Tekstuitlijning, inspringing en afstand wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de tekst op uw dia's beter leesbaar wilt maken, kunt u de afstand tussen regels tekst en tussen alinea's in uw PowerPoint-presentatie wijzigen. U kunt ook de uitlijning en de inspringing van regels tekst aanpassen.

Regel afstand (regel afstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regel afstand op het lint kunt u de opties voor enkele regel afstand, dubbele regel afstand of andere verticale regel afstand selecteren.

Afbeelding 1: regel afstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd op de boven-of onderkant van de container of verticaal wordt gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie Left, Centreren, rechts, uitgevuld of gedistribueerd. Uitgevuld Hiermee voegt u de afstand tussen woorden toe, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met verantwoord, maar de laatste regel raakt zowel de linker-als de rechter marge, waarbij de ruimte tussen woorden en letters wordt toegevoegd, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: Eén, 1,5of dubbeleregel afstand . Of selecteer exact en voeg vervolgens een punt waarde (tussen 0 en 1584) in het vak aan toe. (Hoe groter de punt waarde, hoe groter de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at . (Gebruik een getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1 zou gelijke regel afstand hebben, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan de driedubbele afstand.

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

Regel afstand (regel afstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regel afstand op het lint kunt u de opties voor enkele regel afstand, dubbele regel afstand of andere verticale regel afstand selecteren.

Afbeelding 1: regel afstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd op de boven-of onderkant van de container of verticaal wordt gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  .

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  dialoogvenster alinea in powerpoint

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie Left, Centreren, rechts, uitgevuld of gedistribueerd. Uitgevuld Hiermee voegt u de afstand tussen woorden toe, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt. Gedistribueerd is vergelijkbaar met verantwoord, maar de laatste regel raakt zowel de linker-als de rechter marge, waarbij de ruimte tussen woorden en letters wordt toegevoegd, indien nodig.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: Eén, 1,5of dubbeleregel afstand . Of selecteer exact en voeg vervolgens een punt waarde (tussen 0 en 1584) in het vak aan toe. (Hoe groter de punt waarde, hoe groter de afstand.) Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at . (Gebruik een getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1 zou gelijke regel afstand hebben, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan de driedubbele afstand.

Opmerking: Als u regels blijft toevoegen zodat de tekst niet meer in het vak past, worden de regelafstand en de tekengrootte met AutoAanpassen automatisch aangepast, zodat alle items in de tijdelijke aanduiding passen. Als dit gebeurt, wordt het besturingselement Opties voor AutoAanpassen Besturingselement voor Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Als u AutoAanpassen wilt uitschakelen, klikt u op Opties voor AutoAanpassen en klikt u vervolgens op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding.

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over andere manieren waarop u met inspringingen en afstand kunt werken:

Regel afstand (regel afstand 1, dubbele regel, enzovoort) en verticaal uitlijnen (boven, onder of midden) zijn beschikbaar via menu knoppen op het tabblad Start van het lint, in de groep alinea :

Met de menu opties regel afstand op het lint kunt u de opties voor enkele regel afstand, dubbele regel afstand of andere verticale regel afstand selecteren.

Afbeelding 1: regel afstand

In het menu tekst uitlijnen op het lint kunt u bepalen of tekst verticaal wordt uitgelijnd op de boven-of onderkant van de container of verticaal wordt gecentreerd in het midden.

Afbeelding 2: verticaal uitlijnen

Het dialoog venster alinea bevat meer gedetailleerde opties voor de afstand.

 1. Selecteer op de dia de tekst die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start en klik in de groep Alinea op de dialoogvensterweergave.

  Klik in de groep alinea op de knop Start pictogram in de rechter benedenhoek om het dialoog venster alinea te openen

  Het dialoog venster alinea wordt weer gegeven:

  Het dialoog venster alinea bevat opties voor het instellen van horizontale uitlijning, inspringing op de linkermarge en de regel afstand.

Dit zijn de opties die beschikbaar zijn in het dialoog venster:

Uitlijning

 • Als u de horizontale positie van tekst wilt wijzigen, kiest u in het vak uitlijning de optie Left, centreRen, rechtsof uitvullen. Uitgevuld Hiermee voegt u de afstand tussen woorden toe, zodat de tekst regels zowel de linker-als de rechter marge raken, met uitzonde ring van de laatste regel van de alinea, waarbij de normale woord afstand wordt gebruikt.

Inspringing

 • Als u inspringing wilt toevoegen of de hoeveelheid inspringing vóór tekst wilt wijzigen, selecteert of typt u een getal in het vak Vóór tekst. U kunt de opties bij Speciaal gebruiken als u alleen de eerste regel wilt laten inspringen of als u een verkeerd-om inspringing wilt toevoegen.

  Inspringingen worden gemeten in inches en kunnen gehele getallen of decimale getallen zijn, bijvoorbeeld 1,2 inch.

Afstand

 • Als u de afstand boven of onder een alinea wilt wijzigen, typt u de gewenste afstand of klikt u op de pijlen naast Voor of Na. Deze waarde kan een willekeurig geheel getal of een decimale waarde zijn, zoals 6,5.

 • Als u de afstand boven en in een alinea wilt wijzigen, gebruikt u de opties voor regel afstand: Eén, 1,5of dubbeleregel afstand . Of selecteer meerdere en voeg een waarde toe aan het vak at . (Gebruik een wille keurig getal dat kleiner is dan of gelijk is aan 9,99: een waarde van 1,25 is gelijk aan 25% meer dan één regel afstand, terwijl een waarde van 3 gelijk is aan de driedubbele afstand.

Opmerking: Als u het toevoegen van lijnen inschakelt totdat u geen ruimte meer hebt in een tijdelijke aanduiding, wordt de regel afstand en de teken grootte automatisch aangepast zodat alle lijst items in de beschik bare ruimte passen.

Als u een lijst op uw dia wilt opmaken, raadpleegt u opsommings tekens of nummers toevoegen aan tekst.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×