Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen of wissen

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u gegevens visueel verkennen en analyseren, kritieke problemen opsporen en patronen en trends identificeren.

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u gemakkelijk een of meer interessante cellen markeren, afwijkende waarden benadrukken en gegevens inzichtelijk maken door het gebruik van gegevensbalken, kleurenschalen en pictogrammensets. Met voorwaardelijke opmaak wordt het uiterlijk van een cellenbereik gewijzigd op basis van voorwaarden (of criteria). Als de voorwaarde waar is, wordt het cellenbereik opgemaakt op basis van die voorwaarde; als de voorwaarde onwaar is, wordt het cellenbereik niet opgemaakt op basis van die voorwaarde.

U kunt sorteren en filteren op opmaak, zoals achtergrondkleur van cellen en tekstkleur. Hierbij maakt het niet uit of u de cellen handmatig hebt opgemaakt of er voorwaardelijke opmaak op hebt toegepast. Hieronder ziet u een voorbeeld van voorwaardelijke opmaak met achtergrondkleuren voor cellen, een pictogrammenset met 3 pijlen en gegevensbalken.

Celachtergronden, pictogrammensets en gegevensbalken die worden gebruikt als voorwaardelijke opmaak

U kunt voorwaardelijke opmaak toepassen op een celbereik, Excel-tabel of draaitabelrapport. Als u voorwaardelijke opmaak gebruikt voor een draaitabelrapport, zijn er aanzienlijke verschillen waar u rekening mee moet houden.

Opmerking: Wanneer u voorwaardelijke opmaak creëert, kunt u alleen verwijzen naar andere cellen op hetzelfde werkblad of, in bepaalde gevallen, naar cellen op andere werkbladen in dezelfde geopende werkmap. U kunt geen voorwaardelijke opmaak gebruiken voor externe verwijzingen naar een andere werkmap.

Voorwaardelijke opmaak voor een draaitabelrapport

Voorwaardelijke opmaak voor een draaitabelrapport verschilt in diverse opzichten van voorwaardelijke opmaak voor een cellenbereik of Excel-tabel:

 • Als u de indeling van het draaitabelrapport wijzigt door gegevens te filteren, niveaus te verbergen, niveaus samen of uit te vouwen of een veld te verplaatsen, blijft de voorwaardelijke opmaak behouden mits de velden in de onderliggende gegevens niet worden verwijderd.

 • Het bereik van de voorwaardelijke opmaak voor velden in het waardengebied kan zijn gebaseerd op de gegevenshiërarchie en wordt bepaald door alle zichtbare onderliggende items (het eerstvolgende lagere niveau in de hiërarchie) van een bovenliggend item (het eerstvolgende hogere niveau in de hiërarchie) in rijen voor een of meer kolommen of kolommen voor een of meer rijen.

  Opmerking: In de gegevenshiërarchie nemen onderliggende items geen voorwaardelijke opmaak over van het bovenliggende item en neemt het bovenliggende item geen voorwaardelijke opmaak over van de onderliggende items.

 • Er zijn drie methoden voor het instellen van een bereik voor de voorwaardelijke opmaak van velden in het waardengebied: via selectie, via een corresponderend veld en via een waardeveld.

De standaardmethode voor het instellen van een bereik voor velden in het waardegebied is 'via selectie'. U kunt de methode voor het instellen van het bereik wijzigen in 'via een corresponderend veld' of 'via een waardeveld' met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op, in het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel of in het dialoogvenster Opmaakregel bewerken.

Methode

Gebruik deze methode als u het volgende wilt doen

Een bereik instellen via selectie

 • Een aaneengesloten reeks velden selecteren in het waardengebied, zoals alle producttotalen voor één regio.

 • Een niet-aaneengesloten reeks velden selecteren in het waardegebied, zoals producttotalen voor verschillende regio's op verschillende niveaus in de gegevenshiërarchie.

Een bereik instellen via een waardeveld

 • Voorkomen dat u veel niet-aaneengesloten selecties moet maken.

 • Een reeks velden in het waardengebied van voorwaardelijke opmaak voorzien voor alle niveaus in de gegevenshiërarchie.

 • Subtotalen en eindtotalen opnemen.

Een bereik instellen via een corresponderend veld

 • Voorkomen dat u veel niet-aaneengesloten selecties moet maken.

 • Een reeks velden in het waardengebied van voorwaardelijke opmaak voorzien voor één niveau in de gegevenshiërarchie.

 • Subtotalen uitsluiten.

Wanneer u velden in het waardengebied van voorwaardelijke opmaak voorziet voor de hoogste waarden, laagste waarden, waarden boven het gemiddelde en waarden onder het gemiddelde, is de regel standaard gebaseerd op alle zichtbare waarden. Wanneer u echter niet alle zichtbare waarden gebruikt, maar een bereik instelt via een corresponderend veld, kunt u de voorwaardelijke opmaak ook toepassen op elk van de volgende combinaties:

 • Een kolom en het bijbehorende bovenliggende rijveld.

 • Een rij en het bijbehorende bovenliggende kolomveld.

Opmerking: Snelle analyse is niet beschikbaar in Excel 2010 en eerdere versies.

Gebruik de knop Snelle analyse Knop Snelle analyse om geselecteerde voorwaardelijke opmaak toe te passen op de geselecteerde gegevens. De knop Snelle analyse wordt automatisch weergegeven wanneer u gegevens in uw spreadsheet selecteert.

 1. Selecteer de gegevens in uw spreadsheet. De knop Snelle analyse wordt rechts onder de selectie weergegeven.

  Geselecteerde gegevens met knop Snelle analyse

 2. Klik op de knop Snelle analyse ( Knop Snelle analyse ) of druk op Ctrl+Q.

 3. Houd vervolgens op het tabblad Opmaak uw muis boven de verschillende opties voor een livevoorbeeld van uw gegevens en klik op een opmaakoptie.

  Tabblad Opmaak in de galerie Snelle analyse

  Notities: 

  • Welke opmaakopties worden weergegeven op het tabblad Opmaak, is afhankelijk van de gegevens die u hebt geselecteerd. Als uw selectie alleen tekst bevat, zijn de beschikbare opties Tekst bevat, Dubbele, Unieke, Gelijk aan en Opmaak wissen. Als de selectie alleen getallen, of zowel tekst als getallen bevat, zijn de beschikbare opties Gegevensbalken, Kleurenschaal, Pictogrammensets, Groter dan, Bovenste 10% en Opmaak wissen.

  • Er worden alleen livevoorbeelden weergegeven van de opmaakopties die op uw gegevens kunnen worden toegepast. Als de geselecteerde cellen bijvoorbeeld geen overeenkomende gegevens bevatten en u selecteert Dubbele, werkt het livevoorbeeld niet.

 4. Als het dialoogvenster Tekst met wordt weergegeven, voert u de opmaakoptie in die u wilt toepassen en klikt u op OK.

Als u voorwaardelijke opmaak moet toepassen onder meer complexe voorwaarden, kunt u een logische formule gebruiken om de opmaakcriteria op te geven. U wilt wellicht waarden vergelijken met het resultaat van een functie, of gegevens in cellen evalueren die buiten het geselecteerde bereik liggen, dat zich in een ander werkblad in dezelfde werkmap kan bevinden.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren.

  Voorwaardelijke opmaak

  Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het gewenste werkblad, de gewenste tabel of het gewenste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het cellenbereik door te klikken op Dialoogvenster Samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, door het nieuwe cellenbereik op het werkblad of andere werkbladen te selecteren en vervolgens te klikken op Dialoogvenster Uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 3. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Geselecteerde cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle cellen met <waardeveld> waarden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle cellen die <waardeveld> waarden weergeven voor <rij>.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt.

  1. Voer een formule in onder De regelbeschrijving bewerken in de keuzelijst Waarden opmaken waarvoor deze formule geldt.

   De formule moet beginnen met een gelijkteken (=) en moet de logische waarde WAAR (1) of ONWAAR (0) retourneren.

  2. Klik op Opmaak om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

  3. Selecteer een opmaak voor getallen, lettertypen, randen of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik op OK.

   U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

   Voorbeeld 1: twee typen voorwaardelijke opmaak gebruiken met AND- en OR-tests in de criteria    

   In dit voorbeeld worden twee cellen groen opgemaakt door de eerste regel als beide voorwaarden waar zijn. Als het resultaat van die test niet Waar is, worden twee cellen rood opgemaakt door de tweede regel als een van beide voorwaarden Onwaar is.

   De cellen B4 en B5 voldoen aan de voorwaarden, zodat ze groen zijn opgemaakt

   De koper van een huis heeft een budget voor een aanbetaling van maximaal € 75.000 en een hypotheekbedrag van € 1.500 per maand. Als zowel de aanbetaling als de maandelijkse betalingen aan deze voorwaarden voldoen, worden de cellen B4 en B5 groen opgemaakt.

   Als de aanbetaling of de maandelijkse betaling aan het budget van de koper voldoen, worden de cellen B4 en B5 rood opgemaakt. Wijzig bepaalde waarden, zoals het jaarpercentage, het termijn van de lening, de aanbetaling en het aankoopbedrag om te kijken wat er gebeurt met de cellen met voorwaardelijke opmaak.

   Formule voor de eerste regel (past groene kleur toe)

   ==EN(ALS($B$4<=75000,1),ALS(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formule voor de twee regel (past rode kleur toe)

   =OF(ALS($B$4>=75000,1),ALS(ABS($B$5)>=1500,1))

   Voorbeeld 2: rijen worden om en om gearceerd met de functies REST en RIJ    

   Alle cellen op dit werkblad bevatten voorwaardelijke opmaak waarmee rijen in het cellenbereik om en om worden gearceerd met een blauwe kleur. U kunt alle cellen op een werkblad selecteren door op het vierkantje boven rij 1 en links van kolom A te klikken. De functie REST retourneert de restwaarde na het delen van een getal (het eerste argument) door een deler (het tweede argument). De functie RIJ retourneert het huidige rijnummer. Wanneer u het huidige rijnummer deelt door 2, krijgt u altijd de restwaarde 0 voor even getallen en de restwaarde 1 voor oneven getallen. Omdat 0 ONWAAR is en 1 WAAR, wordt elke oneven rij opgemaakt. Voor deze regel wordt de volgende formule gebruikt: =REST(RIJ();2)=1.

   De rijen zijn om en om blauw gearceerd

   Opmerking: U kunt celverwijzingen in een formule invoeren door cellen rechtstreeks in een werkblad of andere werkbladen te selecteren. Door het selecteren van cellen in het werkblad worden absolute celverwijzingen ingevoegd. Als u wilt dat Excel de verwijzingen voor elke cel in het geselecteerde bereik aanpast, gebruikt u relatieve celverwijzingen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van formules in voorwaardelijke opmaak Een formule gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen.

Kleurenschalen zijn visuele hulpmiddelen die de verdeling en variatie van gegevens inzichtelijk maken. Een 2-kleurenschaal helpt bij het vergelijken van een cellenbereik door een gradatie van twee kleuren te gebruiken. De tint van de kleur geeft hogere of lagere waarden aan. U kunt bijvoorbeeld in een groen-gele kleurenschaal (zoals hieronder) opgeven dat hogere waarden een groenere kleur en lagere waarden een gelere kleur krijgen.

Alle cellen opmaken met een 2-kleurenschaal

Tip: Als een cel in het bereik een formule bevat die een fout retourneert, wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast op die cel. Als u ervoor wilt zorgen dat de voorwaardelijke opmaak op die cel wordt toegepast, gebruikt u de functie IS of ALS.FOUT om een andere waarde (zoals 0 of N/B) dan een foutwaarde te retourneren.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Kleurenschalen.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer een 2-kleurenschaal.

  Plaats de muisaanwijzer op de pictogrammen voor kleurenschalen zodat u kunt zien welk pictogram de 2-kleurenschaal is. De bovenste kleur geeft hogere waarden aan en de onderste kleur geeft lagere waarden aan.

U kunt de manier voor het instellen van een bereik voor velden in het waardegebied van een draaitabelrapport wijzigen met de knop Opmaakopties naast een draaitabelveld waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie: Klik op Geselecteerde cellen.

  • Alle cellen voor een waardelabel, behalve subtotalen en totaal: Klik op Alle cellen die <waardelabel> waarden weergeven voor <rijlabel>.

  • Alle cellen voor een waardelabel: Klik op Alle cellen met <waardelabel> waarden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alle cellen opmaken op basis van de waarden (standaard).

 6. Selecteer 2-kleurenschaal in de keuzelijst Opmaakstijl onder Bewerk de regelbeschrijving.

 7. Als u een type in het vak Type voor Minimum en Maximum (standaard) wilt uitvoeren, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • De laagste en hoogste waarden opmaken:    Selecteer Laagste waarde en Hoogste waarde.

   In dit geval voert u geen waarde in voor Minimum en Maximum.

  • Een getal-, datum- of tijdwaarde opmaken:    Selecteer Getal en voer een waarde in voor Minimum en Maximum.

  • Een percentage opmaken:    Voer een waarde in voor Minimum en Maximum.

   Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100. Voer geen procentteken in.

   Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven omdat de distributie van de waarden proportioneel is.

  • Een percentiel opmaken    Selecteer Percentiel en voer een waarde in voor Minimum en Maximum. Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100.

   Gebruik een percentiel als u een groep met hoge waarden (zoals waarden boven het 20e percentiel) in een bepaalde kleur wilt weergeven en lage waarden (zoals waarden onder het 20e percentiel) in een andere kleur omdat dit extreme waarden zijn de weergave van uw gegevens kunnen vertekenen.

  • De uitkomst van een formule opmaken:    Selecteer Formule en voer waarden in voor Minimum en Maximum.

   • De formule moet een getal, datum of tijd retourneren.

   • Begin de formule met het gelijkteken (=).

   • Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast.

   • Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

    Notities: 

    • Controleer of de waarde bij Minimum kleiner is dan de waarde bij Maximum.

    • U kunt voor Minimum een ander type kiezen dan voor Maximum. U kunt bijvoorbeeld een getal kiezen voor Minimum en een percentage voor Maximum.

 8. Als u een Minimum en Maximum kleurenschaal wilt kiezen, klikt u voor elke optie op Kleur en selecteert u vervolgens een kleur.

  Als u nog andere kleuren wilt kiezen of een aangepaste kleur wilt maken, klikt u op Meer kleuren. De kleurenschaal die u selecteert, wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

Kleurenschalen zijn visuele hulpmiddelen die gebruikers helpen de verdeling en variatie van gegevens beter te begrijpen. Een 3-kleurenschaal helpt bij het vergelijken van een cellenbereik door een gradatie van drie kleuren te gebruiken. De tint van de kleur stelt hogere waarden, middenwaarden of lagere waarden voor. In een groene, gele en rode kleurenschaal bijvoorbeeld, kunt u opgeven dat hogere waarden een groene kleur krijgen, middenwaarden een gele kleur krijgen en lagere waarden een rode kleur krijgen.

Tip: Als een cel in het bereik een formule bevat die een fout retourneert, wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast op die cel. Als u ervoor wilt zorgen dat de voorwaardelijke opmaak op die cel wordt toegepast, gebruikt u de functie IS of ALS.FOUT om een waarde die u opgeeft (zoals 0 of N/B) te retourneren in plaats van een foutwaarde.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Kleurenschalen.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer een 3-kleurenschaal. De bovenste kleur geeft hogere waarden, de middelste kleur de middenwaarden en de onderste kleur de lagere waarden aan.

  Plaats de muisaanwijzer op de pictogrammen voor kleurenschalen zodat u kunt zien welk pictogram de 3-kleurenschaal is.

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardegebied van een draaitabelrapport met de knop Opmaakopties naast een draaitabelveld waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alle cellen opmaken op basis van de waarden.

 6. Selecteer 3-kleurenschaal in de keuzelijst Opmaakstijl onder Bewerk de regelbeschrijving.

 7. Selecteer een type voor Minimum, Middelpunt en Maximum. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • De laagste en de hoogste waarden opmaken:    Selecteer een Middelpunt.

   In dit geval voert u geen waarde voor Laagste en Hoogste in.

  • Een getal, datum of tijd opmaken:    Selecteer Getal en voer een waarde in voor Minimum, Middelpunt en Maximum.

  • Een percentage opmaken:    Selecteer Percentage en voer vervolgens een waarde in voor Minimum, Middelpunt en Maximum. Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100. Voer geen procentteken (%) in.

   Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven. Met een percentage zorgt u ervoor dat de distributie van de waarden proportioneel is.

  • Een percentiel opmaken:    Selecteer Percentiel en voer vervolgens een waarde in voor Minimum, Middelpunt en Maximum.

   Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100.

   Gebruik een percentiel als u een groep met hoge waarden (zoals waarden boven het 20e percentiel) in een bepaalde kleur wilt weergeven en lage waarden (zoals waarden onder het 20e percentiel) in een andere kleur omdat dit extreme waarden zijn de weergave van uw gegevens kunnen vertekenen.

  • Het resultaat van een formule opmaken:    Selecteer Formule en voer vervolgens een waarde in voor Minimum, Middelpunt en Maximum.

   De formule moet een getal, datum of tijd retourneren. Begin de formule met het gelijkteken (=). Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast. Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

   Notities: 

   • U kunt de minimum-, middelpunt- en maximumwaarden voor het cellenbereik instellen. Controleer of de waarde voor Minimum kleiner is dan de waarde voor Middelpunt en dat deze weer kleiner is dan de waarde voor Maximum.

   • U kunt verschillende typen instellen voor Minimum, Middelpunten Maximum. U kunt bijvoorbeeld voor Minimum een getal, voor Middelpunt een percentiel en voor Maximum een percentage kiezen.

   • In veel gevallen werkt een Middelpunt waarde van 50 procent het best, maar u kunt dit aanpassen om te voldoen aan specifieke vereisten.

 8. Als u een Minimum, Middelpunt en Maximum kleurenschaal wilt kiezen, klikt u voor elke optie op Kleur en selecteert u vervolgens een kleur.

  • Klik op Meer kleuren als u nog andere kleuren wilt kiezen of een aangepaste kleur wilt maken.

  • De kleurenschaal die u selecteert, wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

Met een gegevensbalk kunt u de waarde van een cel ten opzichte van andere cellen inzichtelijk maken. De lengte van de gegevensbalk geeft de waarde in de cel aan. Hoe langer de balk, des te hoger de waarde en hoe korter de balk, des te lager de waarde. Gegevensbalken zijn handig voor het opzoeken van hogere en lagere waarden in grote hoeveelheden gegevens, zoals de best verkopende en slechtst verkopende speelgoedartikelen in een verkooprapport van de maand december.

In dit voorbeeld worden gegevensbalken gebruikt om opvallende positieve en negatieve waarden te markeren. U kunt gegevensbalken zo opmaken dat de gegevensbalk midden in de cel begint en voor negatieve waarden naar links loopt.

gegevensbalken die positieve en negatieve waarden markeren

Tip: Als een cel in het bereik een formule bevat die een fout retourneert, wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast op die cel. Als u ervoor wilt zorgen dat de voorwaardelijke opmaak op die cel wordt toegepast, gebruikt u de functie IS of ALS.FOUT om een waarde (zoals 0 of N/B) te retourneren in plaats van een foutwaarde.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak, klik op Gegevensbalken en selecteer vervolgens een gegevensbalkpictogram.

  Voorwaardelijke opmaak

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardengebied van een draaitabelrapport met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alle cellen opmaken op basis van de waarden.

 6. Selecteer Gegevensbalk in de keuzelijst Opmaakstijl onder Bewerk de regelbeschrijving.

 7. Selecteer een type voor Minimum en Maximum. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • De laagste en de hoogste waarden opmaken:    Selecteer Laagste waarde en Hoogste waarde.

   In dit geval selecteert u geen waarde voor Minimum en Maximum.

  • Een getal, datum of tijd opmaken:    Selecteer Getal en voer een waarde in voor Minimum en Maximum.

  • Een percentage opmaken:    Selecteer Percentage en voer een waarde in voor Minimum en Maximum.

   Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100. Voer geen procentteken (%) in.

   Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven. Met een percentage zorgt u ervoor dat de distributie van de waarden proportioneel is.

  • Een percentiel opmaken    Selecteer Percentiel en voer vervolgens een waarde in voor Minimum en Maximum.

   Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100.

   Gebruik een percentiel als u een groep met hoge waarden (zoals waarden boven het 20e percentiel) in de ene gegevensbalk wilt weergeven en lage waarden (zoals waarden onder het 20e percentiel) in een andere gegevensbalk omdat dit extreme waarden zijn die de weergave van uw gegevens kunnen vertekenen.

  • Het resultaat van een formule opmaken     Selecteer Formule en voer vervolgens een waarde in voor Minimum en Maximum.

   • De formule moet een getal, datum of tijd retourneren.

   • Begin de formule met het gelijkteken (=).

   • Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast.

   • Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

  Notities: 

  • Controleer of de waarde bij Minimum kleiner is dan de waarde bij Maximum.

  • U kunt voor Minimum een ander type instellen dan voor Maximum. U kunt bijvoorbeeld een getal voor Minimum en een percentage voor Maximum instellen.

 8. Als u een kleurenschaal wilt kiezen voor Minimum en Maximum, klikt u op Kleur van balk.

  Als u nog andere kleuren wilt kiezen of een aangepaste kleur wilt maken, klikt u op Meer kleuren. De kleur van de balk die u selecteert, wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

 9. Als u alleen de gegevensbalk wilt weergeven en niet de waarde in de cel, selecteert u Alleen balk weergeven.

 10. Als u een ononderbroken rand aan gegevensbalken wilt toevoegen, selecteert u in de lijst Rand de optie Effen rand en kiest u een kleur voor de rand.

 11. U kunt kiezen tussen een effen balk en een balk met kleurgradaties. Kies daartoe in de keuzelijst Opvulling de optie Effen opvulling of Opvulling met kleurovergang.

 12. Als u balken voor negatieve waarden wilt opmaken, klikt u op Negatieve waarde en as en kiest u in het dialoogvenster Instellingen voor negatieve waarde en as de gewenste opties voor de opvulling en de randkleuren van een balk voor een negatieve waarde. U kunt instellingen selecteren voor de positie van de as en een kleur voor de as kiezen. Wanneer u de opties hebt geselecteerd, klikt u op OK.

 13. U kunt de richting van balken wijzigen door in de keuzelijst Richting van balk een instelling te kiezen. De richting is standaard ingesteld op Context, maar u kunt als richting ook de optie 'van links naar rechts' of 'van rechts naar links' kiezen, afhankelijk van de manier waarop u de gegevens wilt presenteren.

Met een pictogrammenset kunt u een notitie aan gegevens toevoegen of gegevens classificeren in drie tot vijf categorieën, gescheiden door een drempelwaarde. Elk pictogram stelt een waardebereik voor. In de pictogrammenset 3 pijlen bijvoorbeeld, geeft de groene pijl omhoog de hogere waarden, de gele horizontale pijl de middenwaarden en de rode pijl omlaag de lagere waarden aan.

In dit voorbeeld worden verschillende voorbeelden van pictogrammenset voor voorwaardelijke opmaak gebruikt.

Verschillende pictogrammensets voor dezelfde gegevens

U kunt ervoor kiezen om alleen pictogrammen weer te geven in cellen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Bijvoorbeeld een waarschuwingspictogram voor cellen met een waarde lager dan een drempelwaarde, en geen pictogram voor waarden boven die drempelwaarde. U kunt pictogrammen verbergen door Geen celpictogram te selecteren in de vervolgkeuzelijst naast het pictogram wanneer u de voorwaarden instelt. U kunt ook uw eigen pictogrammensets samenstellen. Bijvoorbeeld een set met een groen vinkje (symbool), een geel verkeerslicht en een rode vlag.

Tip: Als een cel in het bereik een formule bevat die een fout retourneert, wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast op die cel. Als u ervoor wilt zorgen dat de voorwaardelijke opmaak op die cel wordt toegepast, gebruikt u de functie IS of ALS.FOUT om een waarde (zoals 0 of N/B) te retourneren in plaats van een foutwaarde.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak, klik op Pictogrammensets en selecteer vervolgens een pictogrammenset.

  Voorwaardelijke opmaak

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardengebied van een draaitabelrapport met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alle cellen opmaken op basis van de waarden.

 6. Selecteer Pictogrammenset in de keuzelijst Opmaakstijl onder Bewerk de regelbeschrijving.

  1. Selecteer een pictogrammenset. De standaardserie is 3 verkeerslichten (zonder rand). Het aantal pictogrammen en de standaardvergelijkingsoperatoren en drempelwaarden voor elk pictogram variëren per pictogrammenset.

  2. U kunt de vergelijkingsoperators en drempelwaarden aanpassen. Het standaardwaardebereik voor elk pictogram is van dezelfde grootte, maar dit kan worden aangepast aan uw specifieke vereisten. Controleer of de drempelwaarden een logische volgorde hebben van hoog naar laag en van boven naar beneden.

  3. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Een getal, datum of tijd opmaken:    Selecteer Getal.

   • Een percentage opmaken:    Selecteer Percentage.

    Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100. Voer geen procentteken (%) in.

    Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven. Met een percentage zorgt u ervoor dat de distributie van de waarden proportioneel is.

   • Een percentiel opmaken:    Selecteer Percentiel. Geldige waarden liggen tussen 0 (nul) en 100.

    Gebruik een percentiel als u een groep met hoge waarden (zoals waarden boven het 20e percentiel) met een bepaald pictogram wilt weergeven en lage waarden (zoals waarden onder het 20e percentiel) met een ander pictogram, omdat dit extreme waarden zijn die de weergave van uw gegevens kunnen vertekenen.

   • Het resultaat van een formule opmaken:    Selecteer Formule en typ vervolgens een formule in elk vak Waarde.

    • De formule moet een getal, datum of tijd retourneren.

    • Begin de formule met het gelijkteken (=).

    • Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast.

    • Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

  4. Als u wilt dat het eerste pictogram lagere waarden vertegenwoordigt en het laatste pictogram hogere waarden, selecteert u Pictogramvolgorde omdraaien.

  5. Als u alleen het pictogram wilt weergeven en niet de waarde in de cel, selecteert u Alleen pictogram weergeven.

   Notities: 

   1. Mogelijk moet u de kolombreedte aanpassen om het pictogram te laten passen.

   2. Hoe groot het pictogram wordt weergegeven is afhankelijk van de tekengrootte die in de cel wordt gebruikt. Als er een groter lettertype wordt gebruikt, wordt er ook een groter pictogram gebruikt.

U kunt bepaalde cellen binnen een cellenbereik gemakkelijker terugvinden als u deze opmaakt op basis van een vergelijkingsoperator. In een inventariswerkblad dat is gesorteerd op categorieën, kunt u de producten met minder dan 10 exemplaren in voorraad bijvoorbeeld markeren met geel. Of in een werkblad met verkopen per filiaal kunt u bijvoorbeeld alle filialen zoeken met een winstgroei van meer dan 10%, een omzet van minder dan € 100.000 en een regio die gelijk is aan 'Zuid-Oost'.

De hier weergegeven voorbeelden gebruiken voorbeelden van ingebouwde criteria voor voorwaardelijke opmaak, zoals Groter dan en Bovenste %. Hierbij krijgen steden met meer dan 2.000.000 inwoners een groene achtergrond worden de bovenste 30% van de gemiddelde hoogste temperatuur oranje weergegeven.

Opmaak voor steden met meer dan 2 miljoen inwoners en de bovenste 30% van hoogste temperatuur

Opmerking: U kunt velden in het waardengebied van een draaitabelrapport niet voorwaardelijk opmaken op basis van tekst of datum, alleen op basis van getal.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Markeringsregels voor cellen.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Tussen, Gelijk aan test met of Een datum op.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies een opmaak.

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardengebied van een draaitabelrapport met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het gewenste werkblad, de gewenste tabel of het gewenste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad of op andere werkbladen en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen cellen opmaken met.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit onder Bewerk de regelbeschrijving in de keuzelijst Alleen cellen opmaken met:

  • Opmaken op basis van getal, datum of tijd:    Selecteer Celwaarde, selecteer een vergelijkingsoperator en voer vervolgens een getal, datum of tijd in.

   Selecteer bijvoorbeeld Tussen en voer vervolgens 100 en 200 in of selecteer Gelijk aan en voer vervolgens 01-01-09 in.

   U kunt ook een formule invoeren die een getal, datum of tijd retourneert.

   • Als u een formule invoert, begint u de formule met het gelijkteken (=).

   • Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast.

   • Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

  • Opmaken op basis van tekst:    Selecteer Bepaalde tekst, kies een vergelijkingsoperator en voer vervolgens tekst in.

   Selecteer bijvoorbeeld Bevat en voer vervolgens Zilver in, of selecteer Begint met en voer vervolgens Tri in.

   Aanhalingstekens worden in de zoekreeks opgenomen en u kunt jokertekens gebruiken. De maximumlengte van een tekenreeks is 255 tekens.

   U kunt ook een formule invoeren die tekst retourneert.

   • Als u een formule invoert, begint u de formule met het gelijkteken (=).

   • Bij ongeldige formules wordt geen opmaak toegepast.

   • Test de formule om er zeker van te zijn dat de formule geen foutwaarde oplevert.

  • Opmaken op basis van datum:    Selecteer Datums op en selecteer een datumvergelijking.

   Selecteer bijvoorbeeld Gisteren of Volgende week.

  • Lege cellen of cellen met waarden opmaken:    Selecteer Lege waarden of Geen lege waarden.

   Een lege waarde is een cel die geen gegevens bevat en is niet hetzelfde als een cel die een of meer spaties bevat (spaties worden beschouwd als tekst).

  • Cellen met foutwaarden of cellen zonder foutwaarden opmaken:    Selecteer Fouten of Geen fouten.

   Foutwaarden zijn onder andere: #####, #WAARDE!, #DEEL/0!, #NAAM?, #N/B, #VERW!, #GETAL! en #LEEG!.

 7. Klik op Opmaak om een opmaak op te geven. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt weergegeven.

 8. Selecteer een opmaak voor getallen, lettertypen, randen of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK.

  U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

U kunt de hoogste en laagste waarden gemakkelijk terugvinden in een cellenbereik dat is gebaseerd op een grenswaarde die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld de vijf best verkopende producten in een regiorapport vinden, de 15% slechtste producten in een klanttevredenheidsonderzoek of de hoogste 25 salarissen op een afdeling.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Bovenste/onderste regels.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Bovenste 10 items of Onderste 10 %.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies een opmaak.

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardengebied van een draaitabelrapport met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen waarden met de hoogste of laagste rangschikking opmaken.

 6. Selecteer Boven of Onder in de keuzelijst Waarden opmaken met een rangschikking in het onder Bewerk de regelbeschrijving.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een boven- of onderwaarde wilt opgeven, voert u een getal in en schakelt u het vakje % van het geselecteerde bereik uit. Geldige waarden liggen tussen 1 en 1000.

  • Als u een boven- of onderwaarde in percentages wilt opgeven, voert u een getal in en schakelt u het vakje % van het geselecteerde bereik in. Geldige waarden liggen tussen 1 en 100.

 8. U kunt desgewenst ook de manier wijzigen waarop opmaak wordt toegepast op velden in het waardengebied van een draaitabelrapport waarvan het bereik is ingesteld met een corresponderend veld.

  De voorwaardelijke opmaak is standaard gebaseerd op alle zichtbare waarden. Wanneer u daarentegen niet alle zichtbare waarden gebruikt, maar een bereik instelt via een corresponderend veld, kunt u de voorwaardelijke opmaak toepassen op elk van de volgende combinaties:

  • Een kolom en het bijbehorende bovenliggende rijveld, door elke kolomgroep te selecteren.

  • Een rij en de bijbehorende bovenliggende kolom door elke rijgroep te selecteren.

 9. Klik op Opmaak om een opmaak op te geven. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt weergegeven.

 10. Selecteer een opmaak voor getallen, lettertypen, randen of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK.

  U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

U kunt waarden boven of onder een gemiddelde of een standaarddeviatie in een cellenbereik zoeken. U kunt bijvoorbeeld de bovengemiddelde beoordelingen vinden in een beoordelingsrapport of u kunt de producten vinden die onder twee standaarddeviaties in een kwaliteitsbeoordeling vallen.

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Bovenste/onderste regels.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Boven gemiddelde of Onder gemiddelde.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies een opmaak.

U kunt de methode voor het instellen van een bereik voor velden wijzigen in het waardengebied van een draaitabelrapport met het keuzerondje Opmaakregel toepassen op.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u een voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Controleer of het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. U kunt desgewenst het bereik voor velden in het waardengebied van het draaitabelrapport wijzigen onder Regel toepassen op.

  • Selectie:    Klik op Alleen deze cellen.

  • Overeenkomend veld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

  • Waardeveld:    Klik op Alle <waardeveld> cellen met dezelfde velden.

 5. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen waarden met de hoogste of laagste rangschikking opmaken.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit onder Bewerk de regelbeschrijving in de keuzelijst Waarden opmaken die:

  • Als u cellen wilt opmaken met waarden die boven of onder het gemiddelde liggen van alle cellen in het bereik, selecteert u Boven of Onder.

  • Als u cellen wilt opmaken met waarden die boven of onder een, twee of drie standaarddeviaties liggen voor alle cellen in het bereik, selecteert u een standaarddeviatie.

 7. U kunt desgewenst ook de manier wijzigen waarop opmaak wordt toegepast op velden in het waardengebied van een draaitabelrapport waarvan het bereik is ingesteld met een corresponderend veld.

  De voorwaardelijke opmaak is standaard gebaseerd op alle zichtbare waarden. Wanneer u daarentegen niet alle zichtbare waarden gebruikt, maar een bereik instelt via een corresponderend veld, kunt u de voorwaardelijke opmaak toepassen op elk van de volgende combinaties:

  • Een kolom en het bijbehorende bovenliggende rijveld, door elke kolomgroep te selecteren.

  • Een rij en de bijbehorende bovenliggende kolom door elke rijgroep te selecteren.

 8. Klik op Opmaak om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

 9. Selecteer een opmaak voor getallen, lettertypen, randen of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK.

  U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

Opmerking: U kunt geen voorwaardelijke opmaak toepassen op velden in het waardegebied van een draaitabelrapport op basis van unieke of dubbele waarden.

In dit voorbeeld wordt voorwaardelijke opmaak gebruikt om docenten te vinden in de kolom met docenten die meer dan één cursus geven (dubbele docentnamen zijn roze gemarkeerd). Cijferwaarden die slechts eenmaal voorkomen in de kolom met cijfers zijn groen gemarkeerd.

waarden in kolom c die niet uniek zijn, zijn rose; unieke waarden in kolom d zijn groen

Snelle opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Markeringsregels voor cellen.

  Voorwaardelijke opmaak

 3. Selecteer Dubbele waarden.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken en kies een opmaak.

Geavanceerde opmaak

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren. Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren wordt weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt toevoegen, klikt u op Nieuwe regel. Het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel wordt geopend.

  • Als u voorwaardelijke opmaak wilt wijzigen, doet u het volgende:

   1. Zorg ervoor dat het juiste werkblad of de juiste tabel is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor.

   2. Wijzig desgewenst het celbereik door te klikken op Dialoogvenster samenvouwen in het vak Van toepassing op om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen. Vervolgens selecteert u het nieuwe celbereik op het werkblad en selecteert u Dialoogvenster uitvouwen.

   3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken. Het dialoogvenster Opmaakregel bewerkenwordt geopend.

 4. Klik onder Selecteer een type regel op Alleen unieke of dubbele waarden opmaken.

 5. Selecteer Unieke of Dubbele in de keuzelijst Alles opmaken onder Bewerk de regelbeschrijving.

 6. Klik op Opmaak om het dialoogvenster Celeigenschappen te openen.

 7. Selecteer een opmaak voor getallen, lettertypen, randen of opvulling die u wilt toepassen als de celwaarde aan de voorwaarde voldoet en klik vervolgens op OK.

  U kunt meer dan één opmaak selecteren. De opmaak die u selecteert wordt in het vak Voorbeeld weergegeven.

Als u een bestaande opmaakstijl wilt toepassen op nieuwe of andere gegevens in het werkblad, kunt u Opmaak kopiëren/plakken gebruiken om de voorwaardelijke opmaak naar die gegevens te kopiëren.

 1. Klik op de cel met de voorwaardelijke opmaak die u wilt kopiëren.

 2. Klik op Start > Opmaak kopiëren/plakken.

  Knoppen voor kopiëren en plakken op het tabblad Start

  De aanwijzer verandert in een verfkwast.

  Tip:  U kunt op Opmaak kopiëren/plakken dubbelklikken als u het penseel wilt blijven gebruiken om de voorwaardelijke opmaak in andere cellen te plakken.

 3. Om de voorwaardelijke opmaak te plakken, sleept u het penseel over de cellen of celbereiken die u wilt opmaken.

 4. Druk op Esc om het gebruik van het penseel te stoppen.

Opmerking: Als u een formule hebt gebruikt in de regel waarmee de voorwaardelijke opmaak is toegepast, moet u misschien de relatieve en absolute verwijzingen in de formule aanpassen nadat u de voorwaardelijke opmaak hebt geplakt. Zie Schakelen tussen relatieve, absolute en gemengde verwijzingen voor meer informatie.

Als er in een werkblad een of meer cellen met voorwaardelijke opmaak voorkomen, kunt u deze cellen snel opsporen, zodat u de voorwaardelijke opmaak kunt kopiëren, wijzigen of verwijderen. U kunt de opdracht Selecteren speciaal gebruiken om alleen cellen met een specifieke voorwaardelijke opmaak of alle cellen met voorwaardelijke opmaak op te sporen.

Zoeken naar alle cellen met voorwaardelijke opmaak

 1. Klik op een cel die geen voorwaardelijke opmaak heeft.

 2. Open het tabblad Start, klik in de groep Bewerken op de pijl naast Zoeken en selecteren en klik vervolgens op Voorwaardelijke opmaak.

Alleen zoeken naar cellen met dezelfde voorwaardelijke opmaak

 1. Klik op een cel met de voorwaardelijke opmaak die u wilt zoeken.

 2. Open het tabblad Start, klik in de groep Bewerken op de pijl naast Zoeken en selecteren en klik op Selecteren speciaal.

 3. Klik op Voorwaardelijke opmaak.

 4. Klik onder Gegevensvalidatie op Zelfde.

Voorwaardelijke opmaak uit een werkblad verwijderen    

 • Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Regels wissen > Regels uit gehele werkblad verwijderen.

Voorwaardelijke opmaak uit een bereik, tabel of draaitabel verwijderen    

 1. Selecteer het cellenbereik, de tabel of de draaitabel waarvoor u voorwaardelijke opmaak wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak > Regels wissen.

 3. Afhankelijk van uw selectie klikt u op Geselecteerde cellen, Deze tabel of Deze draaitabel.

Kleurenschalen zijn visuele hulpmiddelen waarmee u gegevensverdeling en -variatie kunt begrijpen. Er zijn twee soorten kleurenschalen, 2-kleurenschalen en 3-kleurenschalen.

Een 2-kleurenschaal helpt bij het vergelijken van een celbereik door een gradatie van twee kleuren te gebruiken. De tint van de kleur stelt hogere waarden of lagere waarden voor. In een groene en gele kleurenschaal kunt u bijvoorbeeld opgeven dat hogere waarden een groenere kleur krijgen en lagere waarden een gelere kleur.

Een 3-kleurenschaalhelpt bij het vergelijken van een celbereik door een gradatie van drie kleuren te gebruiken. De tint van de kleur stelt hogere waarden, middenwaarden of lagere waarden voor. In een groene, gele en rode kleurenschaal kunt u bijvoorbeeld opgeven dat hogere waarden een groene kleur krijgen, middenwaarden een gele kleur en lagere waarden een rode kleur.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. Klik op Start > Tabellen > Voorwaardelijke opmaak > Kleurenschalen en selecteer vervolgens een kleurenschaal.

Met een gegevensbalk kunt u de waarde van een cel ten opzichte van andere cellen inzichtelijk maken. De lengte van de gegevensbalk geeft de waarde in de cel aan. Hoe langer de balk, des te hoger de waarde en hoe korter de balk, des te lager de waarde. Gegevensbalken zijn handig voor het opzoeken van hogere en lagere waarden in grote hoeveelheden gegevens, zoals de best- en slechtstverkopende speelgoedartikelen in een verkooprapport voor de maand december.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. Klik op Start > Tabellen > Voorwaardelijke opmaak > Gegevensbalken en selecteer vervolgens een gegevensbalk.

Met een pictogrammenset kunt u een notitie aan gegevens toevoegen of gegevens classificeren in drie tot vijf categorieën, gescheiden door een drempelwaarde. Elk pictogram stelt een waardebereik voor. In de pictogrammenset 3 Pijlen bijvoorbeeld, geeft de groene pijl omhoog de hogere waarden, de gele horizontale pijl de middenwaarden en de rode pijl omlaag de lagere waarden aan.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. Klik op Start > Tabellen > Voorwaardelijke opmaak > Pictogrammensets en selecteer vervolgens een pictogrammenset.

U kunt bepaalde cellen binnen een cellenbereik gemakkelijker terugvinden als u deze opmaakt op basis van een vergelijkingsoperator. In een inventariswerkblad dat is gesorteerd op categorieën, kunt u de producten met minder dan 10 exemplaren in voorraad bijvoorbeeld markeren met geel. Of in een werkblad met verkopen per filiaal kunt u bijvoorbeeld alle filialen zoeken met een winstgroei van meer dan 10%, een omzet van minder dan € 100.000 en een regio die gelijk is aan 'Zuid-Oost'.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. In het tabblad Start in de groep Tabellen, klikt u op Markeringsregels voor cellen.

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Tussen, Gelijk aan tekst met of Een datum op.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken, en selecteer vervolgens een opmaak (opvulling, tekst of kleur van tabelrand), en klik vervolgens op OK.

U kunt de hoogste en laagste waarden terugvinden in een cellenbereik dat is gebaseerd op een grenswaarde die u opgeeft. U kunt bijvoorbeeld de vijf bestverkopende producten in een regiorapport vinden, de 15% slechtste producten in een klanttevredenheidsonderzoek of de hoogste 25 salarissen op een afdeling.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. In het tabblad Start in de groep Tabellen, klikt u op Bovenste/onderste waarden.

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Top 10 items of Onderste 10%.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken, en selecteer vervolgens een opmaak (opvulling, tekst of kleur van tabelrand), en klik vervolgens op OK.

U kunt waarden boven of onder een gemiddelde of een standaarddeviatie in een cellenbereik zoeken. U kunt bijvoorbeeld de bovengemiddelde beoordelingen vinden in een beoordelingsrapport of u kunt de producten vinden die onder twee standaarddeviaties in een kwaliteitsbeoordeling vallen.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. In het tabblad Start in de groep Tabellen, klikt u op Bovenste/onderste waarden.

 3. Selecteer de gewenste opdracht, zoals Boven gemiddelde of Onder gemiddelde.

 4. Voer de waarden in die u wilt gebruiken, en selecteer vervolgens een opmaak (opvulling, tekst of kleur van tabelrand), en klik vervolgens op OK.

U kunt unieke of dubbele waarden vinden in een bereik van cellen.

 1. Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabel.

 2. In het tabblad Start in de groep Tabellen, klikt u op Markeringsregels voor cellen, en selecteert u vervolgens Dubbele waarden.

 3. Voer de waarden in die u wilt gebruiken, en selecteer vervolgens een opmaak (opvulling, tekst of kleur van tabelrand), en klik vervolgens op OK.

Er zijn twee manieren om voorwaardelijke opmaak te kopiëren en plakken:

 • Gebruik Opmaak kopiëren/plakken om voorwaardelijke opmaak te kopiëren naar andere gegevens.

 • De opmaak in cellen met voorwaardelijke opmaak kopiëren en plakken in andere cellen. U doet dit als volgt:

  1. Selecteer de cellen met de voorwaardelijke opmaak die u naar andere cellen wilt kopiëren.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie > Kopiëren of druk op Ctrl+C.

  3. Selecteer de eerste cel in het doelgebied waar u de voorwaardelijke opmaak wilt plakken.

   Opmerking: Omdat u alleen de opmaak wilt plakken, moet u niet met de rechtermuisknop op > Plakken klikken of op Ctrl+V drukken. Als u gegevens met een andere getalnotatie dan de gegevens in het bestemmingsgebied hebt gekopieerd, moet u er ook voor zorgen dat u de getalnotatie in het bestemmingsgebied aanpast nadat u de opmaak hebt geplakt.

U kunt voorwaardelijke opmaak in geselecteerde cellen of het hele werkblad verwijderen.

 • Voorwaardelijke opmaak uit cellen wissen:

  1. Selecteer de cellen in het werkblad.

  2. Klik op het tabblad Start > Voorwaardelijke opmaak > Regels wissen > Regels uit geselecteerde cellen verwijderen.

 • Als u de voorwaardelijke opmaak wilt verwijderen in het hele werkblad, klikt u op het tabblad Start > Voorwaardelijke opmaak > Regels wissen > Regels uit gehele werkblad wissen.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een formule gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen

De prioriteit van regels voor voorwaardelijke opmaak beheren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×