Tekst opmaken als superscript of subscript

Een superscript- of subscriptteken is een getal, afbeelding, symbool of aanduiding die kleiner is dan de normale tekstregel en iets lager (subscript) of hoger (superscript) dan de omringende tekst staat.

Voorbeelden: Subscript en superscript

Superscript of subscript toepassen op tekst

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken als superscript of subscript.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype op het startpictogram voor het dialoogvenster.

  Dialoogvensterweergave van lettertype

 3. Ga naar het tabblad Lettertype en schakel onder Effecten het selectievakje Superscript of Subscript in.

  Superscript of subscript kiezen

Tip   U kunt tekst opmaken als superscript of subscript zonder de tekengrootte te wijzigen. Voor superscript voert u een hoger percentage in het vak Verschuiving in. Voor subscript voert u een lager percentage in het vak Verschuiving in.

Een superscript- of subscriptsymbool invoegen

 1. Klik op de dia op de positie waar u het symbool wilt toevoegen.

 2. Kies Symbool op het tabblad Invoegen.

  Een symbool invoegen

 3. Selecteer bij Symbool de optie Superscripts en subscripts in de vervolgkeuzelijst Subset.

 4. Selecteer het gewenste symbool in het vak Symbool, druk op Insert en kies vervolgens Sluiten.

Is van toepassing op: PowerPoint 2016, PowerPoint 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen