Werken met klassen en objecten in statische UML-structuur diagrammen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijk: Het statische UML-structuur diagram is niet beschikbaar in Visio 2013 en latere versies. Zie UML-diagrammen in Visiovoor meer informatie.

Een interface toevoegen aan een klas, onderdeel of ander element

 1. Sleep in een statische structuur-, onderdeel-of inzet diagram de lollipop -interfaceshape (met een lijn en cirkel) naar de teken pagina.

 2. Lijm het eind punt zonder de cirkel aan een verbindings punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X in de component Class of een ander element.

 3. Dubbel klik op de Interface vorm om een naam, bewerkingen en andere eigenschaps waarden toe te voegen.

  Tip: U kunt ook een interface weer geven met een rechthoekige Interface vorm die lijkt op een klas. Gebruik deze shape wanneer u een lijst met de interface bewerkingen wilt weer geven.

  Tip: Als u het type vorm wilt wijzigen dat wordt weer gegeven voor een interface, klikt u met de rechter muisknop op de interfaceshape en klikt u op weer geven als klassen interface of weer geven als lollipop-interface.

Een realisatie-relatie tussen een klasse en een interface of ander element aangeven

 1. Klik in een statische structuur diagram met de rechter muisknop op een klassen vorm (klasse, Geparametriseerde klasse, hulp programma of META klasse ), klik op weergave opties voor vorm en selecteer vervolgens onder algemene opties de optie realisatie Koppeling.

 2. Lijm de besturings greep afbeelding van besturingsgreep: gele ruit voor de realisatie koppeling op een klassenshape naar een verbindings punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de interface, de klasse of een ander element.

Ontvangsten toevoegen aan een classificatie

 1. Dubbel klik op de shape van de classificatie waaraan u ontvangst bewaarden wilt toevoegen en klik vervolgens op de categorie ontvangsten.

 2. Klik op Nieuw om een nieuwe ontvangst toe te voegen.

 3. Klik op de categorie receptie. Typ een naam voor de ontvangst in de kolom receptie. Kies in de kolom signaal het signaal waarop de classificatie is opgesteld door de ontvangst, klik op reageren en kies vervolgens de andere eigenschaps waarden die u wilt.

  Opmerking: Er moet een signaal element aanwezig zijn in het model dat beschikbaar is in de lijst met signalen.

 4. Kies in de categorie uitzonde ringen de eventuele uitzonde ringen die door de ontvangst kunnen worden gegenereerd.

  Opmerking: Er moet een uitzonderings element aanwezig zijn in het model dat beschikbaar is in de lijst met signalen.

 5. Voeg eventuele beperkingen of waarden met een label toe en klik vervolgens op OK totdat u het dialoog venster UML-eigenschappen van de shape sluit.

Sjabloon parameters toevoegen aan een klas

 1. Dubbel klik op de shape (Geparametriseerde klasse, klasse, hulp programma, meta klasse of gebonden element ) voor het element waaraan u para meters wilt toevoegen en klik vervolgens op sjabloon parameters.

 2. Klik op Nieuw om een nieuwe para meter toe te voegen.

 3. In de lijst sjabloon parameters:

  • Als u een bestaande para meter wilt bewerken, typt u een nieuwe naam in de kolom sjabloon parameter .

  • Als u het type wilt bewerken, klikt u op het veld type, klikt u op de pijl en selecteert u vervolgens het type in de lijst.

  • Als u documentatie wilt toevoegen, typt u in het vak documentatie.

 4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren en het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse te sluiten.

  Tip: U kunt een geparametriseerde klasse van een klasse maken door para meters toe te voegen aan een klassenshape. Als u de para meters op een klassen vorm wilt verbergen, klikt u met de rechter muisknop op de shape, klikt u op weergave opties voor vorm en selecteert u onder onderdrukkensjabloon parameters.

Sjabloon parameters aan een klasse koppelen

 1. Sleep een gebonden-element vorm van het statische UML-structuur stencil naar de teken pagina in de buurt van de geparametriseerde klassenshape met de para meters die u wilt koppelen.

 2. Sleep een bindings vorm naar de teken pagina en lijm het eind punt zonder pijl punt aan een verbindings punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op het gebonden element.

 3. Lijm het bindings eindpunt met een pijl punt aan een verbindings punt van de geparametriseerde klassen vorm.

 4. Dubbel klik op de shape binding en klik op gebonden argumenten.

 5. Selecteer onder gebonden argumenten een para meter waaraan u een type wilt binden (als de para meter geen type heeft opgegeven) of selecteer een waarde (als voor de para meter een type is opgegeven). Klik op Eigenschappen, kies het type of typ de gewenste waarde en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op OK om het dialoog venster Eigenschappen van UML-binding te sluiten.

Kenmerken en bewerkingen die zijn gekoppeld aan de geparametriseerde klasse, worden door gegeven aan het gebonden element. Niet-gebonden para meters (zonder opgegeven type) die u aan de klasse hebt toegewezen als kenmerk typen of retour typen van bewerkingen, worden in het gebonden element vervangen door de typen die u hebt opgegeven in stap 5 hierboven.

Een object maken als een exemplaar van een klas

 1. Sleep in een statische structuur diagram een klassenshape naar de teken pagina om de klasse aan te geven waarvan het object een exemplaar moet zijn.

 2. Optioneel dubbel klik op de klassenshape om het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse te openen. Klik op kenmerken en klik vervolgens op Nieuw om kenmerken toe te voegen aan de klas. Klik op OK en klik nogmaals op OK.

 3. Sleep een object-shape naar de teken pagina en dubbel klik op de shape.

 4. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van UML-object op object en typ een naam voor het object. Selecteer onder klasse de klasse waarvan u het object een exemplaar wilt maken.

 5. Klik op kenmerk waarden en selecteer het kenmerk waaraan u een exemplaar waarde wilt toevoegen en klik vervolgens op Eigenschappen. Typ een waarde voor het kenmerk.

 6. Klik op koppeling naar kenmerk, voeg andere eigenschaps waarden toe en klik op OK.

 7. Herhaal stap 5 en 6 voor alle kenmerken waaraan u exemplaar waarden wilt toevoegen en klik vervolgens op OK.

Sjabloon parameters uit een klas verwijderen

 1. Dubbel klik op de shape (Geparametriseerde klasse, klasse, hulp programma, meta klasse of gebonden element ) voor het element met de para meters die u wilt verwijderen en klik vervolgens op sjabloon parameters.

 2. Selecteer de sjabloon parameter die u wilt verwijderen, klik op verwijderen en klik vervolgens op OK.

Sjabloon parameters voor een klas bewerken

 1. Dubbel klik op de shape (Geparametriseerde klasse, klasse, hulp programma, meta klasse of gebonden element ) die het element vertegenwoordigt met de para meters die u wilt bewerken en klik vervolgens op sjabloon parameters.

 2. Klik in de lijst sjabloon parameters voor elke para meter die u wilt bewerken op het veld type. Klik vervolgens op de pijl en selecteer een type in de lijst.

  Opmerking: U kunt para meters zonder type opgegeven toewijzen aan kenmerken als typen of als retour typen voor bewerkingen.

 3. Typ een nieuwe naam in de lijst sjabloon parameters voor elke para meter die u wilt bewerken.

 4. Typ de gewenste documentatie in het vak documentatie.

 5. Klik op Nieuw om een andere para meter toe te voegen (en volg stap 3 tot en met 5) of klik op OK om het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse te sluiten.

De kenmerken-en bewerkingen secties van een klasse verbergen

 1. Klik met de rechter muisknop op de klassenshape en klik vervolgens op weergave opties voor vorm.

 2. Selecteer in het dialoog venster weergave opties voor UML-vorm onder onderdrukken de optie kenmerken om de sectie kenmerken te verbergen en selecteer vervolgens bewerkingen om de sectie bewerkingen te verbergen.

  Tip: Als u de secties kenmerken en bewerkingen opnieuw wilt weer geven, klikt u met de rechter muisknop op de shape, klikt u op weergave opties voor vorm en wist u kenmerken en bewerkingen.

Aangeven dat er in een pakket naar klassen wordt verwezen

 1. Sleep in een pakket diagram een afhankelijke shape naar de teken pagina.

 2. Lijm het eind punt van de afhankelijkheid zonder pijl punt aan een verbindings punt op het pakket dat verwijst naar de klassen in een ander pakket.

 3. Lijm het afhankelijkheids eindpunt met een pijl punt aan een verbindings punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X in het pakket dat de doel klassen bevat waarnaar wordt verwezen.

 4. Dubbel klik op de shape Afhankelijkheid om het dialoog venster Eigenschappen van UML-afhankelijkheid te openen.

 5. Typ onder naam een naam voor de afhankelijkheid. Kies onder stereo type de optie importeren en klik vervolgens op OK.

Opmerking: Als u pakketten verbindt met een < < import > > afhankelijkheid, betekent dit alleen dat er naar klassen kan worden verwezen. U moet de gewenste zicht baarheid voor de doel klassen nog steeds instellen.

De implementatie van een type door een implementatie klasse weer geven

 1. Sleep in een statische structuur diagram een klassenshape naar de teken pagina. Dubbel klik op de shape.

 2. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse op klasse en typ een naam voor de klas. Kies onder stereo type de optie type en klik vervolgens op OK.

 3. Sleep een tweede klas vorm naar de teken pagina. Dubbel klik op de shape.

 4. Klik in het dialoog venster Eigenschappen van UML-klasse op klasse en typ een naam voor de klas. Kies onder stereo type de implementatie klasse en klik vervolgens op OK.

 5. Klik met de rechter muisknop op de implementatie klasse en klik op weergave opties voor vorm. Selecteer in het dialoog venster weergave opties voor UML-vorm onder algemene opties de optie realisatie koppeling en klik vervolgens op OK.

 6. Sleep de besturings greep afbeelding van besturingsgreep: gele ruit op de shape implementatie klasse om een verbindings lijn te maken die een realisatie relatie vertegenwoordigt.

 7. Lijm het eind punt op de pijl punt van de realisatie-connector op een verbindings punt Afbeelding van verbindingspunt: blauwe X op de klassen vorm die het type vertegenwoordigt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×