Symbolen of speciale tekens invoegen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt het dialoogvenster Symbool gebruiken om symbolen, zoals ¼ en ©, of speciale tekens, zoals een em-streepje (—) of een weglatingsteken (…), in te voegen die u niet op een normaal toetsenbord vindt. U kunt tevens Unicode-tekens invoegen.

De typen symbolen en tekens u kunt invoegen, zijn afhankelijk van het gekozen lettertype. Bepaalde lettertypen bevatten breuken (¼), internationale tekens (Ç, ë) en symbolen voor internationale valuta (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbol bevat pijlen, opsommingstekens en wetenschappelijke symbolen. Mogelijk hebt u ook extra lettertypen voor symbolen, zoals Wingdings, die decoratieve symbolen bevatten.

Opmerking : U kunt het dialoogvenster Symbool groter of kleiner maken. Verplaats hiertoe de aanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster totdat het verandert in een dubbele pijl en sleep tot het venster de gewenste grootte heeft.

Wat wilt u doen?

Een symbool invoegen

Een speciaal teken invoegen

Een Unicode-teken invoegen

Een symbool invoegen

 1. Klik op de positie waar u het symbool wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het symbool dat u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst.

  • Als het symbool dat u wilt invoegen zich niet in de lijst bevindt, klikt u op Meer Symbolen . Klik in het vak Lettertype op het gewenste lettertype, klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

   Opmerking : Als u een verbreed lettertype gebruikt, zoals Arial of Times New Roman, wordt de lijst Deelverzameling weergegeven. In deze lijst kunt u tekens uit een groot aantal vreemde talen kiezen, waaronder Grieks en Russisch (Cyrillisch), indien beschikbaar.

 4. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een speciaal teken invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het speciale teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Speciale tekens.

 4. Klik op het document dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een Unicode-teken invoegen

U kunt een Unicode-teken invoegen in een e-mailbericht door in het dialoogvenster Symbool een teken te selecteren of door de tekencode rechtstreeks in een e-mailbericht te typen.

Een Unicode-teken selecteren in het dialoogvenster Symbool

Als u een Unicode-teken selecteert in het dialoogvenster Symbool, wordt de betreffende code van het teken weergegeven in het vak Tekencode.

 1. Klik op de positie waar u het Unicode-teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik in het vak Lettertype van het tabblad Symbolen op het gewenste lettertype.

 4. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 5. Klik op een deelverzameling van tekens als het vak Deelverzameling beschikbaar is.

 6. Klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten.

Het toetsenbord gebruiken om een Unicode-tekencode in te voegen in een e-mailbericht

Als u de tekencode weet, kunt u de code invoeren in het e-mailbericht en vervolgens op Alt+X drukken om deze te converteren naar een teken. Druk bijvoorbeeld op 002A en druk vervolgens op Alt+X om * weer te geven. Het omgekeerde werkt ook. Plaats de invoegpositie direct na het teken en druk op Alt+X om de Unicode-tekencode van een teken dat al beschikbaar is in uw e-mailbericht weer te geven.

Een Unicode-tekencode zoeken

Als u een Unicode-teken selecteert in het dialoogvenster Symbool, wordt de betreffende code van het teken weergegeven in het vak Tekencode.

 1. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 2. Klik in het vak Lettertype van het tabblad Symbolen op het gewenste lettertype.

 3. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 4. De Unicode-tekencode wordt weergegeven in het vak Tekencode.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×