op de filterpijlen naast de kolomlabels om de gewenste informatie te vinden.

Opmerking    Als u de werkmap opslaat, wordt het werkblad Overzicht verborgen. Als u het werkblad Overzicht wilt weergeven nadat u de werkmap hebt opgeslagen, moet u het werkblad opnieuw weergeven door in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in te schakelen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×