Vaststellen of een PowerPoint 2010-presentatie compatibel is met PowerPoint 2003 of een eerdere versie

Als u wilt controleren of u uw Microsoft PowerPoint 2010-presentatie kunt openen in PowerPoint 2003 of een eerdere versie en ervoor wilt zorgen dat het verlies aan functionaliteit en betrouwbaarheid minimaal is, kunt u de Compatibiliteitscontrole van PowerPoint 2010 uitvoeren. Met de Compatibiliteitscontrole spoort u potentiële compatibiliteitsproblemen op tussen PowerPoint 2010 en eerdere versies van PowerPoint. Er wordt een rapport gemaakt aan de hand waarvan u eventuele problemen kunt oplossen.

  

  • In Microsoft PowerPoint 2010 wordt het opslaan in de bestandsindeling van PowerPoint 95 of een eerdere versie niet ondersteund.

  • Presentaties, sjablonen en diavoorstellingen die zijn gemaakt in de bestandsindeling PowerPoint 2010 (.PPTX), zijn compatibel met PowerPoint 2007.

  • Als u in de compatibiliteitsmodus aan een presentatie werkt, waarin de presentatie in de bestandsindeling PowerPoint 97-2003 wordt opgeslagen in plaats van in de nieuwe PowerPoint-bestandsindeling .PPTX, wordt de compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd wanneer u de presentatie opslaat. Daarnaast worden veel opdrachten uitgeschakeld waarmee incompatibele inhoud zou worden gemaakt.

Een voorbeeld van functieverlies dat zich kan voordoen, is dat sommige vormeffecten van PowerPoint 2010 (zoals weerspiegeling en gloed) in eerdere versies van PowerPoint worden weergegeven als afbeeldingen. Als u een video hebt ingesloten (in plaats van gekoppeld), wordt deze weergegeven als een afbeelding. Zie Functies die worden gewijzigd wanneer u een PowerPoint 2010-presentatie opent in PowerPoint 2003 of een eerdere versie voor meer informatie over andere functies en onderdelen van PowerPoint 2010 die kunnen worden gewijzigd.

De compatibiliteitscontrole voert u als volgt uit:

  1. Open in PowerPoint 2010 de presentatie waarvan u de compatibiliteit wilt controleren.

  2. Klik op het tabblad Bestand.

  3. Klik op Info.

  4. Klik links van Voorbereiden voor delen op Controleren op problemen en selecteer Compatibiliteit controleren.

  5. Zie Compatibiliteitscontrole voor meer informatie over de berichten die door de compatibiliteitscontrole worden geretourneerd.

Tip   Als u uw presentatie telkens op compatibiliteit wilt controleren wanneer u deze in de PowerPoint 97-2003-indeling opslaat, schakelt u in het dialoogvenster Microsoft PowerPoint Compatibiliteitscontrole het selectievakje Compatibiliteit controleren bij opslaan in Word 97-2003-indelingen in.

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen