Taak borden gebruiken in Microsoft Project Online-bureaubladclient

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een Project Online abonnee bent, kunt u werken met uw projecten op een gemakkelijker manier in de Project Online bureaublad-Client. Als u vaak Kanban voor Scrum methoden gebruikt voor het beheren van uw projecten, kunt de Client van Project Online bureaublad u maken en beheren van uw projecten op een vertrouwde manier met behulp van de taak bord weergaven van uw projecten en de mogelijkheid om te maken op basis van sprints projecten.

Belangrijk: 

 • Functies die worden beschreven in dit artikel zijn alleen beschikbaar voor communicatie met de versie van Project beschikbaar voor communicatie met een Project Online-abonnement. Als u wilt controleren welke versie van Project u gebruikt, opent u Project, kiest u Bestand en selecteert u vervolgens Account. U hebt de abonnementsversie als onder Productgegevens het volgende wordt weergegeven: Schermafbeelding van de naam van het abonnementsproduct. Microsoft Project Online-desktopclient, zoals weergegeven in de sectie Bestand > Account van Project.

 • Bovendien worden sommige functies geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die Targeted Release-opties hebben ingesteld in Office 365. Dit betekent dat u deze functie mogelijk nog niet kunt zien of dat de functie er anders uitziet dan wat is beschreven in de Help-artikelen.

In dit artikel leert u het volgende:

Uw project weergeven in een bord taak

Als u worden gebruikt voor het werken met projecten met Kanban functies zoals borden, kunt u weergeven en beheren van uw bestaande traditionele "waterval" projecten in de weergave van een taak bord in Project.

Uw project weergeven in een bord taak:   

 • Open uw project en selecteer vervolgens Takenbordop het tabblad Beeld in de sectie Weergave van de taak .

  Takenbord op het lint weergeven

  Projecttaken wordt weergegeven als borden in de weergave Takenbord.

  Taakweergave bord

Opmerking: In de volgorde voor een projecttaak in de weergave Takenbord wilt weergeven, moet de instelling weergeven op Board voor de taak zijn ingesteld op Ja (de standaardinstelling).

De voorstelling aan boord van de instelling voor een taak wijzigen:   

 1. Open uw project in de Weergave Gantt-diagram.

 2. Selecteer in het Gantt-diagram voor het project, Voeg een nieuwe kolom toe.

 3. Selecteer op Board weergevenin de lijst.

  Aan boord van de instelling voor taken weergeven
 4. De kolom weergeven op Board wordt de waarde voor elke taak (Ja of Nee) weergegeven.

 5. U kunt de instelling wijzigen, klikt u op de waarde voor de taak en selecteer de waarde die u wilt wijzigen.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Meer informatie toevoegen aan de taak bord kaarten

Wanneer taken worden weergegeven in Takenbord weergaven, wordt taak "kaarten" standaard weergegeven verschillende grondtal velden samen met de naam van de taak (de resource is toegewezen, en een vinkje als de taak is voltooid). U kunt meer informatie geven in de taak kaarten voor uw project (zoals aangepast veld) met behulp van de functie Aanpassen taak bord kaarten . Hiermee kunt u informatie voor maximaal vijf aangepaste velden weergeven op elke kaart taak, evenals de basis velden selecteren die wordt weergegeven.

Om aan te passen taak kaarten voor een project:   

 1. Selecteer het tabblad Opmaak en selecteer vervolgens Kaarten aanpassen.

  Kaart aanpassen
 2. Selecteer op de pagina Aanpassen taak bord kaarten in de sectie Base velden de basis-velden die u wilt weergeven.

 3. In de sectie Extra velden op het vervolgmenu en selecteer het aangepaste veld dat u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf aangepaste velden kunt selecteren.

  Kaart configuratie-instellingen aanpassen
 4. Klik op OK.

  Nu ziet u alle taak-kaarten voor de project-weergave met de velden die u hebt geselecteerd.

  Taak-kaart met aanpassing.

Opmerking: Kaart aanpassingsinstellingen zijn specifiek voor het project waarin ze zijn ingesteld. Als u weergeven van de dezelfde aanpassingen in andere projecten wilt, moet u deze configureren voor uw projecten ook.

Sprints toevoegen aan een bestaand project

U kunt weergeven en beheren van uw project door een bord taak, kunt Project u ook sprints aan toe te voegen. Nadat u hebt meer sprints toegevoegd aan uw project, het tabblad Sprints, vindt u aanvullende sprints functies.

Sprints toevoegen aan uw project:

 1. Kies op het tabblad ProjectSprints beheren.

  De knop Sprints beheren
 2. Klik op de pagina Sprints beheren is standaard uw eerste sprint toegevoegd. U kunt de lengte en de starten informatie die zijn opgegeven voor Sprint 1 bewerken:

  • Lengte: de duur van de sprint.

  • Starten: de datum waarop de sprint-begint.

 3. Geef de gegevens voor extra sprints die u wilt toevoegen in de sectie Sprint toevoegen :

  • Sprint starten: de begindatum van het sprint die u wilt toevoegen.

  • Duur: het aantal tekens in tijd voor de sprint (bijvoorbeeld een week).

 4. Selecteer Sprint toevoegen. Hiermee wordt een extra sprint toegevoegd aan uw project.

  Sprints beheren
 5. Nadat u alle uw sprints hebt toegevoegd, selecteert u OK.

Nadat u aanvullende sprints aan uw project hebt toegevoegd, wordt de tab van een Sprints wordt weergegeven in het lint, zodat u om uw sprint-functies in het project te beheren. Gebruik van deze functies wordt beschreven in de sectie een project met sprints plannen .

Tabblad sprints

Een nieuw Sprints project maken

Niet alleen kunt u sprints toevoegen aan een bestaand project, maar u kunt ook nieuwe sprints gebaseerde projecten maken vanuit het Sprints Project-sjabloon.

Een nieuwe Sprints om project te maken:

 1. Het menu bestand , kies de optie Nieuwen selecteer in de sjablonen aanbevolenSprints Project.

  Sprints Project-sjabloon
 2. Het bord Sprint Planning wordt weergegeven, zodat u kunt uw projecttaken toevoegen en ze verplaatsen naar een ander sprint maal.

  Sprints bord plannen

Een project met sprints plannen

Als u wilt uitvoeren van een project met sprints in Project, moet u eerst taken toevoegen aan uw project, en vervolgens taken toewijzen aan sprintsen ten slotte taken in het bord verplaatsen , zoals uw team werkt en deze is voltooid. Vervolgens kunt u sprints weergaven om taken die zijn toegewezen aan specifieke sprints te bekijken.

U kunt zien al uw agile taken in de weergave Gantt-diagram en beheren met behulp van beide methoden traditionele waterval en met sprints. U kunt ook alleen een subset van een traditionele project met sprints uitvoeren. Zie beheren van uw taken met sprints in het Gantt-diagram.

Taken toevoegen aan uw projecten

De eenvoudigste manier om nieuwe taken toevoegen aan uw project sprints is:

 • Taakweergave bord: Selecteer de knop Nieuwe taak op een van de weergaven Takenbord een nieuwe taak wilt maken.

 • Weergave Gantt-diagram: taken die zijn toegevoegd via de weergave Gantt-diagram wordt ook toevoegen aan de taak borden ook.

 • Takenbord bladweergave: U kunt ook nieuwe taken tot en met een bladweergave Takenbord toevoegen.

Elk van de bovenstaande methoden wordt de nieuwe taak toevoegen aan de kolom Niet gestart in het bord taak.

Niet gestart taken

Taken toewijzen aan sprints

Nadat u de lijst met taken voor uw project hebt gemaakt, sorteren u deze taken in sprints volgens wanneer u deze taken voltooid wilt markeren. Eerst moet u de lengte en datums van de sprint definiëren, waarna u taken naar specifieke sprints kunt verplaatsen.

Lengte en datums definiëren voor sprint:   

 1. Voer een van de volgende opties om te gaan naar de pagina Beheren Sprints .:

  • Kies op het tabblad Sprintsbeheren.

  • Kies op het tabblad projecten in de groep eigenschappen Sprints beheren.

 2. Klik op de pagina Sprints beheren is standaard uw eerste sprint toegevoegd. U kunt de lengte en de starten informatie die zijn opgegeven voor Sprint 1 bewerken:

  • Lengte: de duur van de sprint.

  • Starten: de datum waarop de sprint-begint.

 3. Geef de gegevens voor extra sprints die u wilt toevoegen in de sectie Sprint toevoegen :

  • Sprint starten: de begindatum van het sprint die u wilt toevoegen.

  • Duur: het aantal tekens in tijd voor de sprint (bijvoorbeeld een week).

 4. Selecteer Sprint toevoegen. Hiermee wordt een extra sprint toegevoegd aan uw project.

  Sprints beheren

Taken verplaatsen naar specifieke sprints:   

 1. Klik op het tabblad Sprints in de groep weergaven , kies de optie Planningen kies vervolgens Sprint Planning bord.

 2. Sleep in het venster Bord Sprintplanning taken van de kolom Geen sprint naar de sprint waarin de taken moeten worden afgerond.

  Een taak wordt verplaatst naar een sprint.

Tips: U kunt ook taken toewijzen aan sprints in de bladweergave door de inhoud van de kolom Sprint te wijzigen. De bladweergave activeren:

 1. Als u zich in de weergave van een bord, kiest u het tabblad Opmaak .

 2. Kies in de groep weergaveblad.

Taken op het bord verplaatsen

Als uw team van taken in specifieke sprints werkt, kunt u deze in uw Takenbord voor het bijhouden van hun voortgang in de voltooiing verplaatsen.

 1. Voer een van de volgende manieren te werk om naar de weergave van de Huidige Sprint bord te gaan:

  • Kies op het tabblad Sprints in de groep weergavenSprint, klikt u vervolgens de Huidige Sprint bord.

  • Klik op het tabblad weergaven in de groep TaakweergavenTakenbord, klikt u vervolgens Meer weergaven , kies en kiest u Huidige Sprint bord.

 2. Er worden drie kolommen gemaakt om mee aan de slag te gaan: Volgende, In uitvoering en Gereed.

  Huidige Sprint bord

  • Als u de naam van een kolom wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomnaam, kiest u Naam wijzigen, typt u een nieuwe naam en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u meer kolommen wilt toevoegen aan de rechterkant van de laatste kolom, kiest u Nieuwe kolom toevoegen, typt u een naam en drukt u vervolgens op Enter.

 3. Sleep taken naar de kolommen die overeenkomen met hun status.

  Een taak in de huidige Sprints bord gaan

Tips: U kunt de status van een taak ook wijzigen in de bladweergave door de inhoud van de kolom Bordstatus te veranderen. De bladweergave activeren:

 • Kies op het tabblad Sprints in de groep weergavenSprint, klikt u vervolgens op Huidig Sprint blad.

 • Klik op het tabblad weergaven in de groep Taakweergaven Kies Takenbord, en kies vervolgens Taakblad bord.

Zie taken die zijn toegewezen aan specifieke sprints

Hier ziet u alle taken die zijn toegewezen aan specifieke sprints tot en met Takenbord beschikbare weergaven op het tabblad Sprints.

Sprint weergaven
 1. Selecteer het tabblad Sprints om het lint Sprints weer te geven.

 2. Selecteer Sprintin het lint en selecteer de specifieke sprint die u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst.

  Bijvoorbeeld zou selecteren Sprint 2 taken weergeven voor deze specifieke sprint het bord Sprint.

  Sprint bord voor een specifieke sprint weergeven

U kunt ook taken die niet zijn toegewezen aan sprints door in te schakelen Geen Sprintweergeven.

Agile-taken beheren taken in het Gantt-diagram

Tegelijkertijd, kunt u uw Project-taken in de traditionele waterval-borden voor weergave en taak bijhouden handhaven weergeven. Borden taakweergaven informatie toevoegen aan taken, maar niet de details van Gantt-diagram niet weghalen. U ziet alle taakgegevens in de weergaven Takenbord niet, maar deze nog steeds zijn er in andere weergaven in Project.

U kunt beperken welke taken worden weergegeven in uw weergaven Takenbord--bijvoorbeeld als u een groot project en alleen wilt bijhouden van een klein deel van deze via sprints.

Voor het beheren van welke taken worden weergegeven in de weergaven Takenbord:   

 1. Kies Gantt-diagram op het lint Taak.

 2. Kies de laatste kolom in het diagram: Nieuwe kolom toevoegen.

 3. Kies op Board weergevenin de kolomlijst.

 4. Alle taken worden in deze kolom automatisch ingesteld op Ja. Als u wilt een taak verwijderen uit uw agile weergaven, wijzig de waarde van de kolom weergeven op Board op Nee. Deze taak wordt niet meer weergegeven in Takenbord weergaven.

  Weergeven aan boord van instelling

Takenbord rapporten ophalen

Project biedt dat ingebouwde Takenbord-rapporten op taak, werk en sprint status.

Uw rapporten Takenbord zoeken:    

 1. Klik op het lint rapport in de sectie Rapporten weergeven Selecteer Takenbord.

 2. Kies een rapport.

  Voorbeeld van een van deze rapporten:

  Schermafbeelding van de huidige sprint - werkstatusrapport in Project

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×