Teamtaken, webonderdeel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De teamtaken webonderdeel kan worden toegevoegd aan een aangepaste pagina met webonderdelen in Microsoft Office Project Web Access. Met dit webonderdeel, kunt u de taken die zijn toegewezen aan een teamtoewijzingsgroep weergeven. Als u een lid van die team, kunt u zichzelf toewijzen aan deze taken met behulp van deze pagina.

Als Teamtaken beschikbaar is als webonderdeel kunt u niet alleen verschillende eigenschappen van de pagina aanpassen zodat deze precies de informatie bevatten die u nodig hebt, maar ook de weergave Teamtaken beschikbaar maken voor gebruikers van andere locaties in Office Project Web Access.

In de tabel Teamtaken:

  • Kunt u taken bekijken die aan uw team zijn toegewezen. Daarnaast kunt u opmerkingen over de taak lezen en de geplande begin- en einddatums bekijken. U kunt tevens de voortgangsindicator bekijken.

  • Kunt u de informatie in de tabel sorteren op een willekeurige kolomkop door te klikken op de naam van de kolomkop.

  • Kunt u teamtaken toewijzen aan uzelf door het selectievakje naast een taaknaam in te schakelen en vervolgens op de knop Taak toewijzen aan mij te klikken.

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Teamtaken

De volgende tabel wordt beschreven unieke eigenschappen voor het webonderdeel Teamtaken, waarin u kunt bekijken of wijzigen nadat u het webonderdeel aan een pagina hebt toegevoegd. Klik in het menu bewerken van de teamtaken, webonderdeel klikt u op Gedeeld webonderdeel wijzigen. Deze eigenschappen zijn beschikbaar in de sectie Project Web Access .

Eigenschap

Beschrijving

Projectnaam weergeven

Schakel dit selectievakje in om de namen van de projecten samen met de toewijzingen in de weergave weer te geven. Schakel dit selectievakje uit om de projectnamen te verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Alleen huidige taken weergeven

Schakel dit selectievakje in om de toewijzingen die plaatsvinden in de huidige tijdsperiode weer te geven. Schakel dit selectievakje uit om alle toewijzingen weer te geven (zowel vroegere als toekomstige). Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Items per pagina

Geef het aantal toewijzingen op dat u op elke pagina wilt weergeven. Er worden standaard 30 items per pagina weergegeven.

Breedte voor inspringen van groepen

Geef de hoeveelheid ruimte op die een groep toewijzingen onder een categorie moet inspringen. De inspringing van groepen is standaard 30 pixels.

Duurnotatie

Selecteer de gewenste tijdseenheid voor duur, bijvoorbeeld uren, dagen of weken. De duurnotatie is standaard ingesteld op Dagen.

Werknotatie

Selecteer de gewenste tijdseenheid voor werk, bijvoorbeeld uren, dagen of weken. De werktijdnotatie is standaard ingesteld op Dagen.

Datumnotatie

Selecteer de gewenste notatie voor datums, bijvoorbeeld Korte datum/tijdnotatie of Weekdag/datum. De datumnotatie is standaard Korte datum.

Menubalk weergeven

Schakel dit selectievakje in als u de menubalk van dit webonderdeel wilt weergeven. De menubalk bevat de menu's Acties, Ga naar, Instellingen en Weergave alsmede de knop Taak toewijzen aan mij. Schakel dit selectievakje uit als u de menubalk wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Werkbalk weergeven

Schakel dit selectievakje in als u de werkbalk van dit webonderdeel wilt weergeven. Schakel dit selectievakje uit als u deze werkbalk wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.

Project Web Access-URL

Als dit webonderdeel buiten de context van Project Web Access wordt gebruikt, geef dan het webadres op voor de Microsoft Project Server die de gegevens voor dit webonderdeel bevat.

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

  • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel ervoor heeft gekozen om een of meer van deze algemene eigenschappen niet weer te geven voor een specifiek webonderdeel. Ook kan de ontwerper ervoor hebben gekozen om extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet zijn opgenomen in de gedeelten Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

  • De eigenschappen voor webonderdelen kunnen door sommige instellingen voor machtigingen en eigenschappen worden uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met de webonderdeel opent. Als het selectievakje is uitgeschakeld, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en het achtervoegsel (verborgen) is toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen . Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u een webonderdeel aan een lege zone bestelde van boven naar beneden toevoegen, is de Zone-Index bijvoorbeeld 1. Wanneer u een tweede webonderdeel naar het einde van de zone toevoegt, is de Zone-Index 2. Het tweede webonderdeel verplaatsen naar het begin van de zone, typt u 1en 2 voor het eerste webonderdeel Typ.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk gegevensniveau mag worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat extra informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

  • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, mits de browser deze mogelijkheid ondersteund. Een gebruiker moet het venster sluiten voordat hij terugkeert naar de webpagina.

  • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, mits de browser deze mogelijkheid ondersteund. Een gebruiker hoeft het venster niet te sluiten voordat hij terugkeert naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

  • Navigeren: hiermee opent u de webpagina in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×