Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

In Outlook op het web en Outlook.com kunt u de sneltoetsen van Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail of Outlook gebruiken. In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven die u kunt gebruiken als u Outlook kiest. Er wordt verwezen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. De indeling van toetsen op andere toetsenborden komt mogelijk niet overeen met de Amerikaanse toetsenbordindeling.

Zo wijzigt u welke versie van de sneltoetsen u gebruikt:

  • In Outlook.com en de nieuwe versies van Outlook op het web gaat u naar Instellingen Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven > Algemeen > Toegankelijkheid.

  • In de klassieke versie van Outlook op het web gaat u naar Instellingen Instellingen > E-mail > Algemeen > Toetsenbordsneltoetsen.

Als u een volledige lijst met de in uw versie beschikbare sneltoetsen wilt zien, drukt u op Shift+? op uw toetsenbord.

Veelgebruikte sneltoetsen

De volgende toetsenbordsneltoetsen worden vaker gebruikt door personen die de -versie van de sneltoetsen kiezen.

Taak

Druk op…

Een nieuw bericht of nieuwe agenda-gebeurtenis maken

N

Geselecteerd bericht openen in een nieuw venster

Shift+Enter

Bericht verplaatsen naar de archiefmap

E

Bericht of item verwijderen

Delete

Bericht doorsturen

Ctrl+Shift+F of  Ctrl+Shift+P

Ga naar Agenda

Ctrl+Shift+2

Bericht beantwoorden met Allen beantwoorden

Ctrl+Shift+R of Shift+R

E-mailbericht beantwoorden

Ctrl+R of R

E-mailbericht verzenden

Ctrl+Enter

Zoeken

Alt+Q

Opmerking: Toets Alt+64 als u een '@' wilt typen op een Mac.

Toetsenbordsneltoetsen voor tekstbewerkingen

De toetsenbordsneltoetsen voor tekstbewerkingen die beschikbaar zijn in Outlook op het web en Outlook.com, zijn gelijk aan de sneltoetsen die beschikbaar zijn in andere Microsoft-producten.

Sneltoets

Actie

Ctrl+C

De selectie naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+X

Geselecteerde tekst knippen.

Backspace

Selectie of tekens links van de cursor verwijderen.

Ctrl+Backspace

Het woord links van de cursor, maar niet de spatie voor het woord verwijderen.

Ctrl+K

Het vak voor het invoegen van een hyperlink weergeven.

Ctrl+V

Inhoud van het Klembord op de huidige locatie plakken.

Ctrl+Y

De meest recente actie herhalen.

Ctrl+Z

De meest recente actie ongedaan maken.

Invoegen

Schakelen tussen het invoegen en overschrijven van tekst.

Toetsenbordsneltoetsen voor tekstopmaak

De toetsenbordsneltoetsen voor tekstopmaak die beschikbaar zijn in Outlook op het web en Outlook.com, zijn gelijk aan de sneltoetsen die beschikbaar zijn in andere Microsoft-producten.

Sneltoets

Actie

Ctrl+B

Opmaak Vet toepassen.

Ctrl+I

Opmaak Cursief toepassen.

Ctrl+U

Onderstreping toepassen.

Sneltoetsen voor Mail

Navigatiedeelvenster

Hier vindt u de meest gebruikte sneltoetsen die worden gebruikt met het navigatiedeelvenster.

Sneltoets

Actie

Pijl-links

De geselecteerde sectie samenvouwen.

Pijl-rechts 

De geselecteerde sectie uitvouwen.

Berichten en leeslijst

Hier vindt u de toetsenbordsneltoetsen die kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van dezelfde actie, ongeacht of u werkt in een berichtenlijst of een leeslijst.

Sneltoets

Actie

Delete

Geselecteerd bericht verwijderen.

Ctrl+Q of Q

Het geselecteerde gesprek of bericht als gelezen markeren.

Ctrl+U of U

Het geselecteerde gesprek of bericht als ongelezen markeren.

Shift+Delete

Geselecteerd bericht of item definitief verwijderen.

Invoegen

Een vlag toevoegen aan een bericht of een bericht markeren als voltooid.

Esc

Een zoekopdracht annuleren.

Berichtenlijst

Toetsenbordsneltoetsen gebruiken vaak dezelfde toetsnamen of dezelfde combinatie van toetsen. Maar hoe de acties die worden uitgevoerd, kunnen verschillen op basis van het gebied waarin u werkt. De toetsenbordsneltoetsen die hierna worden geïdentificeerd, worden met een berichtenlijst gebruikt.

Sneltoets

Actie

Shift+pijl-omlaag

Het huidige bericht en volgende bericht in de lijst selecteren. Gebruik deze toetsencombinatie om meerdere, aaneengesloten berichten te selecteren.

Shift+pijl-omhoog

Het huidige bericht en de vorige berichten in de lijst selecteren. Gebruik deze toetsencombinatie om meerdere, aaneengesloten berichten te selecteren.

Home of Ctrl+Home

Het eerste bericht in de map selecteren.

Esc

Een zoekopdracht annuleren.

Leeslijst

De actie die een toetsenbordsneltoets uitvoert, kan uniek zijn voor het gebied waarin u werkt, ondanks de weergave van vertrouwde toetsnamen en toetsencombinaties. Hieronder vindt u toetsenbordsneltoetsen die worden gebruikt met een leeslijst.

Sneltoets

Actie

Esc

Een nieuw bericht sluiten.

N

Een nieuw bericht maken.

Ctrl+Shift+F of  Shift+F

Een geselecteerd bericht doorsturen.

End of Ctrl+End

Naar het einde van het gesprek of bericht gaan.

Home of Ctrl+Home

Naar het begin van het gesprek of bericht gaan.

Page Down

Ga één pagina omlaag voor gesprekken of berichten met twee of meer pagina's.

Page Up

Ga één pagina omhoog voor gesprekken of berichten met twee of meer pagina's.

Ctrl+R or R

Het geselecteerde bericht beantwoorden.

Ctrl+Shift+R or Shift+R

De afzender en alle geadresseerden van het geselecteerde bericht beantwoorden.

Ctrl+Enter

Een bericht verzenden.

Sneltoetsen voor de agenda

De sneltoetsen die hierna worden geïdentificeerd, zijn beschikbaar wanneer u in een agendaweergave werkt.

Sneltoets

Actie

N

Een nieuw agenda-item maken.

Delete

Het geselecteerde item verwijderen.

Ctrl+Shift+2

Ga naar de agenda.

Shift+pijl-rechts

Naar de volgende periode gaan. In de maandweergave gaat u bijvoorbeeld met Ctrl+pijl-rechts naar de volgende maand.

Shift+pijl-links

Naar de vorige periode gaan. In de maandweergave gaat u bijvoorbeeld met Ctrl+pijl-links naar de vorige maand.

Shift+Alt+Y

Naar vandaag gaan.

Ctrl+F6

Naar een ander gebied in de agenda gaan.

Tab

Naar de volgende gebeurtenis of het volgende gebied in de huidige weergave gaan.

Shift+Tab

Naar vorige gebeurtenis of gebied in de huidige weergave gaan.

Enter

Het geselecteerde item openen.

Shift+Alt+1

Overschakelen naar de dagweergave.

Shift+Alt+3

Overschakelen naar de weergave Volledige week.

Shift+Alt+4

Maandweergave kiezen.

Shift+Alt+2

Overschakelen naar de weergave Werkweek.

Agendaformulieren

Sneltoets

Actie

Ctrl+S

Een afspraak opslaan.

Ctrl+Enter of Alt+S

Een vergadering verzenden.

Accenten en speciale tekens

Als u accenten of speciale tekens wilt toevoegen, moet u het numerieke toetsenblok van uw toetsenbord gebruiken. Num Lock moet hiervoor zijn ingeschakeld.

  1. Houd de Alt-toets ingedrukt.

  2. Typ de numerieke code op het numerieke toetsenblok en laat de Alt-toets los.

Opmerking: Selecteer Command + Control + Spatiebalk als u speciale tekens wilt typen op een Mac.

Klinkers met accenten

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Interpunctie en medeklinkers

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Speciale tekens

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×