Animaties, video en audio

Tekst of objecten van animatie voorzien

Tekst of objecten van animatie voorzien

U kunt animatie toevoegen aan tekst, afbeeldingen, vormen, tabellen, SmartArt-graphics en andere objecten in uw PowerPoint-presentatie.

Met effecten kunt u objecten laten verschijnen, verdwijnen of verplaatsen. Ook kunt u er de grootte of kleur van een object mee wijzigen.

NetworkSolutionsBP-Verify-1-3

1:54

Er is ook een verwante video over het toevoegen van animaties aan tekst.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Animaties toevoegen aan tekst, afbeeldingen, vormen en nog veel meer in uw presentatie

 1. Selecteer het object of de tekst waaraan u een animatie wilt toevoegen.

 2. Selecteer Animaties en kies een animatie.

 3. Selecteer Effectopties en kies een effect.

Animaties en effecten beheren

Er zijn verschillende manieren voor het starten van animaties in uw presentatie:

 • Bij klikken: een animatie starten wanneer u op een dia klikt.

 • Met vorige: een animatie op hetzelfde moment afspelen als de vorige animatie in de volgorde.

 • Na vorige: een animatie afspelen direct nadat de vorige animatie is afgelopen.

 • Duur: hier kunt u de duur van een effect aanpassen.

 • Vertraging: hier kunt u tijd toevoegen om een effect met een vertraging van die duur te starten.

Meer effecten aan een animatie toevoegen

 1. Selecteer een object of tekst met een animatie.

 2. Selecteer Animatie toevoegen en kies een animatie.

De volgorde van een animatie wijzigen

 1. Selecteer een animatiemarkering.

 2. Kies de gewenste optie:

  • Eerder verplaatsen: hiermee wordt een animatie eerder weergegeven in de volgorde.

  • Later verplaatsen: hiermee wordt een animatie later weergegeven in de volgorde.

Animatie toevoegen aan gegroepeerde objecten

U kunt een animatie toevoegen aan gegroepeerde objecten, tekst en meer.

 1. Druk op Ctrl en selecteer de gewenste objecten.

 2. Selecteer Opmaak > Groeperen > Groeperen om de objecten in één groep onder te brengen.

 3. Selecteer Animaties en kies een animatie.

Animatie toevoegen aan een object

 1. Selecteer het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties van het lint, klik in de groep Animatie op de knop Meer Knop Meer en selecteer het gewenste animatie-effect.

  De groep Animatie op het tabblad Animaties.

  De populairste effecten worden weergegeven. Klik op de optie Meer onder aan de galerie voor nog meer keuzes.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

De snelheid van het effect wordt bepaald door de instelling van Duur.

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen en typ in het vak Duur het aantal seconden dat het animatie-effect moet duren.

  De optie Duur voor animatie-effecten in PowerPoint

  (Maximum: 59 seconden. Minimum: 0,01 seconden. U kunt de duur typen of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag een standaard incrementele waarde selecteren.)

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen, open de lijst Starten, en kies een van de drie opties die hieronder worden beschreven:

  Opties voor het starten van animaties in PowerPoint

  Selecteer

  Als u het animatie-effect wilt starten

  Bij klikken

  Wanneer u op de dia klikt

  Met vorige

  Gelijktijdig met het vorige animatie-effect in de lijst. (Eén klik start tegelijkertijd twee of meer animatie-effecten.)

  Na vorige

  Onmiddellijk nadat het vorige animatie-effect in de lijst is afgelopen. (Er is geen extra klik vereist om dit animatie-effect te starten.)

Met de optie Vertraging wordt bepaald hoeveel tijd verstrijkt voordat een bepaald animatie-effect wordt gestart (nadat u klikt of nadat een vorig animatie-effect is afgelopen).

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Op het tabblad Animaties, onder opties voor Tijdsinstellingen, geeft u in het vak Vertraging de tijdsduur in seconden op.

De optie Vertraging voor animatie-effecten in PowerPoint

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen:

 1. Open het Animatiedeelvenster: ga op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en selecteer Deelvenster Animatie.

 2. Selecteer in het deelvenster Animatie het animatie-effect waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer op het tabblad Animaties van het lint in de groep Tijdsinstellingen bij Animatievolgorde wijzigen een van de volgende opties:

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerder wanneer u het effect één positie omhoog in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  • Selecteer Later wanneer u het effect één positie omlaag in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  U kunt zo nodig een optie meerdere keren kiezen om het geselecteerde effect naar de juiste positie in de animatievolgorde te verplaatsen.

Wanneer u animaties toevoegt aan een object, wordt links van het object een klein cijfer weergegeven om zowel de aanwezigheid aan van een animatie-effect als de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia aan te geven.

 1. Selecteer het nummer van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op de knop Delete op het toetsenbord.

Zie Een animatie-effect wijzigen, verwijderen of uitschakelen voor een uitgebreide discussie.

 1. Selecteer de tekst of het object waaraan u meerdere animaties wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen.

  de groep geavanceerde animatie op het tabblad animaties.

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  De groep Voorbeeld op het tabblad Animaties.

Vermijd dat u op dezelfde manier handmatig animatie toepast op een aantal objecten: Gebruik Animatie kopiëren/plakken om animaties van het ene object naar het andere te kopiëren. Zie Animaties dupliceren met de functie Animatie kopiëren/plakken voor volledige details en een korte videodemonstratie.

Animatie kopiëren/plakken is beschikbaar op het werkbalklint Animaties als een animatie op een dia wordt geselecteerd.

Animatie-effect toepassen

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert.

 2. Ga op het tabblad Animaties van het lint naar de groep Animaties en selecteer het gewenste animatie-effect in de lijst Animatie.

  Ingebouwde animaties

  Als het geselecteerde object een tekstvak is, hebt u twee opties voor elk type animatie in de lijst Animatie:

  • Alles tegelijk: De animatie wordt op hetzelfde moment voor alle tekst afgespeeld.

  • Per alinea's op 1ste niveau: De animatie wordt afzonderlijk afgespeeld voor elke alinea van het tekstvak.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

 • Selecteer de tekst of het object waaruit u de animatie wilt verwijderen.

 • Ga op het tabblad Animaties naar de groep Animaties en selecteer Geen animatie in de lijst met Animatie.

Zie Een animatie-effect wijzigen, verwijderen of uitschakelen voor een uitgebreide discussie.

Als u meer controle wilt over hoe en wanneer effecten worden toegepast, kunt u een aangepaste animatie maken en toepassen. Zo kunt u tekst vergroten of verkleinen, draaien of verschuiven en een animatie zo instellen dat u het geluid van applaus hoort wanneer er een afbeelding in beeld komt. U kunt meer dan één animatie toepassen, zodat u een regel met tekst met of zonder geluid naar binnen laat vliegen en vervolgens weer weg laat vliegen. U kunt effecten voor nadruk, begin of einde combineren met vooraf gedefinieerde of aangepaste animatiepaden.

U maakt aangepaste animaties in Aangepaste animatietaakvenster, dat belangrijke informatie bevat over een animatie-effect, waaronder het type effect, de volgorde van meerdere effecten ten opzichte van elkaar en een gedeelte van de tekst van het effect.

Taakvenster Aangepaste animatie

1. Pictogrammen geven de timing van het animatie-effect aan ten opzichte van de andere gebeurtenissen op de dia. U hebt de volgende mogelijkheden:

 • Bij klik starten (muispictogram, hier weergegeven): Het animatie-effect begint wanneer u op de dia klikt.

 • Met vorige starten (geen pictogram): Het animatie-effect begint op hetzelfde moment als het vorige effect in de lijst (u kunt dus met één muisklik twee of meer animatie-effecten starten).

 • Na vorige starten (klokpictogram): Het animatie-effect begin direct nadat het vorige effect in de lijst is afgespeeld (u hoeft dus niet nog een keer te klikken om het volgende animatie-effect te starten).

2. Selecteer een item in de lijst om het menupictogram (een pijl omlaag) weer te geven en klik vervolgens op het pictogram om het menu te openen.

3. Getallen geven aan in welke volgorde de animatie-effecten worden afgespeeld. De getallen komen overeen met de nummers die items met animatie hebben in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

4. Pictogrammen geven het type animatie-effect aan. In dit voorbeeld gaat het om een effect uit de categorie Nadruk.

Items met animatie worden op de dia aangeduid met een nummer, dat overigens niet wordt afgedrukt. Dit nummer komt overeen met de effecten in de lijst Aangepaste animatie en het nummer wordt naast de tekst of het object weergegeven. Het nummer is alleen zichtbaar in de normale weergave als het taakvenster Aangepaste animatie wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk om een aangepast animatie-effect toe te passen in Office PowerPoint 2007:

 1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op Effect toevoegen en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekst of het object met een effect wilt weergeven op de dia, wijst u Start aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect, zoals een draai-effect, wilt toevoegen aan een tekstelement of een object dat al zichtbaar is op de dia, wijst u Nadruk aan en klikt u vervolgens op een effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen waardoor tekst of een object op een bepaald moment van de dia verdwijnt, wijst u Eind aan en klikt u vervolgens op het gewenste effect.

  • Als u een effect wilt toevoegen om tekst of een object volgens een bepaald patroon te verplaatsen, wijst u Animatiepaden aan en klikt u vervolgens op een pad.

 4. Als u wilt instellen hoe het effect wordt toegepast op de tekst of het object, klikt u met de rechtermuisknop op het aangepaste animatie-effect in de lijst Aangepaste animatie en klikt u vervolgens op Effectopties in het snelmenu.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u instellingen wilt opgeven voor tekst, klikt u op de tabbladen Effect, Tijdsinstellingen en Tekstanimatie op de opties die u wilt gebruiken om de tekst van animatie te voorzien.

  • Als u instellingen wilt opgeven voor een object, klikt u op de tabbladen Effect en Tijdsinstellingen op de opties die u wilt gebruiken om het object van animatie te voorzien.

De effecten worden in de lijst Aangepaste animatie weergegeven in de volgorde waarin u ze toevoegt.

Volg onderstaande stappen om de opsommingstekens met tekst waaraan u animatie-effecten hebt toegevoegd, van geluidseffecten te voorzien. Uw dia ziet er nu ongeveer zo uit:

dia bevat geanimeerd start- en sluiteffect

En het taakvenster Aangepaste animatie ziet er ongeveer zo uit.

deelvenster aangepaste animaties met geanimeerd start- en sluiteffect

Ga als volgt te werk:

 1. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie , in de lijst Aangepaste animatie, op de pijl rechts van het animatie-effect dat is toegepast het eerste opsommingsteken met tekst en klik vervolgens op Effectopties.

  effectopties

 2. Voer op het tabblad Effect onder Uitbreidingen in de lijst Geluid een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een geluid:

  • Als u een geluid uit een bestand wilt toevoegen, selecteert u Ander geluid en zoekt u het geluidsbestand op dat u wilt gebruiken.

 3. Herhaal stap 1 en 2 voor elk opsommingsteken met tekst waaraan u een geluidseffect wilt toevoegen.

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Klik onderaan het taakvenster Aangepaste animatie op Afspelen.

de animatie-effecten testen

Animatie toepassen

 1. Selecteer het object of de tekst op de dia waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden is een alinea in een tekstvak ook een object, maar deze heeft geen formaatgrepen wanneer u hem selecteert. In plaats daarvan heeft het hele tekstvak formaatgrepen.)

 2. Open op het tabblad Animaties op het lint de galerie met animaties en selecteer de gewenste animatie.

  De galerij Animaties met opties in PowerPoint Online
 3. Open op het tabblad Animaties de lijst Effectopties en maak een selectie. Effectopties zijn beschikbaar voor tekst of om de richting of intensiteit van een animatie te kiezen. (Niet alle animaties hebben effectopties.)

 4. Als u een voorbeeld van de animatie wilt zien, selecteert u op het tabblad Beeld op het lint, in de groep Diavoorstelling starten, de optie Vanaf huidige dia.

  De diavoorstelling starten vanaf de huidige dia.
 5. Klik in de weergave voor de diavoorstelling op de dia om een animatie-effect af te spelen.

Een animatie-effect verwijderen

 1. Selecteer het object waarop animatie is toegepast.

 2. Open op het tabblad Animaties op het lint de galerie met animaties en selecteer Geen.

De volgorde van animatie-effecten wijzigen

Wanneer u animaties toevoegt aan een object, wordt links van het object een klein cijfer weergegeven om zowel de aanwezigheid aan van een animatie-effect als de positie in de volgorde van animaties op de dia aan te geven. Deze cijfers verschijnen als het tabblad Animatie op het lint wordt geselecteerd.

 1. Selecteer op de dia een object waarop animatie is toegepast.

 2. Klik op het tabblad Animatie op het lint, in de groep Tijdsinstellingen, op Eerder verplaatsen of Later verplaatsen.

  Met elke klik wordt de positie in de volgorde van het object met één stapje gewijzigd. De nummering in de cijfers voor de animatie wordt aangepast aan de volgorde van de effecten.

Zie ook

Tekst regel voor regel, woord voor woord of letter voor letter weergeven

Een GIF-animatie toevoegen aan een dia

Meerdere animatie-effecten toepassen op één object

Een animatiepadeffect toepassen

3D-animatie-effecten in PowerPoint

Overgangen tussen dia's

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×