Verbindingen met externe gegevens maken, bewerken en beheren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt Microsoft Office Excel gebruiken om verbindingen te maken en bewerken met externe gegevensbronnen die zijn opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand. Door het dialoogvenster Werkmapverbindingen te gebruiken kunt u deze verbindingen eenvoudig beheren, onder andere door ze te maken, te bewerken en te verwijderen.

Opmerking over de beveiliging : Verbindingen met externe gegevens kunnen worden momenteel op uw computer zijn uitgeschakeld. Als u wilt verbinding maken met gegevens als u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen inschakelen met behulp van de werkbalk van het Vertrouwenscentrum, of door te zetten van de werkmap op een vertrouwde locatie. Zie maken, verwijderen of wijzigen van een vertrouwde locatie voor uw bestanden, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde uitgever weergevenen weergeven van Mijn beveiligingsinstellingen in het Vertrouwenscentrumvoor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over gegevensverbindingen

Verbindingen beheren met behulp van het dialoogvenster Werkmapverbindingen

Een Office Gegevensverbindingsbestand ()-bestand maken

Meer weten over gegevensverbindingen

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks worden opgeslagen in de werkmap of kunnen worden opgeslagen in een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een database of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). De externe gegevensbron is verbonden met de werkmap via een gegevensverbinding, die bestaat uit een informatieset waarin wordt beschreven hoe de externe gegevensbron moet worden gevonden, hoe de aanmelding moet verlopen, hoe query's moeten worden verzonden en hoe de externe gegevensbron moet worden geopend.

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Elke keer dat u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens, inclusief eventuele wijzigingen van de gegevens sinds deze voor het laatst werden vernieuwd.

Verbindingsinformatie kan worden opgeslagen in de werkmap of in een verbindingsbestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection, .ODC) of een UDC-bestand (Universal Data Connection, .UDCX). Verbindingsbestanden zijn met name nuttig voor het consistent delen van verbindingen en voor het mogelijk maken van gegevensbronbeheer.

Als u een verbindingsbestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron, wordt de verbindingsinformatie gekopieerd van het verbindingsbestand naar de Excel-werkmap. Wanneer u wijzigingen aanbrengt met het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding, bewerkt u de gegevensverbindingsinformatie die wordt opgeslagen in de huidige Excel-werkmap, en niet het oorspronkelijke gegevensverbindingsbestand dat mogelijk is gebruikt om de verbinding te maken, wat wordt aangegeven door de bestandsnaam die wordt weergegeven bij de eigenschap Verbindingsbestanden. Zodra u de verbindingsinformatie bewerkt (met uitzondering van de eigenschappen Verbindingsnaam en Beschrijving), wordt de koppeling naar het verbindingsbestand verwijderd en wordt de eigenschap Verbindingsbestand gewist.

Naar boven

Verbindingen beheren met het dialoogvenster Werkmapverbindingen

Met het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u een of meer verbindingen met externe gegevensbronnen in de werkmap beheren. U kunt dit dialoogvenster gebruiken voor de volgende bewerkingen:

 • Verbindingen maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen die worden gebruikt in de werkmap.

 • Controleren waar externe gegevens vandaan komen, bijvoorbeeld omdat de verbinding door een andere gebruiker is gedefinieerd

 • Weergeven waar elke verbinding wordt gebruikt in de huidige werkmap.

 • Een foutbericht over verbindingen met externe gegevens onderzoeken

 • Een verbinding naar een andere server of een gegevensbron omleiden of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen

 • Het dialoogvenster Bestaande verbindingen om te maken van nieuwe verbindingen weergeven. Zie verbinding maken met externe gegevens (importeren)voor meer informatie.

 • Het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding verbindingseigenschappen gegevens wijzigen en wijzigen van parameters bewerken van query's weergeven. Zie Eigenschappen van de verbindingvoor meer informatie.

 • Het eenvoudig maken om verbindingsbestanden te maken en te delen met gebruikers.

Als u de verbindingen in de huidige werkmap wilt beheren, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

Een verbinding identificeren

In het bovenste deel van het dialoogvenster worden alle verbindingen in de werkmap automatisch weergegeven met de volgende informatie:

Kolom

Toelichting

Naam

De naam van de verbinding, gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Beschrijving

Een optionele beschrijving van de verbinding, gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Laatst vernieuwd

De datum en tijd waarop de verbinding voor het laatst is vernieuwd. Als dit veld leeg is, is de verbinding nog nooit vernieuwd.

Een verbinding toevoegen

Verbindingsinformatie weergeven

 • Selecteer een verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen als u wilt weergeven in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding . Zie Eigenschappen van de verbindingvoor meer informatie.

De externe gegevens vernieuwen

 • Klik op de pijl naast Vernieuwen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke verbindingen wilt vernieuwen, selecteert u een of meer verbindingen en klikt u vervolgens op Vernieuwen.

  • Als u alle verbindingen in de werkmap wilt vernieuwen, schakelt u de selectievakjes voor alle verbindingen uit en klikt u vervolgens op Alles vernieuwen.

  • Als u statusinformatie wilt opvragen voor een vernieuwingsbewerking, selecteert u een of meer verbindingen en klikt u vervolgens op Status vernieuwen.

  • Als u de huidige vernieuwingsbewerking wilt annuleren, klikt u op Vernieuwen annuleren.

Zie Verbonden (geïmporteerde) gegevens vernieuwen voor meer informatie.

Een of meer verbindingen verwijderen

 • Selecteer een of meer verbindingen die u wilt verwijderen uit de werkmap en klik vervolgens op Verwijderen.

  Notities : 

  • Deze knop is uitgeschakeld als de werkmap is beveiligd of als een object (bijvoorbeeld een draaitabelrapport) dat de verbinding gebruikt, is beveiligd.

  • Als u een verbinding verwijdert, verwijdert u alleen de verbinding en geen objecten of gegevens uit de werkmap.

Belangrijk : Als u een verbinding verwijdert, wordt de verbinding met de gegevensbron verbroken. Dit kan onbedoelde gevolgende hebben, zoals andere resultaten van formules en mogelijk problemen met andere functies van Excel.

De locatie weergeven van een of meer verbindingen in de werkmap

 • Selecteer een of meer verbindingen en klik vervolgens onder Locaties waar verbindingen in deze werkmap worden gebruikt op de koppeling Klik hier om te zien waar de geselecteerde verbindingen worden gebruikt.

  De volgende informatie wordt weergegeven.

Kolom

Toelichting

Blad

Het werkblad waar de verbinding wordt gebruikt.

Naam

De naam van de Excel-query.

Locatie

De verwijzing naar een cel, bereik of object.

Waarde

De waarde van een cel, of leeg voor een cellenbereik.

Formule

De formule van een cel, of leeg voor een cellenbereik.

Als u een andere verbinding selecteert boven in het dialoogvenster, wordt de huidige weergegeven informatie gewist.

Naar boven

Een ODC-bestand (Office-gegevensverbindingsbestand) maken

Als u het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding of de wizard Gegevensverbinding gebruikt, kunt u Excel gebruiken om een ODC-bestand te maken (Office-gegevensverbindingsbestand).

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

 2. Sla de verbindingsgegevens in een verbindingsbestand door te klikken op Verbindingsbestand exporteren op het tabblad definitie van het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding om weer te geven in het dialoogvenster Bestand opslaan en slaat u de huidige verbindingsinformatie naar een ODC-bestand. Zie Eigenschappen van de verbindingvoor meer informatie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×