Tekst vanuit een ander bestand in een publicatie importeren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In Microsoft Office Publisher 2007 beschikt u over verschillende opties voor het importeren van tekst in een publicatie. Welke optie u kiest, hangt af van de hoeveelheid tekst die u wilt importeren en van de vraag wat u met de tekst wilt doen nadat deze is geïmporteerd.

Handeling

Actie

Een geselecteerde tekst of grafiek importeren vanuit een document dat in een ander programma is gemaakt

De geselecteerde tekst of grafiek kopiëren en plakken.

Een Microsoft Office Word-document converteren in een Publisher-publicatie

Een Word-document importeren.

Alle tekst importeren vanuit een bestand dat in een ander programma werd gemaakt

Een bestand invoegen.

Een reeks adresetiketten, briefkaarten of gelijkaardige publicaties maken

Namen, adressen of andere gegevens vanuit een gegevensbestand importeren met behulp van afdruk samenvoegen.

Tabeltekst importeren vanuit een programma dat op Microsoft Windows is gebaseerd

De tabeltekst kopiëren en plakken.

Wat wilt u doen?

De geselecteerde tekst of grafiek kopiëren en plakken

Een Word-document importeren

Een bestand invoegen 

Gegevens importeren met behulp van afdruk samenvoegen

De tabeltekst kopiëren en plakken

De geselecteerde tekst of grafiek kopiëren en plakken

 1. Open het bestand met de tekst of grafiek die u wilt toevoegen.

 2. Selecteer de tekst.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst of grafiek en klik vervolgens op Kopiëren.

 4. Open de Office Publisher 2007-publicatie waarin u de tekst of grafiek wilt invoegen.

 5. Klik op Plakken in het menu Bewerken.

  In de publicatie verschijnt een nieuw tekstvak met daarin de tekst die u hebt geplakt.

Tip : De tekst die u hebt gekopieerd, kunt u ook in een bestaand tekstvak plakken. Klik in het tekstvak op het punt waar u de tekst wilt plakken en klik vervolgens op Plakken.

Opmerking : 

 • De tekst die u plakt, wordt standaard opgemaakt volgens het lettertypeschema van de publicatie. Als onder de tekst die u in de publicatie hebt geplakt de knop Plakopties verschijnt, is de tekst in een andere tekenstijl opgemaakt. Klik op de knop Plakopties en vervolgens op Opmaak van bron behouden als u de oorspronkelijke opmaak van de tekst wilt behouden.

  rijdefinitie openen

 • Als de geplakte tekst niet in het tekstvak past, wordt u gevraagd of u voor de overblijvende tekst automatische overloop wilt gebruiken. Als u op Ja klikt, wordt voor de bijkomende tekst een leeg tekstvak gezocht of een nieuw tekstvak gemaakt, en worden de tekstvakken automatisch aan elkaar gekoppeld. Als u op Nee klikt, wordt de tekst geplakt, maar blijft deze gedeeltelijk verborgen. Sleep een aanpassingsgreep op het tekstvak als u het tekstvak groter wilt maken, zodat u alle tekst kunt zien die u hebt geplakt.

 • Als u een grafiek in een Publisher-bestand kopieert, wordt deze als een bitmap gekopieerd en kunt u deze niet bewerken in Publisher.

Naar boven

Een Word-document importeren

U hebt een Word-document, maar u wilt afbeeldingen toevoegen. Daarom wilt u gebruikmaken van de uitstekende functies van Publisher voor het werken met afbeeldingen. Of u hebt in Word een rapport getypt en u wilt dit rapport converteren naar een publicatie, zodat u deze dezelfde huisstijl kunt geven als al uw andere bedrijfspublicaties.

Gelukkig is het eenvoudig om Word-documenten die in Microsoft Office Word werden gemaakt naar Publisher-publicaties te converteren. Het enige wat u hoeft te doen, is het gewenste publicatieontwerp kiezen en vervolgens het Word-document zoeken dat u wilt converteren.

 1. Start Publisher.

 2. Klik in de lijst Typen publicaties op Word-documenten importeren.

 3. Klik op het gewenste ontwerp en vervolgens op Maken.

 4. Zoek in het dialoogvenster Word-document importeren het bestand dat u wilt importeren, klik erop en klik vervolgens op OK.

 5. Controleer of alles in uw publicatie op de gewenste manier wordt weergegeven en sla de publicatie vervolgens op.

Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar onderwerpen met meer informatie over de manier waarop u Word-documenten importeert.

Naar boven

Een bestand invoegen 

 1. Maak in de publicatie een tekstvak als u dat nog niet hebt gedaan.

  Hoe?

  1. Klik op de werkbalk objecten op Tekstvak Knopafbeelding .

  2. Wijs in de publicatie het punt aan waar een hoekpunt van het tekstvak moet verschijnen en sleep dit punt diagonaal tot het vak de gewenste afmetingen heeft.

 2. Klik in het tekstvak op het punt waar u de tekst wilt plakken.

 3. Klik op Tekstbestand in het menu Invoegen.

 4. Zoek het bestand dat u wilt importeren en klik erop.

 5. Klik op OK.

  Opmerking : Als de ingevoegde tekst niet in het tekstvak past, wordt u gevraagd of u voor de overblijvende tekst automatische overloop wilt gebruiken. Als u op Ja klikt, wordt voor de bijkomende tekst een leeg tekstvak gezocht of een nieuw tekstvak gemaakt, en worden de tekstvakken automatisch aan elkaar gekoppeld. Als u op Nee klikt, wordt de tekst geplakt, maar blijft deze gedeeltelijk verborgen. Sleep een aanpassingsgreep op het tekstvak als u het tekstvak groter wilt maken, zodat u alle tekst kunt zien die u hebt geplakt.

Naar boven

Gegevens importeren met behulp van afdruk samenvoegen

Als u adressen of andere gegevens van klanten in een gegevensbestand hebt opgeslagen, bijvoorbeeld in een Microsoft Office Excel-werkblad of in uw Contactpersonen in Microsoft Office Outlook, dan kunt u met behulp van afdruk samenvoegen een reeks individuele adresetiketten, briefkaarten of andere publicaties maken.

Met afdruk samenvoegen kunt u opgeven welke rijen (records) van het gegevensbestand en welke tekst in elke rij u met uw publicatie wilt samenvoegen.

Als u een samenvoegbewerking wilt starten, wijst u Mailings en catalogussen aan in het menu Extra en klikt u vervolgens op Afdruk samenvoegen. Deze bewerking bestaat uit drie stappen, waarbij u kunt gebruikmaken van het taakvenster. Zie het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar onderwerpen met meer informatie over afdrukken samenvoegen.

Naar boven

De tabeltekst kopiëren en plakken

 1. Start het op Microsoft Windows gebaseerde programma dat de gewenste tekst bevat.

  Als de tekst nog niet in een tabel staat, drukt u op TAB tussen items in een rij en op ENTER aan het einde van elke rij.

 2. Selecteer de gewenste tekst.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en klik vervolgens op Kopiëren.

  Opmerking : Als uw tekst al in een tabel staat, klikt u op de plaats waar u de tabel in uw Publisher-bestand wilt invoegen en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op Plakken.

 4. Klik in Publisher op Tabel invoegen Bijschrift 4 op de werkbalk Objecten.

 5. Klik in de publicatie op de plaats waar u de tabel wilt invoegen. 

  Het dialoogvenster Tabel maken wordt weergegeven.

 6. Selecteer de gewenste opties en klik op OK.

 7. Klik in de tabel daar waar de linkerbovenhoek van de gekopieerde tekst moet komen.

 8. Klik in het menu bewerken op Plakken speciaal.

 9. Klik op Cellen zonder celopmaakin de lijst als en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×