Verschillende rollen in het formulierontwerpproces

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Verschillende afdelingen wel vaak samenwerken om te ontwerpen, testen en nieuwe InfoPath-formulieren implementeren naar werknemers. Bijvoorbeeld Personeelszaken mogelijk een formulier voor zakelijke onkostendeclaratie maken, maar de IT-afdeling mogelijk voor het behoud van de formuliersjabloon, problemen oplossen die door gebruikers worden vermeld, het ontwerp werk volgens de gebruikers moeten wijzigen, enzovoort.

In dit artikel worden de standaardrollen van de verschillende werknemers die opgeven, ontwerpen, publiceren en gebruiken van formuliersjablonen. De functies en de verantwoordelijkheden in uw organisatie mogelijk anders dan degene die hier worden beschreven, maar als u nog niet eerder naar InfoPath, kunt u de gegevens een algemeen beeld van wie wat in de algehele formulierontwerpproces doet te krijgen.

In dit artikel

Het formulier analisten

De formulierontwerper

De ontwikkelaar formulier

De farmbeheerder

Beheerder van de siteverzameling

De gebruiker

Het formulier analisten

Een formulier analisten worden onderzocht, de werkstroom en de eisen van een opgegeven formuliersjabloon. De persoon die zich doorgaans deze rol verbindt heeft projectmanagement ervaring, analytical vaardigheden en sommige bekend zijn met de beginselen van formulierontwerpen.

In plaats van een formulier analisten, worden uw bedrijf kan ook een bedrijfsanalist systemen of projectmanager. Terwijl titels variëren, blijft de rol hetzelfde; het formulier analisten Hiermee geeft u het ontwerp van de formuliersjabloon na een zorgvuldige analyse van de zakelijke behoeften en klikt u vervolgens het project beheert.

De planning fase voor een complexe formuliersjabloon is meestal een formele en nodig zijn voor het proces en het formulier analisten mogelijk veel belanghebbenden raadplegen. Bijvoorbeeld als een formuliersjabloon moet uiteindelijk worden geïntegreerd in een grotere, bedrijfs-business-systeem zoals last rapportage-systeem, schrijft het formulier analisten vaak een functionele specificatie of enkele andere planning document.

Het formulier analisten mogelijk Bovendien kan sommige of alle van de volgende opties:

 • Geef de business case voor de formuliersjabloon.

 • De gebruikersinterface en de onderdelen van de proces definiëren.

 • Opgeven hoe en waar voor de opslag van de gegevens.

 • Welke beveiligingsrisico's voor de formuliersjabloon.

 • Maak een plan voor de implementatie van de formuliersjabloon.

 • Strategieën te archiveren en te behouden overeenstemming met de huidige wettelijke industrie, bedrijfsbeleid, of andere vereisten definiëren.

 • Werken met gebruikers van het formulier, ontwerpers IT-personeel en andere ongewenste groepen voor het oplossen van eventuele resterende problemen met de formuliersjabloon.

Naar boven

De formulierontwerper

De formulierontwerper van een werkt in InfoPath, ontwerpmodus om de formuliersjabloon, dat wil een bestand met de extensie XSN zeggen te maken. Het bestand XSN definieert de gegevensstructuur, uiterlijk en gedrag van voltooide formulieren (XML-bestanden).

De formulierontwerper mogelijk enkele of meer van de volgende handelingen uit:

 • Geef aan of de formuliersjabloon compatibel met bureaublad of mobiele webbrowsers.

 • Geef aan of de formuliersjabloon compatibel met InfoPath 2003.

 • De formulierindeling sjabloon ontwerpen.

 • Toevoegen en aanpassen van besturingselementen op de formuliersjabloon.

 • gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak, regels en andere soorten geautomatiseerde gedrag toevoegen.

 • Vergaderen van het formulier met bestaande gegevensbronnen, zoals Microsoft SQL Server-databases.

 • Werken met ontwikkelaars script of beheerde code toevoegen aan de formuliersjabloon.

 • De formuliersjabloon publiceren naar een gedeelde netwerklocatie op een distributielijst voor e-mail, of een server waarop InfoPath Forms Services of Windows SharePoint Serviceswordt uitgevoerd.

 • Werken met farmbeheerders door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen publiceren naar een server waarop InfoPath Forms Serviceswordt uitgevoerd.

 • Het formulier om ervoor te zorgen dat deze instelling werkt testen.

Naar boven

De ontwikkelaar formulier

Een formulier ontwikkelaar schrijft aangepaste code voor de formuliersjabloon. InfoPath ondersteunt twee uitvoeren van scripts talen, Microsoft JScript en Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) en twee beheerde code talen, Microsoft Visual C# en Microsoft Visual Basic.

De ontwikkelaar formulier mogelijk enkele of meer van de volgende handelingen uit:

 • Kunt ontwerpen van het formulier, zoals beschreven in de vorige sectie.

 • Geef een programmeertaal voor een bepaald formuliersjabloon.

 • Code schrijven die moet reageren op gebeurtenissen voor formulier- en gegevens gegevensvalidatie, wordt geopend en bewerkt het onderliggende XML-document van het formulier, implementeert aangepaste gegevens indienen en samenvoegen acties voor een formulier of toegang heeft tot de externe gegevensbronnen.

 • Pak de bestanden van de XML-ondersteuning voor de formuliersjabloon en handmatig Wijzig hun elementen, kenmerken en waarden in een type standaard teksteditor.

 • Aangepaste foutafhandeling aan de formuliersjabloon toevoegen.

 • Openen en bewerken van aangepaste taakvensters en dialoogvensters.

 • Voor het behoud van de code voor de formuliersjabloon.

 • Gebruik de Wizard publiceren naar een instelling bestand formulier maken waarin de formuliersjabloon is geïnstalleerd.

 • De omgeving in een aangepaste Windows-toepassing of een webpagina (.aspx) bewerken InfoPath hosten.

 • Maken en een COM-invoegtoepassing, dat wil zeggen een aanvullend programma waarmee aangepaste opdrachten of speciale functies wordt toegevoegd aan de gebruikersinterface van InfoPath registreren.

Naar boven

De farmbeheerder

U kunt formuliersjablonen publiceren naar vele locaties, waaronder servers met InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services is een servertechnologie waarmee gebruikers InfoPath-formulieren invullen via een webbrowser in plaats van of in aanvulling op de InfoPath-clientprogramma. Meer informatie over InfoPath Forms Services vinden in het vak Zie ook .

Farmbeheerders uitvoeren veel van de beheertaken voor de server die wordt uitgevoerd InfoPath Forms Services, meestal door opdrachten op een speciale administratieve site met de naam van de Centraal beheer van SharePoint-site te selecteren. In sommige gevallen farmbeheerders moeten eerst controleren of een browsercompatibele formuliersjabloon vrij van fouten voordat ze deze uploaden.

Als u wilt een voor browsers compatibele formuliersjabloon publiceren op een server met InfoPath Forms Services, het formulier moet designer of de farmbeheerder het formulier moeten worden ingevuld met behulp van een browser inschakelen. De formulierontwerper voert deze stap tijdens het publicatieproces, door een selectievakje in de Wizard publiceren in InfoPath. Echter onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de formuliersjabloon beheerde code bevat een farmbeheerder moet de formuliersjabloon inschakelen voor gebruik in een browser. Hierbij moet controleren of de formuliersjabloon gratis van fouten en waarschuwingen is, uploaden naar een locatie op de server-farm en deze vervolgens in een siteverzameling op de server te activeren. Veel van deze activiteiten optreden in de Centraal beheer van SharePoint-pagina's.

De farmbeheerder mogelijk in het algemeen, kan sommige of alle van de volgende opties:

 • Werken met de beheerder van de siteverzameling, formulierontwerper en eventuele andere betrokkenen naar het implementeren van formuliersjablonen die door de beheerder goedgekeurde.

 • Een admistrator goedgekeurde formuliersjabloon uploaden naar de server.

 • Nieuwe beheerder goedgekeurde formuliersjablonen een upgrade uitvoeren.

 • Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen aan een siteverzameling via de formuliersjabloon toevoegen aan een siteverzameling activeren.

 • Deactiveren door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen uit een siteverzameling.

 • Stilleggen door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen.

 • Door beheerder goedgekeurde formuliersjablonen verwijderen.

 • Ontwikkel strategieën om te beperken het onjuiste gebruik van formuliersjablonen, om te voorkomen dat misbruik van weigering van Service (DoS) en moeten de melding naar potentiële prestatieproblemen.

Naar boven

Beheerder van de siteverzameling

Een siteverzameling is een set SharePoint-sites die dezelfde eigenaar hebben en beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een op het hoogste niveau website samen met een of meer subsites. Beheerders van siteverzamelingen hebben het machtigingsniveau Volledig beheer op alle websites en inhoud in een siteverzameling.

Terwijl de farmbeheerder worden beheerd door een of meer servers met InfoPath Forms Services, beheert beheerder van de siteverzameling de sites zelf. Beheerders van siteverzamelingen beheren vanuit het niveau van de siteverzameling, instellingen (zoals onderdelen van de siteverzameling, controle-instellingen voor siteverzameling en beleid voor het verzamelen van sites) uit de pagina Site-instellingen voor de site op het hoogste niveau. Relatieve naar InfoPath, beheerders van siteverzamelingen formuliersjablonen activeren en dus beschikbaar maken voor gebruik als inhoudstypen in een bibliotheek.

Beheerder van de siteverzameling mogelijk enkele of meer van de volgende handelingen uit:

 • Werken met de farmbeheerder, formulierontwerper en eventuele andere betrokkenen naar het implementeren van formuliersjablonen die door de beheerder goedgekeurde.

 • Beheerderstaken uitvoeren voor een of meer sites in de siteverzameling.

 • Maak een strategie om formulieren offline te zetten indien nodig, om te werken of ze intrekken.

 • Een formuliersjabloon aan de siteverzameling activeren.

 • Een formuliersjabloon van de siteverzameling deactiveert.

 • Ervoor zorgen dat een bepaald formulier openen alleen in een browser, al dan niet InfoPath op hun computer is geïnstalleerd.

 • Aanvullende sites en documentbibliotheken maken in een siteverzameling.

 • Machtigingen verlenen aan gebruikers.

Naar boven

De gebruiker

De gebruiker is de persoon die het formulier invult. Gebruikers van het formulier moeten worden voldaan bij de algehele formulierontwerpen en de werkstroom. Als het formulier moeilijk is te gebruiken, worden gebruikers van het formulier niet gebruikt deze effectief of efficiënt. Gebruikers van het formulier dicteren uiteindelijk veel van de verbeteringen die moeten worden aangebracht in een formuliersjabloon.

De gebruiker kan sommige of alle van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon doen:

 • Vul het formulier in InfoPath (in geval van een gewone formuliersjabloon) of in een webbrowser (in geval van een browsercompatibele formuliersjabloon).

 • Deelnemen aan het formulier testen voordat het officieel wordt gedeeld in de hele organisatie.

 • Bieden feitelijke feedback over het ontwerp van het formulier.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×