Tekst in een SmartArt-afbeelding draaien

In bepaalde SmartArt-indelingen wilt u de tekst mogelijk draaien of verticaal stapelen om deze verticaal weer te geven of ruimte te besparen.

  1. Plaats de muisaanwijzer in een SmartArt-afbeelding op de tekst die u wilt draaien of stapelen, klik met de rechtermuisknop en kies Teksteffecten opmaken.

    Een SmartArt-afbeelding met tekst

  2. Selecteer in het dialoogvenster Teksteffecten opmaken onder Tekstvak de gewenste tekstrichting.

  3. Klik op Sluiten.

    Het dialoogvenster Teksteffecten opmaken

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×