Waar slaat Microsoft Outlook 2010 mijn gegevens en configuraties op?

Hieronder volgt een lijst met locaties waar gegevens van Microsoft Outlook 2010 worden opgeslagen.

Het is mogelijk dat uw configuratie niet alle volgende bestanden bevat omdat sommige alleen worden gemaakt wanneer u Outlook-functies aanpast.

Ik kan de mappen niet vinden die in dit artikel worden genoemd

Een aantal van deze mappen kan verborgen zijn. Als u verborgen mappen in Windows wilt weergeven, doet u het volgende:

  1. Klik op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Open Mapopties.

    Als u Mapopties zoekt, typt u Mapopties in het zoekvak boven in het venster. In het Configuratiescherm voor Windows XP typt u Mapopties in het vak Adres.

  3. Ga naar het tabblad Weergave en selecteer bij Geavanceerde instellingen, Bestanden en mappen en Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven.

Outlook-gegevensbestand (.PST)

Outlook-gegevensbestanden (.PST) bevatten uw e-mailberichten, agenda's, contactpersonen, taken en notities. U moet Outlook gebruiken als u de items in een PST-bestand wilt bewerken.

Wanneer u Outlook-gegevens archiveert, worden items opgeslagen in PST-bestanden.

Opmerking : Gegevens van Microsoft Exchange Server-accounts worden opgeslagen op de e-mailserver. Er worden kopieën van uw items in een offline Outlook-gegevensbestand (.ost) opgeslagen voor het geval u de Exchange-modus met cache wilt gebruiken of offline wilt werken. Zie de sectie Outlook-gegevensbestanden (.OST) voor meer informatie. In sommige organisaties kunt u uw items exporteren of archiveren in een PST-bestand.

De snelste manier om de map te openen waar uw Outlook-gegevensbestand (.PST en .OST) is opgeslagen is als volgt:

  1. Klik in Outlook 2010 op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  3. Klik op het tabblad Gegevens op een vermelding en klik op Maplocatie openen.

Outlook-gegevensbestanden (.PST) die met Outlook 2010 zijn gemaakt, worden op de computer opgeslagen in de map Documenten\Outlook-bestanden. Als u Windows XP gebruikt, worden deze bestanden gemaakt in de map Mijn documenten\Outlook-bestanden.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar Outlook 2010 op een computer met gegevensbestanden die in een eerdere versie van Outlook zijn gemaakt, worden deze bestanden opgeslagen in een verborgen map op een andere locatie.

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Zie Windows Help en ondersteuning voor informatie over verborgen mappen in Windows.

Outlook-gegevensbestand (.OST)

Het OST-bestand wordt gesynchroniseerd met de items op de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd. Aangezien uw gegevens opgeslagen blijven op de Exchange-server, kunt u dit OST-bestand opnieuw maken op een nieuwe computer zonder dat u een back-up hoeft te maken van het OST-bestand.

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Persoonlijk adresboek (.PAB)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Persoonlijke adresboeken (.PAB) worden niet ondersteund in Outlook 2010. Wanneer u een upgrade naar Outlook 2010 uitvoert, wordt u gevraagd om eventuele PAB-bestanden in Contactpersonen te importeren. Als u het PAB-bestand niet importeert wanneer u Outlook 2010 de eerste keer uitvoert, kunt u het later importeren met de opdracht Importeren in de Microsoft Office Backstage-weergave.

Offlineadresboek (.OAB)

Het offlineadresboek (.OAB) wordt gebruikt door Microsoft Exchange Server-accounts. Het bevat gegevens, zoals namen, e-mailadressen, titels en kantoorlocaties, uit de globale adreslijst (GAL) op de server met Exchange.

U hoeft geen back-up te maken van dit bestand. Dit bestand wordt automatisch gemaakt en bijgewerkt.

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Instellingen van navigatiedeelvenster (.XML)

Dit bestand bevat informatie over de inhoud van het navigatiedeelvenster.

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Outlook\profielnaam.xml

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook\profielnaam.xml

Geregistreerde Microsoft Exchange-extensies (.dat)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Lijst voor automatisch aanvullen van Outlook-contactpersonen

De lijst voor automatisch aanvullen is een functie waarmee suggesties voor namen en e-mailadressen worden weergegeven als u begint te typen. Deze suggesties zijn mogelijke overeenkomsten uit een lijst met namen en e-mailadressen van berichten die u hebt verzonden.

In Outlook 2010 wordt het bestand van de lijst voor automatisch aanvullen (.NK2) stopgezet. De items in de lijst voor automatisch aanvullen worden nu opgeslagen in uw Microsoft Exchange Server-postvak of in het Outlook-gegevensbestand (.PST) voor uw account.

Exchange Server-accounts

Als u een Exchange Server-account gebruikt, wordt de lijst voor automatisch aanvullen opgeslagen in uw postvak op de server met Exchange. Zodoende kan de lijst voor automatisch aanvullen worden gebruikt vanaf elke computer waarop u Outlook met uw Exchange-account gebruikt.

Hoe weet ik of ik een Microsoft Exchange Server-account heb?

Klik op het tabblad Bestand. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen. Op het tabblad E-mail wordt in de lijst met accounts voor elk account aangegeven welk type het betreft.

Voorbeeld van een Exchange-account in het dialoogvenster Accountinstellingen

POP3-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.PST). Zie de sectie Outlook-gegevensbestand (.PST) voor informatie over de locatie.

IMAP- en Outlook.com-accounts

De lijst voor automatisch aanvullen wordt opgeslagen in het Outlook-gegevensbestand (.pst). De Outlook-gegevensbestanden (.pst) voor deze accounttypen verschillen van andere Outlook-gegevensbestanden (.pst) in Outlook. Deze bestanden worden gebruikt als kopieën van gegevens over de e-mailserveraccount en zijn niet bedoeld om te worden verplaatst of hersteld. Er wordt een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) gemaakt wanneer u een IMAP- of Outlook.com-account (voorheen Hotmail) configureert in een ander Outlook-profiel of op een andere computer. De lijst voor automatisch aanvullen is daarom uniek voor de computer en het profiel waarvoor het account is ingesteld, en de vermeldingen worden niet weergegeven in een ander profiel of op een andere computer waarvan u gebruikmaakt.

Regels (.RWZ)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook

Opmerking : Als u een upgrade naar Outlook 2010 hebt uitgevoerd van een eerdere versie dan Microsoft Outlook 2002, staat er misschien een RWZ-bestand op de harde schijf van de computer. Dit RWZ-bestand is niet meer nodig en de informatie over regels wordt nu bewaard op de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd en in het Outlook-gegevensbestand (.pst) voor POP3- en IMAP-e-mailaccounts. U kunt het bestand dus verwijderen.

Als u de functie voor het importeren en exporteren van regels gebruikt, is uw map Documenten de standaardlocatie voor RWZ-bestanden.

Afdrukstijlen (Outlprnt zonder extensie)

Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook

Handtekeningen (.RTF, .TXT, .HTM)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Handtekeningen

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Signatures

Briefpapier (.HTM)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 en Windows Vista 64-bits met Outlook 2010 32-bits    station:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP    station:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Aangepaste formulieren

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Woordenlijst (.DIC)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\UProof

Sjablonen (.OFT)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Templates

Instellingen voor verzenden/ontvangen (.SRS)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Microsoft\Outlook

Bericht (.MSG, .HTM, .RTF)

Windows 7 en Windows Vista    station:\Gebruikers\gebruiker\Documenten

Windows XP    station:\Documents and Settings\gebruiker\Mijn documenten

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×