Wijzigingen bijhouden in Word

Als u wilt zien wie wat heeft gewijzigd in een document, schakelt u Wijzigingen bijhouden in.

Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden.

Wijzigingen bijhouden op het lint van Word

De weergave Eenvoudige markeringen wordt ingeschakeld. Wijzigingen die iemand in het document aanbrengt, worden gemarkeerd, waarbij een lijn in de marge aangeeft waar de wijzigingen zijn aangebracht.

De lijn in de marge geeft aan dat zich op die positie een bijgehouden wijziging bevindt

Er wordt een ballonnetje weergegeven waar iemand een opmerking heeft toegevoegd. Klik op de ballon om een opmerking weer te geven.

Het pictogram voor opmerkingen in Eenvoudige markering

U kunt de wijzigingen weergeven door te klikken op de lijn bij de ballon. Hiermee schakelt u over naar de weergave Alle markeringen.

wijzigingen bijhouden in de weergave alle markeringen

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand Wijzigingen bijhouden uitschakelt door Wijzigingen bijhouden te vergrendelen met een wachtwoord. (Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u Wijzigingen bijhouden kunt uitschakelen wanneer dit nodig is.)

  1. Klik op Controleren.

  2. Klik op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en klik op Bijhouden vergrendelen.

Opdracht Bijhouden vergrendelen in het menu Wijzigingen bijhouden

  1. Typ een wachtwoord en typ dit nogmaals in het vak Geef ter bevestiging het wachtwoord nogmaals op.

  2. Klik op OK .

Terwijl Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kunt u dit niet uitschakelen en kunt u geen wijzigingen accepteren of negeren.

U heft de vergrendeling op door te klikken op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en nogmaals te klikken op Bijhouden vergrendelen. U wordt gevraagd om het wachtwoord. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, is Wijzigingen bijhouden nog steeds ingeschakeld, maar kunt u wijzigingen accepteren en negeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Als u Wijzigingen bijhouden wilt uitschakelen, klikt u op de knop Wijzigingen bijhouden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al waren bijgehouden, blijven gemarkeerd in het document totdat u ze verwijdert.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

Belangrijk :  De enige manier om bijgehouden wijzigingen uit een document te verwijderen, is ze te accepteren of te negeren. Als u Geen markeringen kiest in het vak Weergeven voor revisie, ziet u hoe het document eruit komt te zien, maar hiermee worden bijgehouden wijzigingen slechts tijdelijk verborgen. De wijzigingen worden niet verwijderd en worden opnieuw weergegeven wanneer iemand het document opnieuw opent. Als u de bijgehouden wijzigingen permanent wilt verwijderen, moet u ze accepteren of negeren.

Klik op Controleren > Volgende > Accepteren of Negeren.

De knoppen Accepteren, Negeren en Volgende

De wijziging wordt geaccepteerd of verwijderd, waarna de volgende wijziging wordt geselecteerd.

Als u een opmerking wilt verwijderen, selecteert u de opmerking en klikt u op Controleren > Verwijderen. Als u alle opmerkingen wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen > Alle opmerkingen in document verwijderen.

Tip :  Het wordt aangeraden Documentcontrole uit te voeren voordat u de definitieve versie van het document deelt. Dit hulpmiddel controleert op bijgehouden wijzigingen en opmerkingen, verborgen tekst, persoonsnamen in eigenschappen en andere gegevens die u mogelijk niet wilt delen. U voert Documentcontrole uit door te klikken op Bestand > Info > Controleren op problemen > Document controleren.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×