Werken met meerdere agenda's in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Outlook op het web kunt u meerdere agenda’s tegelijk bekijken. De agenda’s kunnen deel uitmaken van uw account of deze kunnen een combinatie zijn van uw eigen agenda’s en agenda’s van personen binnen en buiten uw organisatie. Voor meer informatie over het delen van agenda's en het toevoegen van agenda's die aan andere personen toebehoren, zie Uw agenda delen in de webversie van Outlook.

Opmerking: Meld u aan bij Outlook op het web met uw Office 365 werk- of schoolaccount.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Webversie van Outlook

Zie Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook

Allereerst gaat u naar uw agenda Outlook op het web.

Een agenda maken

 • Selecteer in het navigatiedeelvenster agenda agenda toevoegen.

  Een schermafbeelding die laat zien hoe u een agenda toevoegen

 • Voer een naam in voor de nieuwe agenda.

Een agenda toevoegen via internet

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster agenda agenda importeren.

  Schermafbeelding van de agenda importeren

 2. Klik onder agenda importerenop de optie van het web.

 3. Voer een koppeling in naar de agenda die u wilt importeren.

 4. Voer een naam in voor de agenda.

 5. Selecteer Importeren.

Een agenda uit de adreslijst van uw organisatie toevoegen

 1. Selecteer in het navigatiedeelvenster agenda agenda importeren.

  Schermafbeelding van de agenda importeren

 2. Selecteer onder agenda importerende optie uit adreslijst.

 3. Voer de naam of e-mailadres in van de agenda die u wilt toevoegen. Outlook op het web zal automatisch overeenkomende gegevens uit de adreslijst van de organisatie vinden.

 4. Selecteer Toevoegen.

Opmerking: U kunt slechts één agenda tegelijkertijd toevoegen. Herhaal de instructies voor elke agenda die u wilt toevoegen.

Standaard worden er drie groepen in het navigatiedeelvenster van de agenda weergegeven: agenda‘s, andere agenda's en agenda's van personen. Met het contextmenu kunt u extra groepen maken.

 1. Met de rechtermuisknop in het navigatiedeelvenster van de agenda agenda of andere agenda's en selecteer vervolgens nieuwe agendagroep.

  Een schermafbeelding van de knop Nieuwe agendagroep

 2. Typ een naam in voor de nieuwe agendagroep en druk op Enter.

  Klik met de rechtermuisknop op een bestaande agendagroep om een nieuwe agenda te maken of te openen in de groep, of als u de groep wilt wijzigen of verwijderen.

Opmerking: U kunt alleen agendagroepen herbenoemen of verwijderen die u hebt gemaakt. U kunt een agenda niet van de ene naar de andere groep verplaatsen.

Toevoegen of verwijderen van agenda's uit uw agendaweergave

 • Schakel het selectievakje in naast de agenda in het navigatiedeelvenster van de agenda om een agenda aan uw agendaweergave toe te voegen of eruit te verwijderen.

  Een schermafbeelding van het selectievakje naast een agenda

Meer opties

 • U kunt uw eigen agenda‘s wijzigen, verwijderen, delen, machtigingen bijwerken of de kleur en charm wijzigen. Selecteer de agenda en klik met de rechtermuisknop om het menu te openen.

 • Als u een agenda van iemand anders hebt toegevoegd aan uw agendaweergave, kunt u met het snelmenu de agenda herbenoemen, verwijderen of de kleur en de charm van de agenda wijzigen. Als u een agenda van iemand weghaalt, wordt deze niet verwijderd.

 • U kunt zoveel agenda’s als u wilt aan uw account toevoegen en bekijken. Aan de kleur van elke agenda kunt u zien welk item bij welke agenda hoort.

 • U kunt zoveel agenda's als u wilt bekijken. In de samengevoegde weergave kunt u alle agenda's tegelijk bekijken. In de gesplitste weergave moet u wellicht horizontaal schuiven om ze allemaal te zien.

 • U vindt de weergaven dag, Week, of werkweek in de samengevoegde of gesplitste weergave. U kunt de gesplitste weergave in- of uitschakelen met de wisselknop in de weergaveselectie voor de agenda, boven in het agendavenster.

  Selecteer de agendaweergave of schakel de gesplitste weergave in of uit.

Als u meer dan één agenda hebt, kunt u kiezen in welke agenda u een gebeurtenis wilt maken door deze te selecteren in de vervolgkeuzelijst, boven aan het venster nieuwe gebeurtenis.

Een schermafbeelding van de naam van de agenda in het formulier met gegevens over de gebeurtenis

U kunt een gebeurtenis verplaatsen naar een andere agenda. U doet dit als volgt:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt verplaatsen en selecteer bewerken.

 2. Selecteer meer details onder aan de gebeurtenisbeschrijving.

 3. Selecteer de agendanaam en kies een andere agenda in de vervolgkeuzelijst, boven aan het gebeurtenisformulier.

  Een schermafbeelding van de naam van de agenda in het formulier met gegevens over de gebeurtenis

 4. Selecteer Opslaan.

Instructies voor de klassieke versie van de webversie van Outlook

U kunt het snelmenu (rechtermuisknop) gebruiken om zo nodig extra agenda’s voor uw account te maken. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld een afzonderlijke agenda maken voor projectdeadlines of voor een planning van een sportteam.

Mijn agenda's is een goede locatie om een agenda maken, tenzij u een groot aantal agenda's gaat maken. In dat geval kunt u agendagroepen maken om ze te organiseren. Zie een agendagroep maken.

Een agenda maken in Mijn agenda 's

 1. Selecteer Pictogram Toevoegen in het navigatiedeelvenster van de agenda, naast Mijn agenda's.

  Een schermafbeelding toont Uw Outlook Agenda's en Andere Outlook agenda's van het agenda-navigatiedeelvenster.
 2. Voer in het vak Naam van agenda de naam in die u wilt gebruiken voor de nieuwe agenda en druk opEnter.

Tip: U kunt een agenda maken in de map andere agenda's, net zoals u deed in de map Mijn agenda's. Kies Pictogram Toevoegen naast andere agenda's, typ een naam in voor de nieuwe agenda in het vak agendanaamen druk op Enter.

Een agenda uit de adreslijst van uw organisatie toevoegen

 1. Ga naar de werkbalk en selecteer in de agenda agenda toevoegen > uit adreslijst.

 2. In het vak uit adreslijst typt u de naam van de agenda die u wilt toevoegen. Outlook op het web zal automatisch overeenkomende gegevens uit de adreslijst van de organisatie vinden.

 3. Kies de kalender die u wilt toevoegen, en selecteer vervolgens openen.

Een agenda toevoegen via internet

Voor meer informatie over het openen van een agenda op internet, gaat u naar importeren van of abonneren op een agenda in de webversie van Outlook.

Opmerking: U kunt slechts één agenda tegelijkertijd toevoegen. Herhaal de instructies voor elke agenda die u wilt toevoegen.

Standaard worden er twee groepen in het navigatiedeelvenster van de agenda weergegeven: Mijn agenda’s en Andere agenda’s. U kunt het snelmenu gebruiken om extra groepen te maken.

Voordat u een agendagroep gaat maken, is het raadzaam om door bestaande groepen te bladeren om te controleren of u geen dubbele naam gebruikt.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster van de agenda op de rechtermuisknop (of tik op de agenda en houd deze ingedrukt op een apparaat met aanraakscherm) en selecteer Nieuwe agendagroep.

 2. Typ een naam in voor de nieuwe groep en druk op Enter.

  Klik met de rechtermuisknop op een bestaande groep om een nieuwe agenda te maken of te openen in de groep, of als u de groep wilt wijzigen of verwijderen.

Opmerking: U kunt een agenda niet van de ene naar de andere groep verplaatsen.

 • Agendaweergave. U kunt een agenda toevoegen of verwijderen uit de agendaweergave door negeren te kiezen. U hoeft alleen met de muisaanwijzer de agenda boven aan het agendavenster aan te wijzen en negeren wordt in- of uitgeschakeld.

 • Meer opties. U kunt de naam van agenda’s wijzigen, agenda’s verwijderen of delen, machtigingen bijwerken of de kleur en charm wijzigen van agenda’s waarvan u eigenaar bent. Kies de agenda, klik met de rechtermuisknop (of houd de agenda ingedrukt als u een apparaat met aanraakscherm gebruikt) om het snelmenu te openen.

 • Als u een agenda van iemand anders hebt toegevoegd aan uw agendaweergave, kunt u met het snelmenu de agenda herbenoemen, verwijderen of de kleur en de charm van de agenda wijzigen. Als u een agenda van iemand weghaalt, wordt deze niet verwijderd.

 • U kunt zoveel agenda's als u wilt aan uw account toevoegen, maar u kunt er slechts tien tegelijk bekijken. Als u de weergave Week, Werkweek of Maand gebruikt en meerdere agenda's hebt ingeschakeld, worden deze in één weergave samengevoegd. Aan de kleur van elke agenda kunt u zien welke items bij welke agenda horen. De achtergrondkleur van niet-werkuren wordt ook aangepast aan de actieve agenda.

 • Als u de weergave dag gebruikt, kunt u in de rechterbovenhoek van het agendavenster kiezen Knop voor samenvoegen van agenda's is alleen beschikbaar wanneer meerdere agenda's worden weergegeven in de Dagweergave of Knop voor splitsen van agenda's is alleen beschikbaar wanneer meerdere agenda's worden weergegeven in de Dagweergave te bepalen hoe bekijkt u meerdere agenda's. Samenvoegen ziet u alle geopende agenda's in een verticale indeling en gesplitste worden aangegeven naast elkaar worden geïnstalleerd.

 • Wanneer u meerdere agenda’s bekijkt, kunt u wijzigen welke agenda actief is door deze boven aan het agendavenster te selecteren.

U kunt een nieuw item op twee manieren toevoegen aan een actieve agenda waarvan u de eigenaar bent:

 • Wijs een dag in de agenda aan, klik met de rechtermuisknop, kies Nieuw en vul het vak Details in.

 • In agenda, kies de pijl-omlaag Knop Nieuw en pijl omlaag > agenda-item, voeg meer informatie over de gebeurtenis toe en selecteer opslaan.

U kunt een item verplaatsen naar een andere agenda. U doet dit als volgt:

 1. Selecteer het item dat u wilt verplaatsen, klik erop met de rechtermuisknop en selecteer openen.

 2. Selecteer meer opties > opslaan in agenda, kies de nieuwe agenda in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens opslaan Knop Groep maken .

Opmerking: Een item dat vanuit een agenda naar een andere agenda is verplaatst, blijft zichtbaar in de oorspronkelijke agenda. Het item dat in de oorspronkelijke agenda wordt weergegeven, wordt gemarkeerd in de kleur van de agenda waarheen het is verplaatst. In de oorspronkelijke agenda kunt u op het item dubbelklikken en het Bewerken of Verwijderen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×