Verbindingen met externe gegevens maken, bewerken en beheren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt Microsoft Office Excel gebruiken om verbindingen te maken en bewerken met externe gegevensbronnen die zijn opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand. Door het dialoogvenster Werkmapverbindingen te gebruiken kunt u deze verbindingen eenvoudig beheren, onder andere door ze te maken, te bewerken en te verwijderen.

Opmerking over de beveiliging : Verbindingen met externe gegevens zijn momenteel mogelijk uitgeschakeld op uw computer. Als u verbinding wilt maken met gegevens wanneer u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen inschakelen met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie neer te zetten. Zie Een vertrouwde locatie voor bestanden maken, verwijderen of wijzigen, Een vertrouwde uitgever toevoegen, verwijderen of weergeven en Mijn beveiligingsinstellingen weergeven in het Vertrouwenscentrum voor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer weten over gegevensverbindingen

Verbindingen beheren met het dialoogvenster Werkmapverbindingen

Een ODC-bestand maken (Office-gegevensverbindingsbestand)

Meer weten over gegevensverbindingen

Gegevens in een Excel-werkmap kunnen afkomstig zijn van twee verschillende locaties. De gegevens kunnen rechtstreeks worden opgeslagen in de werkmap of kunnen worden opgeslagen in een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een database of een OLAP-kubus (Online Analytical Processing). De externe gegevensbron is verbonden met de werkmap via een gegevensverbinding, die bestaat uit een informatieset waarin wordt beschreven hoe de externe gegevensbron moet worden gevonden, hoe de aanmelding moet verlopen, hoe query's moeten worden verzonden en hoe de externe gegevensbron moet worden geopend.

Wanneer u bent verbonden met een externe gegevensbron, kunt u ook een vernieuwingsbewerking uitvoeren om de bijgewerkte gegevens op te halen. Elke keer dat u gegevens vernieuwt, ziet u de meest recente versie van de gegevens, inclusief eventuele wijzigingen van de gegevens sinds deze voor het laatst werden vernieuwd.

Verbindingsinformatie kan worden opgeslagen in de werkmap of in een verbindingsbestand, zoals een ODC-bestand (Office Data Connection, .ODC) of een UDC-bestand (Universal Data Connection, .UDCX). Verbindingsbestanden zijn met name nuttig voor het consistent delen van verbindingen en voor het mogelijk maken van gegevensbronbeheer.

Als u een verbindingsbestand gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron, wordt de verbindingsinformatie gekopieerd van het verbindingsbestand naar de Excel-werkmap. Wanneer u wijzigingen aanbrengt met het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding, bewerkt u de gegevensverbindingsinformatie die wordt opgeslagen in de huidige Excel-werkmap, en niet het oorspronkelijke gegevensverbindingsbestand dat mogelijk is gebruikt om de verbinding te maken, wat wordt aangegeven door de bestandsnaam die wordt weergegeven bij de eigenschap Verbindingsbestanden. Zodra u de verbindingsinformatie bewerkt (met uitzondering van de eigenschappen Verbindingsnaam en Beschrijving), wordt de koppeling naar het verbindingsbestand verwijderd en wordt de eigenschap Verbindingsbestand gewist.

Naar boven

Verbindingen beheren met het dialoogvenster Werkmapverbindingen

Met het dialoogvenster Werkmapverbindingen kunt u een of meer verbindingen met externe gegevensbronnen in de werkmap beheren. U kunt dit dialoogvenster gebruiken voor de volgende bewerkingen:

 • Verbindingen maken, bewerken, vernieuwen en verwijderen die worden gebruikt in de werkmap.

 • Controleren waar externe gegevens vandaan komen, bijvoorbeeld omdat de verbinding door een andere gebruiker is gedefinieerd

 • Weergeven waar elke verbinding wordt gebruikt in de huidige werkmap.

 • Een foutbericht over verbindingen met externe gegevens onderzoeken

 • Een verbinding naar een andere server of een gegevensbron omleiden of het verbindingsbestand voor een bestaande verbinding vervangen

 • Het dialoogvenster Bestaande verbindingen om te maken van nieuwe verbindingen weergeven. Zie verbinding maken met externe gegevens (importeren)voor meer informatie.

 • Het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding weergeven om eigenschappen van gegevensverbindingen te wijzigen, query's te bewerken en parameters te wijzigen. Zie Eigenschappen van de verbinding voor meer informatie.

 • Het eenvoudig maken om verbindingsbestanden te maken en te delen met gebruikers.

Als u de verbindingen in de huidige werkmap wilt beheren, voert u een of meer van de volgende handelingen uit:

Een verbinding identificeren

In het bovenste deel van het dialoogvenster worden alle verbindingen in de werkmap automatisch weergegeven met de volgende informatie:

Kolom

Toelichting

Name

De naam van de verbinding, gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Beschrijving

Een optionele beschrijving van de verbinding, gedefinieerd in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding.

Laatst vernieuwd

De datum en tijd waarop de verbinding voor het laatst is vernieuwd. Als dit veld leeg is, is de verbinding nog nooit vernieuwd.

Een verbinding toevoegen

Verbindingsinformatie weergeven

 • Selecteer een verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen om het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding weer te geven. Zie Eigenschappen van de verbinding voor meer informatie.

De externe gegevens vernieuwen

 • Klik op de pijl naast Vernieuwen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u specifieke verbindingen wilt vernieuwen, selecteert u een of meer verbindingen en klikt u vervolgens op Vernieuwen.

  • Als u alle verbindingen in de werkmap wilt vernieuwen, schakelt u de selectievakjes voor alle verbindingen uit en klikt u vervolgens op Alles vernieuwen.

  • Als u statusinformatie wilt opvragen voor een vernieuwingsbewerking, selecteert u een of meer verbindingen en klikt u vervolgens op Status vernieuwen.

  • Als u de huidige vernieuwingsbewerking wilt annuleren, klikt u op Vernieuwen annuleren.

Zie verbonden (geïmporteerde) gegevens vernieuwenvoor meer informatie.

Een of meer verbindingen verwijderen

 • Selecteer een of meer verbindingen die u wilt verwijderen uit de werkmap en klik vervolgens op Verwijderen.

  Notities : 

  • Deze knop is uitgeschakeld als de werkmap is beveiligd of als een object (bijvoorbeeld een draaitabelrapport) dat de verbinding gebruikt, is beveiligd.

  • Als u een verbinding verwijdert, verwijdert u alleen de verbinding en geen objecten of gegevens uit de werkmap.

Belangrijk : Als u een verbinding verwijdert, wordt de verbinding met de gegevensbron verbroken. Dit kan onbedoelde gevolgende hebben, zoals andere resultaten van formules en mogelijk problemen met andere functies van Excel.

De locatie weergeven van een of meer verbindingen in de werkmap

 • Selecteer een of meer verbindingen en klik vervolgens onder Locaties waar verbindingen in deze werkmap worden gebruikt op de koppeling Klik hier om te zien waar de geselecteerde verbindingen worden gebruikt.

  De volgende informatie wordt weergegeven.

Kolom

Toelichting

Blad

Het werkblad waar de verbinding wordt gebruikt.

Name

De naam van de Excel-query.

Locatie

De verwijzing naar een cel, bereik of object.

Waarde

De waarde van een cel, of leeg voor een cellenbereik.

Formule

De formule van een cel, of leeg voor een cellenbereik.

Als u een andere verbinding selecteert boven in het dialoogvenster, wordt de huidige weergegeven informatie gewist.

Naar boven

Een ODC-bestand (Office-gegevensverbindingsbestand) maken

Als u het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding of de wizard Gegevensverbinding gebruikt, kunt u Excel gebruiken om een ODC-bestand te maken (Office-gegevensverbindingsbestand).

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 2. Sla de verbindingsinformatie op in een verbindingsbestand door te klikken op Exportverbindingsbestand op het tabblad Definitie van het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding. Hiermee wordt het dialoogvenster Bestand opslaan weergegeven, waarin u de huidige verbindingsinformatie moet opslaan in een ODC-bestand. Zie Eigenschappen van de verbinding voor meer informatie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×