Delen en samenwerken

Wijzigingen bijhouden in Word

Wijzigingen bijhouden in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u Wijzigingen bijhouden inschakelt kunnen u en uw collega’s wijzigingen aanbrengen die makkelijk te herkennen zijn. De wijzigingen zijn suggesties die u kunt beoordelen en ze vervolgens verwijderen of permanent aanbrengen.

Video wordt niet ondersteund in uw browser. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Tip: Video niet in uw taal? Selecteer Ondertiteling Knop Ondertiteling .

Schakel Wijzigingen bijhouden in en uit via Controleren > Wijzigingen bijhouden.

Wijzigingen bijhouden
 • Wanneer het is ingeschakeld, worden verwijderingen aangegeven als doorgestreepte tekst en toevoegingen worden aangegeven als onderstreepte tekst. De wijzigingen van verschillende auteurs worden aangegeven met verschillende kleuren.

 • Wanneer het is uitgeschakeld, worden de wijzigingen niet meer aangegeven, maar de gekleurde onderstrepingen en doorstrepingen blijven in het document aanwezig.

Oefen met het bijhouden van wijzigingen en andere samenwerkings functies in Word door deze samen te werken in de leer handleiding voor Word.

Voorgestelde wijzigingen weergeven

Om de wijzigingen in uw document weer te geven, gaat u naar Controleren> Bijhouden> Weergeven ter revisie.

 • Als u de wijzigingen wilt bekijken aangegeven met een rode lijn in de kantlijn, kiest u Eenvoudige markeringen.

 • Voor een gedetailleerde weergave van de wijzigingen, kiest u Alle markeringen.

 • Om te zien hoe het document eruitziet als u alle voorgestelde wijzigingen permanent aanbrengt, kiest u Geen markeringen.

 • Om het originele document te zien als alle voorgestelde wijzigingen zijn verwijderd, kiest u Oorspronkelijk.

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Groep voor bijhouden van wijzigingen met Wijzigingen bijhouden ingeschakeld

Opmerking: Als de functie Wijzigingen bijhouden niet beschikbaar is, moet u mogelijk de document beveiliging uitschakelen. Klik op het tabblad Redigeren in de groep beveiligen op bewerking beperkenen klik onder aan het taak venster document beveiligen op beveiliging stoppen . (Mogelijk moet u het document wachtwoord weten.)

U kunt ook een indicator voor de functie Wijzigingen bijhouden toevoegen aan de statusbalk.

 • Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk en kies Wijzigingen bijhouden.

  Statusbalk waarop Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld

  Opmerking: U kunt nu de indicator Wijzigingen bijhouden op de statusbalk gebruiken om de functie in of uit te schakelen.

Als u Wijzigingen bijhouden uitschakelt, kunt u het document wijzigen zonder dat er wordt bijgehouden wat u wijzigt. Het uitschakelen van de functie betekent echter niet dat eerder bijgehouden wijzigingen worden verwijderd.

 • Ga naar het tabblad Controleren en kies de knop Wijzigingen bijhouden in de groep Bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Groep Bijhouden

Belangrijk: Als u bijgehouden wijzigingen wilt verwijderen, gebruikt u de opdrachten Accepteren en Weigeren op het tabblad Controleren in de groep Wijzigingen.

Wat wilt u doen?

Alle wijzigingen in de tekst weergeven

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Klik op het tabblad Controle in de groep Bijhouden op de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Wijs naar Ballonnen en klik vervolgens op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgehaalde tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

Opmerkingen weergeven in scherminfo in plaats van ballonnen

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt opmerkingen echter ook in de tekst weergeven. Opmerkingen die in de tekst staan, kunt u bekijken door de indicator voor een opmerking aan te wijzen.

 1. Klik op het tabblad Controle in de groep Bijhouden op de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Wijs naar Ballonnen en klik vervolgens op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgehaalde tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

 3. Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking

Wijzigingen weergeven op type bewerking of op revisor

 1. Klik op het tabblad Controle in de groep Bijhouden op de optie Markeringen weergeven.

  De opdracht Markeringen weergeven

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik om het type wijziging dat u wilt weergeven te selecteren.

   Klik bijvoorbeeld op opmerkingen of invoegingen en verwijderingen. Het vinkje naast het item geeft aan dat het item is geselecteerd.

   Lijst met opties voor Markeringen weergeven
    

   Belangrijk: Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs Revisoren aan en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve bij de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen en opmerkingen wilt zien.

   Opmerking: Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitschakelen, klikt u op Alle revisoren.

Wijzigingen en opmerkingen van specifieke revisoren weergeven

Een editor of revisor wil meestal ook zien hoe een document wordt weergegeven nadat de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Met deze procedure kan een editor of revisor het document weergeven zoals het er uiteindelijk uit komt te zien.

 • Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden en klik in het vak Weergeven ter revisie op de pijl en kies vervolgens de optie die u wilt.

  Opties voor Weergeven ter revisie

  • Uiteindelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u het document met alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Dit is de standaardweergave voor alle documenten die in Word worden geopend.

  • Uiteindelijk    In deze weergave ziet u het uiteindelijke document, dus met alle wijzigingen doorgevoerd in de tekst en zonder markeringen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

  • Oorspronkelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u de oorspronkelijke tekst met bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

  • Origineel    In deze weergave ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in het document die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

Opmerking: Als u opmerkingen en bijgehouden wijzigingen wilt weergeven in ballonnen, moet u de Afdrukweergave of weergave volgens weblay-out kiezen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verbergen tijdens het afdrukken

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Gebruik de opdrachten Accepteren en Weigeren in de groep Wijzigingen om markeringen te verwijderen uit een document.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Afdrukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Alle pagina's afdrukken.

 4. Klik op Markeringen afdrukken om het vinkje te verwijderen.

  Markeringen in Word afdrukken

Wat wilt u doen?

Een overzicht van bijgehouden wijzigingen bekijken

Het revisievenster is een handig hulpmiddel om te controleren of alle bijgehouden wijzigingen zijn verwijderd uit een document en niet worden weergegeven aan anderen die uw document bekijken. Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal zichtbare bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

U kunt het revisievenster ook gebruiken om lange opmerkingen te lezen die niet in een opmerkingballon passen.

Opmerking: Het revisie venster, in tegens telling tot het document of de ballonnen met opmerkingen, is niet het beste hulp middel voor het aanbrengen van wijzigingen in uw document. In plaats van tekst of opmerkingen te verwijderen of andere wijzigingen aan te brengen in het revisie venster, maakt u alle wijzigingen in het document. De wijzigingen worden vervolgens weer gegeven in het revisie venster.

Groep Bijhouden

 1. Kies een van de volgende opties op het tabblad Controleren in de groep Bijhouden:

  • Als u aan de zijkant van het scherm een overzicht wilt zien, kiest u Revisievenster.

  • Als u het overzicht onderaan het scherm wilt weergeven, kiest u Revisievenster horizontaal in de lijst Revisievenster.

 2. Kies Gedetailleerde samenvatting weergeven om per type het aantal wijzigingen te bekijken.

  Samenvattingsvenster

Alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen op volgorde bekijken

 1. Klik op het tabblad Controle in de groep Wijzigingen op Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Accepteren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Weigeren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Verwijderen in de groep Opmerkingen.

 3. Accepteer of weiger wijzigingen en verwijder opmerkingen totdat er geen bijgehouden wijzigingen of opmerkingen meer in het document staan. Controleer vervolgens of alle bijgehouden wijzigingen zijn geaccepteerd of geweigerd en of alle opmerkingen zijn verwijderd.

 4. Kies op het tabblad Controle in de groep Bijhouden de optie Revisievenster.

  Opmerking: Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

Wijzigingen per type bewerking of per revisor bekijken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk op het tabblad Controle in de groep Bijhouden:

  Groep Bijhouden

  • Schakel in de lijst Markeringen weergeven alle selectievakjes uit behalve van de typen wijzigingen die u wilt bekijken.

  • Kies Revisoren in de lijst Markeringen weergeven en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve bij de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen wilt zien.

  • Kies Alle revisoren in de lijst Markeringen weergeven om de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst in of uit te schakelen.

 2. Kies op het tabblad Controle, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Accepteren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Weigeren in de groep Wijzigingen.

Alle wijzigingen tegelijk accepteren

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Kies Alle wijzigingen in document accepteren in de lijst Accepteren.

Alle wijzigingen tegelijk weigeren

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Kies Alle wijzigingen in document negeren in de lijst Accepteren.

Opmerkingen verwijderen

 1. Klik op de opmerking.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Opmerkingen op Verwijderen.

  Als u alle opmerkingen tegelijk wilt verwijderen, klikt u op de pijl onder Verwijderen en klikt u op Alle opmerkingen in document verwijderen.

Wat wilt u doen?

U kunt eenvoudig wijzigingen bijhouden en bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bekijken terwijl u aan een document werkt. In Microsoft Office Word 2007 worden standaard ballonnen gebruikt om verwijderde tekst, opmerkingen, opmaakwijzigingen en verplaatste inhoud weer te geven. Als u alle wijzigingen in de tekst wilt zien, kunt u de instellingen wijzigen en aangeven dat bijgehouden wijzigingen en opmerkingen op die manier worden weergegeven.

Wijzigingen bijhouden met ballonnen

In ballonnen (1) worden opmaakwijzigingen, opmerkingen en verwijderde tekst weergegeven.

Opmerking: Om te voorkomen dat u per ongeluk documenten distribueert die bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bevatten, worden bijgehouden wijzigingen en opmerkingen standaard in Word weergegeven. Uiteindelijke weergegeven opmaak is de standaardoptie in het vak Weergeven ter revisie.

 1. Open het document dat u wilt reviseren.

 2. Ga naar het tabblad Controleren en klik in de groep Bijhouden op de knop Wijzigingen bijhouden. De knop Wijzigingen bijhouden is gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  De knop Wijzigingen bijhouden ingeschakeld

 3. Optioneel. Voeg een indicator voor de functie Wijzigingen bijhouden toe aan de statusbalk. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk en klik op Wijzigingen bijhouden. Klik op de indicator Wijzigingen bijhouden op de statusbalk om de functie in of uit te schakelen.

  Wijzigingen bijhouden-indicator

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan door tekst of graphics in te voegen, te verwijderen, te verplaatsen of op te maken. U kunt ook opmerkingen toevoegen.

Opmerking: Als u de functie voor het bijhouden van wijzigingen gebruikt en uw document vervolgens als webpagina opslaat (in HTM- of HTML-indeling), worden de bijgehouden wijzigingen op de webpagina weergegeven.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen:

 • Ga naar het tabblad Controleren en klik in de groep Bijhouden op de knop Wijzigingen bijhouden.

  De knop Wijzigingen bijhouden is niet meer gemarkeerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Afbeelding van Word-lint

Als u aan de statusbalk een Wijzigingen bijhouden-indicator hebt toegevoegd, wordt ook deze indicator uitgeschakeld wanneer u in de groep Bijhouden op Wijzigingen bijhouden klikt.

Opmerking: Als u het bijhouden van wijzigingen uitschakelt, worden de bijgehouden wijzigingen in het document niet verwijderd. Als u er zeker van wilt zijn dat uw document geen bijgehouden wijzigingen meer bevat, geeft u alle wijzigingen weer en kiest u de opdracht Accepteren of Weigeren voor elke wijziging in het document.

U kunt bijgehouden wijzigingen of opmerkingen op verschillende manieren verbergen, maar alle wijzigingen die zijn aangebracht terwijl de functie Wijzigingen bijhouden was ingeschakeld en alle opmerkingen die zijn ingevoegd, blijven deel uitmaken van het document totdat de wijzigingen worden geaccepteerd of geweigerd en de opmerkingen worden verwijderd.

Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden niet uit het document verwijderd als u bijgehouden wijzigingen verbergt, bijvoorbeeld door onder Markeringen weergeven het vinkje bij Invoegingen en verwijderingen weg te halen. Door bijgehouden wijzigingen te verbergen, kunt u het document echter wel bekijken zonder hinderlijke doorgestreepte tekst, onderstreepte tekst en ballonnen.

Bijgehouden wijzigingen en opmerkingen kunnen op verschillende manieren worden verborgen, waardoor u zou kunnen denken dat het document geen bijgehouden wijzigingen en opmerkingen bevat. Bijvoorbeeld:

 • Vak Weergeven voor revisie    Op het tabblad controleren , in de groep bijhouden , wordt in het vak weer geven ter controle aangegeven welke weergave modus u gebruikt. Het bevat ook aanvullende opties voor het weer geven van uw document. Als u op definitief of Origineelklikt, worden bijgehouden wijzigingen en opmerkingen verborgen. Als u ze wilt weer geven, selecteert u uiteindelijke weer gegeven opmaak of oorspronkelijke weer gegeven opmaak.

  Afbeelding van Word-lint

 • Markeringen weer geven    Op het tabblad controleren in de groep bijhouden kunt u de lijst markeringen weer geven gebruiken om opmerkingen en bijgehouden wijzigingen te verbergen. Items die zijn gemarkeerd met een vinkje onder markeringen weer geven , worden weer gegeven. items zonder vinkje worden verborgen. Als u een item, zoals ingevoegde en verwijderdeitems, wilt weer geven, klikt u erop in het menu markeringen weer geven .

  Afbeelding van Word-lint

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt de weergave echter aanpassen om opmerkingen in de tekst weer te geven en alle verwijderde tekst als doorgehaalde tekst weer te geven in plaats van in ballonnen.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Ballonnen in de groep Bijhouden.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgestreepte tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

Er zijn verschillende opties om de weergave van bijgehouden wijzigingen (markeringen) te bepalen.

 • Als u de kleur en andere opmaak wilt wijzigen die door Word wordt gebruikt om gewijzigde tekst en afbeeldingen te markeren, klikt u eerst op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en vervolgens op Opties voor bijhouden van wijzigingen.

  Opmerking: Hoewel u geen specifieke kleuren kunt toewijzen aan wijzigingen die door verschillende revisoren zijn gemaakt, verschijnen de wijzigingen van elke revisor in een andere kleur in het document, zodat u verschillende revisoren kunt volgen.

 • U kunt alle wijzigingen, inclusief verwijderde tekst, in de tekst weergeven in plaats van in ballonnen in de marges van uw document. Als u wijzigingen in de tekst wilt weergeven, klikt u in de groep Bijhouden op Ballonnen en klikt u vervolgens op Alle revisies in de tekst weergeven.

  Als u op Alle revisies in de tekst weergeven klikt, worden wijzigingen en opmerkingen in het document in de tekst weergegeven.

 • Als u het margegebied wilt markeren waarin alle ballonnen worden weergegeven, klikt u op Markering van kanttekeningengebied onder Markeringen weergeven.

 1. Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op de pijl naast Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer het type wijziging dat u wilt weergeven.

   Opmerking: Zelfs als u een type markering verbergt door de bijbehorende optie uit te schakelen in het menu Markeringen weergeven, wordt de markering automatisch weergegeven wanneer u of een revisor het document opnieuw opent.

  • Wijs Revisoren aan en schakel vervolgens alle selectievakjes uit, behalve bij de namen van de revisoren waarvan u de wijzigingen en opmerkingen wilt zien.

   Opmerking: Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitschakelen, klikt u op Alle revisoren.

Gebruik de lijst Weergeven ter revisie, in de groep Bijhouden, om de verschillende fasen van het bewerkingsproces te bekijken voor een document. Elk van de vier opties in de lijst biedt een andere weergave van het document. Uiteindelijke weergegeven opmaak is de weergave die standaard wordt gebruikt wanneer u een document opent.

Afbeelding van Word-lint

 • Uiteindelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u het document met alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Dit is de standaardweergave voor alle documenten die in Word worden geopend.

 • Uiteindelijk    In deze weergave ziet u het uiteindelijke document, dus met alle wijzigingen doorgevoerd in de tekst en zonder markeringen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

 • Oorspronkelijke weergegeven opmaak    In deze weergave ziet u de oorspronkelijke tekst met bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

 • Origineel    In deze weergave ziet u het oorspronkelijke document zonder bijgehouden wijzigingen en opmerkingen. Bijgehouden wijzigingen of opmerkingen in het document die niet zijn geaccepteerd, of die zijn geweigerd of verwijderd, maken nog deel uit van het document.

De standaardinstelling in Word is dat verwijderde tekst en opmerkingen worden weergegeven in ballonnen in de marges van het document. U kunt opmerkingen echter ook in de tekst weergeven. Opmerkingen die in de tekst staan, kunt u bekijken door de indicator voor een opmerking aan te wijzen.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Ballonnen in de groep Bijhouden.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik op Alle revisies in de tekst weergeven om verwijderde tekst weer te geven als doorgestreepte tekst en opmerkingen in de tekst zelf te plaatsen.

 3. Wijs een opmerking aan in het document. De opmerking wordt weergegeven als scherminfo.

  Inline-opmerking

Zie Opmerkingen invoegen en verwijderen voor meer informatie over opmerkingen.

 1. Klik op het tabblad Controle in de groep Wijzigingen op Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Accepteren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Weigeren in de groep Wijzigingen.

  • Kies Verwijderen in de groep Opmerkingen.

 3. Accepteer of weiger wijzigingen en verwijder opmerkingen totdat er geen bijgehouden wijzigingen of opmerkingen meer in het document staan. Controleer vervolgens of alle bijgehouden wijzigingen zijn geaccepteerd of geweigerd en of alle opmerkingen zijn verwijderd.

 4. Kies op het tabblad Controle in de groep Bijhouden de optie Revisievenster.

  Opmerking: Bovenaan het revisievenster ziet u het exacte aantal bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in uw document.

 1. Kies op het tabblad Controleren, in de groep Wijzigingen, Volgende of Vorige.

  Projecten

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Kies Alle wijzigingen in document accepteren in de lijst Accepteren.

  Kies Alle wijzigingen in document negeren in de lijst Accepteren.

Office Word 2007 biedt een functie genaamd document controle waarmee u een document kunt controleren op bijgehouden wijzigingen, opmerkingen, verborgen tekst en andere persoonlijke gegevens. Een document controleren:

 1. Open het document dat u wilt controleren op bijgehouden wijzigingen en opmerkingen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Voorbereiden aan en klik op Document controleren.

 3. Klik in het dialoogvenster Documentcontrole op Inspecteren.

 4. Bekijk de resultaten van de controle. Als met de functie Documentcontrole opmerkingen en bijgehouden wijzigingen worden gevonden, wordt u gevraagd naast Opmerkingen, revisies, versie-informatie en aantekeningen op Alles verwijderen te klikken.

 5. Klik op Opnieuw controleren of Sluiten.

Activeer de Afdrukweergave voordat u het document afdrukt en geef de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen weer op de manier waarop u deze wilt weergeven in het afgedrukte document. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende opties.

 • Afdrukken met alle markeringen    Klik op het tabblad Controleren, in de groep Bijhouden, op Markeringen weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

  Opmerking: Als u op Markeringen weergeven klikt, worden alle opmerkingen in het document weergegeven of verborgen voor de geselecteerde revisoren. Wanneer u alle markeringen weergeeft, zijn alle typen markeringen geselecteerd in het menu Markeringen weergeven.

 • Afdrukken met wijzigingen en opmerkingen per type of revisor    Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden, klik op Markeringen weergeven en selecteer vervolgens het type wijziging dat u wilt weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 • Wijzigingen en opmerkingen afdrukken voor een editor of andere revisor    Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden en klik in de lijst Weergeven ter revisie op Uiteindelijke weergegeven opmaak.

  Afbeelding van Word-lint

Wanneer de markeringen op de gewenste manier worden weergegeven, kunt u het document gaan afdrukken.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken, in de lijst Afdrukken, op Document met opmaak en klik vervolgens op OK.

  Notities: 

  • Het zoomniveau en de afdrukstand worden automatisch aangepast om de bijgehouden wijzigingen op de beste manier weer te geven in het afgedrukte document.

  • Als tekstballon is ingeschakeld, wordt het document verkleind zodat de ballonnen op de afgedrukte pagina passen. U kunt de afgedrukte pagina leesbaar maken door in de groep bijhouden op ballonnen te klikken en vervolgens op alle revisies in de tekst weer gevente klikken. U kunt ook de pagina-indeling instellen op Liggend om de ballonnen en de tekst in een lees bare indeling af te drukken. Klik op het tabblad pagina-indeling onder pagina-instellingop Afdruk standen klik op Liggend.

Een andere indeling kiezen voor het afdrukken van bijgehouden wijzigingen

 1. Ga op het tabblad Controleren naar de groep Bijhouden, klik op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en klik vervolgens op Opties voor bijhouden van wijzigingen.

 2. Selecteer een van de volgende opties in de lijst Afdrukstand onder Ballonnen:

  • Automatisch     Als u deze optie selecteert, wordt automatisch de afdrukstand gekozen die de beste indeling oplevert voor uw document.

  • Handhaven     Als u deze optie selecteert, wordt het document afgedrukt met de afdrukstand die is opgegeven in het dialoogvenster Pagina-instelling.

  • Liggend afdrukken forceren     Als u deze optie selecteert, wordt de afdrukstand Liggend gebruikt en is er de meeste ruimte voor tekstballon.

Een lijst afdrukken met de wijzigingen in een document

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik op Lijst van opmaak in de lijst Afdrukken.

Als u wijzigingen verbergt, worden deze niet verwijderd uit het document. Gebruik de opdrachten Accepteren en Weigeren in de groep Wijzigingen om markeringen te verwijderen uit een document.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en daarna op Afdrukken.

 2. Klik in de lijst Afdrukken op Document (in plaats van Document met opmaak).

Zie ook

Een opmerking invoegen of verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×