Updates op een SharePoint-site bijhouden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Microsoft Office Outlook 2007 kunt u updates en meldingen van een SharePoint-site bijhouden en beheren.

Opmerking: Functies die in dit artikel worden beschreven, werken met SharePoint-sites met Windows SharePoint Services 3.0 of Microsoft Office SharePoint Server 2007. Als u niet zeker welke versies van Microsoft SharePoint-producten weet en technologieën op de server worden uitgevoerd, kunt u de serverbeheerder vragen.

In dit artikel

Overzicht

RSS-Feeds ontvangen uit een SharePoint-lijst of bibliotheek

Een waarschuwing voor een SharePoint-lijst of bibliotheek maken

Een RSS-Feed vanuit een SharePoint-lijst of bibliotheek annuleren

Een waarschuwing voor een SharePoint-lijst of bibliotheek annuleren

Overzicht

Wanneer er lijsten en bibliotheken op een SharePoint-site worden gewijzigd, kan het moeilijk zijn deze wijzigingen bij te houden. U wilt bijvoorbeeld weten wanneer nieuwe problemen worden toegevoegd aan de lijst met problemen, zodat u deze kunt bijhouden. Of u wilt weten wanneer nieuwe bestanden aan een SharePoint-bibliotheek worden toegevoegd.

U kunt in Office Outlook 2007 op twee manieren meldingen over updates op een SharePoint-site ontvangen:

 • RSS     U kunt een abonnement nemen op updates op een SharePoint-site of -bibliotheek door middel van RSS (Really Simple Syndication). RSS is een technologie die wordt gebruikt door uitgevers van inhoud om RSS-lezers regelmatig van informatie in een standaardindeling te voorzien. U kunt Outlook gebruiken als een RSS-lezer om inhoud van verschillende bronnen in uw postvak te ontvangen. Als u al RSS-kanalen in Outlook ontvangt, worden de RSS-kanalen van SharePoint-sites op dezelfde locatie weergegeven.

 • Waarschuwingen     U kunt instellen dat u waarschuwingen ontvangt wanneer items worden gewijzigd. Waarschuwingen zijn berichten die naar uw Postvak IN worden verzonden zodra inhoud op een SharePoint-site verandert. U kunt instellen onder welke omstandigheden u een waarschuwing ontvangt, bijvoorbeeld bij elke wijziging of alleen wanneer er een nieuw item is gemaakt. U kunt ook instellen of u de waarschuwingen meteen ontvangt of dat u dagelijks of wekelijks een overzicht ontvangt.

Als u al meldingen ontvangt en de instellingen hiervoor wilt wijzigen, kunt u de RSS-kanalen en waarschuwingen wijzigen. Als bijvoorbeeld de e-maildiscussies van een SharePoint-groep waarvan u lid bent worden gearchiveerd op een discussiebord en u merkt dat u de inhoud ook al per e-mail ontvangt, kunt u de waarschuwingen annuleren.

Naar boven

RSS-kanalen van een SharePoint-lijst of -bibliotheek ontvangen

 1. Open de lijst of bibliotheek op de SharePoint-site in een webbrowser.

  Als u de gewenste lijst of bibliotheek niet kunt vinden, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens op de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Klik op het menu Acties Afbeelding van menu , op RSS-Feed weergeven.

  Er wordt een webpagina weergegeven met een overzicht van de items in de lijst of bibliotheek.

 3. Klik op de webpagina op de koppeling Abonnement op dit RSS-kanaal.

 4. Als er een bericht wordt weergegeven met de vraag of u een abonnement op het RSS-kanaal wilt, klikt u op Ja.

  Het RSS-kanaal van de lijst of bibliotheek wordt weergegeven in de map RSS-kanalen.

  RSS-kanalen in Outlook

 5. Selecteer onder RSS-kanalen de map voor uw SharePoint-lijst of -bibliotheek.

  Als u het leesvenster hebt ingeschakeld, wordt de inhoud daar weergegeven zodat u de inhoud kunt lezen en ermee kunt werken.

 6. Dubbelklik op het RSS-kanaal voor een item of bestand om het te openen.

 7. Sommige items van het RSS-kanaal zijn samenvattingen van de volledige RSS-lijst of het volledige RSS-bestand. Als u de gehele itemlijst of het gehele bestand wilt weergeven, klikt u op de koppeling Artikel weergeven.

Naar boven

Een waarschuwing voor een SharePoint-lijst of bibliotheek maken

U kunt waarschuwingen instellen zodat u een melding van de SharePoint-site ontvangt wanneer items in een lijst of bibliotheek worden gewijzigd. U kunt de waarschuwing maken in Outlook 2007 of op de SharePoint-site. U kunt alleen waarschuwingen maken als er verbinding is met de server waarop de SharePoint-site wordt uitgevoerd en als u bent gemachtigd voor het maken van waarschuwingen voor de desbetreffende lijst of bibliotheek. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u met Office Outlook 2007 een waarschuwing kunt maken.

Opmerking: Uw SharePoint-beheerder kunt wijzigen, beperken en waarschuwingen voor een hele site uitschakelen. Zie voor meer informatie de beheerder voor uw SharePoint-site.

 1. Controleer of in het navigatiedeelvenster in Outlook de optie E-mail is geselecteerd.

 2. Klik op Regels en waarschuwingen in het menu Extra.

 3. Klik op het tabblad Waarschuwingen beheren.

 4. Klik op Nieuwe waarschuwing.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe waarschuwing de bron van de waarschuwing die u wilt maken. Als de SharePoint-site waarvoor u een waarschuwing wilt maken niet wordt weergegeven, typt u het adres van de site in het vak Adres van website.

 6. Klik op Openen.

  De pagina Nieuwe waarschuwing van de SharePoint-site wordt geopend.

 7. Klik op de lijst of bibliotheek waarvoor u een waarschuwing wilt maken.

 8. Klik op Volgende.

 9. Typ een naam voor de waarschuwing in het gedeelte Naam van waarschuwing. Deze wordt gebruikt in het vak Onderwerp van de e-mailwaarschuwing.

 10. Klik in de sectie Waarschuwingen verzenden naar de namen van de personen die u wilt waarschuwingen wilt verzenden, of klik op het adres adresboek knop Knopafbeelding om de namen te selecteren. Als u wilt een waarschuwing verzenden naar uzelf, typ de naam van uw e-mail.

  Afhankelijk van de instellingen en uw machtigingen op de site, kan het zijn dat uw e-mailadres al wordt weergegeven en dat het niet mogelijk is om waarschuwingen voor anderen toe te voegen.

 11. Selecteer de gewenste instellingen, bijvoorbeeld of u wordt gewaarschuwd bij elke wijziging of alleen wanneer een item dat u zelf hebt gemaakt wordt gewijzigd, en hoe vaak u wordt gewaarschuwd.

 12. Klik op OK.

 13. Als u nog meer waarschuwingen wilt maken, klikt u op Waarschuwing toevoegen onder Mijn waarschuwingen op deze site.

Tip: U kunt ook waarschuwingen instellen voor een bepaald item of bestand in een lijst of bibliotheek op de SharePoint-site. Wijs het item of bestand aan in de lijst of bibliotheek op de SharePoint-site, klik op de pijl die wordt weergegeven en vervolgens op Waarschuw mij.

Naar boven

Een RSS-kanaal van een SharePoint-lijst of -bibliotheek annuleren

Het annuleren van een RSS-kanaal dat u van een SharePoint-lijst of -bibliotheek ontvangt is vergelijkbaar met het annuleren van een willekeurig RSS-kanaal.

 1. Vouw in het navigatiedeelvenster van E-mail de map RSS-kanalen uit.

 2. Selecteer het RSS-kanaal dat u wilt annuleren.

 3. Druk op DELETE.

 4. Wanneer aan uw wordt gevraagd om het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

  Notities: 

  • Als u het RSS-kanaal wilt behouden, maar de gedownloade items wilt verwijderen, opent u de map voor het RSS-kanaal, selecteert u de items die u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op DELETE.

  • U kunt RSS-kanalen ook annuleren zonder de gedownloade items te verwijderen. Klik op Accountinstellingen in het menu Extra en klik op het tabblad RSS-kanalen. Selecteer de lijst of bibliotheek waarvan u het abonnement wilt annuleren en klik vervolgens op Verwijderen.

  • Als uw RSS-kanaal wordt gesynchroniseerd op het moment dat u het probeert te verwijderen, wordt een bericht weergegeven dat u moet wachten tot de synchronisatie is voltooid voordat u het kanaal kunt verwijderen.

Naar boven

Een waarschuwing voor een SharePoint-lijst of bibliotheek annuleren

U kunt waarschuwingen beheren in Outlook 2007 of op de SharePoint-site. Als u een waarschuwing voor een lijst of bibliotheek wilt annuleren, moet u gemachtigd zijn om waarschuwingen voor de lijst of bibliotheek in kwestie te wijzigen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u in Outlook 2007 een waarschuwing kunt annuleren.

Opmerking: Uw SharePoint-beheerder kunt wijzigen, beperken en waarschuwingen voor een hele site uitschakelen. Zie voor meer informatie de beheerder voor uw SharePoint-site.

 1. Controleer of in het navigatiedeelvenster in Outlook de optie E-mail is geselecteerd.

 2. Klik op Regels en waarschuwingen in het menu Extra.

 3. Klik op het tabblad Waarschuwingen beheren.

 4. Selecteer de waarschuwing die u wilt annuleren.

 5. Klik op Verwijderen.

 6. Als u wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen, klikt u op Ja.

Opmerking: Als de waarschuwing die u wilt annuleren niet wordt weergegeven in het dialoogvenster regels en waarschuwingen , kunt u mogelijk de melding van de SharePoint-site te annuleren. Als u wilt weergeven en beheren van uw waarschuwingen op het SharePoint-site, klik op het menu uw naam Welkom op Instellingen voor mijnen klik vervolgens op Mijn waarschuwingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×