Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

Over sneltoetsen

Zie ook

Excel

Over sneltoetsen

Zie ook

PowerPoint

Over sneltoetsen

Zie ook

Outlook

Over sneltoetsen

Zie ook

Word

Over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op Command+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Werken met bestanden, toepassingen en hulpprogramma’s

Handeling

Druk op

Een nieuw bestand of Outlook-item maken

Command+ N

Een nieuw bestand maken op basis van een sjabloon of thema

SHIFT + Command+ P

Het lint uitvouwen of minimaliseren

Command+ OPTION + R

Opslaan

Command+ S

Afdrukken

Command+ P

Een bestand openen

Command+ O

Een bestand sluiten

Command+ W

De huidige toepassing afsluiten

Command+ Q

De huidige toepassing verbergen

Command+ H

Andere toepassingen verbergen

OPTION + Command+ H

Het venster minimaliseren

Command+ M

Mediabrowser weergeven

Command+ CONTROL + M

Verwijzingshulpmiddelen weergeven

Command+ OPTION + SHIFT + R

Help weergeven

HELP

Bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De laatste wijziging ongedaan maken

Command+ Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Command+ Y

De selectie knippen (en naar het Klembord kopiëren)

Command+ X

De selectie naar het Klembord kopiëren.

Command+ C

De opmaak van de selectie kopiëren

Command+ SHIFT + C

De selectie naar de knipselmap kopiëren

CONTROL + OPTION + C

Plakken

Command+ V

Plakken speciaal

Command+ CONTROL + V

De opmaak in de selectie plakken

Command+ SHIFT + V

Plakken uit de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

Alles selecteren

Command+ A

Zoeken

Command+ F

Hyperlink invoegen

Command+ K

Dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar het volgende tekstvak in een dialoogvenster gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren

ESC

Zie ook

Sneltoetsen voor Word

Toegankelijkheidsopties inschakelen

Excel

Over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op Command + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Werken met bestanden, toepassingen en hulpprogramma’s

Handeling

Druk op

Een nieuw bestand maken

Command + N

Een nieuw bestand maken op basis van een sjabloon of thema

Command+ SHIFT + P

Het lint uitvouwen of minimaliseren

Command + OPTION + R

Opslaan

Command + S

Afdrukken

Command + P

Een bestand openen

Command + O

Een bestand sluiten

Command + W

De huidige toepassing afsluiten

Command + Q

De huidige toepassing verbergen

Command + H

Andere toepassingen verbergen

Command + OPTION + H

Het venster minimaliseren

Command + M

Mediabrowser weergeven

Command + CONTROL + M

Verwijzingshulpmiddelen weergeven

Command + OPTION + SHIFT + R

Bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De laatste wijziging ongedaan maken

Command + Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Command + Y

De selectie knippen (en naar het Klembord kopiëren)

Command + X

De selectie naar het Klembord kopiëren.

Command + C

Plakken

Command + V

Alles selecteren

Command + A

Zoeken

Command + F

Hyperlink invoeren

Command + K

Zie ook

Sneltoetsen voor Excel

Toegankelijkheidsopties inschakelen

PowerPoint

Over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op Command+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Werken met bestanden, toepassingen en hulpprogramma’s

Handeling

Druk op

Een nieuw bestand of Outlook-item maken

Command+ N

Een nieuw bestand maken op basis van een sjabloon of thema

SHIFT + Command+ P

Het lint uitvouwen of minimaliseren

Command+ OPTION + R

Opslaan

Command+ S

Afdrukken

Command+ P

Een bestand openen

Command+ O

Een bestand sluiten

Command+ W

De huidige toepassing afsluiten

Command+ Q

De huidige toepassing verbergen

Command+ H

Andere toepassingen verbergen

OPTION + Command+ H

Het venster minimaliseren

Command+ M

Mediabrowser weergeven

Command+ CONTROL + M

Verwijzingshulpmiddelen weergeven

Command+ OPTION + SHIFT + R

Help weergeven

HELP

Bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De laatste wijziging ongedaan maken

Command+ Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Command+ Y

De selectie knippen (en naar het Klembord kopiëren)

Command+ X

De selectie naar het Klembord kopiëren.

Command+ C

De selectie naar de knipselmap kopiëren

CONTROL + OPTION + C

Plakken

Command+ V

Plakken speciaal

Command+ CONTROL + V

Plakken uit de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

Alles selecteren

Command+ A

Zoeken

Command+ F

Hyperlink invoegen

Command+ K

Dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar het volgende tekstvak in een dialoogvenster gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren

ESC

Zie ook

Sneltoetsen voor PowerPoint

Toegankelijkheidsopties inschakelen

Outlook

Over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op Command+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Werken met bestanden, toepassingen en hulpprogramma’s

Handeling

Druk op

Een nieuw bestand of Outlook-item maken

Command+ N

Het lint uitvouwen of minimaliseren

Command+ OPTION + R

Opslaan

Command+ S

Afdrukken

Command+ P

Een bestand openen

Command+ O

Een bestand sluiten

Command+ W

De huidige toepassing afsluiten

Command+ Q

De huidige toepassing verbergen

Command+ H

Andere toepassingen verbergen

OPTION + Command+ H

Het venster minimaliseren

Command+ M

Help weergeven

HELP

Bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De laatste wijziging ongedaan maken

Command+ Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Command+ Y

De selectie knippen (en naar het Klembord kopiëren)

Command+ X

De selectie naar het Klembord kopiëren.

Command+ C

Plakken

Command+ V

Alles selecteren

Command+ A

Zoeken

Command+ F

Geavanceerd zoeken

SHIFT + Command+ F

Dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar het volgende tekstvak in een dialoogvenster gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren

ESC

Zie ook

Sneltoetsen voor Outlook

Toegankelijkheidsopties inschakelen

Is van toepassing op: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, Outlook for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen