Spelling en grammatica in een andere taal controleren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In elke taalversie van Microsoft Office zijn taalprogramma's, zoals woordenlijsten en grammaticaregels, opgenomen voor meerdere talen. Als u wilt weten welke talen zijn opgenomen in elke versie van Microsoft Office 2010, raadpleegt u Gelokaliseerde versies van de Office 2010-suites. Als de taal die u wilt gebruiken niet is opgenomen in uw versie van Microsoft Office, moet u mogelijk een Microsoft Office-taalpakket kopen. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Notities : 

Wat wilt u doen?

De spelling en grammatica in een andere taal controleren

Extra talen voor woordenlijsten toevoegen

Meer informatie

De spelling en grammatica in een andere taal controleren

Als u een document met tekst in verschillende talen hebt gemaakt, kunt u de betreffende woordenlijsten gebruiken om de spelling van elke opgenomen taal te controleren. Hiervoor moet u de taal voor de tekst opgeven zodat de juiste taal voor de woordenlijst wordt gebruikt wanneer u de spellingcontrole uitvoert.

Welk Office 2010-programma gebruikt u?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Workspace

Visio

Word

Extra talen voor woordenlijsten toevoegen

Access

Belangrijk : De taal voor de woordenlijst geldt voor de hele database en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke records of velden. Als de database woorden in meer dan één taal bevat, moet u de spelling in de ene taal controleren en vervolgens het proces herhalen voor elke andere taal in de database.

De taal voor de woordenlijst instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de woordenlijst te wijzigen voor een database terwijl u de spelling controleert:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Records op Spelling.

  spelling op tabblad start van access-lint

 2. Controleer in de lijst Taal voor woordenlijst of de juiste taal voor de woordenlijst is geselecteerd. Zo niet, klik dan op de gewenste taal voor de woordenlijst en klik op OK.

  Notities : 

  • De lijst Taal voor woordenlijst wordt alleen weergegeven als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de taal voor de woordenlijst wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens nogmaals op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

  Notities : 

  • Elke keer dat u de woordenlijsttaal wijzigt en de spellingcontrole uitvoert, worden woorden die niet voorkomen in de geselecteerde woordenlijsttaal gemarkeerd als onjuist. U moet dus onthouden voor welke woordenlijsttalen u al een spellingcontrole hebt gedaan.

  • Mogelijk is een taalpakket of taalprogrammapakket vereist als de woordenlijsttaal die u wilt gebruiken niet wordt vermeld. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Records op Spelling.

Opmerking : Mogelijk is de opdracht Spelling niet in alle weergaven beschikbaar. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Excel

De taal voor de woordenlijst instellen

Belangrijk : De taal voor de woordenlijst geldt voor het hele werkmap en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke werkbladen of cellen. Als het werkblad woorden in meer dan één taal bevat, moet u de spelling in de ene taal controleren en vervolgens het proces herhalen voor elke andere taal in het werkmap.

Ga als volgt te werk om de taal voor de woordenlijst te wijzigen voor een werkmap en de spelling te controleren:

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling.

  Spelling op tabblad Start van Excel-lint

 2. Controleer in de lijst Taal voor woordenlijst of de juiste taal voor de woordenlijst is geselecteerd. Zo niet, klik dan op de gewenste taal voor de woordenlijst en klik op OK.

  Notities : 

  • De lijst Taal voor woordenlijst wordt alleen weergegeven als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de taal voor de woordenlijst wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

Spelling controleren

 • Als u de spelling van een of meer cellen wilt controleren, selecteert u de gewenste cellen en klikt u op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling.

 • Als u de spelling van het hele werkblad wilt controleren, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Taalcontrole op Spelling. U hoeft geen cellen te selecteren.

Opmerking : De spelling in de geselecteerde cellen of het werkblad wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

OneNote

Belangrijk : U kunt de spelling van tekst in meerdere talen op dezelfde pagina controleren door slechts eenmaal de spellingcontrole uit te voeren, maar u moet eerst de betreffende taal selecteren voor elke tekstgedeelte dat is geschreven in een andere taal dan u normaal gesproken gebruikt.

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen en de spelling te controleren:

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de taal wilt instellen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen Taal op tabblad Controleren van OneNote-lint.

 3. Controleer in het deelvenster Controletaal instellen of de juiste taal is gekoppeld aan de tekst. Als dit niet het geval is, moet u selecteren welke taal u wilt gebruiken voor het woordenboek.

 4. Klik in de notitie om het deelvenster met het woordenboek te sluiten.

 5. Herhaal stap 1-4 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling.

Opmerking : Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Outlook

Belangrijk : Als u Outlook Express 6.0 gebruikt en Office 2010 hebt geïnstalleerd en nu alleen Frans wordt weergegeven als beschikbare taal voor spellingcontrole, moet u een spellingcontrole voor extra talen gebruiken. Zie Problemen met spellingcontrole bij Outlook Express 6.0 voor meer informatie.

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen:

 1. Selecteer in een nieuwe e-mail de tekst die u wilt controleren.

 2. Ga naar het tabblad Controleren, klik in de groep Controle op de pijl onder Taal en klik op Controletaal instellen.Taal op tabblad Controleren van Outlook-lint

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's. Als u de gewenste taal niet ziet, bladert u naar het einde van de lijst.

  Opmerking : Als het pictogram Spelling en grammatica naast de gewenste taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de woordenlijst en de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de gewenste taal wordt weergegeven, zijn de taalprogramma's voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

Tip : Als u de taal voor de woordenlijst wilt opgeven voordat u tekst in een nieuw bericht typt, houdt u de cursor boven de hoofdtekst van een nieuw bericht. Voltooi vervolgens stap 2 en 3, typ de e-mail en controleer de spelling zoals hieronder is beschreven in het gedeelte Spelling en grammatica controleren voor Outlook.

Spelling en grammatica controleren

Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling en grammatica.

Opmerking : De spelling en de grammatica van de geselecteerde tekst of het Outlook-item worden gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze aanwezig is. Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

PowerPoint

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen voor tekst in uw presentatie:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen Taal instellen op tabblad Controleren van PowerPoint-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst.

  Opmerking : Als het pictogram Spelling en grammatica naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de woordenlijst en de spellingcontrole voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling voor die taal niet controleren.

 4. Herhaal stap 1-3 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Revisie en klik in de groep Controle op Spelling.

Opmerking : Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Project

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen en de spelling op uw projectpagina te controleren:

 1. Klik op het tabblad Project, in de groep Taalcontrole, op Spelling knop spelling op project-lint.

 2. Controleer in de lijst Taal voor woordenlijst of de juiste taal voor de woordenlijst is geselecteerd. Zo niet, klik dan op de gewenste taal voor de woordenlijst en klik op OK.

  Notities : 

  • De lijst Taal voor woordenlijst wordt alleen weergegeven als de spellingcontrole een woord niet herkent.

  • Als u de taal voor de woordenlijst wijzigt, moet u het dialoogvenster Spelling sluiten en de spellingcontrole opnieuw starten.

 3. Klik op Sluiten om de spellingcontrole te sluiten en klik vervolgens op Spelling om de spellingcontrole te starten met de nieuwe woordenlijsttaal die u hebt geselecteerd.

Spelling controleren

Klik op het tabblad Project in de groep Controle op Spelling.

Opmerking : Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Publisher

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen en de spelling te controleren:

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de taal wilt instellen.

 2. Ga naar het tabblad Controleren, klik in de groep Taal op de pijl onder Spelling en klik op Controletaal instellen Knop Taal van Publisher-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's. Als u de gewenste taal niet ziet, blijft u bladeren in de lijst totdat u de taal hebt gevonden.

 4. Herhaal stap 1-3 voor elk tekstgedeelte dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Start en klik op Spelling.

Opmerking : Als de opdracht Spelling niet beschikbaar is, drukt u op F7 om de spellingcontrole te starten.

Terug naar de lijst met Office-programma's

SharePoint Workspace

De taal voor de spellingcontrole instellen

Als u de taal voor de spellingcontrole wilt instellen in SharePoint Workspace, moet u eerst een sessie voor de spellingcontrole starten:

 1. Open een item in de werkruimteprogramma voor bewerking en klik in een veld met tekst met opmaak.

 2. Klik op het tabblad Start op Spelling of druk op F7.

 3. Als spelfouten worden gevonden, wordt het dialoogvenster Spelling geopend.

  Als er geen spelfouten worden gevonden, voegt u een verkeerd gespeld woord aan het rich text-veld toe om het dialoogvenster Spelling weer te geven.

 4. Klik op Opties.

 5. Klik op de vervolgkeuzelijst Taal voor woordenlijst en klik op de gewenste taal voor de spellingcontrole.

  Als de gewenste taal voor de spellingcontrole niet wordt weergegeven, kunt u deze mogelijk installeren zoals is beschreven in De taalvoorkeuren voor bewerking, weergave of Help instellen.

 6. Klik op OK.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Visio

Tijdens de spellingcontrole wordt de taal voor de woordenlijst gebruikt die overeenkomt met de taal voor elk tekstblok. Als het diagram tekstblokken in verschillende talen bevat, moet u de juiste taal voor elk tekstblok instellen.

Als een pagina bijvoorbeeld zowel Franse als Spaanse tekst bevat en u de spelling wilt controleren met de betreffende woordenlijsten, moet u de Franse tekst als Frans en de Spaanse tekst als Spaans instellen. Als in uw versie van Office 2010 niet de woordenlijst is opgenomen voor de talen die u wilt gebruiken, raadpleegt u Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt.

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen en de spelling in uw publicatie te controleren:

 1. Selecteer het tekstblok dat u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen knop taal van visio-lint.

 3. Controleer in het vak Taal of de juiste taal is ingesteld voor het tekstblok. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst.

 4. Voer stap 1-3 uit voor elk tekstblok dat u wilt controleren.

Spelling controleren

Ga naar het tabblad Revisie en klik in de groep Controle op Spelling.

Opmerking : De spelling van elk tekstblok wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze beschikbaar is.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Word

De taal voor de spellingcontrole instellen

Ga als volgt te werk om de taal voor de spellingcontrole in te stellen en de spelling in uw document te controleren:

 1. Selecteer de tekst die u wilt controleren.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen Knop Taal van Word-lint.

 3. Controleer in het dialoogvenster Taal of de juiste taal is ingesteld voor de tekst. Als dat niet het geval is, selecteert u de gewenste taal voor de woordenlijst en andere taalprogramma's.

  Als het pictogram Spelling en grammatica naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, voor die taal zijn geïnstalleerd. Als het pictogram Spelling en grammatica niet naast de taal wordt weergegeven, is de woordenlijst voor die taal niet beschikbaar en kunt u de spelling en grammatica voor die taal niet controleren.

 4. Voltooi stap 1-3 voor elk tekstgedeelte in een andere taal.

Spelling en grammatica controleren

Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling en grammatica.

Opmerking : De spelling van elk tekstgedeelte wordt gecontroleerd met de opgegeven taal voor de woordenlijst, indien deze beschikbaar is.

Terug naar de lijst met Office-programma's

Naar boven

Extra talen voor woordenlijsten toevoegen

Welke woordenlijsttalen worden meegeleverd bij de taalprogramma's, is afhankelijk van de talen die zijn opgenomen in uw taalversie van Office 2010. Als in het dialoogvenster Talen instellen geen Bijschrift 4 wordt weergegeven vóór de gewenste taal, is die woordenlijst niet beschikbaar. Mogelijk moet u een taalpakket of taalinterfacepakket kopen. Raadpleeg Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Meer informatie

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.