Aanmelden

Specifieke celinhoud kopiëren en plakken

U kunt specifieke celinhoud of -kenmerken (zoals formules, opmaak of opmerkingen) kopiëren en plakken met de opdracht Plakken speciaal. Kenmerken die u niet hebt geselecteerd, worden uitgesloten bij het plakken.

  1. Selecteer de cellen met de gegevens of andere kenmerken die u wilt kopiëren.

  2. Klik op de werkbalk Standaard op Kopiëren  Knop Kopiëren.

  3. Klik op de eerste cel in het gebied waarin u de gekopieerde gegevens wilt plakken.

  4. Klik op het tabblad Start onder Bewerken op Plakken en klik op Plakken speciaal.

    Tabblad Start, groep Bewerken

  5. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Plakken speciaal onder Plakken:

Klik op

Handeling

Alles

Alle celinhoud en -opmaak plakken, inclusief gekoppelde gegevens

Formules

Alleen de formules plakken, zoals deze zijn ingevoerd op de formulebalk

Waarden

Alleen de waarden plakken, zoals deze worden weergegeven in de cellen

Opmaak

Alleen celopmaak plakken

Opmerkingen

Alleen opmerkingen plakken die aan de cel zijn gekoppeld

Validatie

Gegevensvalidatieregels voor de gekopieerde cellen in het plakgebied plakken

Alle met bronthema

Alle celinhoud en -opmaak plakken met het thema dat is toegepast op de brongegevens

Alles behalve randen

Alle celinhoud en -opmaak plakken, behalve celranden

Kolombreedten

De breedte van één kolom of een bereik van kolommen plakken in een andere kolom of bereik van kolommen

Formules en getalnotaties

Alleen formules en opties voor getalnotaties plakken vanuit de geselecteerde cellen

Waarden en getalnotaties

Alleen waarden en opties voor getalnotaties plakken vanuit de geselecteerde cellen

Voorwaardelijke opmaak samenvoegen

Voorwaardelijke opmaak van de gekopieerde cellen combineren met de voorwaardelijke opmaak in het plakgebied

  1. Als u waarden van de kopieer- en plakgebieden wiskundig wilt combineren, klikt u onder Bewerking op de wiskundige bewerking die u wilt toepassen op de gekopieerde gegevens.

Klik op

Handeling

Geen

De inhoud van het kopieergebied plakken zonder wiskundige bewerking

Toevoegen

De waarden in het kopieergebied toevoegen aan de waarden in het plakgebied

Aftrekken

De waarden in het kopieergebied aftrekken van de waarden in het plakgebied

Vermenigvuldigen

De waarden in het plakgebied vermenigvuldigen met de waarden in het kopieergebied

Delen

De waarden in het plakgebied delen door de waarden in het kopieergebied

  1. Met extra opties kunt u opgeven hoe lege cellen worden verwerkt wanneer deze worden geplakt, of gekopieerde gegevens worden geplakt als rijen of kolommen en of de geplakte gegevens moeten worden gekoppeld aan de gekopieerde gegevens.

Klik op

Handeling

Lege cellen overslaan

Voorkomen dat waarden in het plakgebied worden vervangen wanneer het kopieergebied lege cellen bevat

Transponeren

De kolommen met gekopieerde gegevens wijzigen in rijen of omgekeerd

Koppeling plakken

De geplakte gegevens koppelen aan de oorspronkelijke gegevens. Wanneer u een koppeling naar de gekopieerde gegevens plakt, wordt in Excel op de nieuwe locatie een absolute verwijzing ingevoerd naar de gekopieerde cel of het gekopieerde celbereik.

Opmerking : Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u Alles of Alles behalve randen selecteert onder Plakken in het dialoogvenster Plakken speciaal.

Zie ook

Een werkblad verplaatsen of kopiëren

Cellen, rijen of kolommen verplaatsen of kopiërenWas deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.