Uw presentatie uitzenden voor een extern publiek

U kunt uw Microsoft PowerPoint 2010-presentatie via internet uitzenden voor een extern publiek. Terwijl u de diavoorstelling presenteert in PowerPoint, kan het publiek deze volgen in de browser.

In dit artikel

Overzicht van het uitzenden van presentaties

De presentatie voorbereiden voor uitzenden

Uw presentatie uitzenden

Overzicht van het uitzenden van presentaties

Met de functie Diavoorstelling uitzenden in PowerPoint 2010 kunnen presentatoren een diavoorstelling delen met wie dan ook en waar dan ook via internet. U verzendt een koppeling (URL) naar het publiek en vervolgens kan iedereen die u hebt uitgenodigd een gesynchroniseerde weergave van de diavoorstelling bekijken in de browser.

U kunt de URL voor de diavoorstelling in een e-mail verzenden naar deelnemers. Tijdens de uitzending kunt u de diavoorstelling op elk moment onderbreken, de URL opnieuw verzenden naar deelnemers of naar een andere toepassing overschakelen zonder de uitzending te onderbreken of uw bureaublad weer te geven voor deelnemers.

Een uitzendservice kiezen     Voor de functie Diavoorstelling uitzenden hebt u een netwerkservice nodig om de diavoorstelling te hosten. U kunt uit verschillende services kiezen:

 • PowerPoint-uitzendservice. Deze service is beschikbaar voor iedereen met een Windows Live ID en is een goede oplossing voor presentaties voor een publiek van buiten uw organisatie. Iedereen op internet kan toegang krijgen tot de URL voor een diavoorstelling die wordt gehost op deze service.

 • Een uitzendservice die wordt geleverd door uw organisatie en die wordt gehost op een server waarop de Microsoftt® Office-webtoepassing is geïnstalleerd. Als u deze service wilt gebruiken, moet de sitebeheerder een uitzendsite instellen en moet het publiek toegang hebben tot de site.

Naar boven

De presentatie voorbereiden voor uitzenden

Houd rekening met het volgende wanneer u een presentatie wilt uitzenden:

Belangrijk : Iedereen met de koppeling naar uw diavoorstelling kan deze bekijken. Als een uitgenodigd lid van het publiek de koppeling doorstuurt naar iemand anders, kan die andere persoon de diavoorstelling ook bekijken, als deze tenminste toegang heeft tot de service.

 • Internetverbinding     U moet verbinding hebben met internet of toegang hebben tot een uitzendsite op een server waarop de Office-webtoepassing is geïnstalleerd, om deze functie te gebruiken.

 • Ondersteunde browsers     U kunt de functie Diavoorstelling uitzenden weergeven in Internet Explorer, Firefox en Safari voor Mac-browsers.

 • Limieten voor de bestandsgrootte     In de service die u gebruikt, wordt mogelijk een limiet gesteld aan de bestandsgrootte voor uit te zenden diavoorstellingen.

 • Ondersteunde PowerPoint-functies     Sommige PowerPoint-functies worden gewijzigd wanneer de diavoorstelling online wordt uitgezonden:

  • Overgangen in uw presentatie worden weergegeven als overgangen Vervagen in de browser.

  • Schermbeveiliging en e-mailpop-ups kunnen de diavoorstelling voor het publiek verstoren.

  • Audio (geluiden, gesproken tekst) wordt niet naar het publiek verzonden via de browser.

  • U kunt geen aantekeningen in inkt of opmaak die op de diavoorstelling is getekend, toevoegen tijdens de presentatie.

  • Als u een hyperlink in de presentatie naar een website volgt, zien de deelnemers alleen de laatste dia die u hebt gepresenteerd in de oorspronkelijke presentatie.

  • Als u een video afspeelt in uw presentatie, wordt deze niet in de browser weergegeven voor het publiek.

Naar boven

Uw presentatie uitzenden

Ga als volgt te werk om een presentatie uit te zenden:

 1. Ga naar het tabblad Diavoorstelling en klik in de groep Diavoorstelling starten op Diavoorstelling uitzenden.

  Diavoorstelling uitzenden, in de groep Diavoorstelling starten, op het tabblad Diavoorstelling in PowerPoint 2010

  Het dialoogvenster Diavoorstelling uitzenden wordt geopend.

  Het dialoogvenster Diavoorstelling uitzenden

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de diavoorstelling wilt hosten op de service die wordt vermeld onder Uitzendservice, gaat u naar de volgende stap.

  • Klik op Uitzendingsservice wijzigen als u een andere service wilt gebruiken om uw diavoorstelling te hosten. Selecteer de gewenste service onder Selecteer een uitzendservice. Zie Een uitzendservice kiezen voor meer informatie over uitzendservices.

   Opmerking : Als u de service die u wilt gebruiken niet ziet, selecteert u Een nieuwe service toevoegen en voert u in het dialoogvenster Uitzendservice toevoegen het netwerkadres in van de service die u wilt gebruiken en klikt u op Toevoegen.

 3. Nadat u een uitzendservice hebt geselecteerd, klikt u op Uitzending starten. Er wordt dan een URL gemaakt voor uw presentatie.

  Het dialoogvenster Diavoorstelling uitzenden met een URL voor een diavoorstelling.

  Er wordt een unieke URL gemaakt voor uw diavoorstelling.

 4. Als u de URL voor uw presentatie wilt verzenden naar uw publiek, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de URL voor de presentatie per e-mail wilt verzenden, klikt u op In een e-mail verzenden.

  • Klik op Koppeling kopiëren als u de koppeling wilt kopiëren.

 5. Wanneer het publiek de URL voor de diavoorstelling heeft ontvangen, klikt u op Diavoorstelling starten om met de uitzending te beginnen.

  Een uitgezonden diavoorstelling, zoals weergegeven in de browser

  Het publiek volgt de diavoorstelling in de browser terwijl u deze presenteert in PowerPoint 2010.

 6. Zodra u klaar bent met de presentatie en de uitzending wilt beëindigen, drukt u op Esc om de weergave Diavoorstelling af te sluiten en klikt u op Uitzending beëindigen.

  het tabblad uitzending wordt weergegeven tijdens de uitzending van een diapresentatie in powerpoint 2010.

  Zodra u bent begonnen met het uitzenden van een diavoorstelling, verschijnt het tabblad Uitzenden in het PowerPoint 2010-lint.


Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×