Veranderen van Office 365-abonnement

Als u wijzigingen aan uw bedrijf wilt aanbrengen of als er Office 365-functies zijn waarvan u wilt profiteren maar die niet beschikbaar zijn in uw huidige abonnement, kunt u overschakelen van uw huidige abonnement naar een ander abonnement. Bekijk een overzicht van Office 365-abonnementen waarop u kunt overstappen.

In dit artikel staan de stappen beschreven voor het overstappen van het ene betaalde abonnement op het andere. Zie Koop de proefversie van Office 365 voor Bedrijven als u wilt overstappen van een proefabonnement op een betaald abonnement.

Het overstappen op een ander abonnement wordt uitgevoerd in drie fasen. Deze moeten worden doorlopen in de aangegeven volgorde:

 1. Voorbereiden op het overstappen op een ander Office 365-abonnement

 2. Overstappen op een ander Office 365-abonnement met de wizard Veranderen van abonnement

 3. Uw Office-installatie bijwerken op een pc of Mac nadat u van Office 365-abonnement bent veranderd

Voorbereiden op het overstappen op een ander Office 365-abonnement

Lees dit gedeelte zorgvuldig door voordat u wilt veranderen van Office 365-abonnement.

Wat is de wizard Veranderen van abonnement?

De wizard Veranderen van abonnement is ingebouwd in het Office 365-beheercentrum van alle Office 365 voor Bedrijven- en Office 365 Enterprise-abonnementen. De wizard Veranderen van abonnement doet het volgende:

 • Helpt u bij het aanschaffen van een abonnement vanaf uw huidige abonnement.

  Opmerking   Alleen abonnementen waarop u kunt overstappen vanaf uw huidige abonnement worden in de wizard weergegeven.

 • Verplaatst gebruikers van het oude naar het nieuwe abonnement.

 • Wijst licenties toe aan uw gebruikers van het nieuwe abonnement.

 • Annuleert uw oude abonnement.

Bevestigen dat u kunt overstappen op het gewenste abonnement

Voordat u gaat overstappen, is het raadzaam om eerst te controleren of de wizard Veranderen van abonnement wordt ondersteund in het geval u overstapt van het huidige abonnement op het gewenste abonnement. In het artikel Business-abonnementen waarop u kunt overstappen in Office 365 vindt u de abonnementen waartussen u kunt wisselen met de wizard Veranderen van abonnement. De wizard Veranderen van abonnement toont alleen de abonnementen waarop u kunt overstappen op basis van uw huidige abonnement.

De wizard Veranderen van abonnement biedt geen ondersteuning voor de volgende scenario's:

 • Overschakelen naar een goedkoper abonnement wordt niet ondersteund door de wizard Veranderen van abonnement, omdat goedkopere abonnementen meestal minder services bieden. Als u wilt overstappen op een goedkoper abonnement, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

 • Het overstappen van een Home-abonnement, zoals Office 365 Home, Office 365 Personal en Office 365 voor Hoger Onderwijs, op een Office 365 voor Bedrijven-abonnement wordt niet ondersteund.

Plannen voor administratieve downtime

Gebruikers hebben geen last van een onderbreking van de service terwijl de abonnementen worden gewijzigd. Ze blijven volledig toegang houden tot het oude abonnement totdat de wizard Veranderen van abonnement is voltooid. Daarna kunnen ze gebruikmaken van het nieuwe abonnement.

Beheerders kunnen het Office 365-beheercentrum niet gebruiken tijdens het overzetten van het abonnement. Afhankelijk van het aantal gebruikers dat u hebt, kan dit van enkele minuten tot uren duren. Het is dus raadzaam van abonnement te veranderen in een periode dat u het Office 365-beheercentrum niet hoeft bij te werken.

Kredietcontroles bij het veranderen van Office 365-abonnement

Als uw krediet moet worden gecontroleerd, kan het veranderen van abonnement maximaal twee weken duren. Een kredietcontrole kan vereist zijn als u via een factuur wilt betalen of als uw aankoop een bepaald kostenniveau heeft bereikt. In dat geval hebben beheerders geen toegang tot het Office 365-beheercentrum totdat de kredietcontrole is voltooid. Gebruikers hebben echter volledige toegang tot het abonnement waarvan u wilt overstappen.

Gebruikers, licenties, facturering en aangepaste domeinen

Zie Welke invloed heeft het veranderen van Office 365-abonnement op mijn service en facturering? als u wilt weten hoe het overstappen van invloed is op gebruikers, licenties en uw facturering, en hoe u omgaat met aangepaste domeinen.

Overstappen op een ander Office 365-abonnement met de wizard Veranderen van abonnement

In deze sectie wordt beschreven hoe u de wizard Veranderen van abonnement gebruikt.

Overschakelen naar een goedkoper abonnement wordt niet ondersteund door de wizard Veranderen van abonnement, omdat goedkopere abonnementen meestal minder services bieden. Als u wilt overstappen op een goedkoper abonnement, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

Tip   Het overstappen van een Home-abonnement, zoals Office 365 Home, Office 365 Personal en Office 365 voor Hoger Onderwijs, op een Office 365 voor Bedrijven-abonnement wordt niet ondersteund.

Het wijzigen van uw Office 365-abonnement met de wizard Veranderen van abonnement
 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium-abonnementen klikt u op de koppeling Abonnementen weergeven en bewerken ... onder Facturering.

   Koppeling voor... het weergeven en bewerken van abonnementen, het wijzigen van het aantal licenties.
  • Voor alle andere Office 365 voor Bedrijven- en Enterprise-abonnementen selecteert u Facturering > Abonnementen.

   Koppeling naar de pagina Abonnementen in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium.
 4. Selecteer op de pagina Abonnementen het abonnement waarvan u wilt overstappen en klik onder Acties op Veranderen van abonnement.

  Kleurenschema’s

  Opmerking   Als u de koppeling Veranderen van abonnement niet ziet, kunt u de wizard Veranderen van abonnement niet gebruiken met uw abonnement. U ziet in plaats daarvan Geen verandering van abonnement. Er zijn talloze factoren die kunnen verhinderen dat u van abonnement kunt veranderen. U kunt bijvoorbeeld niet veranderen van abonnement bij abonnementen die vooraf zijn betaald met een productcode. Als u wilt weten waarom u met de wizard niet van abonnement kunt veranderen, plaatst u de muisaanwijzer op de infoballon of klikt u op de koppeling Meer informatie.

  KPI in PowerPivot
 5. Selecteer op de pagina Een nieuw abonnement kiezen, het abonnement waarop u wilt overstappen. Ga daarna als volgt te werk:

  1. Bekijk het subtotaal van de aankoop.

  2. Klik op de koppeling Belangrijke informatie als u wilt weten hoe het veranderen van abonnement van invloed is op uw services en facturering.

  3. Schakel het selectievakje in.

  4. Nadat u uw bestelling hebt bekeken, klikt u op Volgende.

  Knopvlak
 6. Op de pagina Uw bestelling bekijken, controleert u of alles klopt.

  Tip   Als u extra licenties wilt toevoegen, klikt u op de pagina Uw bestelling bekijken op de koppeling Bewerken om extra gebruikerslicenties toe te voegen. Klik vervolgens op Winkelwagen bijwerken.

  Controleer en ga akkoord met de voorwaarden op uw bestellingenpagina.

  Opmerking   Tijdens het veranderen van abonnement kunt u geen licenties verwijderen. U kunt echter wel het aantal licenties verminderen voor- of nadat u verandert van abonnement. Zie Licenties verwijderen uit uw abonnement voor Office 365 voor Bedrijven voor meer informatie.

 7. Klik op Volgende.

 8. Als de pagina Juridische overeenkomst wordt weergegeven, voltooit u de items op de pagina en klikt u vervolgens op Volgende.

 9. Op de betalingspagina gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer de gewenste betalingsfrequentie.

  2. Selecteer het betalingstype.

   Opmerking   Als u de optie Betaling van factuur selecteert, kan dit het overstapproces met maximaal twee weken vertragen indien een kredietcontrole is vereist.

  3. Als u een nieuwe creditcard gebruikt, vult u de sectie Betaalgegevens in.

  4. Als u klaar bent, klikt u onder aan de pagina op Bestelling plaatsen.

 10. Op de pagina Bestelling voltooid klikt u op Status om de voortgang van uw bestelling te bekijken.

  Wanneer de pagina Veranderen van abonnement: status wordt weergegeven, wordt het overstapproces uitgevoerd en ziet u deze pagina totdat uw abonnement is omgezet. U kunt deze pagina sluiten en later terugkomen zonder het overstapproces te onderbreken.

  Statuspagina voor Schakelen tussen abonnementen.

  Notities   Het veranderen van abonnement duurt meestal minder dan tien minuten als er geen fouten of problemen zijn. Het opnieuw toewijzen van de licentie duurt minder dan een minuut. Als een fase is voltooid, wordt dit zichtbaar gemaakt door middel van een vinkje.

  Als de wizard langer dan een uur in fase 3 (opnieuw toewijzen van gebruikerslicenties) blijft steken, raadpleegt u Problemen met het opnieuw toewijzen van licenties tijdens het veranderen van abonnement in Office 365 voor een oplossing voor dit probleem. Als hiermee het probleem niet wordt opgelost, neemt u contact op met Ondersteuning voor Office 365 voor Bedrijven.

 11. Als de wizard is voltooid, klikt u onder aan de pagina Veranderen van abonnement: status op OK om terug te keren naar de hoofdpagina.

  Opmerking   Nadat het abonnement is omgezet, kan de hoofdpagina in eerste instantie leeg lijken, op de knop Menu na. Klik op de knop Menu en klik vervolgens op het pictogram voor de beheerder om terug te keren naar het Office 365-beheercentrum.

  Office 365-startmenu

  De eerste keer dat u na het veranderen van abonnement terugkeert naar het Office 365-beheercentrum, ziet u mogelijk een bericht zoals dit:

  Lijst met producten en services op de aanmeldingspagina van Office 365.

Uw Office-installatie bijwerken op een pc of Mac nadat u van Office 365-abonnement bent veranderd

Als u Office hebt geïnstalleerd op een pc of Mac als onderdeel van uw abonnement op Office 365 en u wilt overstappen op een ander Office 365-abonnement, kan uw huidige Office-abonnement verlopen. Als u Office opnieuw wilt activeren, moet u uw Office-installatie bijwerken als u tussen de volgende versies van Office 365 schakelt:

 • Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium

 • Office 365 Business

 • Office 365 ProPlus

Als u uw Office-installatie niet bijwerkt, ziet u mogelijk de volgende foutberichten:

 • Uw abonnement is verlopen

 • Product zonder licentie

 • Product gedeactiveerd

 • De gevonden producten in uw account kunnen niet worden gebruikt om <productnaam> te activeren

Als u Office hebt geïnstalleerd op een pc, installeert u een nieuwe versie van Office. Als u Office hebt geïnstalleerd op een Mac, activeert u de installatie opnieuw.

Een nieuwe versie van Office op uw pc installeren nadat u bent overgestapt op een ander Office 365-abonnement

Als u op een ander abonnement overstapt, moet eerst een nieuwe versie van Office installeren en vervolgens uw huidige versie verwijderen. Deze methode werkt sneller dan het verwijderen van Office en vervolgens opnieuw installeren van Office.

  Afhankelijk van de nieuwe versie van Office die u installeert, zijn sommige apps, zoals Lync en Access, mogelijk niet opgenomen. Voor informatie over de functies die in alle Office 365-abonnementen beschikbaar zijn, raadpleegt u Servicebeschrijving Office-toepassingen.

 1. Een nieuwe versie van Office installeren op uw pc. Zie Office installeren met behulp van Office 365 voor Bedrijven.

 2. Verwijder de versie van Office die momenteel op uw computer is geïnstalleerd.

  1. Ga naar Configuratiescherm > Programma's en onderdelen.

  2. Gebruik de kolom Geïnstalleerd op om de oudere versie van Office vast te stellen. Klik met de rechtermuisknop op de oudere versie van Office en klik vervolgens op Verwijderen.

  Gebruik de kolom Geïnstalleerd op om te bepalen welke versie van Office moet worden verwijderd

    Gebruik niet het hulpprogramma Fix it, zoals vermeld in de instructies in KB2739501 om Office te verwijderen. Met Fix it worden beide versies van Office verwijderd.

Activeer Office opnieuw op een Mac nadat u van Office 365-abonnement bent veranderd.

Binnen 24 tot 48 uur nadat u uw abonnement hebt gewijzigd, wordt uw Office-abonnement gedeactiveerd. De volgende keer dat u een Office-toepassing opent, wordt een scherm weergegeven waarop staat Product gedeactiveerd.

Als u uw Office-installatie opnieuw wilt activeren, selecteert u Aanmelden bij een bestaand Office 365-abonnement, en meldt u zich vervolgens aan met uw werk- of schoolaccount.

Selecteer Aanmelden bij een bestaand Office 365-abonnement in het venster Product gedeactiveerd

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Factureren in Office 365 voor Bedrijven - Help voor beheerders

Is van toepassing op: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen