Tekstbestanden importeren of exporteren

In Microsoft Office Excel kunt u op twee manieren gegevens importeren uit een tekstbestand: u kunt het tekstbestand openen in Excel of u kunt een tekstbestand importeren als een externe gegevensreeks. U kunt gegevens van Excel exporteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

De twee, meest gebruikte indelingen voor tekstbestanden zijn:

 • Tekstbestanden met scheidingstekens (TXT-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een tab (ASCII-tekencode 009).

 • Tekstbestanden met door een komma gescheiden waarden (CSV-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een komma (,).

U kunt voor TXT- en CSV-bestanden een ander scheidingsteken kiezen, wat nodig kan zijn als u de gegevens op uw manier wilt importeren of exporteren.

Notities   

Wat wilt u doen?

Een tekstbestand importeren door het te openen in Excel

Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door het op te slaan

Scheidingsteken in een tekstbestand wijzigen

Het scheidingsteken in alle CSV-tekstbestanden wijzigen

Een tekstbestand importeren door het te openen in Excel

U kunt een tekstbestand dat u in een ander programma hebt gemaakt als een Excel-werkmap openen met de opdracht Openen. Als u een tekstbestand in Excel opent, wordt de indeling van het bestand niet gewijzigd. In de titelbalk van Excel kunt u zien dat de naam van het bestand de extensie voor een tekstbestand behoudt (bijvoorbeeld .TXT of .CSV).

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Openen.

  Vervolgens wordt het dialoogvenster Openen weergegeven.

 2. Op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd    

  • Selecteer Tekstbestanden in de lijst.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd    

  • Selecteer de optie Tekstbestanden in de lijst Bestandstype.

 3. Op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd    

  • Dubbelklik op de Adresbalk op het tekstbestand dat u wilt openen.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd    

  • Dubbelklik in de lijst Zoeken in op het tekstbestand dat u wilt openen.

  • Als het bestand een tekstbestand is (.TXT), wordt de wizard Tekst importeren gestart.

   Volg de instructies in deze wizard Tekst importeren. Klik op Help Knopafbeelding voor meer informatie over het gebruik van de wizard Tekst importeren of zie het onderwerp Wizard Tekst importeren. Wanneer u alle stappen in de wizard hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

  • Als het bestand een CSV-bestand is, wordt het automatisch in Excel geopend en worden de gegevens in een nieuwe werkmap weergegeven.

   Opmerking   Wanneer in Excel een CSV-bestand wordt geopend, wordt met de standaardinstellingen van de gegevensopmaak bepaald hoe elke kolom met gegevens wordt geïmporteerd. Als u meer mogelijkheden wilt hebben om kolommen naar de verschillende gegevensopmaken te converteren, kunt u de wizard Tekst importeren gebruiken. De opmaak van een gegevenskolom in het CSV-bestand kan bijvoorbeeld MDJ zijn, terwijl de standaardgegevensopmaak van Excel JMD is. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld een kolom met getallen met voorloopnullen wilt converteren naar tekst, zodat de voorloopnullen behouden blijven. U kunt de wizard Tekst importeren uitvoeren door de bestandsextensie .CSV te wijzigen in .TXT voordat u het bestand opent of u kunt Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken.

Naar boven

Een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken

U kunt gegevens uit een tekstbestand in een bestaand werkblad importeren als een externe gegevensreeks:

 1. Klik op de cel waarin u de gegevens uit het tekstbestand wilt plaatsen.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Van tekst.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd    

  • Dubbelklik op de Adresbalk op het tekstbestand dat u wilt importeren.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd    

  • Dubbelklik in de lijst Zoeken in op het tekstbestand dat u wilt importeren.

   Volg de instructies in deze wizard Tekst importeren. Klik op Help Knopafbeelding voor meer informatie over het gebruik van de wizard Tekst importeren of zie het onderwerp Wizard Tekst importeren. Wanneer u alle stappen in de wizard hebt uitgevoerd, klikt u op Voltooien om het importeren te voltooien.

 4. Voer in het dialoogvenster Gegevens importeren de volgende handeling uit:

  • U kunt eventueel op Eigenschappen klikken en de gewenste opties instellen voor het vernieuwen, opmaken en indelen van de geïmporteerde gegevens.

  • Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:

   • Als u de gegevens op de geselecteerde locatie wilt invoegen, klikt u op Bestaand werkblad.

   • Als u de gegevens in de linkerbovenhoek van het nieuwe werkblad wilt plaatsen, klikt u op Nieuw werkblad.

 5. Klik op OK.

  Het externe gegevensbereik wordt op de door u opgegeven locatie geplaatst.

Als een kolom met gegeven niet naar de gewenste indeling wordt geconverteerd, kunt u de gegevens na het importeren alsnog converteren. Zie de volgende Help-onderwerpen voor meer informatie:

Naar boven

Gegevens exporteren naar een tekstbestand door het op te slaan

U kunt een Excel-werkblad converteren naar een tekstbestand met de opdracht Opslaan als.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan als.

  Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 2. Kies in het vak Opslaan als de bestandsindeling waarin u het werkblad wilt opslaan.

  Klik bijvoorbeeld op Tekst (tab is scheidingsteken) of CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken).

  Opmerking   Verschillende functiesets worden door verschillende bestandsindelingen ondersteund. Klik op Excel-opmaak en -functionaliteit die niet behouden blijven bij conversies naar andere bestandsindelingen voor meer informatie over de functiesets die door de verschillende bestandsindelingen worden ondersteund.

 3. Op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd    

  • Ga op de Adresbalk naar de locatie waar u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

   Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd    

  • Blader in het vak Opslaan in naar de locatie waar u het nieuwe tekstbestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

 4. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster met de mededeling dat alleen het huidige werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u inderdaad alleen het huidige werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als afzonderlijke tekstbestanden door deze procedure te herhalen voor elk werkblad.

 5. Daarna verschijnt er een tweede dialoogvenster met de mededeling dat uw werkblad mogelijk functies bevat die niet worden ondersteund door bestandsindelingen. Als u alleen bent geïnteresseerd in het opslaan van de werkbladgegevens in het nieuwe tekstbestand, klikt u op Ja. Als u twijfelt en meer wilt weten over de Excel-functies die niet worden ondersteund door bestandsindelingen, klikt u op Help voor meer informatie.

Klik op Werkmappen in een andere bestandsindeling opslaan voor meer informatie over het opslaan van bestanden in andere indelingen.

Naar boven

Scheidingsteken in een tekstbestand wijzigen

Als u een tekstbestand importeert met de wizard Tekst importeren, kunt u het scheidingsteken dat voor een tekstbestand met scheidingstekens wordt gebruikt van een tabteken in een ander teken wijzigen in stap 2 van de wizard Tekst importeren. In deze stap kunt u ook de manier wijzigen waarop dubbele scheidingstekens, zoals twee aanhalingstekens na elkaar, worden verwerkt.

Zie Een tekstbestand importeren door het te openen of Wizard Tekst importeren voor meer informatie over het gebruik van de wizard Tekst importeren.

Naar boven

Het scheidingsteken in alle CSV-tekstbestanden wijzigen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Open het dialoogvenster Landinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in Windows Vista op het tabblad Indelingen en klik vervolgens op Deze instelling aanpassen.

  • Klik in Windows XP op het tabblad Landinstellingen en klik vervolgens op Aanpassen.

 4. Typ een nieuw scheidingsteken in het vak Lijstscheidingsteken.

 5. Klik tweemaal op OK.

Opmerking   Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt in alle programma's voortaan het nieuwe teken als lijstscheidingsteken gebruikt. Via dezelfde procedure kunt u de standaardinstelling voor het lijstscheidingsteken weer herstellen.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen