Voetnoten en eindnoten invoegen, verwijderen of bewerken

In Word 2010 kunt u de bijgewerkte linttabbladen gebruiken om door de opdrachten te navigeren die u het vaakst gebruikt en om deze te ordenen.

Voet- en eindnoten worden gebruikt in gedrukte documenten als uitleg of commentaar bij de tekst in het document of om verwijzingen te geven. U kunt voetnoten bijvoorbeeld gebruiken voor uitgebreid commentaar en eindnoten voor bronvermeldingen.

Opmerking : Als u een bibliografie wilt maken, vindt u opdrachten voor het maken en beheren van bronnen en citaten in de groep Citaten en bibliografie op het tabblad Verwijzingen.

In dit artikel

Voetnoten en eindnoten

Een voetnoot of een eindnoot invoegen

De nummering van voetnoten en eindnoten wijzigen

Een voet- of eindnootvervolgaanduiding maken

Een voetnoot of eindnoot verwijderen

Voetnoten en eindnoten

Een voetnoot of eindnoot bestaat uit twee gekoppelde delen: de nootmarkering en de bijbehorende noottekst.

Voorbeeld van een voet- en eindnoot in een document

1. Markering voor een verwijzing naar een voet- of eindnoot

2. Scheidingslijn

3. Voetnoottekst

4. Eindnoottekst

Naar boven

Een voetnoot of een eindnoot invoegen

In Microsoft Office Word worden voet- en eindnoten automatisch genummerd nadat u een nummeringsschema hebt opgegeven. U kunt één nummeringsschema voor het hele document gebruiken of u kunt verschillende nummeringsschema's in afzonderlijke sectie in een document toepassen.

Als u automatisch genummerde noten toevoegt, verwijdert of verplaatst, worden de nootmarkeringen automatisch opnieuw genummerd.

Opmerking : Als de voetnoten in uw document niet correct zijn genummerd, kan het zijn dat uw document bijgehouden wijzigingen bevat. Accepteer de bijgehouden wijzigingen, zodat de voetnoten en eindnoten in Word correct worden genummerd.

 1. Klik in de Afdrukweergave op de plaats waar u de nootmarkering wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Voetnoten, op Voetnoot invoegen of Eindnoot invoegen.

  Afbeelding van Word-lint

  Sneltoets  Druk op Ctrl+Alt+F als u een volgende voetnoot wilt invoegen. Druk op Ctrl+Alt+D als u een volgende eindnoot wilt invoegen.

  In Word worden voetnoten standaard aan het einde van elke pagina weergegeven en eindnoten aan het einde van het document.

 3. Als u wijzigingen in de opmaak van voet- of eindnoten wilt aanbrengen, klikt u op het startpictogram voor het dialoogvenster Voetnoten en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik in het vak Nummeren als op de gewenste getalnotatie.

  • Klik op Symbool naast Aangepaste markering en kies vervolgens een markering uit de beschikbare symbolen als u in plaats van een traditionele getalnotatie een aangepaste markering wilt gebruiken.

 4. Klik op Invoegen.

  Opmerking : Hierdoor worden de bestaande symbolen niet gewijzigd, maar alleen nieuwe toegevoegd.

  Het nummer van de noot wordt ingevoegd. De invoegpositie bevindt zich naast het nummer.

 5. Typ de tekst van de noot.

 6. Dubbelklik op het nummer van de voet- of eindnoot als u wilt teruggaan naar de nootmarkering in het document.

Naar boven

De nummering van voetnoten en eindnoten wijzigen

 1. Plaats de cursor in de sectie waarin u de voetnoot- of eindnootnummering wilt wijzigen. Als het document niet in secties is verdeeld, plaatst u de cursor op een willekeurige plek in het document.

 2. Klik op het tabblad Referenties op het startprogramma voor dialoogvensters Voetnoot en eindnoot.

 3. Klik op Voetnoten of Eindnoten.

 4. Klik in het vak Nummering op de gewenste optie.

 5. Klik op Toepassen.

Naar boven

Een voet- of eindnootvervolgaanduiding maken

Als een voet- of eindnoot te lang is en daardoor niet op een pagina past, kunt u een vervolgaanduiding maken zodat lezers kunnen zien dat de voet- of eindnoot op de volgende pagina wordt vervolgd.

 1. Ga naar de conceptweergave door op Concept naast Beeld op de statusbalk te klikken.

 2. Klik op het tabblad Referenties, in de groep Voetnoten, op Noten weergeven.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Als het document zowel voetnoten als eindnoten bevat, verschijnt er een bericht. Klik op Voetnootgebied weergeven of Eindnootgebied weergeven en klik vervolgens op OK.

 4. Klik in de nootdeelvensterlijst op Voetnootvervolgaanduiding of Eindnootvervolgaanduiding.

 5. Typ in het nootdeelvenster de tekst die u wilt gebruiken voor de vervolgaanduiding, bijvoorbeeld Eindnoten worden vervolgd op de volgende pagina.

Naar boven

Een voetnoot of eindnoot verwijderen

Als u een voet- of eindnoot wilt verwijderen, gebruikt u de nootmarkering in het documentvenster en niet de tekst in het nootdeelvenster.

Een nootmarkering in een document

1. Nootmarkering

Als u een automatisch genummerde nootmarkering verwijdert, worden de noten opnieuw genummerd.

Een noot verwijderen

 • Selecteer de markering van de voet- of eindnoot die u wilt verwijderen in het document en druk vervolgens op Delete.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×