Tekst of objecten van animatie voorzien

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt animaties toevoegen aan de tekst, afbeeldingen, vormen, tabellen, SmartArt-afbeeldingenen andere objecten in uw presentatie PowerPoint geven visuele effecten, inclusief ingangen, afgesloten, in de grootte of kleur en zelfs verkeer wordt gewijzigd. Een diapresentatie die als opsommingstekens of zelfs aftiteling animatie maken.

Animatie is een uitstekende manier om een punt benadrukken, informatiestromen bepalen en viewer rente vergroten. U kunt animatie-effecten op afzonderlijke dia's, de diamodelof aangepaste dia-indelingen toepassen.

PowerPoint 2013
4:05

Zie woorden weergegeven van één regel tegelijkertijd makenvoor meer informatie.

(In PowerPoint, animaties is niet hetzelfde als overgangen. Een overgang animaties worden toegepast op de manier waarop één diawijzigingen naar de volgende. Zie toevoegen van een overgang toevoegen, wijzigen of overgangen tussen dia's verwijderen.)

Animatie toepassen

 1. Selecteer het object of de tekst op de dia waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een "object" in deze context is een item op een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. Formaatgrepen rond een object worden weergegeven wanneer u deze op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden, een alinea in een tekstvak is ook een object, maar deze niet steeds hoeven formaatgrepen wanneer u deze selecteert, in plaats daarvan het hele tekstvak heeft formaatgrepen.)

 2. Klik op het tabblad animaties van het lint en klik op Animatie toevoegenen kies een animatie-effect.

  Een animatie-effect toevoegen in PowerPoint

  Als u er zeker van wilt zijn dat animaties worden afgespeeld wanneer u een diavoorstelling presenteert, zorgt u ervoor dat in Diavoorstelling > Diavoorstelling instellen het selectievakje Weergeven zonder animatie is uitgeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de animaties weergegeven wanneer u een voorbeeld van de diavoorstelling bekijkt, maar niet wanneer u de presentatie geeft.

Zie Meerdere animatie-effecten toepassen op één object als u meerdere animatie-effecten wilt toepassen op hetzelfde object. Zie Een animatiepadeffect toevoegen als u een animatiepad wilt toevoegen.

Sommige begin en eind-effecten (zoals Flip, decoratieve en Zweep) en sommige nadrukeffecten (zoals penseelkleur en Golf) zijn alleen beschikbaar voor objecten die tekst bevatten. Als u toepassen van een animatie-effect dat is niet beschikbaar voor deze reden wilt, kunt u een spatie in uw object toevoegen.

De snelheid van het animatie-effect wijzigen

De snelheid van het effect wordt bepaald door de duur -instelling.

 1. Klik op de dia selecteert u het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Voer op het tabblad animaties onder tijdsinstellingen, in het vak duur het aantal seconden dat u de animatie-effect moet laatste wilt.

  Tijdsinstellingen voor animaties in PowerPoint

  (Maximale: 59 seconden. Minimum:.01 seconden. U kunt typt u de duur van een of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag om te selecteren van een standaardwaarde incrementele.)

Wijzigen hoe de animatie-effect wordt gestart

 1. Klik op de dia selecteert u het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Open de lijst starten op het tabblad animaties , klikt u onder Opties voor tijdsinstellingen en kies een van de drie opties hieronder beschreven:

  Het animatie-effect wilt starten

  Selecteren

  Wanneer u klikt op de dia

  Bij klikken

  Op hetzelfde moment als het vorige animatie-effect in de lijst. (Één klik begint twee of meer animatie-effecten op hetzelfde moment.)

  Met vorige

  Direct na de vorige animatie-effect in de lijst is voltooid wordt afgespeeld. (Geen extra klik is vereist voor deze animatie-effect begint.)

  Na vorige

  Startopties voor animaties in PowerPoint

Stel de time tussen animatie-effecten

De optie vertraging bepaalt hoe lang verstrijkt voordat een specifieke animatie-effect wordt, nadat u op of na een vorige animatie-effect wordt afgesloten.

