TEKST.SAMENVOEGEN, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie TEKST.SAMENVOEGEN in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Met de functie TEKST.SAMENVOEGEN voegt u maximaal 255 tekenreeksen samen tot één tekenreeks. De samengevoegde items kunnen bestaan uit tekst, getallen, celverwijzingen of een combinatie daarvan. Als het werkblad bijvoorbeeld de voornaam van een persoon bevat in cel A1 en de achternaam in cel B1, kunt u de twee waarden in een andere cel combineren met de volgende formule:

=TEKST.SAMENVOEGEN(A1," ",B1)

Het tweede argument in dit voorbeeld (" ") is een spatieteken. Spaties of leestekens die u wilt weergeven in het resultaat, moet u opgeven als argument tussen dubbele aanhalingstekens.

Syntaxis

TEKST.SAMENVOEGEN(tekst1, [tekst2], ...)

De syntaxis van de functie TEKST.SAMENVOEGEN heeft de volgende argument:

  • tekst1    Vereist. Het eerste tekstitem dat moet worden samengevoegd.

  • tekst2, ...    Optioneel. Extra tekstitems, met een maximum van 255 items. De items moeten worden gescheiden door puntkomma's.

Opmerking   U kunt ook het teken ampersand (&) gebruiken in plaats van de functie TEKST.SAMENVOEGEN om tekstitems samen te voegen. =A1 & B1 geeft bijvoorbeeld hetzelfde resultaat als=TEKST.SAMENVOEGEN(A1, B1)

Voorbeeld

In de onderstaande werkmap vindt u voorbeelden van deze functie. U kunt deze bekijken, bestaande formules wijzigen of uw eigen formules invoeren om te leren hoe de functie werkt.

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Gegevens

beekforel

Pascaline

Overeem

soort

Koek

zopie

32

Formule

Beschrijving

Resultaat

=TEKST.SAMENVOEGEN("De vispopulatie voor de "; A2; " "; A3; " is "; A4; "/kilometer")

Het samenvoegen van de gegevens in kolom A met de overige tekst resulteert in een zin.

De vispopulatie voor de soort beekforel is 32/kilometer

=TEKST SAMENVOEGEN(B2; " "; C2)

Hiermee wordt de tekenreeks in cel B2, een spatie, samengevoegd met de waarde in C2.

Pascaline Overeem

=TEKST.SAMENVOEGEN(C2; "; "; B2)

Hiermee wordt de tekenreeks in cel C2, bestaande uit een komma en een spatie, samengevoegd met de waarde in cel B2.

Overeem, Pascaline

=TEKST.SAMENVOEGEN(B3; " & "; C3)

Hiermee wordt de tekenreeks in cel B3, bestaande uit een spatie, het ampersand-teken en een tweede spatie, samengevoegd met de waarde in cel C3.

Koek & zopie

=B3 & " & " & C3

Hiermee worden dezelfde items samengevoegd als in het eerdere voorbeeld, maar met behulp van het ampersand-teken (&) in plaats van met de functie TEKST.SAMENVOEGEN.

Koek & zopie

Als u verder wilt werken met de voorbeeldgegevens in Excel, kunt u de ingesloten werkmap downloaden naar uw computer en deze vervolgens in Excel openen.

Is van toepassing op: Excel 2013, Excel OnlineWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen