Wanneer gebruik ik een SmartArt-afbeelding en wanneer een grafiek?

Een SmartArt-afbeelding is een visuele weergave van informatie en ideeën. Een grafiek is een visuele weergave van numerieke waarden of gegevens. In principe zijn SmartArt-afbeeldingen ontworpen voor tekst en grafieken voor getallen.

Besluit op basis van de onderstaande informatie wanneer u een SmartArt-afbeelding gebruikt en wanneer een grafiek.

Gebruik een SmartArt-afbeelding als u een van de volgende handelingen wilt verrichten:

 • Een organigram maken.

 • Een hiërarchie weergeven, zoals een beslissingsstructuur.

 • Stappen of stadia in een proces of werkstroom illustreren.

 • De stroom van een proces, procedure of andere gebeurtenis weergeven.

 • Informatie in een lijst weergeven.

 • Cyclische of steeds terugkerende informatie weergeven.

 • Een relatie weergeven tussen onderdelen, zoals overlappende concepten.

 • Een matrixafbeelding maken.

 • Proportionele of hiërarchische informatie weergeven in een piramideafbeelding.

 • Snel een illustratie maken door uw tekst te typen of te plakken en deze automatisch laten positioneren en rangschikken.

Zie Een SmartArt-afbeelding maken als u een SmartArt-afbeelding wilt maken. Zie Een SmartArt-afbeelding kiezen voor hulp bij de keuze van een indeling voor een SmartArt-afbeelding.

Gebruik een grafiek als u een van de volgende handelingen wilt verrichten:

 • Een staafdiagram of kolomdiagram maken.

 • Een lijn- of spreidingsdiagram (gegevenspunt) maken.

 • Een aandelengrafiek maken, gebruikt om verschillende aandelenkoersen in een grafiek te plaatsen.

 • Een oppervlak-, ring-, bellen- of radardiagram maken.

 • Een koppeling maken naar dynamische gegevens in een Microsoft Excel-werkmap.

 • Uw grafiek automatisch bijwerken wanneer de waarden in een Microsoft Excel-werkmap worden aangepast.

 • 'What-if'-berekeningen maken, en als u getallen wilt kunnen veranderen en de wijzigingen automatisch en direct wilt zien in de grafiek.

 • Automatisch legenda's of rasterlijnen toevoegen op basis van uw gegevens.

 • Specifieke functionaliteit voor grafieken gebruiken, zoals foutbalken of gegevenslabels.

Zie Een grafiek maken, van het begin tot het einde. Zie Beschikbare grafiektypen voor hulp bij de keuze voor een type grafiek.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×