Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

Tekstbestanden (.txt of .csv) importeren of exporteren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Microsoft Excel kunt u op twee manieren gegevens importeren uit een tekstbestand: u kunt het tekstbestand openen in Excel of u kunt een tekstbestand importeren als een externe gegevensreeks. U kunt gegevens van Excel exporteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

De twee, meest gebruikte indelingen voor tekstbestanden zijn:

 • Tekstbestanden met scheidingstekens (TXT-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een tab (ASCII-tekencode 009).

 • Tekstbestanden met door een komma gescheiden waarden (CSV-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een komma (,).

U kunt voor TXT- en CSV-bestanden een ander scheidingsteken kiezen, wat nodig kan zijn als u de gegevens op uw manier wilt importeren of exporteren.

Opmerkingen    

 • U kunt maximaal 1.048.576 rijen en 16.384 kolommen importeren of exporteren.

Wat wilt u doen?

Een tekstbestand importeren door het te openen in Excel

Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door het op te slaan

Scheidingsteken in een tekstbestand wijzigen

Het scheidingsteken in alle CSV-tekstbestanden wijzigen

Een tekstbestand importeren door het te openen in Excel

U kunt een tekstbestand dat u in een ander programma hebt gemaakt als een Excel-werkmap openen met de opdracht Openen. Als u een tekstbestand in Excel opent, wordt de indeling van het bestand niet gewijzigd. In de titelbalk van Excel kunt u zien dat de naam van het bestand de extensie voor een tekstbestand behoudt (bijvoorbeeld .TXT of .CSV).

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Openen.

  Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Selecteer Tekstbestanden in het dialoogvenster Openen.

 3. Zoek naar het tekstbestand dat u wilt openen en dubbelklik hierop.

  • Als het bestand een tekstbestand is (.txt), wordt de wizard Tekst importeren gestart. Wanneer u alle stappen hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

  • Zie: Gegevens importeren via de Wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

  • Als het bestand een CSV-bestand is, wordt het automatisch in Excel geopend en worden de gegevens in een nieuwe werkmap weergegeven.

   Opmerking    Wanneer in Excel een CSV-bestand wordt geopend, wordt met de standaardinstellingen van de gegevensopmaak bepaald hoe elke kolom met gegevens wordt geïmporteerd. Als u meer mogelijkheden wilt hebben om kolommen naar de verschillende gegevensopmaken te converteren, kunt u de wizard Tekst importeren gebruiken. De opmaak van een gegevenskolom in het CSV-bestand kan bijvoorbeeld MDJ zijn, terwijl de standaardgegevensopmaak van Excel JMD is. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld een kolom met getallen met voorloopnullen wilt converteren naar tekst, zodat de voorloopnullen behouden blijven. U kunt in Excel ook afdwingen dat de wizard Tekst importeren wordt uitgevoerd door de bestandsextensie .csv te wijzigen in .TXT voordat u het bestand opent of u kunt en tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken.

Naar boven

Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken

U kunt gegevens uit een tekstbestand in een bestaand werkblad importeren als een externe gegevensreeks:

 1. Klik op de cel waarin u de gegevens uit het tekstbestand wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van tekst.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Zoek naar het tekstbestand dat u wilt importeren en dubbelklik hierop.

  Volg de instructies in de wizard Tekst importeren. Klik op Help knopafbeelding op een pagina in de wizard Tekst importeren voor meer informatie over het gebruik van de wizard. Wanneer u alle stappen in de wizard hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

 4. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Gegevens importeren:

  • U kunt eventueel op Eigenschappen klikken en de gewenste opties instellen voor het vernieuwen, opmaken en indelen van de geïmporteerde gegevens.

  • Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

   • Als u de gegevens op de geselecteerde locatie wilt invoegen, klikt u op Bestaand werkblad.

   • Als u de gegevens in de linkerbovenhoek van het nieuwe werkblad wilt plaatsen, klikt u op Nieuw werkblad.

 5. Klik op OK.

  Het externe gegevensbereik wordt op de door u opgegeven locatie geplaatst.

Als een kolom met gegevens niet naar de gewenste indeling wordt geconverteerd, kunt u de gegevens na het importeren alsnog converteren. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie en Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

Naar boven

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door het op te slaan

U kunt een Excel-werkblad converteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan als.

  • Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 2. Kies in het vak Opslaan als de bestandsindeling waarin u het werkblad wilt opslaan.

  • Klik bijvoorbeeld op Tekst (tab is scheidingsteken) of CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken).

  • Opmerking : De verschillende bestandsindelingen ondersteunen verschillende functiesets. Zie Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund voor meer informatie over de functiesets die worden ondersteund door de verschillende indelingen voor tekstbestanden.

 3. Blader naar de locatie waarop u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 4. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster met de mededeling dat alleen het huidige werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u inderdaad alleen het huidige werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als afzonderlijke tekstbestanden door deze procedure te herhalen voor elk werkblad.

 5. Daarna verschijnt er een tweede dialoogvenster met de mededeling dat uw werkblad mogelijk functies bevat die niet worden ondersteund door bestandsindelingen. Als u alleen bent geïnteresseerd in het opslaan van de werkbladgegevens in het nieuwe tekstbestand, klikt u op Ja. Als u twijfelt en meer wilt weten over de Excel-functies die niet worden ondersteund door bestandsindelingen, klikt u op Help voor meer informatie.

Zie Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling voor meer informatie over het opslaan van bestanden in andere indelingen.

Naar boven

Scheidingsteken in een tekstbestand wijzigen

Als u een tekstbestand importeert met de wizard Tekst importeren, kunt u het scheidingsteken dat voor een tekstbestand met scheidingstekens wordt gebruikt van een tabteken in een ander teken wijzigen in stap 2 van de wizard Tekst importeren. In deze stap kunt u ook de manier wijzigen waarop dubbele scheidingstekens, zoals twee aanhalingstekens na elkaar, worden verwerkt.

Zie: Gegevens importeren via de Wizard Tekst importeren voor meer informatie over scheidingstekens en geavanceerde opties.

Naar boven

Het scheidingsteken in alle CSV-tekstbestanden wijzigen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Open het dialoogvenster voor het wijzigen van landinstellingen.

 3. Typ een nieuw scheidingsteken in het vak Lijstscheidingsteken.

 4. Klik tweemaal op OK.

Opmerking    Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt in alle programma's voortaan het nieuwe teken als lijstscheidingsteken gebruikt. Via dezelfde procedure kunt u de standaardinstelling voor het lijstscheidingsteken weer herstellen.

Naar boven

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Bericht een vraag in het Excel-community-forum

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules opsporen en corrigeren

Toetscombinaties en functietoetsen in Excel

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×