Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Stel dat u een lijst met kamernummers locatie hebt en u moet weten welke werknemers zijn in elke office. Het werkblad is enorme, zodat u denkt dat dit is het lastig om taak. Het is werkelijk vrij eenvoudig te maken met een zoekfunctie.

De functies VERT.zoeken en HORIZ.zoeken , samen met INDEX en vergelijken,zijn enkele van de meest handige functies in Excel.

Opmerking: De functie van de Wizard Opzoeken is niet meer beschikbaar in Excel.

Hier volgt een voorbeeld van het gebruik van VERT.zoeken.

=VERT.ZOEKEN(B2;C2:E7;3;WAAR)

In dit voorbeeld B2 is het eerste argument, een element van de gegevens die de functie moet werken. Voor VERT.zoeken is dit het eerste argument de waarde die u wilt zoeken. In dit argument kan een celverwijzing of een vaste waarde bijvoorbeeld 'Smit' of 21.000 verwijzen. Het tweede argument is het bereik van cellen, C2-:E7, waarin wordt gezocht naar de waarde die u wilt zoeken. Het derde argument is de kolom in dat bereik van cellen met de waarde die u zoekt.

Het vierde argument is optioneel. Voer waar of ONWAAR. Als u WAAR invoert of het argument leeg laat, wordt met de functie een niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd van de opgegeven waarde in het eerste argument. Als u ONWAAR invoert, komt de functie overeen met de waarde die is opgegeven via het eerste argument. Met andere woorden, waarbij het vierde argument leeg laat, of TRUE in te voeren, hebt u meer flexibiliteit.

In dit voorbeeld ziet u hoe de functie werkt. Wanneer u een waarde in cel B2 (het eerste argument), de cellen in het bereik C2:E7 wordt gezocht naar VERT.zoeken (2e argument) en geeft als resultaat de dichtstbijzijnde niet-geheel exacte overeenkomst van de derde kolom in het bereik, kolom E (het argument is 3e).

Een veelvoorkomend gebruik van de functie VERT.ZOEKEN

Het vierde argument is leeg, zodat de functie een niet-geheel exacte overeenkomst geretourneerd. Als dit niet het geval zou zijn, zou u een van de waarden in kolom C of D moeten invoeren om een resultaat te verkrijgen.

Als u bekend met VERT.zoeken bent, is de functie HORIZ.zoeken gelijkmatig eenvoudig te gebruiken. U voert u dezelfde argumenten, maar wordt gezocht in rijen in plaats van kolommen.

INDEX en vergelijken gebruiken in plaats van VERT.zoeken

Er zijn bepaalde beperkingen bij het gebruik van VERT.zoeken, de functie VERT.zoeken kan alleen opzoeken van een waarde van links naar rechts. Dit betekent dat de kolom met de waarde die u opzoeken moet altijd worden gevonden aan de linkerkant van de kolom die de retourwaarde bevat. Nu als het werkblad is niet op deze manier ingebouwd, klikt u vervolgens gebruik geen VERT.zoeken. Gebruik in plaats hiervan de combinatie van de functies INDEX en vergelijken.

In het volgende voorbeeld wordt een kleine lijst getoond waar de waarde die we zoeken, Chicago, zich niet in de meest linkse kolom bevindt. We kunnen VERT.ZOEKEN dus niet gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we de functie VERGELIJKEN voor het vinden van Chicago in het bereik B1-B11. Deze wordt gevonden in rij 4. Vervolgens wordt door INDEX deze waarde gebruikt als het opzoekargument en wordt de bevolking van Chicago gevonden in de 4e kolom (kolom D). De gebruikte formule wordt weergegeven in cel A14.

Zie het artikel https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ door Bill Jelen, MVP van Microsoft voor meer voorbeelden van INDEX en vergelijken gebruiken in plaats van VERT.zoeken.

Probeer het eens

Als u experimenteren met opzoekfuncties wilt voordat u ze met uw eigen gegevens gebruikt uitprobeert, volgt enkele voorbeeldgegevens.

Voorbeeld van VERT.zoeken op het werk

De volgende gegevens naar een leeg werkblad kopieert.

Tip: Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Dichtheid

Viscositeit

Temperatuur

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Formule

Beschrijving

Resultaat

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;2)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

2,17

=VERT.ZOEKEN(1;A2:C10;3;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 1 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 1 in kolom A gevonden, in dit geval 0,946, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom C in dezelfde rij.

100

=VERT.ZOEKEN(0,7;A2:C10;3;FALSE)

Met behulp van een exacte waarde wordt naar de waarde 0,7 gezocht in kolom A. Aangezien kolom A geen exacte overeenkomst bevat, levert dit een fout op.

#N/B

=VERT.ZOEKEN(0,1;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 0,1 gezocht in kolom A. Aangezien 0,1 kleiner is dan de kleinste waarde in kolom A, levert dit een fout op.

#N/B

=VERT.ZOEKEN(2;A2:C10;2;WAAR)

Met behulp van een benadering van de waarde wordt naar de waarde 2 gezocht in kolom A, wordt de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan 2 in kolom A gevonden, in dit geval 1,29, en vervolgens wordt de waarde geretourneerd uit kolom B in dezelfde rij.

1,71

HORIZ.zoeken voorbeeld

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip: Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Assen

Lagers

Bouten

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Formule

Beschrijving

Resultaat

=HORIZ.ZOEKEN("Assen"; A1:C4; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Assen' in rij 1 en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom A).

4

=HORIZ.ZOEKEN("Lagers"; A1:C4; 3; ONWAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Lagers' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom B).

7

=HORIZ.ZOEKEN("B"; A1:C4; 3; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'B' in rij 1 en wordt de waarde van rij 3 in dezelfde kolom als resultaat gegeven. Omdat geen exacte overeenkomst voor 'B' wordt gevonden, wordt de volgende grootste waarde gebruikt die kleiner is dan 'B': 'Assen' in kolom A.

5

=HORIZ.ZOEKEN("Bouten"; C1:C4; 4)

Hiermee wordt gezocht naar de waarde 'Bouten' in rij 1 en wordt de waarde van rij 4 in dezelfde kolom als resultaat gegeven (kolom C).

11

=HORIZ.ZOEKEN(3; {1,2,3;"a","b","c";"d","e","f"}; 2; WAAR)

Hiermee wordt gezocht naar het getal 3 in de uit drie rijen bestaande matrixconstante en wordt de waarde van rij 2 in dezelfde kolom (in dit geval de derde kolom) als resultaat gegeven. Er zijn drie rijen met waarden in de matrixconstante en de rijen worden met behulp van een puntkomma (;) van elkaar gescheiden. Omdat 'c' in rij 2 wordt gevonden en de waarde zich bevindt in dezelfde kolom als 3, wordt 'c' als resultaat gegeven.

c

INDEX en vergelijken voorbeelden

In dit voorbeeld laatste maakt gebruik van de functies INDEX en vergelijken samen om terug te keren het vroegste factuurnummer en de bijbehorende datum voor elk van de vijf steden. Aangezien de datum wordt opgeleverd als getal, wordt de functie TEKST gebruikt om het getal op te maken als een datum. De functie INDEX gebruikt het resultaat van de functie VERGELIJKEN als argument. De combinatie van de functies INDEX en VERGELIJKEN wordt in elke formule tweemaal gebruikt: eerst om het factuurnummer op te leveren en daarna om de datum op te leveren.

Kopieer alle cellen in deze tabel en plak ze in cel A1 van een leeg werkblad in Excel.

Tip: Voordat u de gegevens in Excel plakt, stelt u de kolombreedte voor de kolommen A tot en met C in op 250 pixels en klikt u op Terugloop (tabblad Start, groep Uitlijning).

Factuur

Plaats

Factuurdatum

Oudste factuur per plaats, met datum

3115

Atlanta

7-4-12

="Amsterdam = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Amsterdam",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3137

Atlanta

9-4-12

="Assen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Assen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3154

Atlanta

11-4-12

="Den Bosch = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Den Bosch",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3191

Atlanta

21-4-12

="Nijmegen = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Nijmegen",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3293

Amsterdam

25-4-12

="Tilburg = "&INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),1)& ", Factuurdatum: " & TEKST(INDEX($A$2:$C$33,VERGELIJKEN("Tilburg",$B$2:$B$33,0),3),"d-m-jj")

3331

Atlanta

27-4-12

3350

Atlanta

28-4-12

3390

Atlanta

1-5-12

3441

Atlanta

2-5-12

3517

Amsterdam

8-5-12

3124

Austin

9-4-12

3155

Austin

11-4-12

3177

Austin

19-4-12

3357

Austin

28-4-12

3492

Assen

6-5-12

3316

Dallas

25-4-12

3346

Dallas

28-4-12

3372

Den Bosch

1-5-12

3414

Den Bosch

1-5-12

3451

Dallas

2-5-12

3467

Dallas

2-5-12

3474

Dallas

4-5-12

3490

Dallas

5-5-12

3503

Den Bosch

85-12

3151

New Orleans

9-4-12

3438

New Orleans

2-5-12

3471

Nijmegen

4-5-12

3160

Tilburg

18-4-12

3328

Tilburg

26-4-12

3368

Tilburg

29-4-12

3420

Tilburg

1-5-12

3501

Tilburg

6-5-12

Zie ook

Snelzoekkaart: geheugensteun voor VERT.zoeken

Zoek- en verwijzingsfunctie functies (overzicht)

Gebruik het argument tabelmatrix in de functie VERT.zoeken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×