Sneltoetsencombinaties voor Outlook

Sommige informatie in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op bepaalde talen.

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven boven aan het onderwerp te selecteren, drukt u op ENTER en vervolgens op CTRL+P.

Opmerking : Outlook heeft geen optie voor het wijzigen of aanpassen van sneltoetsen. Lees dit TechCenter-artikel voor enkele alternatieve opties.

Sneltoetsen in Microsoft Office Outlook

Navigatie - Basishandelingen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Overschakelen naar E-mail.

CTRL+1

Overschakelen naar Agenda.

CTRL+2

Overschakelen naar Contactpersonen.

CTRL+3

Overschakelen naar Taken.

CTRL+4

Overschakelen naar Notities.

CTRL+5

Overschakelen naar de mappenlijst in het navigatiedeelvenster.

CTRL+6

Overschakelen naar snelkoppelingen.

CTRL+7

Overschakelen naar volgende bericht (als het bericht is geopend).

CTRL+PUNT

Overschakelen naar vorige bericht (als het bericht is geopend).

CTRL+KOMMA

Navigeren tussen het navigatiedeelvenster, het hoofdvenster van Outlook, het leesvenster en de takenbalk.

F6 of CTRL+SHIFT+TAB

Navigeren tussen het Outlook-venster, de kleinere deelvensters van het navigatiedeelvenster, het leesvenster en de delen van de takenbalk.

TAB

Navigeren in het navigatiedeelvenster.

Pijltoetsen

Naar een andere map gaan.

CTRL+Y

Naar het vak Zoeken gaan.

F3 of CTRL+E

Naar het vorige bericht gaan in het leesvenster.

ALT+PIJL-OMHOOG of CTRL+KOMMA of ALT+PAGE UP

Omlaag bladeren door de tekst in het leesvenster.

SPATIEBALK

Omhoog bladeren door de tekst in het leesvenster.

SHIFT+SPATIEBALK

Een groep uitvouwen of samenvouwen in het navigatiedeelvenster (als er een groep is geselecteerd).

SHIFT+ respectievelijk PLUSTEKEN of MINTEKEN

Een groep in een lijst met e-mailberichten samenvouwen of uitvouwen.

Respectievelijk PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Navigeren naar het volgende veld in het leesvenster.

SHIFT+TAB

Navigeren naar het vorige veld in het leesvenster.

CTRL+TAB

Teruggaan naar de vorige weergave in het hoofdvenster van Outlook.

ALT+., ALT+PIJL-LINKS of ALT+BACKSPACE

Verdergaan naar de volgende weergave in het hoofdvenster van Outlook.

ALT+PIJL-RECHTS

De infobalk selecteren en het menu met opdrachten weergeven (indien beschikbaar).

CTRL+SHIFT+W

Zoeken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een bericht of ander item zoeken.

CTRL+E

De zoekresultaten wissen.

ESC

De zoekbewerking uitbreiden naar Alle e-mailitems, Alle agenda-items of Alle contactpersoonitems (afhankelijk van de module).

CTRL+ALT+A

De opbouwfunctie voor zoekquery's uitvouwen.

CTRL+ALT+W

Zoekcriteria gebruiken.

CTRL+SHIFT+F

Een nieuwe zoekmap maken.

CTRL+SHIFT+P

Tekst zoeken in een bericht of ander item.

F4

Volgende zoeken tijdens het doorzoeken van tekst in een bericht of ander item.

SHIFT+F4

Zoeken en vervangen van tekens, symbolen of een opmaakopdracht in geopende items. Werkt alleen in een item dat is geopend in het leesvenster.

CTRL+H

De zoekbewerking uitbreiden zodat ook op het bureaublad wordt gezocht.

CTRL+ALT+K

Vlaggen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het dialoogvenster Bericht markeren voor opvolgen openen om een markering in te stellen.

CTRL+SHIFT+G

Kleurcategorieën

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De geselecteerde categorie verwijderen uit de lijst in het dialoogvenster Kleurcategorieën.

ALT+D

Een item of bestand maken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een afspraak maken.

CTRL+SHIFT+A

Een contactpersoon maken.

CTRL+SHIFT+C

Een distributielijst maken.

CTRL+SHIFT+L

Een fax maken.

CTRL+SHIFT+X

Een map maken.

CTRL+SHIFT+E

Een logboekitem maken.

CTRL+SHIFT+J

Een vergaderverzoek maken.

CTRL+SHIFT+Q

Een bericht maken.

CTRL+SHIFT+M

Een notitie maken.

CTRL+SHIFT+N

Een nieuw Microsoft Office-document maken.

CTRL+SHIFT+H

Naar deze map posten.

CTRL+SHIFT+S

Een antwoord posten naar deze map.

CTRL+T

Zoekmap maken.

CTRL+SHIFT+P

Een taak maken.

CTRL+SHIFT+K

Een taakverzoek maken.

CTRL+SHIFT+U

Alle items

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Opslaan.

CTRL+S of SHIFT+F12

Opslaan en sluiten.

ALT+E

Opslaan als.

F12

Ongedaan maken.

CTRL+Z of ALT+BACKSPACE

Een item verwijderen.

CTRL+D

Afdrukken.

CTRL+P

Een item kopiëren.

CTRL+SHIFT+Y

Een item verplaatsen.

CTRL+SHIFT+V

Namen controleren.

CTRL+M

Spelling controleren.

F7

Bericht markeren voor opvolgen.

CTRL+SHIFT+G

Doorsturen.

CTRL+F

Alles verzenden of posten, iedereen uitnodigen

ALT+E

Bewerkingsmogelijkheden in een veld inschakelen (niet in de pictogramweergave).

F2

Tekst links uitlijnen.

CTRL+L

Tekst centreren.

CTRL+E

Tekst rechts uitlijnen.

CTRL+R

E-mail

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Overschakelen naar Postvak IN.

CTRL+SHIFT+I

Overschakelen naar Postvak UIT.

CTRL+SHIFT+O

Het account kiezen waarmee u een bericht wilt verzenden.

CTRL+TAB (het vak Aan is geactiveerd) en vervolgens met TAB naar de knop Accounts.

Namen controleren.

CTRL+M

Verzenden.

ALT+E

Een bericht beantwoorden.

CTRL+R

Allen beantwoorden.

CTRL+SHIFT+R

Een bericht doorsturen.

CTRL+F

Een bericht markeren als niet-ongewenste e-mail.

CTRL+ ALT+J

Geblokkeerde externe inhoud weergeven (in een bericht).

CTRL+SHIFT+I

Naar een map posten.

CTRL+ SHIFT+S

Stijl Standaard toepassen.

CTRL+SHIFT+N

Controleren op nieuwe berichten.

CTRL+M of F9

Naar het vorige bericht gaan.

PIJL-OMHOOG

Naar het volgende bericht gaan.

PIJL-OMLAAG

Een nieuw bericht maken (vanuit E-mail).

CTRL+N

Een nieuw bericht maken (vanuit een Outlook-weergave).

CTRL+SHIFT+M

Een ontvangen bericht openen.

CTRL+O

Het adresboek openen.

CTRL+SHIFT+B

Een HTML- of RTF-bericht converteren naar tekst zonder opmaak.

CTRL+SHIFT+O

Een snelvlag aan een ongeopend bericht toevoegen.

INSERT

Het dialoogvenster Bericht markeren voor opvolgen weergeven.

CTRL+SHIFT+G

Als gelezen markeren.

CTRL+Q

Als ongelezen markeren.

CTRL+U

Het menu voor het downloaden van afbeeldingen weergeven, de automatische downloadinstellingen wijzigen of een afzender toevoegen aan de lijst Veilige afzenders

CTRL+SHIFT+W

Zoeken of vervangen.

F4

Volgende zoeken.

SHIFT+F4

Verzenden.

CTRL+ENTER

Afdrukken.

CTRL+P

Doorsturen.

CTRL+F

Doorsturen als bijlage.

CTRL+ALT+F

De eigenschappen voor het geselecteerde item weergeven.

ALT+ENTER

Markeren om te downloaden.

CTRL+ALT+M

Markeren om te downloaden opheffen.

CTRL+ALT+U

Voortgang van verzenden/ontvangen weergeven.

CTRL+B (tijdens verzenden/ontvangen)

Agenda

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuwe afspraak maken (vanuit de agenda).

CTRL+N

Een nieuwe afspraak maken (vanuit een Outlook-weergave).

CTRL+SHIFT+A

Een nieuw vergaderverzoek maken.

CTRL+SHIFT+Q

Een afspraak of vergadering doorsturen.

CTRL+F

Een vergaderverzoek beantwoorden met een bericht.

CTRL+R

Allen een bericht sturen als reactie op een vergaderverzoek.

CTRL+SHIFT+R

Tien dagen weergeven in de agenda.

ALT+0

Een dag weergeven in de agenda.

ALT+1

Twee dagen weergeven in de agenda.

ALT+2

Drie dagen weergeven in de agenda.

ALT+3

Vier dagen weergeven in de agenda.

ALT+4

Vijf dagen weergeven in de agenda.

ALT+5

Zes dagen weergeven in de agenda.

ALT+6

Zeven dagen weergeven in de agenda.

ALT+7

Acht dagen weergeven in de agenda.

ALT+8

Negen dagen weergeven in de agenda.

ALT+9

Naar een datum gaan.

CTRL+G

Maandweergave kiezen.

ALT+= of CTRL+ALT+4

Naar de volgende dag gaan.

CTRL+PIJL-RECHTS

Naar de volgende week gaan.

ALT+PIJL-OMLAAG

Naar de volgende maand gaan.

ALT+PAGE DOWN

Naar de vorige dag gaan.

CTRL+PIJL-LINKS

Naar de vorige week gaan.

ALT+PIJL-OMHOOG

Naar de vorige maand gaan.

ALT+PAGE UP

Naar het begin van de week gaan.

ALT+HOME

Naar het einde van de week gaan.

ALT+END

Weergave Volledige week kiezen.

ALT+MINTEKEN of CTRL+ALT+3

Weergave Werkweek kiezen.

CTRL+ALT+2

Naar vorige afspraak gaan.

CTRL+KOMMA of CTRL+SHIFT+KOMMA

Naar volgende afspraak gaan.

CTRL+PUNT of CTRL+SHIFT+PUNT

Terugkerende afspraak of taak instellen.

CTRL+G

Zie ook bij Weergaven, agendaweergave Dag/Week/Maand en Datumnavigator

Contactpersonen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuw nummer kiezen.

CTRL+SHIFT+D

Een contactpersoon of ander item zoeken.

F3 of CTRL+E

Een naam typen in het vak Adresboeken doorzoeken.

F11

Naar de eerste contactpersoon gaan die begint met een bepaalde letter (in de tabel- of lijstweergave van contactpersonen).

SHIFT+letter

Alle contactpersonen selecteren.

CTRL+A

Een nieuw bericht maken voor een geselecteerde contactpersoon.

CTRL+F

Een logboekitem maken voor de geselecteerde contactpersoon.

CTRL+J

Een nieuwe contactpersoon maken (vanuit contactpersonen).

CTRL+N

Een nieuwe contactpersoon maken (vanuit een Outlook-weergave).

CTRL+SHIFT+C

Een contactpersoonformulier voor de geselecteerde contactpersoon openen.

CTRL+O of CTRL+SHIFT+ENTER

Een nieuwe distributielijst maken.

CTRL+SHIFT+L

Afdrukken.

CTRL+P

Een lijst met de leden van de distributielijst bijwerken.

F5

Naar een andere map gaan.

CTRL+Y

Het adresboek openen.

CTRL+SHIFT+B

Zoekcriteria gebruiken.

CTRL+SHIFT+F

De volgende contactpersoon van de lijst openen (vanuit een open contactpersoon).

CTRL+SHIFT+PUNT

Een contactpersoon sluiten.

ESC

Een webpagina voor de geselecteerde contactpersoon openen (als er voor deze een webpagina is aangegeven).

CTRL+SHIFT+X

Het dialoogvenster Adres controleren openen.

ALT+D

In een contactpersoonformulier onder Internet de informatie voor E-mail 1 weergeven.

ALT+SHIFT+1

In een contactpersoonformulier onder Internet de informatie voor E-mail 2 weergeven.

ALT+SHIFT+2

In een contactpersoonformulier onder Internet de informatie voor E-mail 3 weergeven.

ALT+SHIFT+3

In het dialoogvenster Elektronische visitekaartjes

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De lijst Toevoegen openen.

ALT+A

Tekst selecteren in het vak Label wanneer het veld met een label is geselecteerd.

ALT+.

Het dialoogvenster Foto voor visitekaartje toevoegen openen.

ALT+C

De cursor aan het begin van het vak Bewerken plaatsen.

ALT+E

Het vak Velden selecteren.

ALT+F

De vervolgkeuzelijst Afbeelding uitlijnen selecteren.

ALT+G

Kleurenpalet voor de achtergrond selecteren.

ALT+M en vervolgens ENTER.

De vervolgkeuzelijst Indeling selecteren.

ALT+L

Een geselecteerd veld verwijderen uit het vak Velden.

ALT+R

Taken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De takenbalk weergeven of verbergen.

ALT+F2

Een taakverzoek accepteren.

ALT+C

Een taakverzoek weigeren.

ALT+D

Een taak of ander item zoeken.

CTRL+E

Het dialoogvenster Ga naar map openen.

CTRL+Y

Een nieuw taak maken (vanuit Taken).

CTRL+N

Een nieuwe taak maken (vanuit een Outlook-weergave).

CTRL+SHIFT+K

Een nieuw taakverzoek maken.

CTRL+SHIFT+U

Het geselecteerde item openen.

CTRL+O

Het geselecteerde item afdrukken.

CTRL+P

Alle items selecteren.

CTRL+A

Het geselecteerde item verwijderen.

CTRL+D

Een taak doorsturen als bijlage.

CTRL+F

Overschakelen tussen het navigatiedeelvenster, de takenlijst en de takenbalk.

SHIFT+TAB

Het geselecteerde item openen als logboekitem.

CTRL+J

Laatste bewerking ongedaan maken.

CTRL+Z

Een item markeren of als voltooid markeren.

INSERT

Tekst opmaken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het menu Opmaak weergeven.

ALT+O

Het dialoogvenster Lettertype weergeven.

CTRL+SHIFT+P

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters (mits u tekst hebt geselecteerd).

SHIFT+F3

Letters in klein kapitaal zetten.

CTRL+SHIFT+K

Letters vet maken.

CTRL+B

Opsommingstekens toevoegen.

CTRL+SHIFT+L

Letters cursief maken.

CTRL+I

Inspringing vergroten.

CTRL+T

Inspringing verkleinen.

CTRL+SHIFT+T

Links uitlijnen.

CTRL+L

Centreren.

CTRL+E

Onderstrepen.

CTRL+U

Grotere tekengrootte.

CTRL+] of CTRL+SHIFT+>

Kleinere tekengrootte.

CTRL+[ of CTRL+SHIFT+<

Knippen.

CTRL+X of SHIFT+DELETE

Kopiëren.

CTRL+C of CTRL+INSERT

Opmerking : CTRL+INSERT is niet beschikbaar in het leesvenster.

Plakken.

CTRL+V of SHIFT+INSERT

Opmaak wissen.

CTRL+SHIFT+Z of CTRL+SPATIEBALK

Het volgende woord verwijderen.

CTRL+SHIFT+H

Een alinea uitrekken om tussen de marges te laten passen.

CTRL+SHIFT+J

Stijlen toepassen.

CTRL+SHIFT+S

Een verkeerd-om inspringing maken.

CTRL+T

Een hyperlink invoegen.

CTRL+M

Een alinea links uitlijnen.

CTRL+L

Een alinea rechts uitlijnen.

CTRL+R

Een verkeerd-om inspringing verkleinen.

CTRL+SHIFT+T

De alineaopmaak verwijderen.

CTRL+Q

Webgegevens aan items toevoegen.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een URL in de hoofdtekst van een item bewerken.

Houd Ctrl ingedrukt en klik met de muisknop.

Een webbrowser opgeven.

Houd Shift ingedrukt en klik met de muisknop.

Een hyperlink invoegen.

CTRL+M

Afdrukvoorbeeld.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Afdrukvoorbeeld openen

Druk op ALT+F en vervolgens op V

Als u een item in een open venster wilt afdrukken, drukt u op ALT+F, drukt u op W en vervolgens op V

Het afdrukvoorbeeld afdrukken.

ALT+P

Pagina-instelling openen vanuit Afdrukvoorbeeld.

ALT+S of ALT+U

In- en uitzoomen.

ALT+Z

het Afdrukvoorbeeld sluiten.

ALT+C

Verzenden/Ontvangen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een verzend-/ontvangstbewerking starten voor alle gedefinieerde groepen voor verzenden/ontvangen waarvoor u Deze groep opnemen bij verzenden/ontvangen (F9) hebt geselecteerd. Deze bewerking kan betrekking hebben op koppen, volledige items, opgegeven mappen, items die kleiner zijn dan een bepaalde grootte of een willekeurige combinatie die u definieert.

F9

Een verzend-/ontvangstbewerking starten voor de huidige map, waarbij volledige items worden opgehaald (kop, item en eventuele bijlagen).

SHIFT+F9

Verzenden/ontvangen starten.

CTRL+M

Groepen voor verzenden/ontvangen definiëren.

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Visual Basic Editor openen.

ALT+F11

Macro's

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een macro afspelen.

ALT+F8

Formulieren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Formulierontwerp opslaan.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Formuliergegevens opslaan.

CTRL+SHIFT+F11

Een nieuw Microsoft Office InfoPath-formulier maken.

Klik in een InfoPath-map en vervolgens op CTRL+N.

Naar boven

Weergaven

Tabelweergave

Algemeen gebruik

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een item openen.

ENTER

Alle items selecteren.

CTRL+A

Naar het item onder aan het scherm gaan.

PAGE DOWN

Naar het item boven aan het scherm gaan.

PAGE UP

Het aantal geselecteerde items met één item uitbreiden of reduceren.

Respectievelijk SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Naar het volgende of vorige item gaan zonder de selectie uit te breiden.

Respectievelijk CTRL+PIJL-OMHOOG of CTRL+PIJL-OMLAAG

Het actieve item selecteren of de selectie ervan opheffen.

CTRL+SPATIEBALK

Een weergave vernieuwen.

F5

Met een geselecteerde groep

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle groepen uitvouwen.

CTRL+SHIFT+PLUSTEKEN

De groep samenvouwen.

CTRL+MINTEKEN

Een geselecteerde groep uitvouwen.

SHIFT+PLUSTEKEN

Een geselecteerde groep samenvouwen.

MINTEKEN

De vorige groep selecteren.

PIJL-OMHOOG

De volgende groep selecteren.

PIJL-OMLAAG

De eerste groep selecteren.

HOME

De laatste groep selecteren.

END

Het eerste item op het scherm selecteren in een uitgevouwen groep of het eerste item buiten het scherm rechts.

PIJL-RECHTS

Alle groepen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle groepen samenvouwen.

CTRL+MINTEKEN

Alle groepen uitvouwen.

CTRL+SHIFT+PLUSTEKEN

Agendaweergave Dag/Week/Maand

Alle drie

Als u dit wilt doen

Drukt u op

1 tot en met 9 dagen weergeven.

ALT+toets voor aantal dagen

10 dagen weergeven.

ALT+0 (NUL)

Overschakelen naar weken.

ALT+MINTEKEN

Overschakelen naar maanden.

ALT+GELIJKTEKEN (=)

Schakelen tussen de Agenda, de takenlijst en de mappenlijst.

CTRL+TAB of F6

De vorige afspraak selecteren.

SHIFT+TAB

Naar de vorige dag gaan.

PIJL-LINKS

Naar de volgende dag gaan.

PIJL-RECHTS

Naar dezelfde dag in de volgende week gaan.

ALT+PIJL-OMLAAG

Naar dezelfde dag in de vorige week gaan.

ALT+PIJL-OMHOOG

Dagweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De tijd selecteren waarop uw werkdag begint.

HOME

De tijd selecteren waarop uw werkdag eindigt.

END

Het vorige tijdsblok selecteren.

PIJL-OMHOOG

Het volgende tijdsblok selecteren.

PIJL-OMLAAG

Het tijdsblok boven aan het scherm selecteren.

PAGE UP

Het tijdsblok onder aan het scherm selecteren.

PAGE DOWN

De geselecteerde tijd uitbreiden of beperken.

Respectievelijk SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Een afspraak omhoog of omlaag verplaatsen.

Respectievelijk ALT+PIJL-OMHOOG of ALT+PIJL-OMLAAG, terwijl de cursor in de afspraak is geplaatst

De begin- of eindtijd van een afspraak wijzigen.

Respectievelijk ALT+SHIFT+PIJL-OMHOOG of ALT+SHIFT+PIJL-OMLAAG, terwijl de cursor in de afspraak is geplaatst

Geselecteerd item naar dezelfde dag in de volgende week verplaatsen.

ALT+PIJL-OMLAAG

Geselecteerd item naar dezelfde dag in de vorige week verplaatsen.

ALT+PIJL-OMHOOG

Weekweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar het begin van de werktijden van de geselecteerde dag gaan.

HOME

Naar het einde van de werktijden van de geselecteerde dag gaan.

END

Een paginaweergave omhoog gaan in de geselecteerde dag.

PAGE UP

Een paginaweergave omlaag gaan in de geselecteerde dag.

PAGE DOWN

De afspraak omhoog, omlaag naar links of naar rechts verplaatsen.

Respectievelijk ALT+PIJL-OMHOOG, ALT+PIJL-OMLAAG, ALT+PIJL-LINKS of ALT+PIJL-RECHTS

De duur van het geselecteerde tijdsblok wijzigen.

SHIFT+PIJL-LINKS, SHIFT+PIJL-RECHTS, SHIFT+PIJL-OMHOOG, of SHIFT+PIJL-OMLAAG, SHIFT+HOME of SHIFT+END

Maandweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de eerste dag van de week gaan.

HOME

Naar dezelfde dag van de week gaan (op de vorige pagina).

PAGE UP

Naar dezelfde dag van de week gaan (op de volgende pagina).

PAGE DOWN

Datumnavigator

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de eerste dag van de huidige week gaan.

ALT+HOME

Naar de laatste dag van de huidige week gaan.

ALT+END

Naar dezelfde dag in de vorige week gaan.

ALT+PIJL-OMHOOG

Naar dezelfde dag in de volgende week gaan.

ALT+PIJL-OMLAAG

Weergave Visitekaartjes of weergave Adreskaartjes

Algemeen gebruik

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een bepaald kaartje in de lijst selecteren.

Een of meer letters van de naam waaronder het kaartje is opgeslagen of van het veld waarop u sorteert

Het vorige kaartje selecteren.

PIJL-OMHOOG

Het volgende kaartje selecteren.

PIJL-OMLAAG

Het eerste kaartje in de lijst selecteren.

HOME

Het laatste kaartje in de lijst selecteren.

END

Het eerste kaartje op de huidige pagina selecteren.

PAGE UP

Het eerste kaartje op de volgende pagina selecteren.

PAGE DOWN

Het eerstvolgende kaartje in de volgende kolom selecteren.

PIJL-RECHTS

Het eerstvolgende kaartje in de vorige kolom selecteren.

PIJL-LINKS

Het actieve kaartje selecteren of de selectie ervan opheffen.

CTRL+SPATIEBALK

De selectie uitbreiden naar het vorige kaartje en de selectie annuleren van kaartjes na het beginpunt.

SHIFT+PIJL-OMHOOG

De selectie uitbreiden naar het volgende kaartje en de selectie annuleren van kaartjes voor het beginpunt.

SHIFT+PIJL-OMLAAG

De selectie uitbreiden naar het vorige kaartje, ongeacht het beginpunt.

CTRL+SHIFT+PIJL-OMHOOG

De selectie uitbreiden naar het volgende kaartje, ongeacht het beginpunt.

CTRL+SHIFT+PIJL-OMLAAG

De selectie uitbreiden naar het eerste kaartje in de lijst.

SHIFT+HOME

De selectie uitbreiden naar het laatste kaartje in de lijst.

SHIFT+END

De selectie uitbreiden naar het eerste kaartje op de vorige pagina.

SHIFT+PAGE UP

De selectie uitbreiden naar het laatste kaartje op de laatste pagina.

SHIFT+PAGE DOWN

Navigeren tussen velden in een geopend kaartje

U kunt de volgende toetsen alleen gebruiken nadat u een veld in een kaartje hebt geselecteerd. Als u een veld wilt selecteren nadat u een kaartje hebt geselecteerd, klikt u in het veld of drukt u op F2.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar het volgende veld gaan of van het laatste veld van een kaartje naar het eerste veld van het volgende kaartje gaan.

TAB

Naar het vorige veld gaan of van het eerste veld van een kaartje naar het laatste veld van het vorige kaartje gaan.

SHIFT+TAB

Naar het volgende veld gaan of een regel toevoegen aan een veld met meerdere regels.

ENTER

Naar het vorige veld gaan zonder het actieve kaartje te verlaten.

SHIFT+ENTER

De invoegpositie in het actieve veld weergeven om tekst te bewerken.

F2

Navigeren tussen tekens in een veld.

U kunt de volgende toetsen alleen gebruiken nadat u een veld in een kaartje hebt geselecteerd. Als u een veld wilt selecteren nadat u een kaartje hebt geselecteerd, klikt u in het veld of drukt u op F2.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een regel toevoegen aan een veld met meerdere regels.

ENTER

Naar het begin van een regel gaan.

HOME

Naar het einde van een regel gaan.

END

Naar het begin van een veld met meerdere regels gaan.

PAGE UP

Naar het einde van een veld met meerdere regels gaan.

PAGE DOWN

Naar de vorige regel in een veld met meerdere regels gaan.

PIJL-OMHOOG

Naar de volgende regel in een veld met meerdere regels gaan.

PIJL-OMLAAG

Naar het vorige teken in een veld gaan.

PIJL-LINKS

Naar het volgende teken in een veld gaan.

PIJL-RECHTS

Tijdlijnweergave (Taken of Logboek)

Nadat u een item hebt geselecteerd

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het vorige item selecteren.

PIJL-LINKS

Het volgende item selecteren.

PIJL-RECHTS

Diverse aangrenzende items selecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS of SHIFT+PIJL-RECHTS

Diverse niet-aangrenzende items selecteren.

CTRL+PIJL-LINKS+SPATIEBALK of CTRL+PIJL-RECHTS+SPATIEBALK

De geselecteerde items openen.

ENTER

De items weergeven die zich één scherm voor de items op het scherm bevinden.

PAGE UP

De items weergeven die zich één scherm na de items op het scherm bevinden.

PAGE DOWN

Het eerste item in de tijdlijn selecteren (als de items niet zijn gegroepeerd) of het eerste item in de groep selecteren.

HOME

Het laatste item in de tijdlijn selecteren (als de items niet zijn gegroepeerd) of het laatste item in de groep selecteren.

END

Het eerste item in de tijdlijn weergeven (niet selecteren) (als de items niet zijn gegroepeerd) of het eerste item in de groep weergeven.

CTRL+HOME

Het laatste item in de tijdlijn weergeven (niet selecteren) (als de items niet zijn gegroepeerd) of het laatste item in de groep weergeven.

CTRL+END

Als u een groep hebt geselecteerd

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De groep uitvouwen.

ENTER of PIJL-RECHTS

De groep samenvouwen.

ENTER of PIJL-LINKS

De vorige groep selecteren.

PIJL-OMHOOG

De volgende groep selecteren.

PIJL-OMLAAG

De eerste groep in de tijdlijn selecteren.

HOME

De laatste groep in de tijdlijn selecteren.

END

Het eerste item op het scherm selecteren in een uitgevouwen groep of het eerste item buiten het scherm rechts.

PIJL-RECHTS

Wanneer u een tijdseenheid op de tijdschaal voor dagen hebt geselecteerd

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Teruggaan in stappen die overeenkomen met de tijdseenheid op de tijdschaal.

PIJL-LINKS

Vooruitgaan in stappen die overeenkomen met de tijdseenheid op de tijdschaal.

PIJL-RECHTS

Als u de onderste tijdschaal hebt geselecteerd, de bovenste tijdschaal selecteren.

SHIFT+TAB

Als u de bovenste tijdschaal hebt geselecteerd, de onderste tijdschaal selecteren.

TAB

Als u de onderste tijdschaal hebt geselecteerd, het eerste item op het scherm selecteren of de eerste groep op het scherm als de items zijn gegroepeerd.

TAB

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×