Symbolen of speciale tekens invoegen

In het dialoogvenster Symbool kunt u symbolen invoegen, zoals ¼ en ©, of speciale tekens, zoals een em-streepje (—) of een weglatingsteken (…), die zich niet op het toetsenbord bevinden. Daarnaast kunt u Unicode-tekens invoeren.

De typen symbolen en tekens u kunt invoegen, zijn afhankelijk van het gekozen lettertype. Bepaalde lettertypen bevatten breuken (¼), internationale tekens (Ç, ë) en symbolen voor internationale valuta (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbol bevat pijlen, opsommingstekens en wetenschappelijke symbolen. Mogelijk hebt u ook extra lettertypen voor symbolen, zoals Wingdings, die decoratieve symbolen bevatten.

Opmerking   U kunt het dialoogvenster Symbool groter of kleiner maken. Verplaats hiertoe de aanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster totdat het verandert in een dubbele pijl en sleep tot het venster de gewenste grootte heeft.

Wat wilt u doen?

Een symbool invoegen

Een speciaal teken invoegen

Een Unicode-teken invoegen

Een symbool invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het symbool wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het symbool dat u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst.

  • Als het symbool dat u wilt invoegen zich niet in de lijst bevindt, klikt u op Meer Symbolen . Klik in het vak Lettertype op het gewenste lettertype, klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

   Opmerking   Als u een verbreed lettertype gebruikt, zoals Arial of Times New Roman, wordt de lijst Deelverzameling weergegeven. In deze lijst kunt u tekens uit een groot aantal vreemde talen kiezen, waaronder Grieks en Russisch (Cyrillisch), indien beschikbaar.

 4. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een speciaal teken invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het speciale teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Speciale tekens.

 4. Klik op het document dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een Unicode-teken invoegen

U kunt een Unicode-teken invoegen in een e-mailbericht door in het dialoogvenster Symbool een teken te selecteren of door de tekencode rechtstreeks in een e-mailbericht te typen.

Een Unicode-teken selecteren in het dialoogvenster Symbool

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op de positie waarop u het Unicode-teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het gewenste lettertype in het vak Lettertype op het tabblad Symbolen.

 4. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 5. Als het vak Deelverzameling beschikbaar is, klikt u op een tekensubset.

 6. Klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten.

Het toetsenbord gebruiken om een Unicode-tekencode in te voegen in een e-mailbericht

Als u de tekencode weet, kunt u de code invoeren in het e-mailbericht en vervolgens op Alt+X drukken om deze te converteren naar een teken. Druk bijvoorbeeld op 002A en druk vervolgens op Alt+X om * weer te geven. Het omgekeerde werkt ook. Plaats de invoegpositie direct na het teken en druk op Alt+X om de Unicode-tekencode van een teken dat al beschikbaar is in uw e-mailbericht weer te geven.

Een Unicode-tekencode zoeken

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Symbolen op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 2. Klik op het gewenste lettertype in het vak Lettertype op het tabblad Symbolen.

 3. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 4. De Unicode-tekencode wordt weergegeven in het vak Tekencode.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen