Wat is nieuw: gewijzigde functies in Excel

In Microsoft Excel 2010 zijn verschillende functies bijgewerkt, hernoemd of aan de functiebibliotheek toegevoegd om de nauwkeurigheid van functies te verbeteren, een consistente functionaliteit te bieden die aan de verwachtingen voldoet en functienamen te bieden die de functionaliteit van een functie beter beschrijven.

Functies met een nieuwe naam blijven beschikbaar onder de oude naam om achterwaarts compatibel te blijven.

In dit artikel

Verbeteringen van algoritmen en nauwkeurigheid

Nauwkeurige en consistente functienamen

Consistentie met aanbevolen procedures

Nieuwe functies

Achterwaartse compatibiliteit

Verbeteringen van algoritmen en nauwkeurigheid

Voor de volgende functies zijn wijzigingen in de algoritmen aangebracht om de nauwkeurigheid en prestaties van de functie te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een nieuwe algoritme geïmplementeerd voor de functie BETA.VERD om de nauwkeurigheid van deze functie te verbeteren. De functie REST is nu nauwkeuriger en sneller dankzij een nieuwe algoritme, en voor de functie ASELECT wordt een nieuwe algoritme voor willekeurige getallen gebruikt.

Verbeterde functie

Functiecategorie

Doel

BOOGSINH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Berekent de inverse sinus hyperbolicus van een getal

BETA.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie

BETA.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie

BETA.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling

BETA.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling

BINOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de binomiale verdeling

BINOMIALE.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de binomiale verdeling

BINOMIALE.INV, functie

Statistische functies

Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

AFRONDEN.BOVEN, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

CRIT.BINOM, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

CHIKW.INV.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHI.KWADRAAT.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.TEST, functie

Statistische functies

Berekent de onafhankelijkheidstoets

CHI.TOETS, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de onafhankelijkheidstoets

CONVERTEREN, functie

Technische functies

Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid

CUM.RENTE, functie

Financiële functies

Berekent de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd

CUM.HOOFDSOM, functie

Financiële functies

Berekent de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald

FOUTFUNCTIE, functie

Technische functies

Geeft de foutfunctie als resultaat

FOUT.COMPLEMENT, functie

Technische functies

Geeft de bijbehorende foutfunctie als resultaat

F.VERD.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de F-kansverdeling

F.VERDELING, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de F-kansverdeling

F.INV.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de F-kansverdeling

F.INVERSE, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de F-kansverdeling

DUBBELE.FACULTEIT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Berekent de dubbele faculteit van een getal

AFRONDEN.BENEDEN, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Rondt een getal naar beneden af, naar nul

GAMMA.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de gamma-verdeling

GAMMA.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de gamma-verdeling

GAMMA.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.LN, functie

Statistische functies

Berekent de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)

MEETK.GEM, functie

Statistische functies

Berekent het meetkundige gemiddelde

HYPGEOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de hypergeometrische verdeling

HYPERGEO.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de hypergeometrische verdeling

C.LOG2, functie

Technische functies

Berekent de logaritme met grondtal 2 van een complex getal

C.MACHT, functie

Technische functies

Berekent een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal

IBET, functie

Financiële functies

Berekent de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn

IR, functie

Financiële functies

Berekent de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows

LIJNSCH, functie

Statistische functies

Berekent de parameters van een lineaire trend

LOGNORM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOG.NORM.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOGNORM.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOG.NORM.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

REST, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Berekent het restgetal van een deling

NEGBINOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de negatieve binomiaalverdeling

NEG.BINOM.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de negatieve binomiaalverdeling

NORM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve normale verdeling

NORM.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de cumulatieve normale verdeling

NORM.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling

NORM.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling

NORM.S.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve standaardnormale verdeling

STAND.NORM.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de cumulatieve standaardnormale verdeling

NORM.S.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling

STAND.NORM.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling

BET, functie

Financiële functies

Berekent de periodieke betaling voor een annuïteit

PBET, functie

Financiële functies

Berekent de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn

POISSON.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de Poisson-verdeling

POISSON, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de Poisson-verdeling

ASELECT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1

STDEV.S, functie

Statistische functies

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

STDEV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

T.VERD.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de Student T-verdeling

T.VERD, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de Student T-verdeling

T.VERD.2T, functie

Statistische functies

Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.INV.2T, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de Student T-verdeling

T.INV, functie

Compatibiliteitsfuncties

Berekent de inverse van de Student T-verdeling

VAR.S, functie

Statistische functies

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

VAR, functie

Compatibiliteitsfuncties

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

IR.SCHEMA, functie

Financiële functies

Berekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows

Naar boven

Nauwkeurige en consistente functienamen

De volgende functies hebben nieuwe namen die consistenter zijn met de wetenschappelijke functiedefinities en met andere functienamen in Excel. Bovendien beschrijven de nieuwe functienamen de functionaliteit nauwkeuriger. Omdat de functie CRIT.BINOM bijvoorbeeld de inverse van de binomiale verdeling beschrijft, is BINOMIALE.INV een betere naam voor deze functie.

Sommige functies met een nieuwe naam, zoals BETA.VERD, hebben een extra parameter zodat u het type verdeling kunt opgeven (linkszijdig, cumulatief of kansdichtheid).

Om achterwaarts compatibel te blijven met eerdere versies van Excel zijn de functies nog steeds beschikbaar onder hun oude naam in de categorie Compatibiliteitsfuncties. Als achterwaartse compatibiliteit echter niet vereist is, raden we u aan de functies met de nieuwe namen te gebruiken.

Hernoemde functie

Functiecategorie

Doel

BETA.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie

BETA.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve beta-kansspreidingsfunctie voor een bepaalde beta-verdeling

BINOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de binomiale verdeling

BINOMIALE.INV, functie

Statistische functies

Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium

ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

CHIKW.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve beta-kansdichtheidfunctie

CHIKW.VERD.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.INV, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve beta-kansdichtheidfunctie

CHIKW.INV.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling

CHIKW.TEST, functie

Statistische functies

Berekent de onafhankelijkheidstoets

BETROUWBAARHEID.NORM, functie

Statistische functies

Berekent het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde

VERTROUWELIJKHEID.T, functie

Statistische functies

Berekent het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde met een Student T-verdeling

COVARIANTIE.P, functie

Statistische functies

Berekent de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties

COVARIANTIE.S, functie

Statistische functies

Berekent de covariantie voor een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevenssets

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie

Technische functies

Geeft de foutfunctie als resultaat

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG

Technische functies

Geeft de bijbehorende foutfunctie geïntegreerd tussen x en oneindigheid als resultaat

EXPON.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de exponentiële verdeling

F.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de F-kansverdeling

F.VERD.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de F-kansverdeling

F.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de F-kansverdeling

F.INV.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de F-kansverdeling

F.TEST, functie

Statistische functies

Geeft het resultaat van de F-toets

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

GAMMA.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de gamma-verdeling

GAMMA.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling

GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie

Statistische functies

Berekent de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)

HYPGEOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de hypergeometrische verdeling

LOGNORM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve logaritmische normale verdeling

LOGNORM.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve logaritmische normale verdeling

MODUS.VERM, functie

Statistische functies

Berekent een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of gegevensverzameling

MODUS.ENKELV, functie

Statistische functies

Berekent de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling

NEGBINOM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de negatieve binomiaalverdeling

NETWERKDAGEN.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties

Berekent het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen

NORM.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve normale verdeling

NORM.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve normale verdeling

NORM.S.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de cumulatieve normale standaardverdeling

NORM.S.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling

PERCENTIEL.EXC function

Statistische functies

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k in het bereik valt van 0..1, exclusief

PERCENTIEL.INC, functie

Statistische functies

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik

PROCENTRANG.EXC, functie

Statistische functies

Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als percentage (0..1, exclusief) van de gegevensset

PROCENTRANG.INC, functie

Statistische functies

Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als percentage

POISSON.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de Poisson-verdeling

KWARTIEL.EXC, functie

Statistische functies

Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0..1, exclusief

KWARTIEL.INC, functie

Statistische functies

Bepaalt het kwartiel van een gegevensset

RANG.GEMIDDELDE, functie

Statistische functies

Berekent de rang van een getal in een lijst met getallen

RANG.GELIJK, functie

Statistische functies

Berekent de rang van een getal in een lijst met getallen

STDEV.P, functie

Statistische functies

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie

STDEV.S, functie

Statistische functies

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef

T.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.2T, functie

Statistische functies

Berekent de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.VERD.RECHTS, functie

Statistische functies

Berekent de Student T-verdeling

T.INV, functie

Statistische functies

Berekent de t-waarde van de Student T-verdeling als functie van de waarschijnlijkheid en het aantal vrijheidsgraden

T.INV.2T, functie

Statistische functies

Berekent de Student T-verdeling

T.TEST, functie

Statistische functies

Berekent de kans met behulp van de Student T-toets

VAR.P, functie

Statistische functies

Berekent de variantie op basis van een volledige populatie

VAR.S, functie

Statistische functies

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef

WEIBULL.VERD, functie

Statistische functies

Geeft de Weibull-verdeling als resultaat

WERKDAG.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties

Geeft het seriële getal van een datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn

Z.TEST, functie

Statistische functies

Berekent de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

Naar boven

Consistentie met aanbevolen procedures

De volgende functies zijn toegevoegd, omdat ze beter zijn afgestemd op aanbevolen procedures dan bestaande functies. De functie RANG.GEMIDDELDE sluit bijvoorbeeld beter aan op de verwachtingen van statistici over de werking van de functie dan de bestaande RANG-functie.

Functie met een nieuwe naam

Functiecategorie

Doel

CHIKW.VERD, functie

Statistische functies

Geeft de cumulatieve beta-kansdichtheidsfunctie als resultaat.

CHIKW.INV, functie

Statistische functies

Geeft de cumulatieve beta-kansdichtheidsfunctie als resultaat.

BETROUWBAARHEID.T, functie

Statistische functies

Berekent het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling.

COVARIANTIE.S, functie

Statistische functies

Berekent de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.

T.VERD, functie

Statistische functies

Berekent de exponentiële verdeling

F.VERD, functie

Statistische functies

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.INV, functie

Statistische functies

Berekent de inverse van de F-verdeling

MODUS.MEERV, functie

Statistische functies

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik.

NETWERKDAGEN.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn

PERCENTIEL.EXC, functie

Statistische functies

Berekent het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.

PROCENTRANG.EXC, functie

Statistische functies

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

KWARTIEL.EXC, functie

Statistische functies

Berekent het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.

RANG.GEMIDDELDE, functie

Statistische functies

Berekent de rang van een getal in een lijst getallen

T.VERD, functie

Statistische functies

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.INV, functie

Statistische functies

Berekent de T-waarde van de Student T-verdeling als een functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.

WERKDAG.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties

Berekent het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met parameters die aangeven welke en hoeveel dagen in het weekend vallen

Naar boven

Nieuwe functies

De volgende functie is toegevoegd aan de functiebibliotheek van Excel. Deze functie kan in de huidige versie van Excel worden gebruikt, maar is niet compatibel met Excel 2007 en Excel 97-2003. Als achterwaartse compatibiliteit is vereist, kunt u de compatibiliteitscontrole gebruiken en de benodigde wijzigingen aanbrengen in uw werkblad om fouten te voorkomen.

Nieuwe functie

Functiecategorie

Doel

AGGREGAAT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies

Geeft een aggregaat in een lijst of een database als resultaat

Naar boven

Achterwaartse compatibiliteit

Wanneer u een werkblad moet delen met anderen die Excel 2010 niet hebben geïnstalleerd, kunt u de compatibiliteitsfuncties gebruiken in plaats van de hernoemde functies. Eerdere versies van Excel herkennen de oude namen en leveren de verwachte resultaten op.

Compatibiliteitfuncties zoeken

Ga als volgt te werk om alle compatibiliteitsfuncties op te zoeken:

  1. Klik op het tabblad Formules in de groep Functiebibliotheek op Functie invoegen.

  2. Klik in het vak Of selecteer een categorie op Compatibiliteit.

    Functie invoegen, dialoogvenster

Tip    U kunt de compatibiliteitsfuncties ook terugvinden in de groep Functiebibliotheek. (Tabblad Formules, groep Functiebibliotheek, Meer functies, Compatibiliteit).

De juiste functie selecteren in het werkblad

Wanneer u een formule begint in te voeren in het werkblad, geeft Formule automatisch aanvullen zowel de hernoemde als de compatibiliteitsfuncties weer, met verschillende pictogrammen zodat u eenvoudig de juiste kunt kiezen. Naast de oorspronkelijke functies wordt een geel driehoekje weergegeven om u erop attent te maken dat deze functies beschikbaar zijn voor compatibiliteit met Excel 2007 en eerdere versies.

Voorbeeld van Formule automatisch aanvullen

Controleren op compatibiliteitsproblemen

Zoals eerder in dit artikel is aangegeven zijn nieuwe functies (zoals AGGREGAAT) of functies waarvan het algoritme of de nauwkeurigheid is verbeterd (zoals BETA.VERD), niet compatibel met eerdere versies van Excel. In deze versies worden de nieuwe functies niet herkend, en worden #NAAM?-fouten weergegeven in plaats van de verwachte resultaten. Voordat u een werkmap opslaat kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren om na te gaan of er nieuwe functies zijn gebruikt. Op deze manier kunt u de benodigde wijzigingen aanbrengen om fouten te voorkomen als de werkmap wordt geopend in een eerdere versie van Excel (Excel 97-2003 of Excel 2007). .

De compatibiliteitscontrole voert u als volgt uit:

  1. Klik op het tabblad Bestand op Info.

  2. Klik onder Voorbereiden voor delen op Controleren op problemen en vervolgens op Compatibiliteit controleren.

    Dialoogvenster Compatibiliteitscontrole

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen