Tijden converteren

Stel dat u wilt weten hoeveel uren er in vijfenhalve dag zitten of hoeveel dagen in 3,45 jaren of dat u wilt weten hoeveel maanden zijn verlopen tussen een bepaalde begin- en einddatum. Er zijn verschillende manieren om tijden te converteren.

Wat wilt u doen?

De ene tijdseenheid naar de andere tijdseenheid converteren

Informatie over functies

Uren met een standaardtijdnotatie (uur:minuten:seconden) converteren naar een decimaal getal

Informatie over functies

Uren in de vorm van een decimaal getal converteren naar de standaardtijdnotatie (uur:minuten:seconden)

Informatie over functies

De ene tijdseenheid naar de andere tijdseenheid converteren

Gebruik de functie CONVERTEREN om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

 3. Druk op Ctrl+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op de knop Formules weergeven klikken in de groep Formules controleren op het tabblad Formules.

1

2

A

Gegevens

6

Formule

Beschrijving (resultaat)

=CONVERTEREN(A2;"day";"hr")

6 dagen converteren naar uren (144)

=CONVERTEREN(A2;"hr";"mn")

6 uur converteren naar minuten (360)

=CONVERTEREN(A2;"yr"; "day")

6 jaar converteren naar dagen (2191,5)

Opmerking   Bij het converteren van of naar een jaar wordt uitgegaan van een jaar van 365,25 dagen.

Informatie over functies

CONVERTEREN

Naar boven

Uren met een standaardtijdnotatie (uur:minuten:seconden) converteren naar een decimaal getal

Gebruik de functie INTEGER om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

 3. Druk op Ctrl+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op de knop Formules weergeven klikken in de groep Formules controleren op het tabblad Formules.

1

2

3

A

Tijd

10:35:00

12:15:00

Formule

Beschrijving (resultaat)

=(A2-INTEGER(A2))*24

Aantal uren vanaf 12:00 uur (10,583333)

=(A3-INTEGER(A3))*24

Aantal uren vanaf 12:00 uur (12,25)

Informatie over functies

INTEGER

Naar boven

Uren in de vorm van een decimaal getal converteren naar de standaardtijdnotatie (uur:minuten:seconden)

Gebruik de rekenkundige operator / (delen) en de functie TEKST om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

 3. Druk op Ctrl+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op de knop Formules weergeven klikken in de groep Formules controleren op het tabblad Formules.

1

2

3

A

Uren

10,5833

12,25

Formule

Beschrijving (resultaat)

=TEKST(A2/24; "u:mm")

Uren vanaf 12:00 uur (10:35)

=TEKST(A3/24; "u:mm")

Uren vanaf 12:00 uur (12:15)

Opmerking   U kunt de getalnotatie voor tijden ook toepassen zonder de functie TEKST te gebruiken. Als u het getal als een tijd wilt weergeven, selecteert u de cel en klikt u in de groep Getal op het tabblad Start achtereenvolgens op de pijl naast het vak Getalnotatie, op Meer getalnotaties, op Aangepast in de lijst Categorie en vervolgens op een aangepaste notatie in het vak Type. Als u echter notaties gebruikt die zowel via de functie TEKST als via de getalnotatie worden toegepast, is de functie TEKST bepalend.

Informatie over functies

TEKST

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen