Tekst in een SmartArt-afbeelding draaien

In bepaalde SmartArt-indelingen wilt u de tekst mogelijk draaien of verticaal stapelen om deze verticaal weer te geven of ruimte te besparen.

  1. Plaats de muisaanwijzer in een SmartArt-afbeelding op de tekst die u wilt draaien of stapelen, klik met de rechtermuisknop en kies Teksteffecten opmaken.

    Een SmartArt-afbeelding met tekst

  2. Selecteer in het dialoogvenster Teksteffecten opmaken onder Tekstvak de gewenste tekstrichting.

  3. Klik op Sluiten.

    Het dialoogvenster Teksteffecten opmaken

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.