Tekst in een andere taal typen of bewerken

Wanneer u documenten in verschillende talen moet typen, kunt u de taal van het toetsenbord wijzigen (de taalspecifieke tekens die u typt wanneer u op de toetsen van het toetsenbord drukt) zodat u de speciale tekens voor elke taal kunt typen.

Als u slechts een kleine hoeveelheid tekst hoeft toe te voegen in een andere taal, wijzigt u niet de taal van het toetsenbord, maar typt u de tekst en gebruikt u de automatische taalherkenningsoptie om de taal te bepalen of stelt u de taal handmatig in, zodat u de taalprogramma's van die taal kunt gebruiken om de spelling of grammatica van de tekst te controleren. Zie Automatische taalopties inschakelen voor meer informatie over deze functies en hoe u deze gebruikt.

Voordat u aan de slag gaat met tekst in verschillende talen in Microsoft Office, kunt u Microsoft Windows en Office aanpassen met de gewenste taalinstellingen.

Wat wilt u doen?

De taal van het toetsenbord instellen of wijzigen

De standaardtaal voor het toetsenbord instellen

De taal van het toetsenbord wijzigen

De taal van de taalprogramma's voor tekst instellen

Meer informatie

De taal van het toetsenbord instellen of wijzigen

Wanneer u de computer de eerste keer instelt, kunt u de toetsenbordindelingen inschakelen voor de talen die u gaat gebruiken. Als u in meer talen moet typen, kunt u meerdere toetsenbordtalen inschakelen. Zie Een invoertaal toevoegen of Windows XP instellen voor meerdere talen voor meer informatie over het toevoegen van een invoertaal voor het toetsenbord in Windows 7, Windows Vista of Windows XP.

Waar kan ik meer informatie vinden over het gebruik van Windows-toetsenbordindelingen?

In Windows Help kunt u informatie vinden over het gebruik van toetsenbordindelingen.

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Help en ondersteuning.

 2. Typ toetsenbordindelingen in het vak Zoeken en druk vervolgens op Enter.

 3. Klik op een onderwerp in de lijst Suggesties voor onderwerpen.

De standaardtaal voor het toetsenbord instellen

U kunt de talen voor het toetsenbord inschakelen in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen wanneer u de bewerkingstaal inschakelt.

 1. Open een Microsoft Office-programma, zoals Word.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik op Taal.

 5. Klik in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen onder Bewerkingstalen kiezen op de pijl Extra bewerkingstalen toevoegen, selecteer de taal die u wilt toevoegen en klik op Toevoegen.

 6. Klik op Niet ingeschakeld om de toetsenbordtaal in te schakelen. Zie Toetsenbordindelingen voor andere talen activeren en De taalvoorkeuren voor bewerking, weergave of Help instellen voor meer informatie over het inschakelen van een toetsenbordindeling.

De taal van het toetsenbord wijzigen

Als u de taalbalk hebt ingeschakeld, zodat deze op de taakbalk wordt weergegeven, kunt u snel tussen toetsenbordtalen schakelen om speciale tekens voor elke taal te typen. Zie Tussen verschillende talen schakelen met de taalbalk voor meer informatie over het inschakelen van de taalbalk.

Als u de ASCII-codes voor speciale tekens kent, kunt u de codes typen in plaats van de toetsenbordtaal wijzigen. Zie ¢, £, ¥, ® en andere tekens invoegen die niet op het toetsenbord aanwezig zijn voor meer informatie.

 • U kunt schakelen tussen toetsenbordindelingen voor de verschillende talen door op het pictogram Taalbalk Indicator voor het Engelse toetsenbord op de taalbalk te klikken en vervolgens te klikken op de invoertaal voor het toetsenbord die u wilt gebruiken.

  Sneltoets  Druk op Alt+Shift om te schakelen tussen toetsenbordindelingen.

  Opmerking   Het pictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord is een voorbeeld en wordt weergegeven wanneer de Engelse toetsenbordindeling is geactiveerd. Het pictogram dat werkelijk wordt weergegeven op uw computer, is afhankelijk van de toetsenbordindeling die is geactiveerd.

 • Als u meerdere toetsenbordindelingen voor een taal instelt, kunt u schakelen tussen de indelingen door op het Taalbalk-pictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord op de Taalbalk te klikken en vervolgens te klikken op de toetsenbordindeling die u wilt gebruiken. De letters op de indicator geven de taal van het toetsenbord aan.

Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

Naar boven

De taal van de taalprogramma's voor tekst instellen

Als u de taal van tekst instelt, worden taalspecifieke functies ingesteld, zoals woordenlijsten, opsommingstekens, sorteervolgorde en taalspecifieke knoppen, zoals Karakters insluiten en Hangul-Hanja-conversie.

Ga als volgt te werk om de taal van het woordenboek voor de gewenste tekst in te stellen:

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de taal wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de taal van de tekst.

Waarom staat er een dubbele lijn in de lijst in het dialoogvenster Taal in PowerPoint en Word?

De talen die boven de dubbele lijn staan, zijn ingeschakeld voor bewerking in Microsoft Office. Zie De taalvoorkeuren voor bewerking, weergave of Help instellen en Talen en lettertypen verwijderen die u niet gebruikt voor meer informatie.

Zie Schakelen tussen talen door de taal voor de taalprogramma's in te stellen voor informatie over het instellen van de taal voor de taalprogramma's.

Notities   

 • Tekst in een Access-database, een Excel-werkblad of een InfoPath-formulier kan slechts met één taal worden geïdentificeerd. Als u echter een database of werkblad hebt dat meerdere talen bevat, kunt u de spelling van tekst in een taal controleren en vervolgens de taal van de woordenlijst voor spellingcontrole wijzigen in de tweede taal die u wilt controleren. Herhaal dit proces voor elke extra taal in uw database of werkblad. Zie Schakelen tussen talen door de taal voor de taalprogramma's in te stellen voor informatie over het instellen van de taal van tekst in Microsoft Office-programma's.

 • Als geselecteerde tekst uit verschillende stukken tekst bestaat waarvoor verschillende talen zijn ingesteld, wordt er geen taal weergegeven. Als u de taal voor elk tekstgedeelte wilt bekijken, selecteert u een kleiner tekstblok en probeert u het opnieuw.

Naar boven

Meer informatie

Naar boven

Is van toepassing op: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen