Specificaties en beperkingen voor Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Specificaties en beperkingen voor werkbladen en werkmappen

Functie

Maximumlimiet

Geopende werkmappen

Beperkt door beschikbare geheugen en systeembronnen

Totaal aantal rijen en kolommen op een werk blad

1.048.576 rijen en 16.384 kolommen

Kolombreedte

255 tekens

Rijhoogte

409 punten

Pagina-einden

1.026 horizontaal en verticaal

Totaal aantal tekens dat een cel kan bevatten

32.767 tekens

Tekens in een kop- of voettekst

255

Maximum aantal regel einden per cel

253

Bladen in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen (standaard één blad)

Kleuren in een werkmap

16 miljoen kleuren (32 bits met volledige toegang tot 24-bits kleurenspectrum)

Benoemde weergaven in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke celopmaken/celstijlen

64.000

Opvulstijlen

256

Lijndikte en -stijlen

256

Unieke lettertypen

1.024 algemene lettertypen beschikbaar voor gebruik; 512 per werkmap

Getalnotaties in een werkmap

Tussen 200 en 250, afhankelijk van de geïnstalleerde taalversie van Excel

Namen in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Vensters in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Hyperlinks in een werkblad

66.530 hyperlinks

Deelvensters in een werkmap

4

Gekoppelde bladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Scenario's

Beperkt door beschikbare geheugen; in een overzichtsrapport worden alleen de eerste 251 scenario's weergegeven

Cellen wijzigen in een scenario

32

Aanpasbare cellen in Oplosser

200

Aangepaste functies

Beperkt door beschikbare geheugen

Zoombereik

10 procent tot 400 procent

Rapporten

Beperkt door beschikbare geheugen

Sorteersleutels

64 in één sortering; onbeperkt bij gebruik van opeenvolgende sorteringen

Aantal bewerkingen ongedaan maken

100

Velden in een gegevensformulier

32

Werkmapparameters

255 parameters per werkmap

Weergegeven items in filterkeuzelijsten

10.000

Niet-aaneengesloten cellen die kunnen worden geselecteerd

2.147.483.648 cellen

Beperkingen voor maximale geheugenopslag en bestandsgrootte voor werkmappen met gegevensmodellen

In de 32-bits omgeving geldt een limiet van 2 GB voor de virtuele adresruimte, die wordt gedeeld door Excel, de werkmap en invoegtoepassingen die in hetzelfde proces worden uitgevoerd. Het aandeel van een gegevensmodel van de adresruimte kan oplopen tot 500 – 700 MB, maar kan minder zijn als andere gegevensmodellen en invoegtoepassingen zijn geladen.

In de 64-bits omgeving gelden geen limieten voor de bestandsgrootte. De grootte van een werkmap wordt alleen beperkt door de beschikbare hoeveelheid geheugen en systeembronnen.

Excel 2016 biedt de grote functionaliteit voor adressen die ervoor zorgt dat 32-bits Excel 2016 twee maal zoveel geheugen verbruikt wanneer gebruikers werken aan een 64-bits Windows-besturings systeem. Zie voor meer informatie grote wijziging van de mogelijkheid van het adres voor Excel.

Opmerking: Wanneer u tabellen aan een gegevensmodel toevoegt, neemt de bestandsomvang toe. Als u niet van plan bent om complexe gegevensmodelrelaties met een groot aantal gegevensbronnen en gegevenstypen in uw werkmap te maken, schakelt u het selectievakje Deze gegevens toevoegen aan het gegevensmodel uit wanneer u tabellen, draaitabellen of gegevensverbindingen importeert of maakt.

Zie Specificaties en beperkingen voor gegevensmodellen voor meer informatie.

Processorcores

64

Specificaties en beperkingen voor berekeningen

Functie

Maximumlimiet

Getalprecisie

15 cijfers

Kleinste toegestane negatieve getal

-2,2251E-308

Kleinste toegestane positieve getal

2,2251E-308

Grootste toegestane positieve getal

9,99999999999999E+307

Grootste toegestane negatieve getal

-9,99999999999999E+307

Grootste toegestane positieve getal via formule

1,7976931348623158e+308

Grootste toegestane negatieve getal via formule

-1,7976931348623158e+308

Lengte van formule-inhoud

8.192 tekens

Interne lengte van formule

16.384 bytes

Iteraties

32.767

Werkbladmatrices

Beperkt door beschikbare geheugen

Geselecteerde bereiken

2.048

Argumenten in een functie

255

Geneste functieniveaus

64

Door de gebruiker gedefinieerde functiecategorieën

255

Aantal beschikbare werkbladfuncties

341

Grootte van de operand-stack

1.024

Afhankelijkheid tussen werkbladen

64.000 werkbladen die kunnen verwijzen naar andere bladen

Afhankelijkheid in matrixformules tussen werkbladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid per werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Afhankelijkheid van één cel

4 miljard formules kunnen afhangen van één cel

Lengte van gekoppelde celinhoud uit gesloten werkmappen

32.767

Vroegste toegestane datum voor berekeningen

1 januari 1900 (1 januari 1904 als het datumsysteem met 1904 wordt gebruikt)

Laatste toegestane datum voor berekeningen

31 december 9999

Langste tijdsduur die kan worden ingevoerd

9999:59:59

Specificaties en beperkingen voor grafieken

Functie

Maximumlimiet

Grafieken gekoppeld aan een werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Werkbladen waarnaar wordt verwezen door een grafiek

255

Gegevensreeksen in één grafiek

255

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 2D-grafieken

Beperkt door beschikbare geheugen

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 3D-grafieken

Beperkt door beschikbare geheugen

Gegevenspunten voor alle gegevensreeksen in één grafiek

Beperkt door beschikbare geheugen

Specificaties en beperkingen voor draaitabel- en draaigrafiekrapporten

Functie

Maximumlimiet

Draaitabelrapporten op een blad

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke items per veld

1.048.576

Rij- of kolomvelden in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaitabelrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaitabelrapport

256

Berekende itemformules in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaigrafiekrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaigrafiekrapport

256

Berekende itemformules in een draaigrafiekrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Lengte van de MDX-naam voor een draaitabelitem

32.767

Lengte van een relationele draaitabeltekenreeks

32.767

Weergegeven items in filterkeuzelijsten

10.000

Werkmappen met de ' gelijktijdige bewerkingen door meer dan één gebruiker toestaan... ' instelling ingeschakeld

Als de instelling wijzigingen door meer dan één gebruiker toestaan... is ingeschakeld voor een werkmap, is de volgende informatie van toepassing. Deze instelling is toegankelijk door op het tabblad > te klikken op werkmap delen. In nieuwere versies van Excel is de knop Werkmap delen verborgen. Klik op Bestands > Opties _GT_ werk balk snelle toegangom de afbeelding zichtbaar te maken. Open de lijst onder Kies opdrachten uit en selecteer Alle opdrachten. Blader omlaag in de lijst tot u Werkmap delen (verouderd) ziet. Selecteer dit item en klik op Toevoegen. Klik op OK. De knop werkmap delen bevindt zich nu boven aan het Excel-venster en ziet er als volgt uit: Werkmap delen

Functie

Maximumlimiet

Gebruikers die het bestand tegelijk kunnen openen

256

Persoonlijke weer gaven in de werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Dagen dat het wijzigingsoverzicht behouden blijft

32.767 (standaard is 30 dagen)

Werkmappen die tegelijk kunnen worden samengevoegd

Beperkt door beschikbare geheugen

Cellen die kunnen worden gemarkeerd

32.767

Kleuren die worden gebruikt om wijzigingen aan te geven die zijn aangebracht door verschillende gebruikers als wijzigingsmarkeringen zijn ingeschakeld

32 (elke gebruiker wordt aangegeven door een andere kleur; wijzigingen die zijn aangebracht door de huidige gebruiker worden gemarkeerd in marineblauw)

Excel-tabellen in de werkmap

0 (nul)

Opmerking: Een werkmap die een of meer Excel-tabellen bevat, kan niet worden gewijzigd door meer dan één gebruiker... ingeschakeld.

Specificaties en beperkingen voor werkbladen en werkmappen

Functie

Maximumlimiet

Geopende werkmappen

Beperkt door beschikbare geheugen en systeembronnen

Totaal aantal rijen en kolommen op een werk blad

1.048.576 rijen en 16.384 kolommen

Kolombreedte

255 tekens

Rijhoogte

409 punten

Pagina-einden

1.026 horizontaal en verticaal

Totaal aantal tekens dat een cel kan bevatten

32.767 tekens

Tekens in een kop- of voettekst

255

Maximum aantal regel einden per cel

253

Bladen in een werkmap

Beperkt door beschik bare geheugen (standaard is 3 bladen)

Kleuren in een werkmap

16 miljoen kleuren (32 bits met volledige toegang tot 24-bits kleurenspectrum)

Benoemde weergaven in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke celopmaken/celstijlen

64.000

Opvulstijlen

256

Lijndikte en -stijlen

256

Unieke lettertypen

1.024 algemene lettertypen beschikbaar voor gebruik; 512 per werkmap

Getalnotaties in een werkmap

Tussen 200 en 250, afhankelijk van de geïnstalleerde taalversie van Excel

Namen in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Vensters in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Hyperlinks in een werkblad

66.530 hyperlinks

Deelvensters in een werkmap

4

Gekoppelde bladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Scenario's

Beperkt door beschikbare geheugen; in een overzichtsrapport worden alleen de eerste 251 scenario's weergegeven

Cellen wijzigen in een scenario

32

Aanpasbare cellen in Oplosser

200

Aangepaste functies

Beperkt door beschikbare geheugen

Zoombereik

10 procent tot 400 procent

Rapporten

Beperkt door beschikbare geheugen

Sorteersleutels

64 in één sortering; onbeperkt bij gebruik van opeenvolgende sorteringen

Aantal bewerkingen ongedaan maken

100

Velden in een gegevensformulier

32

Werkmapparameters

255 parameters per werkmap

Weergegeven items in filterkeuzelijsten

10.000

Niet-aaneengesloten cellen die kunnen worden geselecteerd

2.147.483.648 cellen

Processorcores

64

Specificaties en beperkingen voor berekeningen

Functie

Maximumlimiet

Getalprecisie

15 cijfers

Kleinste toegestane negatieve getal

-2,2251E-308

Kleinste toegestane positieve getal

2,2251E-308

Grootste toegestane positieve getal

9,99999999999999E+307

Grootste toegestane negatieve getal

-9,99999999999999E+307

Grootste toegestane positieve getal via formule

1,7976931348623158e+308

Grootste toegestane negatieve getal via formule

-1,7976931348623158e+308

Lengte van formule-inhoud

8.192 tekens

Interne lengte van formule

16.384 bytes

Iteraties

32.767

Werkbladmatrices

Beperkt door beschikbare geheugen

Geselecteerde bereiken

2.048

Argumenten in een functie

255

Geneste functieniveaus

64

Door de gebruiker gedefinieerde functiecategorieën

255

Aantal beschikbare werkbladfuncties

341

Grootte van de operand-stack

1.024

Afhankelijkheid tussen werkbladen

64.000 werkbladen die kunnen verwijzen naar andere bladen

Afhankelijkheid in matrixformules tussen werkbladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid per werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Afhankelijkheid van één cel

4 miljard formules kunnen afhangen van één cel

Lengte van gekoppelde celinhoud uit gesloten werkmappen

32.767

Vroegste toegestane datum voor berekeningen

1 januari 1900 (1 januari 1904 als het datumsysteem met 1904 wordt gebruikt)

Laatste toegestane datum voor berekeningen

31 december 9999

Langste tijdsduur die kan worden ingevoerd

9999:59:59

Specificaties en beperkingen voor grafieken

Functie

Maximumlimiet

Grafieken gekoppeld aan een werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Werkbladen waarnaar wordt verwezen door een grafiek

255

Gegevensreeksen in één grafiek

255

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 2D-grafieken

Beperkt door beschikbare geheugen

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 3D-grafieken

Beperkt door beschikbare geheugen

Gegevenspunten voor alle gegevensreeksen in één grafiek

Beperkt door beschikbare geheugen

Specificaties en beperkingen voor draaitabel- en draaigrafiekrapporten

Functie

Maximumlimiet

Draaitabelrapporten op een blad

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke items per veld

1.048.576

Rij- of kolomvelden in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaitabelrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaitabelrapport

256

Berekende itemformules in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaigrafiekrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaigrafiekrapport

256

Berekende itemformules in een draaigrafiekrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Lengte van de MDX-naam voor een draaitabelitem

32.767

Lengte van een relationele draaitabeltekenreeks

32.767

Weergegeven items in filterkeuzelijsten

10.000

Werkmappen met de ' gelijktijdige bewerkingen door meer dan één gebruiker toestaan... ' instelling ingeschakeld

Als de instelling wijzigingen door meer dan één gebruiker toestaan... is ingeschakeld voor een werkmap, is de volgende informatie van toepassing. Deze instelling is toegankelijk door op het tabblad > te klikken op werkmap delen.

Functie

Maximumlimiet

Gebruikers die het bestand op hetzelfde moment kunnen openen en delen

256

Persoonlijke weer gaven in de werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Dagen dat het wijzigingsoverzicht behouden blijft

32.767 (standaard is 30 dagen)

Werkmappen die tegelijk kunnen worden samengevoegd

Beperkt door beschikbare geheugen

Cellen die in de werkmap kunnen worden gemarkeerd

32.767

Kleuren die worden gebruikt om wijzigingen aan te geven die zijn aangebracht door verschillende gebruikers als wijzigingsmarkeringen zijn ingeschakeld

32 (elke gebruiker wordt aangegeven door een andere kleur; wijzigingen die zijn aangebracht door de huidige gebruiker worden gemarkeerd in marineblauw)

Excel-tabellen in de werkmap

0 (nul)

Opmerking: Een werkmap die een of meer Excel-tabellen bevat, kan niet worden gewijzigd door meer dan één gebruiker... ingeschakeld.

Specificaties en beperkingen voor werkbladen en werkmappen

Functie

Maximumlimiet

Geopende werkmappen

Beperkt door beschikbare geheugen en systeembronnen

Totaal aantal rijen en kolommen op een werk blad

1.048.576 rijen en 16.384 kolommen

Kolombreedte

255 tekens

Rijhoogte

409 punten

Pagina-einden

1.026 horizontaal en verticaal

Totaal aantal tekens dat een cel kan bevatten

32.767 tekens

Tekens in een kop- of voettekst

255

Maximum aantal regel einden per cel

253

Bladen in een werkmap

Beperkt door beschik bare geheugen (standaard is 3 bladen)

Kleuren in een werkmap

16 miljoen kleuren (32 bits met volledige toegang tot 24-bits kleurenspectrum)

Benoemde weergaven in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke celopmaken/celstijlen

64.000

Opvulstijlen

256

Lijndikte en -stijlen

256

Unieke lettertypen

1.024 algemene lettertypen beschikbaar voor gebruik; 512 per werkmap

Getalnotaties in een werkmap

Tussen 200 en 250, afhankelijk van de geïnstalleerde taalversie van Excel

Namen in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Vensters in een werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Hyperlinks in een werkblad

66.530 hyperlinks

Deelvensters in een werkmap

4

Gekoppelde bladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Scenario's

Beperkt door beschikbare geheugen; in een overzichtsrapport worden alleen de eerste 251 scenario's weergegeven

Cellen wijzigen in een scenario

32

Aanpasbare cellen in Oplosser

200

Aangepaste functies

Beperkt door beschikbare geheugen

Zoombereik

10 procent tot 400 procent

Rapporten

Beperkt door beschikbare geheugen

Sorteersleutels

64 in één sortering; onbeperkt bij gebruik van opeenvolgende sorteringen

Aantal bewerkingen ongedaan maken

100

Velden in een gegevensformulier

32

Werkmapparameters

255 parameters per werkmap

Vervolg keuzelijsten filteren

10.000

Specificaties en beperkingen voor berekeningen

Functie

Maximumlimiet

Getalprecisie

15 cijfers

Kleinste toegestane negatieve getal

-2,2251E-308

Kleinste toegestane positieve getal

2,2251E-308

Grootste toegestane positieve getal

9,99999999999999E+307

Grootste toegestane negatieve getal

-9,99999999999999E+307

Grootste toegestane positieve getal via formule

1,7976931348623158e+308

Grootste toegestane negatieve getal via formule

-1,7976931348623158e+308

Lengte van formule-inhoud

8.192 tekens

Interne lengte van formule

16.384 bytes

Iteraties

32.767

Werkbladmatrices

Beperkt door beschikbare geheugen

Geselecteerde bereiken

2.048

Argumenten in een functie

255

Geneste functieniveaus

64

Door de gebruiker gedefinieerde functiecategorieën

255

Aantal beschikbare werkbladfuncties

341

Grootte van de operand-stack

1.024

Afhankelijkheid tussen werkbladen

64.000 werkbladen die kunnen verwijzen naar andere bladen

Afhankelijkheid in matrixformules tussen werkbladen

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid

Beperkt door beschikbare geheugen

Gebiedsafhankelijkheid per werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Afhankelijkheid van één cel

4 miljard formules kunnen afhangen van één cel

Lengte van gekoppelde celinhoud uit gesloten werkmappen

32.767

Vroegste toegestane datum voor berekeningen

1 januari 1900 (1 januari 1904 als het datumsysteem met 1904 wordt gebruikt)

Laatste toegestane datum voor berekeningen

31 december 9999

Langste tijdsduur die kan worden ingevoerd

9999:59:59

Specificaties en beperkingen voor grafieken

Functie

Maximumlimiet

Grafieken gekoppeld aan een werkblad

Beperkt door beschikbare geheugen

Werkbladen waarnaar wordt verwezen door een grafiek

255

Gegevensreeksen in één grafiek

255

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 2D-grafieken

32.000

Gegevenspunten in een gegevensreeks voor 3D-grafieken

4.000

Gegevenspunten voor alle gegevensreeksen in één grafiek

256.000

Specificaties en beperkingen voor draaitabel- en draaigrafiekrapporten

Functie

Maximumlimiet

Draaitabelrapporten op een blad

Beperkt door beschikbare geheugen

Unieke items per veld

1.048.576

Rij- of kolomvelden in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaitabelrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaitabelrapport

256

Berekende itemformules in een draaitabelrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Rapportfilters in een draaigrafiekrapport

256 (kan worden beperkt door beschikbare geheugen)

Waardevelden in een draaigrafiekrapport

256

Berekende itemformules in een draaigrafiekrapport

Beperkt door beschikbare geheugen

Lengte van de MDX-naam voor een draaitabelitem

32.767

Lengte van een relationele draaitabeltekenreeks

32.767

Werkmappen met de ' gelijktijdige bewerkingen door meer dan één gebruiker toestaan... ' instelling ingeschakeld

Als de instelling wijzigingen door meer dan één gebruiker toestaan... is ingeschakeld voor een werkmap, is de volgende informatie van toepassing. Deze instelling is beschikbaar bij het gebruik van gedeelde werkmappen.

Functie

Maximumlimiet

Gebruikers die de werkmap op hetzelfde moment kunnen openen en delen

256

Persoonlijke weer gaven in de werkmap

Beperkt door beschikbare geheugen

Dagen dat het wijzigingsoverzicht behouden blijft

32.767 (standaard is 30 dagen)

Werkmappen die tegelijk kunnen worden samengevoegd

Beperkt door beschikbare geheugen

Cellen die kunnen worden gemarkeerd

32.767

Kleuren die worden gebruikt om wijzigingen aan te geven die zijn aangebracht door verschillende gebruikers als wijzigingsmarkeringen zijn ingeschakeld

32 (elke gebruiker wordt aangegeven door een andere kleur; wijzigingen die zijn aangebracht door de huidige gebruiker worden gemarkeerd in marineblauw)

Excel-tabellen in de werkmap

0 (nul)

Opmerking: Een werkmap die een of meer Excel-tabellen bevat, kan niet worden gewijzigd door meer dan één gebruiker... ingeschakeld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×