Wijzigingen bijhouden in een gedeelde werkmap

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Door wijzigingen bij te houden kunt u informatie bijhouden, vastleggen en weergeven over wijzigingen die worden aangebracht in een gedeelde werkmap.

Voorbeeld van gemarkeerde wijzigingen en details

In dit artikel

Overzicht van het bijhouden van wijzigingen

Het bijhouden van wijzigingen inschakelen voor een werkmap

Wijzigingen markeren terwijl u werkt

Bijgehouden wijzigingen weergeven

Wijzigingen accepteren en negeren

Het werkblad Overzicht weergeven

Wijzigingen die niet door Excel worden bijgehouden of gemarkeerd

Het bijhouden van wijzigingen uitschakelen voor een werkmap

Overzicht van het bijhouden van wijzigingen

U kunt de functie voor het bijhouden van wijzigingen gebruiken om telkens wanneer u een werkmap opslaat, informatie over wijzigingen in die werkmap in een logboek vast te leggen. Dit wijzigingsoverzicht kan u helpen om te achterhalen welke wijzigingen in de gegevens in de werkmap zijn aangebracht. U kunt deze wijzigingen vervolgens accepteren of negeren. Het bijhouden van wijzigingen is vooral handig wanneer een werkmap door meerdere gebruikers wordt bewerkt. Het is ook handig wanneer u een werkmap naar meerdere revisors stuurt en u vervolgens alle commentaar dat u ontvangt, wilt samenvoegen in één kopie van die werkmap, waarin u alleen die wijzigingen en opmerkingen opneemt die u wilt behouden.

Hoe het bijhouden van wijzigingen werkt

Het bijhouden van wijzigingen is alleen beschikbaar in gedeelde werkmappen. In feite wordt een werkmap automatisch een gedeelde werkmap wanneer u het bijhouden van wijzigingen inschakelt. Hoewel een gedeelde werkmap gewoonlijk wordt opgeslagen op een locatie die ook toegankelijk is voor andere gebruikers, kunt u ook wijzigingen bijhouden in een lokale kopie van een gedeelde werkmap.

Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in een gedeelde werkmap, kunt u het wijzigingsoverzicht direct op het werkblad of op een apart overzichtswerkblad weergeven. In beide gevallen kunt u meteen de details van elke wijziging bekijken. U kunt bijvoorbeeld zien wie de wijziging heeft aangebracht, welk type wijziging is aangebracht, wanneer de wijziging is aangebracht, welke cellen zijn gewijzigd en welke gegevens zijn toegevoegd of verwijderd.

Wanneer u wijzigingen bijhoudt, moet u rekening houden met het volgende:

 • Het bijhouden van wijzigingen is iets anders dan het ongedaan maken of het maken van een back-up    Misschien gaat u ervan uit dat bij het bijhouden van wijzigingen een back-up van de werkmap wordt gemaakt voordat er wijzigingen worden aangebracht of dat u de bijgehouden wijzigingen ongedaan kunt maken. Helaas kunt u het wijzigingsoverzicht niet gebruiken om wijzigingen ongedaan te maken of om een eerdere versie van de werkmap te herstellen. Het werkblad Overzicht bevat echter wel een record van alle verwijderde gegevens, zodat u deze gegevens kunt kopiëren en vervolgens kunt terugplaatsen in de oorspronkelijke cellen van de gedeelde werkmap. Omdat de functie voor het bijhouden van wijzigingen niet is ontworpen om u te helpen bij het herstellen van eerdere versies van de werkmap, is het verstandig om back-ups te blijven maken van elke werkmap waarin het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld.

 • Bepaalde typen wijzigingen worden niet bijgehouden    Wijzigingen die u aanbrengt in de inhoud van de cel, worden bijgehouden, maar andere wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak, worden niet bijgehouden. Bepaalde voorzieningen van Microsoft Excel zijn niet beschikbaar in gedeelde werkmappen, waardoor wijzigingen die worden aangebracht met deze voorzieningen, niet worden bijgehouden.

 • Het wijzigingsoverzicht wordt slechts gedurende een specifiek interval bewaard    Wanneer u het bijhouden van wijzigingen inschakelt, wordt het wijzigingsoverzicht 30 dagen bewaard om te zorgen dat de werkmap niet te groot wordt. U kunt het aantal dagen dat het wijzigingsoverzicht moet worden bewaard, naar wens uitbreiden of reduceren. Als u het wijzigingsoverzicht voor onbeperkte tijd wilt bewaren, kunt u een groot aantal dagen opgeven. U kunt ook periodieke kopieën van de gegevens in het wijzigingsoverzicht maken.

 • Het wijzigingsoverzicht wordt geregeld verwijderd    Excel bepaalt welk gedeelte van het wijzigingsoverzicht moet worden bewaard door terug te tellen vanaf de huidige datum. Telkens wanneer u de werkmap sluit, worden die gedeelten van het overzicht gewist die ouder zijn dan het ingestelde aantal dagen vanaf de laatste keer dat de werkmap is opgeslagen.

  Als u het wijzigingsoverzicht bijvoorbeeld hebt ingesteld op 30 dagen en u de werkmap pas na twee maanden weer opent, wordt het wijzigingsoverzicht van twee maanden geleden weergegeven. Wanneer u deze werkmap echter weer sluit, worden de wijzigingen van de vorige 30 dagen (van 31 tot en met 60 dagen geleden) verwijderd.

  Belangrijk    Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt of het delen van de werkmap beëindigt, wordt het wijzigingsoverzicht permanent verwijderd.

Manieren om het bijhouden van wijzigingen te gebruiken

In Excel kunt u het opgeslagen wijzigingsoverzicht op de volgende manieren weergeven en gebruiken.

 • Wijzigingen markeren op het scherm    Gewijzigde gebieden kunnen voor iedere gebruiker met een verschillende kleur worden gemarkeerd. Wanneer u de aanwijzer op een van de gewijzigde cellen plaatst, worden de basisgegevens van de wijzigingen weergeven als een opmerking. Markeringen op het scherm zijn handig als de werkmap slechts een paar wijzigingen bevat of als u in één oogopslag wilt zien wat er is gewijzigd.

 • Een wijzigingsoverzicht bijhouden    In Excel kan een apart werkblad met een wijzigingsoverzicht worden weergegeven met een afdrukbare lijst van wijzigingsgegevens, die u kunt filter om te zoeken naar die wijzigingen waarin u geïnteresseerd bent. Het werkblad Overzicht is handig wanneer in een werkmap vele wijzigingen zijn aangebracht of wanneer u wilt onderzoeken wat er is gebeurd in een reeks wijzigingen.

 • Wijzigingen beoordelen    In Excel kunt de wijzigingen in de juiste volgorde stapsgewijs doorlopen waarbij u voor elke wijziging bepaalt of u deze wilt accepteren of negeren. Deze methode is handig wanneer u opmerkingen van anderen evalueert.

Naar boven

Het bijhouden van wijzigingen inschakelen voor een werkmap

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Werkmap delen.

  Excel-lintafbeelding

 2. Schakel op het tabblad Werkmap delen op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan in.

  Tip    Hierdoor kunnen ook werkmappen worden samengevoegd.

 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 4. Klik onder Wijzigingen bijhouden op Wijzigingen bijhouden van de laatste en typ in het vak dagen het aantal dagen dat u het wijzigingsoverzicht wilt bewaren.

  Opmerking    Het wijzigingsoverzicht wordt in Excel standaard 30 dagen bewaard. Alle gedeelten van het wijzigingsoverzicht die ouder zijn dan dertig dagen, worden permanent verwijderd. Als u het wijzigingsoverzicht langer dan 30 dagen wilt bewaren, voert u een getal in dat groter is dan 30.

 5. Klik op OK en klik bij de vraag of u de werkmap wilt opslaan opnieuw op OK om de werkmap op te slaan.

Opmerking    Als u het bijhouden van wijzigingen inschakelt door opties in te stellen in het dialoogvenster Wijzigingen markeren (als u dit dialoogvenster wilt weergeven, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klikt u vervolgens op Wijzigingen markeren), wordt de werkmap ook gedeeld.

Naar boven

Wijzigingen markeren terwijl u werkt

Wanneer u wijzigingen markeert terwijl u werkt, worden alle revisies (zoals wijzigingen, ingevoegde gegevens en verwijderde gegevens) gemarkeerd met een markeerkleur.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Excel-lintafbeelding

 2. Schakel in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken in.

  Hiermee maakt u van de werkmap een gedeelde werkmap en markeert u de wijzigingen die u of andere gebruikers aanbrengen.

 3. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op de gewenste optie.

 4. Als u wilt opgeven voor welke gebruikers u de wijzigingen wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u in de lijst Wie op de gewenste optie.

 5. Als u het werkbladgebied wilt opgeven waar wijzigingen moeten worden gemarkeerd, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens in het vak Waar de celverwijzing naar het werkbladgebied.

  Tip    U kunt ook klikken op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak  rechts van het vak Waar en vervolgens het bereik op het werkblad selecteren dat u wilt gebruiken. Klik wanneer u klaar bent, nogmaals op de knop Dialoogvenster samenvouwen om weer het volledige dialoogvenster weer te geven.

 6. Zorg ervoor dat het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm is ingeschakeld.

 7. Klik op OK.

  Sla de werkmap op wanneer daarom wordt gevraagd.

 8. Breng op het werkblad de gewenste wijzigingen aan.

  Opmerking    Bepaalde wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak, worden niet bijgehouden en daarom ook niet gemarkeerd met een markeerkleur.

Het markeren van wijzigingen beëindigen

Als u niet langer wilt dat wijzigingen worden gemarkeerd, kunt u het markeren van wijzigingen uitschakelen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

 2. Schakel in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken uit.

Tip    U kunt ook het bijhouden van wijzigingen uitschakelen om het markeren van wijzigingen te beëindigen en de markeringen te verwijderen. Zie de sectie Het bijhouden van wijzigingen uitschakelen voor een werkmap voor meer informatie.

Naar boven

Bijgehouden wijzigingen weergeven

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Excel-lintafbeelding

  Opmerking    Als het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken niet is ingeschakeld, heeft Excel geen wijzigingsoverzicht voor de werkmap vastgelegd.

 2. Als u de wijzigingen wilt selecteren die u wilt weergeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u alle wijzigingen die zijn bijgehouden, wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Alle in de lijst Wanneer en schakelt u vervolgens de selectievakjes Wie en Waar uit.

  • Als u de wijzigingen wilt weergeven die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt weergeven.

  • Als u wijzigingen wilt weergeven voor een specifiek celbereik, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

   Tip    U kunt ook klikken op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak  rechts van het vak Waar en vervolgens het bereik selecteren dat u op het werkblad wilt gebruiken. Klik wanneer u klaar bent, nogmaals op de knop Dialoogvenster samenvouwen om weer het volledige dialoogvenster weer te geven.

 3. Als u wilt opgeven hoe de wijzigingen moeten worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

  • Als u de wijzigingen in het werkblad wilt markeren, schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op het scherm in.

   Tip    Hiermee kunt u de details van een wijziging bekijken door de muisaanwijzer op een gemarkeerde cel te plaatsen.

  • Als u een lijst van wijzigingen op een apart werkblad wilt maken, schakelt u het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in om het werkblad Overzicht weer te geven.

   Opmerking    Dit selectievakje is alleen beschikbaar nadat u het bijhouden van wijzigingen hebt ingeschakeld en u het bestand het opgeslagen met ten minste één wijziging die kan worden bijgehouden.

Naar boven

Wijzigingen accepteren en negeren

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen accepteren of negeren.

  Excel-lintafbeelding

 2. Klik op OK zodra u wordt gevraagd de werkmap op te slaan.

 3. Voer in het dialoogvenster Welke wijzigingen accepteren of negeren een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht na een bepaalde datum, schakelt u het selectievakje Wanneer in, klikt u op Sinds datum in de lijst Wanneer en typt u vervolgens de vroegste datum waarvoor u wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die door een specifieke gebruiker zijn aangebracht, schakelt u het selectievakje Wie in en klikt u vervolgens in de lijst Wie op de gebruiker van wie u de wijzigingen wilt beoordelen.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn gemaakt door alle gebruikers, schakelt u het selectievakje Wie uit.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren die zijn aangebracht in een specifiek gebied, schakelt u het selectievakje Waar in en typt u vervolgens de celverwijzing van het werkbladbereik.

   Tip    U kunt ook klikken op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak  rechts van het vak Waar en vervolgens het bereik selecteren dat u op het werkblad wilt gebruiken. Klik wanneer u klaar bent, nogmaals op de knop Dialoogvenster samenvouwen om weer het volledige dialoogvenster weer te geven.

  • Als u wijzigingen wilt accepteren of negeren voor de volledige werkmap, schakelt u het selectievakje Waar uit.

 4. Klik op OK en bekijk de informatie over elke wijziging in het dialoogvenster Wijzigingen accepteren of negeren.

  Tip    Deze informatie omvat ook andere wijzigingen die worden beïnvloed door de actie die u bij deze wijziging kiest. U kunt schuiven om alle informatie die u nodig hebt, weer te geven.

 5. Klik op Accepteren of op Negeren om een wijziging te accepteren of te negeren.

  Tip    Op het werkblad Overzicht wordt een genegeerde wijziging vastgelegd met 'Ongedaan maken' of 'Resultaat van geweigerde actie' in de kolom Actietype.

 6. Wanneer u wordt gevraagd een waarde voor een cel te selecteren, klikt u op de gewenste waarde en vervolgens op Accepteren.

Opmerkingen    

 • U moet een wijziging eerst accepteren of negeren voordat u door kunt gaan naar de volgende wijziging.

 • Met de opdrachten Alles accepteren of Alles negeren kunt u alle resterende wijzigingen in één keer accepteren of negeren.

Naar boven

Het werkblad Overzicht weergeven

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Excel-lintafbeelding

  Opmerking    Als het selectievakje Wijzigingen bijhouden tijdens bewerken niet is ingeschakeld, heeft Excel geen wijzigingsoverzicht voor de werkmap vastgelegd.

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het werkblad Overzicht op de filterpijlen naast de kolomlabels om de gewenste informatie te vinden.

Opmerking    Als u de werkmap opslaat, wordt het werkblad Overzicht verborgen. Als u het werkblad Overzicht wilt weergeven nadat u de werkmap hebt opgeslagen, moet u het werkblad opnieuw weergeven door in het dialoogvenster Wijzigingen markeren het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in te schakelen.

Naar boven

Wijzigingen die niet door Excel worden bijgehouden of gemarkeerd

Bij het bijhouden van wijzigingen worden wijzigingen vastgelegd die u aanbrengt in de inhoud van de cel, waaronder wijzigingen die worden veroorzaakt door het verplaatsen en kopiëren van gegevens. Ook het invoegen van rijen en kolommen wordt geregistreerd.

De volgende wijzigingen worden echter niet door Excel bijgehouden:

Wijzigingen die niet worden bijgehouden

Alternatieven

Het wijzigen van bladnamen

Wijzigingen in de namen van werkbladen worden niet gemarkeerd op de werkbladtabs, maar worden wel bijgehouden in het werkblad Overzicht.

Het invoegen of verwijderen van werkbladen

Wijzigingen die in een werkblad worden aangebracht nadat het werkblad is ingevoegd, worden bijgehouden, maar het invoegen van het werkblad wordt alleen in het werkblad Overzicht bijgehouden.

Het opmaken van cellen of gegevens

Geen

Het verbergen of opnieuw weergeven van rijen of kolommen

Geen

Het aanvullen of wijzigen van opmerkingen

Geen

Cellen die veranderen doordat een formule een nieuwe waarde als resultaat geeft

Als u wilt zoeken naar cellen die zijn gewijzigd door een herberekening, kunt u gebruikmaken van de controlehulpmiddelen op het tabblad Formules in de groep Formules controleren.

Wijzigingen die niet zijn opgeslagen

U kunt wijzigingen markeren terwijl deze worden aangebracht, maar deze wijzigingen worden pas in het werkblad Overzicht weergegeven nadat ze zijn opgeslagen.

Opmerking    Het bijhouden van wijzigingen is alleen mogelijk in gedeelde werkmappen. Daardoor worden functies die niet beschikbaar zijn voor gebruik in gedeelde werkmappen, ook niet bijgehouden als wijzigingen. U beschikt alleen over de volgende functies als u het delen van de werkmap beëindigt.

Niet-beschikbare functie

Alternatieven

Blokken cellen invoegen of verwijderen

U kunt wel hele rijen en kolommen invoegen.

Werkbladen verwijderen

Geen

Cellen samenvoegen of samengevoegde cellen splitsen

Geen

Voorwaardelijke opmaak toevoegen of wijzigen

Bestaande voorwaardelijke opmaakt blijft bestaan als de celwaarden worden gewijzigd, maar u kunt deze opmaak niet wijzigen of de voorwaarden opnieuw definiëren.

Gegevensvalidatie toevoegen of wijzigen

Cellen worden nog steeds gevalideerd als u nieuwe waarden invoert, maar u kunt de bestaande instellingen voor gegevensvalidatie niet wijzigen.

Grafieken of draaigrafiekrapporten maken of wijzigen

U kunt bestaande grafieken en rapporten weergeven.

Afbeeldingen of andere objecten invoegen of wijzigen

U kunt bestaande afbeeldingen en objecten weergeven.

Hyperlinks invoegen of wijzigen

Bestaande hyperlinks blijven werken.

Tekengereedschappen gebruiken

U kunt bestaande tekeningen en afbeeldingen weergeven.

Wachtwoorden toewijzen, wijzigen of verwijderen

Bestaande wachtwoorden blijven geldig.

Werkbladen of de werkmap beveiligen of de beveiliging opheffen

De bestaande beveiliging blijft in werking.

Scenario's maken, wijzigen of weergeven

Geen

Gegevens groeperen of als overzicht weergeven

U kunt bestaande overzichten blijven gebruiken.

Automatische subtotalen invoegen

U kunt bestaande subtotalen weergeven.

Gegevenstabellen maken

U kunt bestaande gegevenstabellen weergeven.

Draaitabelrapporten maken of wijzigen

U kunt bestaande rapporten weergeven.

Macro's schrijven, opnemen, wijzigen, weergeven of toewijzen

U kunt bestaande macro's uitvoeren, tenzij deze gebruikmaken van functies die niet beschikbaar zijn. U kunt bewerkingen in een gedeelde werkmap opnemen in een macro die is opgeslagen in een andere werkmap die geen gedeelde werkmap is.

Microsoft Excel 4,0-dialoogbladen toevoegen of wijzigen

Geen

Matrixformules bewerken en verwijderen

Bestaande matrixformules worden correct berekend.

Naar boven

Het bijhouden van wijzigingen uitschakelen voor een werkmap

Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, wordt het wijzigingsoverzicht verwijderd. Als u een kopie van deze gegevens wilt bewaren, voert u de volgende handelingen uit om het werkblad Overzicht af te drukken of naar een andere werkmap te kopiëren:

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen op Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Wijzigingen markeren.

  Excel-lintafbeelding

 2. Schakel onder Wijzigingen markeren het selectievakje Wanneer in en klik vervolgens in de lijst Wanneer op Alle.

 3. Schakel de selectievakjes Wie en Waar uit.

 4. Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven op een nieuw werkblad in.

 5. Klik op OK.

 6. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Druk het werkblad Overzicht af. Ga als volgt te werk:

 7. Klik op het tabblad Bestand op Afdrukken, selecteer de gewenste afdrukopties en klik op de knop Afdrukken.

 8. Klik op een willekeurige andere tab om terug te keren naar het bestand.

  • Als u het overzicht naar een ander werkblad wilt kopiëren, selecteert u de cellen die u wilt kopiëren, klikt u op Kopiëren (tabblad Start, groep Klembord) of drukt u op CTRL+C. Vervolgens schakelt u over naar een andere werkmap, klikt u op de plaats waar u de kopie wilt neerzetten en klikt u op Plakken (tabblad Start, groep Klembord) of drukt u op CTRL+V.

   Tip    Wanneer u het overzicht kopieert of afdrukt, kan het nuttig zijn om ook een aparte kopie of afdruk te maken van de gedeelde werkmap. Als de werkmap verder door u of anderen wordt aangepast, is het overzicht dat u hebt gekopieerd, niet meer van toepassing. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat cellocaties, inclusief rijnummers, in het gekopieerde overzicht niet langer gelden.

 9. Voer op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen een van de volgende handelingen uit:

  • Als de gedeelde werkmap is beveiligd, klikt u op Beveiliging gedeelde werkmap opheffen. Geef desgevraagd het wachtwoord op en klik op OK.

  • Als de gedeelde werkmap niet is beveiligd, klikt u op Werkmap delen en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd op Wijzigingen niet bijhouden.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×