De volgorde van de animatie-effecten op een dia wijzigen

Volgorde van een reeks animaties op een dia wijzigen:

 1. Animatiedeelvenster openen: klik op het tabblad animaties in de groep Geavanceerde animatie Selecteer Animatiedeelvenster.

 2. Selecteer in het Animatiedeelvenster het animatie-effect waarvoor u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer een van de volgende opties onder Volgorde animatie op het tabblad animaties van het lint in de groep Tijdsinstelling :

  Tijdsinstellingen voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerdere verplaatsen naar het verplaatsen van het effect van een centrale plaats in de animatievolgorde.

  • Selecteer Later verplaatsen naar het verplaatsen van het effect Omlaag een centrale plaats in de animatievolgorde.

  U kunt een optie selecteren meerdere keren, zo nodig uw geselecteerde effect verplaatsen naar de juiste plaats in de animatievolgorde.

een animatie-effect verwijderen

Wanneer u animatie toepassen op een object (bijvoorbeeld een opsommingsteken of een afbeelding), verschijnt er een klein cijfer links van het object. In dit cijfer wordt aangegeven dat de aanwezigheid van een animatie-effect en de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia.

Een animatie verwijderen
 1. Selecteer de cijfers van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op DELETE op het toetsenbord.

Animatie demonstratie

Zie voor een video van vijf minuten met een groot aantal animatiefuncties, Training: animaties toevoegen aan dia's.

Animatie toevoegen aan een object

 1. Selecteer het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een "object" in deze context is een item op een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. Formaatgrepen rond een object worden weergegeven wanneer u deze op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden, een alinea in een tekstvak is ook een object, maar deze niet steeds hoeven formaatgrepen wanneer u deze selecteert, in plaats daarvan het hele tekstvak heeft formaatgrepen.)

 2. Op het tabblad animaties van het lint in de groep animatie op de knop meer Knopafbeelding en selecteer vervolgens het gewenste animatie-effect.

  De groep Animatie op het tabblad Animaties.
  • Als u het gewenste effect (begin, eind, nadruk, of animatie) niet ziet, klikt u op Meer begineffecten, Meer eindeffecten, Meer nadrukeffecten of Meer animatiepaden.

  • Sommige begin- en eindeffecten (zoals Spiegelen, Neerzetten en Zweep) en sommige nadrukeffecten (zoals Kwastkleur en Golf) zijn alleen beschikbaar voor objecten die tekst bevatten. Als u een animatie-effect wilt toepassen dat om deze reden niet beschikbaar is, kunt u proberen om een spatie toe te voegen aan het object.

  • Nadat u een animatie hebt toegepast op een object of tekst, worden de items met animatie genummerd op de dia. Deze nummers staan in de buurt van de tekst of het object en worden niet afgedrukt. De nummers zijn alleen zichtbaar in de normale weergave als het tabblad Animaties is geselecteerd of als het taakvenster Animatie wordt weergegeven.

De snelheid van het animatie-effect wijzigen

De snelheid van het effect wordt bepaald door de duur -instelling.

 1. Klik op de dia selecteert u het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Voer op het tabblad animaties onder tijdsinstellingen, in het vak duur het aantal seconden dat u de animatie-effect moet laatste wilt.

  Tijdsinstellingen voor animaties in PowerPoint

  (Maximale: 59 seconden. Minimum:.01 seconden. U kunt typt u de duur van een of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag om te selecteren van een standaardwaarde incrementele.)

Wijzigen hoe de animatie-effect wordt gestart

 1. Klik op de dia selecteert u het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Open de lijst starten op het tabblad animaties , klikt u onder Opties voor tijdsinstellingen en kies een van de drie opties hieronder beschreven:

  Het animatie-effect wilt starten

  Selecteren

  Wanneer u klikt op de dia

  Bij klikken

  Op hetzelfde moment als het vorige animatie-effect in de lijst. (Één klik begint twee of meer animatie-effecten op hetzelfde moment.)

  Met vorige

  Direct na de vorige animatie-effect in de lijst is voltooid wordt afgespeeld. (Geen extra klik is vereist voor deze animatie-effect begint.)

  Na vorige

  Startopties voor animaties in PowerPoint

Stel de time tussen animatie-effecten

De optie vertraging bepaalt hoe lang verstrijkt voordat een specifieke animatie-effect wordt, nadat u op of na een vorige animatie-effect wordt afgesloten.

De volgorde van de animatie-effecten op een dia wijzigen

Volgorde van een reeks animaties op een dia wijzigen:

 1. Animatiedeelvenster openen: klik op het tabblad animaties in de groep Geavanceerde animatie Selecteer Animatiedeelvenster.

 2. Selecteer in het Animatiedeelvenster het animatie-effect waarvoor u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer een van de volgende opties onder Volgorde animatie op het tabblad animaties van het lint in de groep Tijdsinstelling :

  Tijdsinstellingen voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerdere verplaatsen naar het verplaatsen van het effect van een centrale plaats in de animatievolgorde.

  • Selecteer Later verplaatsen naar het verplaatsen van het effect Omlaag een centrale plaats in de animatievolgorde.

  U kunt een optie selecteren meerdere keren, zo nodig uw geselecteerde effect verplaatsen naar de juiste plaats in de animatievolgorde.

een animatie-effect verwijderen

Wanneer u animatie toepassen op een object (bijvoorbeeld een opsommingsteken of een afbeelding), verschijnt er een klein cijfer links van het object. In dit cijfer wordt aangegeven dat de aanwezigheid van een animatie-effect en de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia.

Een animatie verwijderen
 1. Selecteer de cijfers van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op DELETE op het toetsenbord.

Eén object van meerdere animatie-effecten voorzien

 1. Selecteer de tekst of het object waaraan u meerdere animaties wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen.

  de groep geavanceerde animatie op het tabblad animaties.

Een lijst met animaties van een dia weergeven

U kunt in het Animatiedeelvenster een lijst bekijken met alle animaties op een dia. Het Animatiedeelvenster bevat belangrijke informatie over een animatie-effect, zoals het type effect, de volgorde van meerdere effecten met betrekking tot elkaar, de naam van het object waarop het effect is toegepast en de duur van het effect.

Als u het Animatiedeelvenster wilt openen, gaat u op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en klikt u op Deelvenster Animatie.

Het taakvenster Animatie.

1. In het taakvenster geven getallen aan in welke volgorde de animatie-effecten worden afgespeeld. De getallen in het taakvenster komen overeen met de nummers die op de dia worden weergegeven.

2. Tijdlijnen geven de duur van de effecten aan.

3. Pictogrammen geven het type animatie-effect aan. In dit voorbeeld gaat het om een effect uit de categorie Eind.

4. Selecteer een item in de lijst om het menupictogram (een pijl omlaag) weer te geven en klik vervolgens op het pictogram om het menu te openen.

Notities : 

 • Effecten worden in het taakvenster Animatie weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

 • U kunt ook de pictogrammen weergeven die de begintijd van de animatie-effecten aangeven ten opzichte van de andere gebeurtenissen op de dia. Als u voor alle animaties de pictogrammen voor de begintijd wilt weergeven, klikt u op het menupictogram naast een animatie-effect en selecteert u Geavanceerde tijdlijn verbergen.

 • Er zijn verschillende pictogrammen die aangeven wanneer de animatie-effecten worden afgespeeld. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • Bij klik starten (muispictogram, hier weergegeven): De animatie begint wanneer u met de muis klikt.

  • Met vorige starten (geen pictogram): Het animatie-effect wordt op hetzelfde moment gestart als het vorige effect in de lijst. Met deze instelling kunt u meerdere effecten combineren.

  • Na vorige starten (klokpictogram): Het animatie-effect wordt direct gestart nadat het vorige effect in de lijst is afgespeeld.

Opties voor effecten, tijdsinstelling en de volgorde voor een animatie opgeven

 • Als u de opties voor effecten voor een animatie wilt instellen, gaat u naar het tabblad Animaties, klikt u in de groep Animaties op de pijl rechts van Opties voor effecten en klikt u vervolgens op de gewenste optie.

 • U kunt de start, de duur of de vertragingstijd voor een animatie opgeven op het tabblad Animaties.

  • Als u wilt instellen de starten tijdsinstellingen voor animaties, in de groep tijdsinstellingen , klikt u op de pijl rechts van het menu Start en selecteer de tijdsinstellingen die u wilt.

  • Als u de duur van de animatie wilt instellen, gaat u naar de groep Tijdsinstelling en geeft u in het vak Duur het gewenste aantal seconden op.

  • Als u een vertraging voor de animatie wilt instellen, gaat u naar de groep Tijdsinstelling en geeft u in het vak Vertraging het gewenste aantal seconden op.

 • Als u de volgorde van een animatie in de lijst wilt wijzigen, selecteert u in het taakvenster Animatie de animatie waarvan u de volgorde wilt wijzigen. Vervolgens gaat u naar het tabblad Animaties en selecteert u in de groep Tijdsinstelling onder Animatievolgorde wijzigen de optie Eerder verplaatsen om de animatie vóór een andere animatie in de lijst af te spelen, of de optie Later verplaatsen om de animatie na een andere animatie in de lijst af te spelen.

Animatie testen

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  De groep Voorbeeld op het tabblad Animaties.

Overzicht van animaties

U kunt de ingebouwde animatie-effecten in Microsoft Office PowerPoint 2007gebruiken of u kunt uw eigen aangepaste effecten maken. U kunt animatie-effecten toepassen op afzonderlijke dia's op de diamodel, of aangepaste dia-indelingen. Zie voor meer informatie over diamodellen en aangepaste indelingen, maken en aanpassen van een diamodel en Wat is een dia-indeling?

Een ingebouwd animatie-effect toepassen op tekst of een object

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een "object" in deze context is een item op een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. Formaatgrepen rond een object worden weergegeven wanneer u deze op de dia selecteert.

 2. Selecteer het animatie-effect dat u wilt dat uit de lijst animatie op het tabblad animaties van het lint in de groep animaties .

  Ingebouwde animaties

  Als het geselecteerde object een tekstvak is, hebt u twee opties voor elk type animatie in de lijst animatie :

  • In één keer: de animatie, doet zich voor alle tekst op hetzelfde moment.

  • 1e niveau leden: de animatie is afgespeeld afzonderlijk beurtelings voor elke alinea van het tekstvak.

een animatie-effect verwijderen

 • Selecteer de tekst of het object dat u wilt de animatie verwijderen.

 • Selecteer op het tabblad animaties in de groep animatiesGeen animatie in de lijst animatie .

Een aangepast animatie-effect maken en toepassen op tekst of objecten

Als u meer controle wilt over hoe en wanneer effecten worden toegepast, kunt u een aangepaste animatie maken en toepassen. Zo kunt u tekst vergroten of verkleinen, draaien of verschuiven en een animatie zo instellen dat u het geluid van applaus hoort wanneer er een afbeelding in beeld komt. U kunt meer dan één animatie toepassen, zodat u een regel met tekst met of zonder geluid naar binnen laat vliegen en vervolgens weer weg laat vliegen. U kunt effecten voor nadruk, begin of einde combineren met vooraf gedefinieerde of aangepaste animatiepaden.

U maakt aangepaste animaties in het taakvensterAangepaste animatie. Het taakvenster Aangepaste animatie bevat belangrijke informatie over een animatie-effect, waaronder het type effect, de volgorde van meerdere effecten ten opzichte van elkaar en een gedeelte van de tekst van het effect.

Taakvenster Aangepaste animatie

1. Pictogrammen geven de timing van het animatie-effect aan ten opzichte van de andere gebeurtenissen op de dia. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • Bij klik starten (muispictogram, hier weergegeven): Het animatie-effect begint wanneer u op de dia klikt.

 • Met vorige starten (geen pictogram): Het animatie-effect begint op hetzelfde moment als het vorige effect in de lijst (u kunt dus met één muisklik twee of meer animatie-effecten starten).

 • Na vorige starten (klokpictogram): Het animatie-effect begin direct nadat het vorige effect in de lijst is afgespeeld (u hoeft dus niet nog een keer te klikken om het volgende animatie-effect te starten).

2. Selecteer een item in de lijst om het menupictogram (een pijl omlaag) weer te geven en klik vervolgens op het pictogram om het menu te openen.

3. Getallen geven aan in welke volgorde de animatie-effecten worden afgespeeld. De getallen komen overeen met de nummers die items met animatie hebben in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

4. Pictogrammen geven het type animatie-effect aan. In dit voorbeeld gaat het om een effect uit de categorie Nadruk.

Items met animatie worden op de dia aangeduid met een nummer, dat overigens niet wordt afgedrukt. Dit nummer komt overeen met de effecten in de lijst Aangepaste animatie en het nummer wordt naast de tekst of het object weergegeven. Het nummer is alleen zichtbaar in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

Tip : Zie voor stapsgewijze voorbeelden van de populairste animatie-effecten voor tekst of objecten, Gebruik steekproef animatie-effecten in uw presentatie.

Ga als volgt te werk om een aangepast animatie-effect toe te passen in Office PowerPoint 2007:

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst of het object met een effect wilt weergeven op de dia, wijst u Start aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect, zoals een draai-effect, wilt toevoegen aan een tekstelement of een object dat al zichtbaar is op de dia, wijst u Nadruk aan en klikt u vervolgens op een effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen waardoor tekst of een object op een bepaald moment van de dia verdwijnt, wijst u Eind aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen om tekst of een object volgens een bepaald patroon te verplaatsen, wijst u Animatiepaden aan en klikt u vervolgens op een pad.

 4. Als u wilt instellen hoe het effect wordt toegepast op de tekst of het object, klikt u met de rechtermuisknop op het aangepaste animatie-effect in de lijst Aangepaste animatie en klikt u vervolgens op Effectopties in het snelmenu.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u instellingen wilt opgeven voor tekst, klikt u op de tabbladen Effect, Tijdsinstellingen en Tekstanimatie op de opties die u wilt gebruiken om de tekst van animatie te voorzien.

  • Als u instellingen wilt opgeven voor een object, klikt u op de tabbladen Effect en Tijdsinstellingen op de opties die u wilt gebruiken om het object van animatie te voorzien.

De effecten worden in de lijst Aangepaste animatie weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

Animatie testen

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Klik onderaan het taakvenster Aangepaste animatie op Afspelen.

de animatie-effecten testen

Meer informatie over animatie-effecten voor tekst en objecten

Er zijn vier verschillende soorten animatie-effecten:

 • Begineffecten. Met deze effecten kunt u een object geleidelijk scherper weergeven, een object vanaf een bepaalde kant de dia laten binnenvliegen of een object stuiterend in beeld laten verschijnen.

 • Eindeffecten. Met deze effecten kunt u een object van de dia laten vliegen, een object langzaam laten vervagen of een object met een spiraalbeweging uit de dia laten verdwijnen.

 • Nadrukeffecten. Met deze effecten kunt u een object verkleinen of vergroten, van kleur laten veranderen of laten draaien.

 • Animatiepaden. Met deze effecten kunt u een object onder andere omhoog of omlaag, naar links of naar rechts, of in een stervormig of cirkelvormig patroon laten bewegen. U kunt ook zelf een animatiepad tekenen.

U kunt alle animaties op zichzelf gebruiken of meerdere effecten combineren. Bijvoorbeeld als u een regel tekst binnenvliegen terwijl deze groeit, toepassen een Begineffect Binnenvliegen en een effect van de nadruk Vergroten/verkleinen . Klik op Animatie toevoegen als u wilt toevoegen van effecten en het deelvenster Animatie gebruiken voor het instellen van het nadrukeffect voordoen Met vorige.

In de galerie met animatie-effecten op het tabblad Animaties worden alleen de meest populaire effecten getoond. U krijgt nog meer mogelijkheden te zien als u op Animatie toevoegen klikt, naar beneden scrollt en op Meer begineffecten, Meer nadrukeffecten, Meer eindeffecten of Meer animatiepaden klikt.

Meer animatie-effecten in PowerPoint

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Woorden weergegeven van één regel tegelijkertijd in PowerPoint maken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×