Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op COMMAND+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities : 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

  • Als u hier geen toetscombinatie ziet die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken.

Typen sneltoetsen

Tekst en objecten bewerken

In tekst navigeren

Werken met objecten

Presentaties

Van weergave wisselen

Tekst selecteren

Diavoorstellingen

Werken in tabellen

Vensters en dialoogvensters

Tekst en objecten bewerken

Bewerking

Toetsen

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

FUNCTIE + DELETE

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object knippen

COMMAND +X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object kopiëren

COMMAND +C

De geknipte of gekopieerde tekst of het geknipte of gekopieerde object plakken

COMMAND +V

Plakken speciaal

COMMAND + CONTROL + V

De tekengrootte vergroten

COMMAND + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

COMMAND + SHIFT + <

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

COMMAND + B

Tekst onderstrepen

COMMAND + U

Tekst cursief maken

COMMAND + I

Een alinea centreren

COMMAND + E

Een alinea uitvullen

COMMAND + J

Een alinea links uitlijnen

COMMAND + L

Een alinea rechts uitlijnen

COMMAND + R

De laatste bewerking herhalen

COMMAND +Y

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Opties voor lettertype

COMMAND + T

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Alineaopties

COMMAND + OPTION + M

Naar boven

In tekst navigeren

Verplaatsing

Druk op

Naar het begin van het woord of één woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel

COMMAND + PIJL-RECHTS

Naar het begin van de regel

COMMAND +pijl-links

Naar het begin van de alinea of één alinea omhoog

OPTION + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar het begin of einde van alle tekst in het object dat u bewerkt

COMMAND + PIJL-OMHOOG/OMLAAG

Naar boven

Werken met objecten

Bewerking

Druk op

Het volgende object selecteren

TAB

Het vorige object selecteren

SHIFT + TAB

Alle objecten en alle tekst selecteren

COMMAND + A

Het geselecteerde object in de richting van de pijl verplaatsen

Pijltoetsen of COMMAND + pijltoets

De geselecteerde objecten groeperen

COMMAND + OPTION + G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen

COMMAND + OPTION + SHIFT + G

De geselecteerde objecten opnieuw groeperen

COMMAND + OPTION + J

Het geselecteerde object rechtsom draaien

OPTION + PIJL-RECHTS

Het geselecteerde object linksom draaien

OPTION + PIJL-LINKS

Het geselecteerde object opmaken

COMMAND + SHIFT + 1

De geselecteerde objecten dupliceren

COMMAND + D

Het formaat van de geselecteerde objecten wijzigen

SHIFT + pijltoetsen

Naar boven

Presentaties

Bewerking

Toetsen

Een nieuwe presentatie maken

COMMAND + N

Een nieuwe presentatie maken met een sjabloon uit de galerie met PowerPoint-presentaties

COMMAND + SHIFT + P

Een nieuwe dia invoegen

CONTROL + M of COMMAND + SHIFT + N

Uitzoomen

COMMAND + MINTEKEN

Inzoomen

COMMAND + PLUSTEKEN

Een kopie maken van de geselecteerde dia

COMMAND + SHIFT + D

Een presentatie openen

COMMAND + O

Een presentatie sluiten

COMMAND + W

Een presentatie afdrukken

COMMAND + P

Een presentatie opslaan

COMMAND + S

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie

COMMAND + SHIFT + S

PowerPoint afsluiten

COMMAND + Q

Zoeken naar tekst en opmaak

COMMAND +F

Een hyperlink toevoegen aan geselecteerde tekst, een afbeelding of een object

COMMAND +K

Een opdracht annuleren, bijvoorbeeld Opslaan als

ESC

Een bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

COMMAND + Y

Meerdere geopende presentaties doorlopen.

COMMAND + ~

Een recent bestand openen

COMMAND + SHIFT + O

Naar boven

Van weergave wisselen

Bewerking

Toetsen

Overschakelen naar de normale weergave

COMMAND + 1

Overschakelen naar de diasorteerderweergave

COMMAND + 2

Overschakelen naar de notitiepaginaweergave

COMMAND + 3

Overschakelen naar de overzichtsweergave

COMMAND +4

Overschakelen naar de diavoorstelling

COMMAND + SHIFT + RETURN

Overschakelen naar volledig scherm (menu’s verbergen)

COMMAND + CONTROL + F

Overschakelen naar de weergave voor presentator

OPTION + RETURN

Hulplijnen weergeven of verbergen

COMMAND + OPTION + CONTROL + G

Overschakelen naar de hand-outmodelweergave

COMMAND + OPTION + 2 of SHIFT + klik op Diasorteerderweergave  Knop Diasorteerderweergave

Overschakelen naar de diamodelweergave

COMMAND + OPTION + 1 of SHIFT + klik op Normale weergave Knop Normale weergave

Overschakelen naar de notitiemodelweergave

COMMAND + OPTION + 3

Naar boven

Tekst selecteren

Gewenste selectie

Toetsen

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel erboven

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel eronder

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Alle tekst tot aan het begin van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-LINKS

Alle tekst tot aan het einde van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS

Vanaf het invoegpunt tot het einde van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMLAAG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van de alinea

Shift+Option+Pijl-omhoog

Naar boven

Diavoorstellingen

Wanneer u een diavoorstelling schermvullend afspeelt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken, al dan niet samen met de weergave voor presentator.

Tip : U kunt tijdens een diavoorstelling op / drukken voor een lijst met sneltoetsen.

Bewerking

Toetsen

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan

N , PAGE DOWN , PIJL-RECHTS , PIJL-OMLAAG of de SPATIEBALK (of een muisklik)

Terug naar de vorige animatie of terug naar de vorige dia

P , PAGE UP , PIJL-LINKS , PIJL-OMHOOG of DELETE

Naar dianummer

De cijfertoets(en) voor het betreffende dianummer, gevolgd door RETURN

Een zwart scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een zwart scherm

B of PUNT

Een wit scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een wit scherm

W of KOMMA

De diavoorstelling afspelen vanaf de eerste dia

COMMAND + SHIFT+ RETURN

De diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia

COMMAND + RETURN

Een diavoorstelling beëindigen

ESC , COMMAND + PUNT of AFBREEKSTREEPJE

Schermaantekeningen wissen

E

Naar de volgende verborgen dia gaan als de volgende dia verborgen is

H

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pen veranderen

COMMAND + P

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pijl veranderen

COMMAND + A

De aanwijzer verbergen bij verplaatsen muis

CONTROL + H

Het contextmenu weergeven

Houd CONTROL ingedrukt en klik met de muisknop

Vermelding in synoniemenlijst voor een geselecteerd woord weergeven

COMMAND + OPTION + CONTROL + R

Vermelding in Smart Lookup weergeven voor een geselecteerd woord of geselecteerde woordgroep

COMMAND + OPTION + CONTROL + L

Overschakelen naar de weergave voor presentator

OPTION + RETURN

Naar boven

Werken in tabellen

Bewerking

Toetsen

Naar de volgende cel gaan

TAB

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de volgende regel of rij gaan

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige regel of rij gaan

PIJL-OMHOOG

Een nieuwe alinea in een cel starten

ENTER

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel

TAB aan het einde van de laatste rij

Naar boven

Vensters en dialoogvensters

Bewerking

Toetsen

Het actieve venster sluiten

COMMAND + W

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

ENTER

Een opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Het huidige venster verbergen

COMMAND + H

Het huidige venster minimaliseren

COMMAND + M

Naar boven

Gerelateerde informatie

Een aangepaste toetscombinatie maken voor Office 2016 voor Mac

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×