Symbolen of speciale tekens invoegen

U kunt het dialoogvenster Symbool gebruiken om symbolen, zoals ¼ en ©, of speciale tekens, zoals een em-streepje (—) of een weglatingsteken (…), in te voegen die u niet op een normaal toetsenbord vindt. U kunt tevens Unicode-tekens invoegen.

Welke symbolen en speciale tekens u kunt invoegen, is afhankelijk van het lettertype dat u kiest. Sommige lettertypen bevatten bijvoorbeeld breuken (¼), internationale tekens (Ç, ë) en internationale valutasymbolen (£, ¥). Het ingebouwde lettertype Symbol bevat pijlen, opsommingstekens en wetenschappelijke symbolen. Mogelijk beschikt u tevens over aanvullende lettertypen, zoals Wingdings, die decoratieve symbolen bevatten.

Opmerking : U kunt het formaat van dialoogvenster Symbool vergroten of verkleinen door de muisaanwijzer te verplaatsen naar de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster, totdat deze verandert in een pijl met twee koppen. Sleep de rand van het dialoogvenster vervolgens totdat het gewenste formaat is bereikt.

Wat wilt u doen?

Een symbool invoegen

Een speciaal teken invoegen

Een Unicode-teken invoegen

Een symbool invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het symbool wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op het symbool dat u wilt weergeven in de vervolgkeuzelijst.

  • Als het symbool dat u wilt invoegen zich niet in de lijst bevindt, klikt u op Meer Symbolen . Klik in het vak Lettertype op het gewenste lettertype, klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

   Opmerking : Als u een uitgebreid lettertype gebruikt, zoals Arial of Times New Roman, wordt de lijst Deelverzameling weergegeven. In deze lijst kunt u tekens uit een groot aantal vreemde talen kiezen, waaronder Grieks en Russisch (Cyrillisch), indien beschikbaar.

 4. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een speciaal teken invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het speciale teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Speciale tekens.

 4. Klik op het teken dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Klik op Sluiten.

Naar boven

Een Unicode-teken invoegen

U kunt een Unicode-teken invoegen in een document door in het dialoogvenster Symbool een teken te selecteren of door de tekencode rechtstreeks in een document te typen.

Een Unicode-teken selecteren in het dialoogvenster Symbool

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op de plaats waar u het Unicode-teken wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 3. Klik op het tabblad Symbolen op het gewenste lettertype in het vak Lettertype.

 4. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 5. Klik op een deelverzameling van tekens als het vak Deelverzameling beschikbaar is.

 6. Klik op het symbool dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 7. Klik op Sluiten.

Het toetsenbord gebruiken om een Unicode-tekencode in te voegen in een document

Als u de tekencode kent, kunt u de code in het document invoegen en op Alt+X drukken om het in een teken om te zetten. Voer bijvoorbeeld 002A in en druk op Alt+X om de code om te zetten in *. Dit werkt ook omgekeerd. Als u de Unicode-tekencode wilt weergeven voor een teken dat zich al in het document bevindt, plaatst u de invoegpositie direct na het teken en drukt u op Alt+X.

Een Unicode-tekencode zoeken

Als u in het dialoogvenster Symbool een Unicode-teken selecteert, verschijnt de bijbehorende tekencode in het vak Tekencode.

 1. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Symbolen, op Symbool en klik vervolgens op Meer symbolen.

 2. Klik op het tabblad Symbolen op het gewenste lettertype in het vak Lettertype.

 3. Klik in het vak van op Unicode (hex).

 4. De Unicode-tekencode wordt weergegeven in het vak Tekencode.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×